Rud Prytz

Født 07.12.1899
Død 23.08.1971
Landsretssagfører, Sagfører, Landsretsagfører, Lrs, landsretssagfører, Radikal, Jurist
Region VI (København)

Adresser

Vester Boulevard, København
Vestre Fængsel, København
København
Odense


Notater

02.1945 til 04.1945, Udgav sammen med Henry Christoffersen det illegale blad "På Falderebet".
Til 09.12.1942, Anholdt ved slutdato
03.1942 til 09.12.1942, anholdt ved slutdato
Fra 09-12-1942 til 11-06-1943: Fange i Vestre Fængsel, København
Arresteret af Gestapo i december 1942

Organisationstilknytning

Frit Danmark
Frit Nordisk Forlag
Nordisk nyhedstjeneste

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Arresteret 9. december 1942 og indsat i Vestre Fængsel
Almen illegal aktivitet (fængslet) - I Vestre Fængsel halvanden måned omkring nytår 1943.
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Interneret I Vestre Fængsel.
Andet
Andet - I bogen står kun, at han var arresteret i febr. 43
Andet - Illegal litteratur
Illegal presse
Illegal presse - Aresteret dec. 1942
Illegal presse - Efter 29.08.1943 overtog han ledelsen af Nordisk Nyhedstjeneste
Illegal presse - Idømt 6 mdr. fængsel ved Københavns Byret april 1943.
Illegal presse - Indgår i ledelsen af Frit Nordisk Forlag
Illegal presse - Medstifter af Frit Danmark
Illegal presse - var med i redaktionskomiteen for Frit Danmark
Illegal presse (flygtet)
Illegal presse (fængslet)
Illegal presse (fængslet) - Arresteret 9. december 1942, siden løsladt
Illegal presse (fængslet) - Arresteret af det danske politi
Illegal presse (fængslet) - Arresteret af det danske politi i Frit Danmark-Sagen
Illegal presse (fængslet) - Frit Danmark
Illegal presse (fængslet) - Med i Frit Danmarks første bestyrelse. Arresteret af det danske politi november 1942
Illegal presse (hjælper) - ordnede financieringen af Frit Danmark
Logivært - Advokatkontoret på Vestre Boulevard
Organisation - Opretter nye grupper blandt jurister og tillidsmænd for arbejdsmændene

Kildehenvisninger

Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger Marie ´P.´s dagbog 1936-45
Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 07B.62 beretning fra Signe P.

Litteraturhenvisninger

(, 1945), Frederiksborg Amts Avis
Aksel Larsen (Kurt Jacobsen, 2010), 1. udgave, 276
Aksel Larsen og Gestapo (Børge Houmann, 1981), Frit Danmark, særtryk, juni 1981, 6
Aksel Larsen og Gestapo (Richard Jensen, u. å.), 24
Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993)
Danmark besat - krig og hverdag 1940-45 (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 353
De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 132,294
Den 9. april, Frit Danmark og professor Chievitz (Karl V. Jensen, 1950), Frit Danmark, 1950:2., 11,14
Den illegale presse (Danmark under Besættelsen) (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3., 25, 34, 36
Den illegale presse (Fem Aar, bd. 1) (Børge Outze, 1945), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 1, 204
Det illegale Frit Danmark (Hans Snitker, 1977), 21 og frem
Det vestlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2021), 46
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 112-114.
En bog om Mogens Fog (, 1991), 78
En flygtning i København (Henry Christophersen, 1966), Mange er kaldede, 197
En studie i rødt, hvidt og blåt (Tage Revsgaard Andersen, 1981), s.163. s.174
Fire millioner frie ord (Erik Lund, 1970), 28,211
For Danmark og demokratiet. Landsretssagfører Ernst petersen og besættelsen. (Andreas Skov, 2008), Odensebogen 2008, 65
Friendly Fire (Kirsten Olstrup Seeger, 2008), 43
Frit Danmark (i: Fem Aar. Indtryk og Oplevelser) (Elias Bredsdorff, 1946), Fem Aar. INdtryk og Oplevelser, bd. 2, 210
Frit Danmark (i: Frit Danmarks Hvidbog) (Elias Bredsdorff, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2, 284 - 285
Frit Danmark and the Development of Denmark's Resistance Movement (research paper) (Nathaniel Hong, 1990), 10,11
Frit Danmarks Lærergruppe (K. Rahbek Schmidt, 1946), Og Hverdagen skiftede - Skolen i de onde Aar., 168
Fyn i Krig - Modstandskampen 1940-45 (Andreas Skov, 2014), 26-27
Gestapoafhøringerne af Aksel Larsen (, 1977), 34+42
Gjentofte kommune under besættelsen (Red. L. Gotfredsen og J. H. Landt, 1947), side 276
Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann. (Morten Møller, 2012), 112, 113, 114
I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark (David Hejgaard, 1981), 81
I sabotagearbejde (Jørgen Røjel, 1946), Den hvide brigade, 51
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 6, 7
Kommunist under besættelsen (Børge Houmann, 1990), 163,167,168,169,171,203,206
Med ordets sværd (Tage Hind, 1947), Danmark under Besættelsen, bd. 2., 592, 594, 606
Medløbere og modløbere (Jørgen Grønvald Laustsen, 2010), 115
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 48
Midt-og Vestjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2022), 169
Min fængselsdagbog. 45 dage i Vestre Fængsels tyske afdeling. (R. Prytz, 1945), 2- 234
Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 388
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 161, 309, 444
Modstandsbevægelsen (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3, 1500
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 124
Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44 (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983, 79
På fløjen (Hans Mørup, 2000), 294
Sparks of Resistance (Nathaniel Hong, 1996), 137
Tanker bag gitteret (R. Prytz, 1945), Gads Danske Magazin, 1945, 185-190
The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5 (John Oram Thomas, 1975), 83-4

