Hvor meget er offentligt?


Basen giver mulighed for at gennemføre stedsøgninger dels på ’by’ og dels på ’lokalitet’.

By angiver personens hjemby, sådan som den er angivet i vedkommendes adresse.

Lokalitet angiver det sted, hvor vedkommende ifølge litteraturen var aktiv i modstandsarbejdet, eller hvor vedkommende ifølge styrkelisten gjorde tjeneste i undergrundshæren efter befrielsen, f.eks. Randers, vandværket.


Udviklet af ditmer a/s