Tal og statistik


Her er fire forskellige redskaber, der kan bruges til at undersøge modstandsbevægelsen nærmere.

Det er muligt at under undersøge dens sammensætning, geografiske spredning, alderssammensætning og endelig hvor man kan læse mere om modstandsfolk i lokalområdet - alt sammen baseret på det indsamlede materiale i modstandsdatabasen.

Disse værktøjer er hovedsageligt tiltænkt skoleelever, gymnasieelever og studerende, der vil kunne bruge materiale i undervisningen og ved opgaveskrivning, men alle er naturligvis velkomne til at benytte dem.
God fornøjelse.

Indgange til tal og statistik


Diagrammer over fordelingen af typerne af modstandsarbejdet i Danmark
Diagrammer over den geografiske spredning af modstandsfolk i Danmark
Diagrammer over aldersspredningen af modstandsfolkene
Find litteratur som handler om dit lokalområde

De fire funktioner kan bruges til at undersøge modstandsbevægelsen nærmere.
Klik her for at læse om hvordan man kan bruge værktøjerne..

Hvis man er usikker på hvad de forskellige modstandstyper dækker over, kan man tage dette lynkursus og her kan man læse mere om de store modstandsorganisationer.


Udviklet af ditmer a/s