Vagn Bennike

Dæknavn(e): Middelbo , Onkel , Onkel Christian , Ingeniør Søndergaard , Gustav Olsen, Generalen, Onkel, Fætter , Goal , Gustav , Hr. Middelbo , Hans, Onkel, Gustav Olsen, Jørgensen, , Gustav Olsen, Hans , Olsen , Gustav Olsen , Olsen, Gustav Olsen , "Gustau Olsen" , Olsen, Onkel , Søndergaard Petersen , Poulsen , Søndergaard , Nordstrand, Onkel, Goal , Onkel - Middelboe - Gustav Olsen , Onkel, Goal, Gustav Olsen , Havearkitekten , Onkel. Hans. Goal. , Middelboe. Onkel. Gustav Olsen. Goal. , Onkel, Olsen , Goal, Onkel , Goal, Gustav Olsen , Gustav Olsen, Goal, Onkel
Generalmajor, Oberst, Officer, Ingeniørofficer, General, Oberstløjtnant, Kaptajn, Oberstløjtnant., Oberstløjtnant - hæren, Officer, ingeniør, Tjenestegørende soldat, militær, oberstløjtnant, officer, Officer (hær), Oberstløjtnant v. ingeniørtropperne, Oberstløjtnant (hær), Oberstløjnant, Obersløjtnant, Oberstløjtnant, chef for 1. Pionerbataljon, Linieofficer, Oberstløjtnant. Ingeniørofficer.
Region II (Midtjylland), Region III (Sydjylland), Region I (Nordjylland), Region V (Sjælland), Region VI (København)
chef f. Jyllandsledelsen, Chef for Jyllandsledelsen, Oberstløjtnant, Leder, Jyllandschef, Regionchef, Chef for modstandsbevægelsen i Jylland efter Junck, Chef, Leder i Jylland., Militærchef - Jylland, Militærchef i Jylland, Oberstløjt, generalmajor, Jyllandsleder, Jyllandsleder fra april 1944 efter Flemming Juncke, Oberst,chef for 4.regiment, obertløjtnant, General, Chef for modstandsstyrkerne, Jyllandsleder Militær modstandsbev., Leder af Militær modstandsbevægelse, Militær modstandsleder, Jyllandsledelse, Forbindelsesofficer, Chefagent for Danmark, Leder I Jylland, Chef for Jyllandsledelse, Nedkastningschef, Jylland, Chef, Jyske Hovedkvarter, Militærleder, Øverste chef for Jylland, Regionsleder Jylland, Chef i Jylland, Operativ leder, Militær leder, Leder af modstandsarbejdet i Jylland, Del af ledelsen af den jyske modstandsbevægelse

Adresser

Holbæk Kaserne, Holbæk
Lyngbygård, Århus
Orla Lehmannsgade 2, Vejle
København
primært Århus
Vejle
Vejle siden Aarhus
Viborg
Aargus
Århus
Aarhus

Tilknytning til undergrundshæren

Jydsk-Fynske Kommando, Staben
Region I (Nordjylland) , Jyllandsledelsen


Billedkilde: Kolding Stadsarkiv - B30922

Notater

Fra 03.1944, Er nævnt som leder for hele Jylland fra 17-04-1944
01.1944 til 05.05.1945, Aktiv i denne periode.
Modstandschef i Jylland
Fra 01.1944, gik under jorden i Vejle, kort tid efter at han havde overtaget ledelse efter Juncker
Modstandsbevægelsens militære Jyllands leder
04.1944 til 08.1944, Hovedkvarter i Vejle i perioden
efterfulgte Flemming B. Muus
Fra 15.06.1944, Kort tid efter ovenstående dato. Kilden omtaler kun "General Bennike" formodentligt identisk med Vagn Bennike
Fra 10.04.1940, Hovedkvarter i Orla Lehmannsgade i en periode
også kaldet "onkel"
Fra 1944, Tysk internering 9. april til oktober 1943.
Fra 1944, Tysk internering 9. april til oktober 1943.
Leder af den jyske modstandsbevægelse
Fra 1945, Leder af modstandsbevægelsen i Jylland
bror til Helge B.
Leder af den militære organisation i Århus. I tekst stavet Bennicke, men af sammenhæng må det være Bennike
Fra 1943, Advaret om planlagte jødetransporter i Jylland 1. oktober 1943
02.1944 til 05.05.1945, Leder af modstandsbevægelsen i Jylland
1943 til 1945, Udnævnt til generalmajor af general Gørtz

Lokalitet

Aarhus

Organisationstilknytning

Den lille generalstab
Frihedsrådet
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Frihedsrådets Kontaktudvalg
Frihedsrådets Militærudvalg
Modstandsledelsen (Region 1)