Frihedsmuseets arkiv

: - 25G-20867
: - 03A-23055
Arkivskaber: Landsforeningen af besættelsestidens politiske fanger, Optagelsesbegæring med følgebrev. - 46-10862-1786
Arkivskaber: Rud Prytz - 28A-15669
Arkivskaber: Rud Prytz - 05F-19696

Udskriften er baseret på 50 registreringer

R. Prytz, landsretssagfører
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gjentofte kommune under besættelsen" (Red. L. Gotfredsen og J. H. Landt, 1947) side 276
Arkivhenvisninger
1) Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 07B.62 beretning fra Signe P.
2) Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger Marie ´P.´s dagbog 1936-45
Rud Prytz, landsretssagfører
Illegal presse
Organisation - Opretter nye grupper blandt jurister og tillidsmænd for arbejdsmændene
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 112-114.
Prytz, landsretssagfører
Illegal presse

Litteratur
1) "På fløjen" (Hans Mørup, 2000) 294
2) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993)
Rud Prytz
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fire millioner frie ord" (Erik Lund, 1970) 28,211
Rud Prytz, landsretssagfører
Illegal presse

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 124
Rud Prytz, landsretssagfører
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 132,294
Rud Prytz, landsretssagfører
Illegal presse - var med i redaktionskomiteen for Frit Danmark
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Det illegale Frit Danmark" (Hans Snitker, 1977) 21 og frem
Prytz, landsretssagfører
Andet - I bogen står kun, at han var arresteret i febr. 43
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 48
Rud Prytz
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Rud Prytz

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
2) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Rud Prytz
Illegal presse

Frit Danmark
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Rud Prytz, landsretssagfører
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Interneret I Vestre Fængsel.
Region VI (København)
Frit Danmark
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Rud Prytz, landsretssagfører

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Rud Prytz

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Rud Prytz
Region VI (København)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Prytz, sagfører
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark" (David Hejgaard, 1981) 81
Rud. Prytz
Illegal presse - Aresteret dec. 1942

Litteratur
1) "For Danmark og demokratiet. Landsretssagfører Ernst petersen og besættelsen." (Andreas Skov, 2008), Odensebogen 2008 65
Prytz, landsretssagfører
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Friendly Fire" (Kirsten Olstrup Seeger, 2008) 43
Rudolf Prytz, landsretsagfører
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "En flygtning i København" (Henry Christophersen, 1966), Mange er kaldede 197
Prytz, landsretssagfører
Illegal presse

Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 6, 7
R. Prytz, lrs
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmark (i: Frit Danmarks Hvidbog)" (Elias Bredsdorff, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2 284 - 285
2) "" (, 1945), Frederiksborg Amts Avis
R. Prytz, landsretssagfører
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmark (i: Fem Aar. Indtryk og Oplevelser)" (Elias Bredsdorff, 1946), Fem Aar. INdtryk og Oplevelser, bd. 2 210
Prytz, landsretssagfører
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmarks Lærergruppe" (K. Rahbek Schmidt, 1946), Og Hverdagen skiftede - Skolen i de onde Aar. 168
Prytz, landsretssagfører
Illegal presse (Hjælper) - ordnede financieringen af Frit Danmark
Illegal presse - Indgår i ledelsen af Frit Nordisk Forlag
Region VI (København)
Frit Nordisk Forlag
Litteratur
1) "Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44" (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983 79
Prytz
Illegal presse - Medstifter af Frit Danmark
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Aksel Larsen " (Kurt Jacobsen, 2010), 1. udgave 276
Rudolf Prytz, landsretssagfører
Illegal presse - Idømt 6 mdr. fængsel ved Københavns Byret april 1943.
Logivært - Advokatkontoret på Vestre Boulevard
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 161, 309, 444
Prytz
Illegal presse (Flygtet)
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen" (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3 1500
Prytz, landsretssagfører
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Gestapoafhøringerne af Aksel Larsen" (, 1977) 34+42
Prytz
Illegal presse - Medstifter af Frit Danmark
Region VI (København)
Litteratur
1) "En bog om Mogens Fog" (, 1991) 78
Prytz
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "I sabotagearbejde" (Jørgen Røjel, 1946), Den hvide brigade 51
Prytz, landsretssagfører
Illegal presse (Fængslet) - Arresteret 9. december 1942, siden løsladt
Illegal presse - Efter 29.08.1943 overtog han ledelsen af Nordisk Nyhedstjeneste
Region VI (København)
Frit Danmark, Nordisk nyhedstjeneste
Litteratur
1) "Den illegale presse (Danmark under Besættelsen)" (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3. 25, 34, 36
Rud Prytz, landsretssagfører
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 388
Rud Prytz, landsretssagfører
Andet - Illegal litteratur
Region VI (København)
Litteratur
1) "Med ordets sværd" (Tage Hind, 1947), Danmark under Besættelsen, bd. 2. 592, 594, 606
Prytz, landsretssagfører
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Arresteret 9. december 1942 og indsat i Vestre Fængsel
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Aksel Larsen og Gestapo" (Børge Houmann, 1981), Frit Danmark, særtryk, juni 1981 6
Rud Prytz, landsretssagfører
Illegal presse (Fængslet) - Arresteret af det danske politi i Frit Danmark-Sagen
Region VI (København)
Litteratur
1) "Den illegale presse (Fem Aar, bd. 1)" (Børge Outze, 1945), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 1 204
Rud Prytz
Illegal presse

Frit Danmark
Litteratur
1) "Sparks of Resistance" (Nathaniel Hong, 1996) 137
Rud. Prytz, landsretssagfører
Illegal presse (Fængslet) - Arresteret af det danske politi
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Den 9. april, Frit Danmark og professor Chievitz" (Karl V. Jensen, 1950), Frit Danmark, 1950:2. 11,14
Rud. Prytz, landsretssagfører
Illegal presse (Fængslet) - Med i Frit Danmarks første bestyrelse. Arresteret af det danske politi november 1942
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmark and the Development of Denmark's Resistance Movement (research paper)" (Nathaniel Hong, 1990) 10,11
Rud. Prytz
Illegal presse (Fængslet)

Frit Danmark
Litteratur
1) "Fyn i Krig - Modstandskampen 1940-45" (Andreas Skov, 2014) 26-27
Rud Prytz, sagfører
Illegal presse

Frit Danmark
Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 83-4
Rud Prytz, landsretssagfører
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann." (Morten Møller, 2012) 112, 113, 114
Rud Prytz, landsretssagfører
Illegal presse (Fængslet)
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Kommunist under besættelsen" (Børge Houmann, 1990) 163,167,168,169,171,203,206
Prytz, landsretssagfører
Andet

Litteratur
1) "Aksel Larsen og Gestapo" (Richard Jensen, u. å.) 24
Rud Prytz, landsretssagfører
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Medløbere og modløbere" (Jørgen Grønvald Laustsen, 2010) 115
Rud Prytz, radikal
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Danmark besat - krig og hverdag 1940-45" (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 353
Prytz, landsretssagfører
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "En studie i rødt, hvidt og blåt" (Tage Revsgaard Andersen, 1981) s.163. s.174
R Prytz, jurist
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - I Vestre Fængsel halvanden måned omkring nytår 1943.

Litteratur
1) "Tanker bag gitteret" (R. Prytz, 1945), Gads Danske Magazin, 1945 185-190
Rud Prytz, landsretssagfører
Illegal presse (Fængslet) - Frit Danmark
Region VI (København)
Litteratur
1) "Min fængselsdagbog. 45 dage i Vestre Fængsels tyske afdeling." (R. Prytz, 1945) 2- 234
Rud Prytz, landsretssagfører
Almen illegal aktivitet

Frit Danmark
Litteratur
1) "Det vestlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2021) 46
Rud Prytz
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Midt-og Vestjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2022) 169

Udviklet af ditmer a/s