Billederne i basen


Til en del af personomtalerne i Modstandsdatabasen er der knyttet portræt- eller gruppebilleder. Disse billeder stammer fra forskellige kilder, og der er knyttet forskellige vilkår til genanvendelsen af dem i andre sammenhænge:

Billeder fra Frihedsmuseets fotoarkiv

Disse billeder kan genanvendes på de vilkår, som i øvrigt gælder for anvendelse af arkivbilleder fra Frihedsmuseet.

Billeder stillet til rådighed af de tidligere modstandsfolk selv eller deres familier

Disse er uden angivelse af billedkilde, eller billedkilden er angivet som et personnavn.
Disse billeder kan genanvendes med angivelse af Frihedsmuseets Modstandsdatabase som kilde og på samme vilkår som de ovenfor anførte billeder fra Frihedsmuseets fotoarkiv.
Dog tages der forbehold for fotos fra efterkrigstiden om hvilke det kan formodes, at en professionel fotografs copyright til det pågældende billede endnu ikke er udløbet, hvilket tidligst vil være tilfældet 50 år efter, at billedet er blevet taget, jf. ophavsretslovens § 70.
Frihedsmuseet modtager meget gerne yderligere portræt- eller gruppebilleder til illustration af de personer, som er omtalt i basen. Disse kan sendes med post til Frihedsmuseet, c/o Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K. eller digitalt til modstand@natmus.dk.

Billeder stillet til rådighed af andre arkiver og museer

En række lokalhistoriske arkiver, museer og specialinstitutioner har stillet fotos til rådighed for Modstandsdatabasen, hvilket vi er meget taknemmelige for.
Disse fotos forbliver de pågældende institutioners ejendom og må ikke genanvendes uden aftale med den institution, som har stillet billedet til rådighed.

Billeder gengivet efter bøger

Sådanne billeder er gengivet med henvisning til citatretten for så vidt angår det værk (bogen), som billedet indgår i. Hvad angår selve billedet, gengives det ud fra den formodning, at fotografens copyright er udløbet efter forløbet af 50 år efter, at billedet er blevet taget, jf. ovenfor. Frihedsmuseet har ingen hjemmel til at udstikke retningslinier for sådanne billeders genanvendelse.

Udviklet af ditmer a/s