Modstandsaktivitet

Administration
Administration - Chef for jyllandsledelsen
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Chef for Jysk-Fynsk Kommando
Almen illegal aktivitet - Initiativtager til organisering af militær gruppe,udsmugling af våben fra Holbæk kaserne
Almen illegal aktivitet - Jyllandsledelsen
Almen illegal aktivitet - Leder af modstandsbevægelsen i Jylland
Almen illegal aktivitet - Nævnt som medhjælper til Flemming Juncker fra begyndelsen af marts 1944, nogle uger sener som den egentlige Jyllandsleder.
Andet
Andet - Den lille generalstabs repræsentant i Jylland
Andet - Jyllands-leder (hærens)
Andet - Kontakt mellem hæren og modstandsbevægelsen i Jylland
Andet - Militær modstandsleder i Jylland.
Andet - modtog pengene til modstandsbevægelsen på Fyn og i Jylland
Andet - Var i modstandsbevægelsens hovedledelse.
Efterretning
Jernbanesabotage
Jernbanesabotage - Leder af den jyske jerbanesabotage
Jernbanesabotage - Leder for den jyske jernbanesabotage. Sprængningstekniske vejledninger.
Jernbanesabotage - Leder i Jylland
Kurer
Militærgruppe
Militærgruppe - Af Frihedsrådets Kommandoudvalg udpeget som militær leder i Jylland.
Militærgruppe - Chef for alle styrker i Jylland
Militærgruppe - Chef for de militære styrker i Jylland
Militærgruppe - Chef for modstandsbevægelsen i hele Jylland 1944-45, indsat af Gørts.
Militærgruppe - Fra februar 1944 central figur ifht. etableringen af regionerne i Jylland, chef for hæren i Jylland fra 1944
Militærgruppe - Leder af modstandshæren i Jylland
Militærgruppe - Militær chef Jylland - hovedkvt. i Vejle feb-sep 1944
Modtagegruppe
Organisation
Organisation - Afløste Juncker i april 1944 som leder af mostandsbevægelsen i Jylland
Organisation - Afløste sammen med Toldstrup den flygtede Juncker i Jyllandsledelsen
Organisation - Chef for den jyske modstandsledelse
Organisation - Chef for Jyllandsledelsen
Organisation - Chef for modstandsbevægelsen efter Flemming Juncker.
Organisation - Chef for modstandsbevægelsens Jyllandsledelse
Organisation - Del af ledelsen af den jyske modstandsbevægelse
Organisation - Jyllandsledelse - hovedkvarter Vejle
Organisation - Jyllandsledelse - Regionsledelse
Organisation - Jyllandsledelsen
Organisation - Jyllandsledelsen
Organisation - Jyllandsleder
Organisation - Jyllandsleder - midlertidigt hovedkvarter i Vejle mar til aug 1944
Organisation - Kontakt med modstandsmand og læge Paul Gerhard Sivertsen. Sivertsen arbejdede sammen med "Onkels" "Rejsesekretær" med kaldenavnet "Louise" om modtagelse og logi for falmskærmsfolk (logi)
Organisation - Leder af det jyske modstandsarbejde
Organisation - Leder af Jylland efter Juncker
Organisation - Leder af modssandsbevægelsen i Jylland, genopbyggede modstandsbevægelsen i Åbenrå efter maj 1944
Organisation - Leder af modstand i Jylland
Organisation - leder af modstandsarbejdet i Jylland
Organisation - Leder af modstandsarbejdet i Jylland
Organisation - Leder af modstandsarbejdet i Jylland, Jyllandsledelsen
Organisation - Leder af modstandsarbejdet i Midtjylland
Organisation - Leder af modstandsbevægelsen i Jylland.
Organisation - Leder af Region af de 3 regioner I, II og III i Jylland.
Organisation - Leder af sabotagen i Jylland
Organisation - Leder i Jylland-Fyn
Organisation - Medlem af Jyllandsledelsen, de facto leder april-juni 1944, de jure juli 1944-maj 1945
Organisation - Militærsagkyndig og chef for modstandsstyrkerne i Jylland og på Fyn.
Organisation - Modstandsleder i Jylland 1/4 1944.
Organisation - Regionchef for Jylland
Organisation - Var militær leder i Jylland.
Organisation - Var modstandsbevægelsens leder i Jylland.
Radiosending - Radiokontakt til London.
Sabotage
Sabotage - Fik informationer om troppetransport med toge med henblik på jernbanesabotage.
Sabotage - Instruktør i brug af sprængstof

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Frode Pedersen, hvorfor jeg blev aktiv i modstandskampen. Side 17
Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Jørgen Damgaard. "Om en modtagegruppe på Randers-egnen" Side 31
Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Korrespondance m.v. med J. Kromann
Rigsarkivet, 1010, Styrkeliste pr. 7/5 1945 for Jydsk-Fynske Kommandos Stab, Pk. 39

