Typer af modstandsarbejde


Administration F.eks. administrationen af modstandsstyrkerne efter befrielsen, telefondamer, bogholdere m.v.
Almen illegal aktivitet Benyttes hvis man ikke kender til den specifikke modstandstype, men blot ved at vedkommende var aktiv i modstandskampen.
Andet Benyttes hvis modstandstypen ikke er omfattet af de øvrige kategorier.
Efterretning Indsamling og vurdering af efterretninger om besættelsesmagten, f.eks. tyske troppebevægelser eller befæstningsarbejde.
Faldskærmsagent SOE-agenter og disses hjælpere.
Flugthjælp Hjælp til illegale og forfulgte på flugt. Må ikke forveksles med ”Ruteaktivtet”.
Forplejning Omfatter dem, som varetog modstandsfolkenes forplejning efter befrielsen, og som skulle have udfyldt den samme funktion, hvis det var kommet til en slutkamp i Danmark.
Illegal presse Omfatter dem, der skrev i, producerede eller distribuerede illegale blade og bøger.
Industrisabotage Sabotage mod fabrikker og lignende.
Jernbanesabotage Sabotage mod jernbanenettet.
Kurer Personer, som varetog modstandsbevægelsens interne kommunikation.
Likvidering Drab på modstandsbevægelsens modstandere.
Logivært Mennesker, som stillede deres hjem til rådighed for illegale møder, ophold og tilsvarende.
Lokalkomité Omfatter medlemmer af Frihedsrådets lokalkomiteer rundt om i landet.
Militærgruppe Omfatter dem, der var tilknyttet undergrundshæren i de de såkaldte ventegrupper, som skulle træde i aktion i forbindelse med en allieret indrykning i Danmark.
Modtagegruppe Deltagere i modtagelse af våben og andet materiel fra luften og ad søvejen.
Organisation Omfatter de, der havde administrative opgaver i forbindelse med modstandsgruppernes organisering og opbygning under besættelsen.
Radiosending Omfatter telegrafister, som via radio opretholdt forbindelsen med England, og disses hjælpere.
Ruteaktivitet Omfatter dem, der arbejdede med de illegale ruter til Sverige.
Sabotage Sabotage, der ikke kan præciseres nærmere som enten jernbane- eller industrisabotage.
Sanitet Omfatter dem, der ydede lægehjælp og pleje til medlemmer af modstandsbevægelsen, herunder sanitetskorps tilknyttet undergrundshæren.Udviklet af ditmer a/s