Hvad kan jeg finde?


Modstandsdatabasen er en fortegnelse over personer, som har deltaget i modstandskampen under den tyske besættelse af Danmark. Oplysningerne stammer fra to kilder.
  • Styrkelister, det vil sige mandskabslister over medlemmerne af undergrundshæren på tidspunktet for befrielsen
  • Litteraturen om besættelsestiden
Selve databasen fortegner, i det omfang oplysningerne fremgår af kilderne:
  • Oplysninger om personen (navn, fødselsdato, hjemsted, stillingsbetegnelse)
  • Stedet eller stederne, hvor vedkommende var tilknyttet modstandsbevægelsen
  • Typen af det modstandsarbejde, som vedkommende deltog i
  • Vedkommendes organisationstilknytning - til undergrundshæren såvel som til modstandsorganisationer, som var aktive under selve besættelsen
  • Vedkommendes eventuelle rang i undergrundshæren, f.eks. delingsfører eller ordonnans
Derimod fortegner basen ikke de aktioner, som hver enkelt har deltaget i. Vil man vide noget om dem, må man søge viden i litteraturen.

For den, der vil finde kilden til en bestemt oplysning, er det muligt at få personregistreringen ’brudt op’ i de forskellige versioner, som ligger til grund for det samlede billede og se, hvilke oplysninger der stammer hvorfra.

Udviklet af ditmer a/s