Litteraturhenvisninger

"Og derfor vil jeg slås" - Aage Højland Christensen, en portrætskitse (Sten Krarup, 2020), Krigshistorisk Tidsskrift, årg. 50, nr. 1, 15
Anton Rask - landsbylæge, modstandsmand og diplomat (Merete Just, 2013), 61 m.fl
Bag fjendens linjer (Mark Ryan, 2008), 313
Besat igen? Frihedskampens sidste vidner taler ud. (Rolf Slot-Henriksen, 2008), 33,36,78,79,100
Besat og befriet - erindringer fra besættelsestiden i Kolding (Jørgensen, Dedenroth-Schou, 1995), 141
Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), s. 210
Betragtninger over den danske modstandsbevægelse (Paul Gerhard Sivertsen, 1946), Danske Lægememoirer, 5. samling, 169-171
Carl Jensen alias Børge Søderberg (Niels-Henrik Jensen, 2005), Koldingbogen 2005, 163, 171
Danmark besat - krig og hverdag 1940-45 (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 627, 634, 945
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), s. 148 f, 205, 217
De ensomme ulve (Gunnar Dyrberg, 2009), 105
De fem år set fra Århus (Henrik Fode, 2005), Århus besat, 73, 76
De væbnede styrker (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2, 733, 735 (Billede), 742
Den jydske Modstandsbevægelse (Jørgen Drachmann, 1945), Da Danmark kaldte - Bogen om Modstandsbevægelsen skrevet af Aktivister, 203, 208, 227, 232, 234, 235
Den sociale samvittighed (Ib Nørlund, 1991), s. 147f.
Det frygteligste er at miste friheden (Annie Langberg, 2009), Modstandskvinder, 238, 247, 249, 258, 259
Det vestlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2021), 94, 96, 98, 110, 111, 165, 274, 275, 287-291, 294-296, 481
Distrikt 14 - om våbenmodtagergrupperne i Distrikt Silkeborg og deres aktiviteter 1944-1945 (Lars Peter Sørensen, 1984), 39,44-45
Dobbeltagenten: En stikkers historie (Jørgen Røjel, 2000), 97-117-124-125
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 171.
Elefanten - en biografi om Flemming Juncker (Svend Ove Gade, 2007), 85,87,90,125,129
En familie under besættelsen (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 29
En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005), s. 185, 232, 254-8, 261
En nordmands vej til Sønderjylland (Jørgen Hæstrup, 1982), Festskrift til Troels Fink, Side 192
Etablering af en organiseret modstandsbevægelse i Randers (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers, 69
Europas bedste nedkastningschef - Toldstrup (Peter Laursen, 1985), 11, 32, 34, 58
Faldskærmsfolk (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986), 87, 94, 106, 109, 111-122, 126-130
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 154,160-163,197,184
FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8. (Jean Seeberg, 2022), 154, 215, 379, 537
Fra Modstandsbevægelsens jydske Hovedkvarter (V. Bennike, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2, 269
Fra solskin til tusmørke (Varinka Wichfeld Muus, 1994), 139
Fredericia - besættelse og modstand (Sven Lundberg, 1990), 35, 40
Fredericia 1940-1945. Besættelse og hverdag. (Anders Engelbrecht, 2020), s.132
Frihed det bedste guld. Johannes Rosendahls liv i højskole og modstandskamp. (Poul Nyboe Andersen, 1996), s.114
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 167-170,397.
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 28
Gennem ild og vand. Robert Frømands erindringer. (Robert Christensen, 2003), 210-1, 217, 220, 226, 228, 233
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 169
Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 2. Fra Carl Fonagers arkiv. (*, 1996), 68
Gå til modstand ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961), 137-138
Han faldt for fædrelandet - Shellhuset den 21. marts 1945 (C. C. Ahnfeldt-Mollerup, 2009), Søllerødbogen, 2009, 144, 155
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 83, 114, 133, 175-176, 182-184, 246, 249, 285, 288
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), Passim (ml. p. 85 - 309)
Hilsen til Borghild (Svend Erik Christensen, 1990), 59
Holbæk i hundred år (Michael Hertz, 1986), s.203 nederst s.204 øverst
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 279
Holger Jensen. Sabotør i Vejle - sabotageleder i Kolding. (Freddy Jensen & William Rosenkilde, 1986), Interviews omkring besættelsen VI, 9,13,23,24,25,30,33,35,44
Hornslet-gruppen (Kim Lykke Jensen, 2015), 173
I Danmarks Frihedsråd, bind 1 (Frode Jakobsen, 1975), 164
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 38,39,40,41,49,125,131,132,133,196
I Toldstrups tjeneste (Jørgen Hesseldahl, 1994), 24 og frem
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 33-36
Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991, 9,11,13,19
Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig (Aage Trommer, 1971), cf.
Jernbanesabotagen i Jylland (Vagn Bennike, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3, s. 81-96
Jernbanesabotagen i Jylland (Vagn Bennike, 1946), Militært Tidsskrift 1946, s. 145-170
Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien, 75
Kate Fleron. Journalist og frihedskæmper (John Chr. Jørgensen, 2015), 88,90
Kontakt med England (Jørgen Hæstrup, 1954), 18, 20
Korttegneren og pressefotografen (Peter Nørskov, 2011), 125, 135, 156, 164
Krigens By - Aalborg 1940 - 1945 (Hans Gregersen, 2009), 186
Krigsår - Aarhus 1940-1945 (Hans Gregersen, 2012), 14, 185
Kvinder i modstandskampen (Kate Fleron, 1945), 65, 81, 84
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 5 til 183 på næsten alle sider
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2., 69-72, 149, 167-174, 181, 186-188, 201, 204, 246
Madkulør og farvebånd (Børge Therkildsen, 1996), 67, 70-71
Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2) (Knud J. V. Jespersen, 2000), 251,257ff,259,260ff,266,343,351,353,356,358ff,362ff,378,380ff,400,450
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 68ff, 71f, 75ff, 89, 109, 115, 119A*, 125, 127, 130, 132
Men morsomt har det været (Flemming Juncker, 1988), 120, 121, 122
