Organisation og undergrundshær


I almindelighed kan man regne med, at en organisation, der har et egentligt navn – som Frit Danmark, BOPA, Holger Danske, Dansk Hjælpetjeneste osv. – ikke har noget med undergrundshæren at gøre.

Undergrundshæren var organiseret geografisk i regioner og distrikter. Inden for hvert distrikt var styrken inddelt traditionelt militært i kompagnier, delinger og grupper, og disse betegnelser indgår normalt i enheden navn.

Det forekommer dog også, at man ikke kan aflæse af navnet på en enhed inden for undergrundshæren, på hvilket niveau den hørte hjemme, f.eks.:

  • Korps Ågesen (brigade)
  • Morsø Landeværn (kompagni)
Hvis du ikke kan finde den organisation, du søger, så prøv at skrive dens navn under quicksøgning.

Udviklet af ditmer a/s