Midt-og Vestjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2022), 192, 195, 200 - 208, 217 - 220, 292, 294, 410, 649
Min egen kurs - erindringer 1912-1946 (Elias Bredsdorff, 1983), 190, 204, 235
Min far var spion (Frank Jensen, 2019), 137
Min Århus-kavalkade. Erindringer fra et journalistvirke 1933-1982 (Georg Andrésen, 1982), 52
Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 111
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), cf.
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), passim
Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe (Henning N Larsen, 2012), 82
Modstandsarbejde i Jylland (Frits G. Tillisch, 1995), Militært Tidsskrift 124:2, 110-113-114.
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 139f, 148, 154, 157f, 161ff, (...)
Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970, 295,297,305,307,308,313
Modstandsbevægelsen (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3, 1522, 1523(portrætbillede)
Modstandsbevægelsen i Brande 1940-45 (Poul Westergaard Jensen, 1985), 12
Modstandsbevægelsen i Sønderjylland (Aage Trommer, 1995), Sønderjysk Månedsskrift, 105-106-107
Modstandsbevægelsen i Åbenrå og omegn (Aage Trommer, 1965), Sønderjyske Årbøger, 156, 159 - 162, 166, 167
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 23,44,45,46,52,55,56,63,64,76,82,84,85,86
Modstandsorganisationen Ringen 1941-45 (Steen M. Andersen, 1984), 86.108
Mogens Høirup. An Extraordinary Story of an Ordinary Man. (Howard & Hanne Kulin, 2009), 5, 6, 7
Moses. Den hemmelige telegrafist. (Benny Nielsen, 2016), 21
Natten der varede otte dage (Anders Bjørnvad, 1967), 90
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 264
Nu kan det fortælles - nogle facts om jernbanesabotagen under krigen - og om jødetransporter med tog (Svend Thorkild Thomasen, 1994), FV. Frihedskampens Veteraner, 136, 1994., 3
Occupied (Nathaniel Hong, 2012), 245
Om illegal modstand uden helte (Aksel B. Christensen, 2005), Hardsyssel Årbog, 90
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 246
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 292
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 311-313, 315
Opposition, modstand og modstandsbevægelse (Niels Wium Olesen, 2003), Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945, 131
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 307
Overgaard (, 1997), 193
Portræt af Jutta og Flemming Juncker (Peter Laursen, 1987), 27
Radiokontakt og jernbanesabotage (Ella Elmøe, 1945), Fem Aar i Lænker, 271, 273, 279, 282
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 13, 16ff, 34, 55
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 13,16,34,44,55,127,130,135.
Region IV efter 4. maj 1945 (speciale) (Niels Peter Frederiksen, u.å.), 50
Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45 (Peter Birkelund, 2011), 12 og resten af bogen
Sabotage (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3., 176
Sabotage (Erik Johannesen, 1995), 54, 117
SOE in Scandinavia (Charles Cruickshank, 1986), 227-228, 233, 236-237
Sommeren '45. Fra overmod til mismod. (Per Stig Møller, 2019), 102-3,171,183,284,404
Sprængningsforsøget ved Lunderskov (C. G. Schøller, 1961), Går til modstand, 137
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 447
Stikkerdrab (Stefan Emkjær, 2000), s. 55
Sønderjylland besat (Søren Flott, 2015), 199-200,239,256-258
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 202
The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa. (Ronald Seth, 1956), 129
Tirsbæk-sabotagen og andre hændelser i modstandskampen (Erik Hoff Siegumfeldt, 2004), Vejlebogen 2004, 57-66,69,70
To episoder fra befrielsesdagene i Kolding 1945 (Gunnar A. Engberg, 1975), Vejle Amts Årbog 1975, 63
Toldstrup - en biografi om en modstandshelt (Sven Ove Gade, 2011), 9, 33,36,42-44,46-48,56,59,64,74-101, 103-118, 121-122, 192
Toldstrups telegrafnøgle brugt af "Moses radiohold" (Carl Fonager, 1986), Holstebro Museum. Årsskrift 1986., s. 82-83.
Toldstrups telegrafnøgle brugt af "Moses radiohold" (Carl Fonager, 1986), Holstebro Museum. Årsskrift 1986., s. 82-83. s. 85
Trods alt! Holstebro gennem besættelsen 1940-1945 (Michael Christensen, 2021), Bind 2, 69,96,98-99,103, 107-110, 114, 118, 123, 160
Træk fra modstandskampen 1940-1945 (Carl-Gustav Grüner Schøller, 1956), 13, 14, 16, 23-28, 32-34, 37, 64 + C.O. Pedersen p 1,2 + Kaj Mortensen p 6
Uden kamp ingen sejr (Toldstrup, 1947), 61-62-65-66-72-78-98-102
Udsigt fra skovridergården - om modstandsbevægelsen og bylederen i Vejle. 1939-1945. (, 1995), 14,15,16,18,19,29,30,31,33
Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid., 149-168
Vejles første byleder (Ebbe Løfting, 1985), Interviews omkring besættelsen, IV, 7-8-9-13-16
Vejles historie, bd. 2: Moderne tider: 1786-1970. (Poul Brønfeld, 1998), 207, 208, 201
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 32, 40, 56, 61, 66-68, 70-72, 140, 254, 416
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 47,48,49,50,51,52,90,91,99
Vi kendte betingelserne (Vagn Jeldtoft Jensen, 1996), s 136
Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 88-91,98
Vogterne i Helvedes forgård (Henrik Werner Hansen, 2020), 63, 75, 80, 82, 84-85
Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn. (Børge Møller, 2018), 117-119
Våbennedkastninger ved Ikast i besættelsestiden (Ove Nørholm, 2021), Hardsyssel Årbog, 59
Weil er das Fraulein kurtisiert hat (Liss Richardt, 2009), Modstandskvinder, 27
Æ Hjulspor - Lokalårbogen 2003 (*, 2003), Historisk Forening for Bredebro Kommune
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 74-91, 102, 103, 130, 223, 227, 251, 257, 286, 289, 374, 551, 586, 609, 660-669
Åbenrå Bys Historie, bd. III (Johan Hvidtfeldt, 1974), 237
Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2020), 73, 92, 99, 115, 117, 148, 149, 224, 227, 241, 318, 320, 326, 333-343
Aarhus under besættelsen (G. Andrésen, 1946), s. 277-278

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Erik Siegumfeldt, "Tirsbæk." Beretning om sprængningen af jernbanedæmningen ved Tirsbæk. Fotokopi. - 08B-12585-1
Arkivskaber: Knud Syppli Hansen - 07B-21998
Arkivskaber: Richard Bach, "Min fars erindringer. Richard Bach - 01.06.1917 - 21.02.2005." Fotokopi. - 07B-12584-1

Udskriften er baseret på 194 registreringer

Vagn Bennike, generalmajor, aarhus
Administration
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 277-278
Middelbo, aarhus
Administration
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 277-278
Onkel, aarhus
Administration
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 277-278
Onkel Christian, aarhus
Administration
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 277-278
Vagn Bennike, oberst, chef f. jyllandsledelsen
Jernbanesabotage

Litteratur
1) "Frihed det bedste guld. Johannes Rosendahls liv i højskole og modstandskamp." (Poul Nyboe Andersen, 1996) s.114
Onkel, chef for jyllandsledelsen
Militærgruppe

Litteratur
1) "Frihed det bedste guld. Johannes Rosendahls liv i højskole og modstandskamp." (Poul Nyboe Andersen, 1996) s.114
Vagn Bennike, chef for jyllandsledelsen
Administration
Modtagegruppe
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 139f, 148, 154, 157f, 161ff, (...)
Vagn Bennike, officer, oberstløjtnant
Almen illegal aktivitet - Nævnt som medhjælper til Flemming Juncker fra begyndelsen af marts 1944, nogle uger sener som den egentlige Jyllandsleder.
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Fredericia - besættelse og modstand" (Sven Lundberg, 1990) 35, 40
Vagn Bennike, generalmajor
Militærgruppe

Jydsk-Fynske Kommando, Staben
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 1010, Styrkeliste pr. 7/5 1945 for Jydsk-Fynske Kommandos Stab, Pk. 39
Vagn Bennike, officer, chef for jyllandsledelsen, aarhus
Militærgruppe - Fra februar 1944 central figur ifht. etableringen af regionerne i Jylland, chef for hæren i Jylland fra 1944
Region II (Midtjylland)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 28
Vagn Bennike, ingeniørofficer, leder
Organisation

Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Brande 1940-45" (Poul Westergaard Jensen, 1985) 12
Ingeniør Søndergaard, leder
Militærgruppe

Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Brande 1940-45" (Poul Westergaard Jensen, 1985) 12
Vagn Bennike, general
Andet

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 169
Vagn Bennike
Organisation - Medlem af Jyllandsledelsen, de facto leder april-juni 1944, de jure juli 1944-maj 1945
Region I (Nordjylland)
Jyllandsledelsen
Litteratur
1) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) s. 210
Bennike
Administration
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Kate Fleron, 1945) 65, 81, 84
Gustav Olsen
Administration
Almen illegal aktivitet
Kurer
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Kate Fleron, 1945) 65, 81, 84
Generalen
Administration
Almen illegal aktivitet
Kurer
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Kate Fleron, 1945) 65, 81, 84
Onkel
Administration
Almen illegal aktivitet
Kurer
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Kate Fleron, 1945) 65, 81, 84
Vagn Bennike, oberst, chef for jyllandsledelsen
Administration - Chef for jyllandsledelsen
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "En familie under besættelsen" (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 29
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Militærgruppe - Chef for alle styrker i Jylland
Region II (Midtjylland)
Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 13, 16ff, 34, 55
Fætter
Militærgruppe
Region II (Midtjylland)
Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 13, 16ff, 34, 55
Vagn Bennike, jyllandschef
Andet

Litteratur
1) "Elefanten - en biografi om Flemming Juncker" (Svend Ove Gade, 2007) 85,87,90,125,129
Goal, jyllandschef
Militærgruppe

Litteratur
1) "Elefanten - en biografi om Flemming Juncker" (Svend Ove Gade, 2007) 85,87,90,125,129
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Organisation - Chef for den jyske modstandsledelse
Region II (Midtjylland)
Jyllandsledelsen
Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) s. 185, 232, 254-8, 261
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Militærgruppe - Chef for modstandsbevægelsen i hele Jylland 1944-45, indsat af Gørts.
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 5 til 183 på næsten alle sider
Vagn Bennike, leder
Administration

Litteratur
1) "Besat og befriet - erindringer fra besættelsestiden i Kolding" (Jørgensen, Dedenroth-Schou, 1995) 141
Onkel, leder
Militærgruppe

Litteratur
1) "Besat og befriet - erindringer fra besættelsestiden i Kolding" (Jørgensen, Dedenroth-Schou, 1995) 141
Vagn Bennike
Organisation
Region II (Midtjylland)
Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 38,39,40,41,49,125,131,132,133,196
Gustav
Militærgruppe
Region II (Midtjylland)
Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 38,39,40,41,49,125,131,132,133,196
Vagn Bennike, oberstløjtnant, chef for jyllandsledelsen
Administration

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Modstandsorganisationen Ringen 1941-45" (Steen M. Andersen, 1984) 86.108
Vagn Bennike, oberstløjtnant, regionchef
Organisation - Regionchef for Jylland
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 171.
Vagn Bennike
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Stikkerdrab" (Stefan Emkjær, 2000) s. 55
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Administration

Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 47,48,49,50,51,52,90,91,99
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Administration

Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 202
Vagn Bennike, officer
Andet - Kontakt mellem hæren og modstandsbevægelsen i Jylland

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 246
Vagn Bennike
Andet - Den lille generalstabs repræsentant i Jylland

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 292
Vagn Bennike
Andet - Jyllands-leder (hærens)

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 311-313, 315
Vagn Bennike, kaptajn
Almen illegal aktivitet
Administration
Region II (Midtjylland)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 68ff, 71f, 75ff, 89, 109, 115, 119A*, 125, 127, 130, 132
Hr. Middelbo, kaptajn
Almen illegal aktivitet
Administration
Region II (Midtjylland)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 68ff, 71f, 75ff, 89, 109, 115, 119A*, 125, 127, 130, 132
Hans, Onkel, Gustav Olsen, Jørgensen,, oberstløjtnant
Militærgruppe - Chef for modstandsbevægelsen i hele Jylland 1944-45, indsat af Gørts.
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 5 til 183 på næsten alle sider
Vagn Bennike, oberstløjtnant, chef for modstandsbevægelsen i jylland efter junck
Administration
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "I Toldstrups tjeneste" (Jørgen Hesseldahl, 1994) 24 og frem
Gustav Olsen, oberstløjtnant, chef for modstandsbevægelsen i jylland efter junck
Administration
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "I Toldstrups tjeneste" (Jørgen Hesseldahl, 1994) 24 og frem
Vagn Bennike
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 27
Vagn Bennike, oberstløjtnant, chef
Organisation - Modstandsleder i Jylland 1/4 1944.
Militærgruppe
Region II (Midtjylland)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 13,16,34,44,55,127,130,135.
Hans, oberstløjtnant, chef
Organisation - Modstandsleder i Jylland 1/4 1944.
Militærgruppe
Region II (Midtjylland)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 13,16,34,44,55,127,130,135.
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Gå til modstand" ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961) 137-138
Vagn Bennike, oberstløjtnant, leder i jylland.
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 167-170,397.
Olsen, oberstløjtnant., leder i jylland.
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 167-170,397.
Vagn Bennike, oberstløjtnant - hæren, militærchef - jylland
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 61-62-65-66-72-78-98-102
Vagn Bennike, general, militærchef i jylland
Militærgruppe

Litteratur
1) "Distrikt 14 - om våbenmodtagergrupperne i Distrikt Silkeborg og deres aktiviteter 1944-1945" (Lars Peter Sørensen, 1984) 39,44-45
Vagn Bennike, general
Andet - modtog pengene til modstandsbevægelsen på Fyn og i Jylland

Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 88-91,98
Vagn Bennike
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Men morsomt har det været" (Flemming Juncker, 1988) 120, 121, 122
Gustav Olsen, oberstløjtnant - hæren, militærchef - jylland
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 61-62-65-66-72-78-98-102
Vagn Bennike, general, chef for jyllandsledelsen
Administration

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Frode Pedersen, hvorfor jeg blev aktiv i modstandskampen. Side 17,
Vagn Bennike, general, chef for jyllandsledelsen
Militærgruppe
Region II (Midtjylland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Jørgen Damgaard. "Om en modtagegruppe på Randers-egnen" Side 31,
Vagn Bennike, officer, ingeniør, oberstløjt, generalmajor
Militærgruppe - Leder af modstandshæren i Jylland
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 154,160-163,197,184
Gustav Olsen, officer, ingeniør, oberstløjt, generalmajor
Militærgruppe - Leder af modstandshæren i Jylland
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 154,160-163,197,184
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Korrespondance m.v. med J. Kromann
Vagn Bennike, oberstløjtnant, jyllandsleder
Militærgruppe

Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 447
Onkel, general, chef for jyllandsledelsen
Militærgruppe
Region II (Midtjylland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Jørgen Damgaard. "Om en modtagegruppe på Randers-egnen" Side 31
Onkel, general, chef for jyllandsledelsen
Administration

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Frode Pedersen, hvorfor jeg blev aktiv i modstandskampen. Side 17
Vagn Bennike, oberstløjtnant, jyllandsleder fra april 1944 efter flemming juncke
Administration
Region II (Midtjylland)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) 12 og resten af bogen
Goal, oberstløjtnant, jyllandsleder fra april 1944 efter flemming juncke
Administration
Region II (Midtjylland)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) 12 og resten af bogen
Vagn Bennike
Region III (Sydjylland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Vagn Bennike
Organisation

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Vagn Bennike, tjenestegørende soldat, oberst,chef for 4.regiment
Almen illegal aktivitet - Initiativtager til organisering af militær gruppe,udsmugling af våben fra Holbæk kaserne
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Holbæk i hundred år" (Michael Hertz, 1986) s.203 nederst s.204 øverst
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Organisation - Jyllandsleder
Sabotage
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Åbenrå og omegn" (Aage Trommer, 1965), Sønderjyske Årbøger 156, 159 - 162, 166, 167
Vagn Bennike, militær, obertløjtnant
Administration

Litteratur
1) "Sprængningsforsøget ved Lunderskov" (C. G. Schøller, 1961), Går til modstand 137
Vagn Bennike
Organisation - Leder af modssandsbevægelsen i Jylland, genopbyggede modstandsbevægelsen i Åbenrå efter maj 1944
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Åbenrå Bys Historie, bd. III" (Johan Hvidtfeldt, 1974) 237
2) "Æ Hjulspor - Lokalårbogen 2003" (*, 2003), Historisk Forening for Bredebro Kommune
Vagn Bennike, oberstløjtnant , jyllandschef
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Sønderjylland" (Aage Trommer, 1995), Sønderjysk Månedsskrift 105-106-107
Vagn Bennike, oberst
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Opposition, modstand og modstandsbevægelse" (Niels Wium Olesen, 2003), Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945 131
Vagn Bennike, oberstløjtnant, jyllandsleder
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "To episoder fra befrielsesdagene i Kolding 1945" (Gunnar A. Engberg, 1975), Vejle Amts Årbog 1975 63
Vagn Bennike, oberstløjtnant, jyllandsleder
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig" (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970 295,297,305,307,308,313
Vagn Bennike

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Vagn Bennike, oberstløjtnant, jyllandschef
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "En nordmands vej til Sønderjylland" (Jørgen Hæstrup, 1982), Festskrift til Troels Fink Side 192
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Almen illegal aktivitet - Leder af modstandsbevægelsen i Jylland
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Carl Jensen alias Børge Søderberg" (Niels-Henrik Jensen, 2005), Koldingbogen 2005 163, 171
Bennike, oberstløjtnant
Militærgruppe

Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) s. 148 f, 205, 217
Vagn Bennike, general
Almen illegal aktivitet - Chef for Jysk-Fynsk Kommando
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 2. Fra Carl Fonagers arkiv." (*, 1996), 68
Vagn Bennike, oberstløjtnant, chef for modstandsstyrkerne
Organisation - Militærsagkyndig og chef for modstandsstyrkerne i Jylland og på Fyn.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Træk fra modstandskampen 1940-1945" (Carl-Gustav Grüner Schøller, 1956) 13, 14, 16, 23-28, 32-34, 37, 64 + C.O. Pedersen p 1,2 + Kaj Mortensen p 6
Vagn Bennike
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Krigens By - Aalborg 1940 - 1945" (Hans Gregersen, 2009) 186
Olsen, Gustav Olsen, oberstløjtnant, chef for modstandsstyrkerne
Organisation - Militærsagkyndig og chef for modstandsstyrkerne i Jylland og på Fyn.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Træk fra modstandskampen 1940-1945" (Carl-Gustav Grüner Schøller, 1956) 13, 14, 16, 23-28, 32-34, 37, 64 + C.O. Pedersen p 1,2 + Kaj Mortensen p 6
Vagn Bennike
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Anton Rask - landsbylæge, modstandsmand og diplomat" (Merete Just, 2013), 61 m.fl
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Organisation
Region II (Midtjylland)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Vi kendte betingelserne" (Vagn Jeldtoft Jensen, 1996) s 136
Vagn Bennike, oberstløjtnant, jyllandsleder militær modstandsbev.
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Toldstrups telegrafnøgle brugt af "Moses radiohold"" (Carl Fonager, 1986), Holstebro Museum. Årsskrift 1986. s. 82-83.
Vagn Bennike, oberstløjtnant, leder af militær modstandsbevægelse
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Toldstrups telegrafnøgle brugt af "Moses radiohold"" (Carl Fonager, 1986), Holstebro Museum. Årsskrift 1986. s. 82-83. s. 85
"Gustau Olsen", oberstløjtnant, leder af militær modstandsbevægelse
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Toldstrups telegrafnøgle brugt af "Moses radiohold"" (Carl Fonager, 1986), Holstebro Museum. Årsskrift 1986. s. 82-83. s. 85
Vagn Bennike, oberstløjtnant, leder
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke" (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991 9,11,13,19
Vagn Bennike, officer
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Weil er das Fraulein kurtisiert hat" (Liss Richardt, 2009), Modstandskvinder 27
Vagn Bennike, militær modstandsleder
Andet - Militær modstandsleder i Jylland.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det frygteligste er at miste friheden" (Annie Langberg, 2009), Modstandskvinder 238, 247, 249, 258, 259
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 32, 40, 56, 61, 66-68, 70-72, 140, 254, 416
Olsen, Onkel, militær modstandsleder
Andet - Militær modstandsleder i Jylland.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det frygteligste er at miste friheden" (Annie Langberg, 2009), Modstandskvinder 238, 247, 249, 258, 259
Vagn Bennike
Administration
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Europas bedste nedkastningschef - Toldstrup" (Peter Laursen, 1985) 11, 32, 34, 58
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Etablering af en organiseret modstandsbevægelse i Randers" (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers 69
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Organisation - Chef for Jyllandsledelsen
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "De fem år set fra Århus" (Henrik Fode, 2005), Århus besat 73, 76
Vagn Bennike, oberstløjtnant, jyllandsledelse
Organisation - Leder af Jylland efter Juncker
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Vejles historie, bd. 2: Moderne tider: 1786-1970." (Poul Brønfeld, 1998) 207, 208, 201
Vagn Bennike, oberstløjtnant, forbindelsesofficer
Organisation
Region II (Midtjylland)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Mogens Høirup. An Extraordinary Story of an Ordinary Man." (Howard & Hanne Kulin, 2009) 5, 6, 7
Søndergaard Petersen, oberstløjtnant, forbindelsesofficer
Organisation
Region II (Midtjylland)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Mogens Høirup. An Extraordinary Story of an Ordinary Man." (Howard & Hanne Kulin, 2009) 5, 6, 7
Vagn Bennike, officer (hær)
Militærgruppe - Militær chef Jylland - hovedkvt. i Vejle feb-sep 1944
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Udsigt fra skovridergården - om modstandsbevægelsen og bylederen i Vejle. 1939-1945." (, 1995) 14,15,16,18,19,29,30,31,33
Poulsen, officer (hær)
Militærgruppe - Militær chef Jylland - hovedkvt. i Vejle feb-sep 1944
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Udsigt fra skovridergården - om modstandsbevægelsen og bylederen i Vejle. 1939-1945." (, 1995) 14,15,16,18,19,29,30,31,33
Vagn Bennike, oberstløjtnant, chefagent for danmark
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Min Århus-kavalkade. Erindringer fra et journalistvirke 1933-1982" (Georg Andrésen, 1982) 52
Onkel, oberstløjtnant, chefagent for danmark
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Min Århus-kavalkade. Erindringer fra et journalistvirke 1933-1982" (Georg Andrésen, 1982) 52
Bennike, officer, general
Organisation - Kontakt med modstandsmand og læge Paul Gerhard Sivertsen. Sivertsen arbejdede sammen med "Onkels" "Rejsesekretær" med kaldenavnet "Louise" om modtagelse og logi for falmskærmsfolk (logi)
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Betragtninger over den danske modstandsbevægelse" (Paul Gerhard Sivertsen, 1946), Danske Lægememoirer, 5. samling 169-171
Onkel, officer, general
Organisation - Kontakt med modstandsmand og læge Paul Gerhard Sivertsen. Sivertsen arbejdede sammen med "Onkels" "Rejsesekretær" med kaldenavnet "Louise" om modtagelse og logi for falmskærmsfolk (logi)
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Betragtninger over den danske modstandsbevægelse" (Paul Gerhard Sivertsen, 1946), Danske Lægememoirer, 5. samling 169-171
Vagn Bennike, oberstløjtnant v. ingeniørtropperne
Organisation - Chef for Jyllandsledelsen
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 23,44,45,46,52,55,56,63,64,76,82,84,85,86
Bennike, oberstløjtnant
Organisation - Chef for Jyllandsledelsen
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Hilsen til Borghild" (Svend Erik Christensen, 1990), 59
Gustav Olsen, oberstløjtnant v. ingeniørtropperne
Organisation - Chef for Jyllandsledelsen
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 23,44,45,46,52,55,56,63,64,76,82,84,85,86
Vagn Bennike, officer (hær)
Organisation - Jyllandsledelse - hovedkvarter Vejle
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Holger Jensen. Sabotør i Vejle - sabotageleder i Kolding." (Freddy Jensen & William Rosenkilde, 1986), Interviews omkring besættelsen VI 9,13,23,24,25,30,33,35,44
Vagn Bennike, oberstløjtnant (hær)
Organisation - Jyllandsledelse - Regionsledelse
Militærgruppe
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Om illegal modstand uden helte" (Aksel B. Christensen, 2005), Hardsyssel Årbog 90
Bennike, oberstløjnant
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Gennem ild og vand. Robert Frømands erindringer." (Robert Christensen, 2003) 210-1, 217, 220, 226, 228, 233
Bennike, oberstløjtnant, leder i jylland
Organisation
Sabotage - Instruktør i brug af sprængstof
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Vejles første byleder" (Ebbe Løfting, 1985), Interviews omkring besættelsen, IV 7-8-9-13-16
Poulsen, oberstløjtnant, leder i jylland
Organisation
Sabotage - Instruktør i brug af sprængstof
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Vejles første byleder" (Ebbe Løfting, 1985), Interviews omkring besættelsen, IV 7-8-9-13-16
Onkel, oberstløjnant
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Gennem ild og vand. Robert Frømands erindringer." (Robert Christensen, 2003) 210-1, 217, 220, 226, 228, 233
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Krigsår - Aarhus 1940-1945" (Hans Gregersen, 2012) 14, 185
Vagn Bennike, obersløjtnant
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Korttegneren og pressefotografen" (Peter Nørskov, 2011) 125, 135, 156, 164
Bennike, oberstløjtnant
Organisation - Jyllandsleder - midlertidigt hovedkvarter i Vejle mar til aug 1944
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Tirsbæk-sabotagen og andre hændelser i modstandskampen" (Erik Hoff Siegumfeldt, 2004), Vejlebogen 2004 57-66,69,70
Søndergaard, oberstløjtnant
Organisation - Jyllandsleder - midlertidigt hovedkvarter i Vejle mar til aug 1944
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Tirsbæk-sabotagen og andre hændelser i modstandskampen" (Erik Hoff Siegumfeldt, 2004), Vejlebogen 2004 57-66,69,70
Onkel, obersløjtnant
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Korttegneren og pressefotografen" (Peter Nørskov, 2011) 125, 135, 156, 164
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Organisation
Region I (Nordjylland)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 117-119
Vagn Bennike

Litteratur
1) "Jernbanesabotagen i Jylland" (Vagn Bennike, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3 s. 81-96
2) "Jernbanesabotagen i Jylland" (Vagn Bennike, 1946), Militært Tidsskrift 1946 s. 145-170
Vagn Bennike, oberst
Organisation - Leder i Jylland-Fyn
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Madkulør og farvebånd" (Børge Therkildsen, 1996) 67, 70-71
Vagn Bennike, chef for jyllandsledelse
Organisation - Chef for modstandsbevægelsens Jyllandsledelse
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet" (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. 149-168
Vagn Bennike
Organisation - Chef for modstandsbevægelsens Jyllandsledelse
Militærgruppe

Litteratur
1) "Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet" (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. 149-168
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Jernbanesabotage
Organisation

Litteratur
1) "Den jydske Modstandsbevægelse" (Jørgen Drachmann, 1945), Da Danmark kaldte - Bogen om Modstandsbevægelsen skrevet af Aktivister 203, 208, 227, 232, 234, 235
Vagn Bennike, oberstløjtnant, chef for 1. pionerbataljon
Organisation - Leder af modstandsarbejdet i Jylland
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab" (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien 75
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Fra Modstandsbevægelsens jydske Hovedkvarter" (V. Bennike, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2 269
Vagn Bennike
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Radiokontakt og jernbanesabotage" (Ella Elmøe, 1945), Fem Aar i Lænker 271, 273, 279, 282
Vagn Bennike, oberstløjnant, chef
Efterretning
Radiosending - Radiokontakt til London.
Sabotage - Fik informationer om troppetransport med toge med henblik på jernbanesabotage.
Organisation - Chef for modstandsbevægelsen efter Flemming Juncker.
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i Jylland" (Frits G. Tillisch, 1995), Militært Tidsskrift 124:2 110-113-114.
Vagn Bennike
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Region IV efter 4. maj 1945 (speciale)" (Niels Peter Frederiksen, u.å.) 50
Bennike, oberstløjtnant
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Overgaard" (, 1997) 193
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 74-91, 102, 103, 130, 223, 227, 251, 257, 286, 289, 374, 551, 586, 609, 660-669
Vagn Bennike
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 173
Nordstrand, Onkel, Goal, oberstløjtnant
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 74-91, 102, 103, 130, 223, 227, 251, 257, 286, 289, 374, 551, 586, 609, 660-669
Vagn Bennike
Jernbanesabotage - Leder i Jylland
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 307
Vagn Bennike, oberstløjtnant (hær)
Organisation - Jyllandsledelsen
Region II (Midtjylland)
Frihedsrådets Kontaktudvalg
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 264
Bennike, oberstløjtnant
Organisation

Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 279
Bennike
Organisation

Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 33-36
Bennike, oberstløjtnant, nedkastningschef, jylland
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "De ensomme ulve" (Gunnar Dyrberg, 2009) 105
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Organisation - Afløste Juncker i april 1944 som leder af mostandsbevægelsen i Jylland
Region II (Midtjylland)
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "De væbnede styrker" (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2 733, 735 (Billede), 742
Bennike, oberstløjnant
Modtagegruppe

Litteratur
1) "The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa." (Ronald Seth, 1956) 129
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen" (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3 1522, 1523(portrætbillede)
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Andet

Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 111
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Organisation - Afløste sammen med Toldstrup den flygtede Juncker i Jyllandsledelsen
Region II (Midtjylland)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 87, 94, 106, 109, 111-122, 126-130
Vagn Bennike, generalmajor
Militærgruppe

Litteratur
1) "Kontakt med England" (Jørgen Hæstrup, 1954) 18, 20
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Militærgruppe
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Militærgruppe - Chef for de militære styrker i Jylland
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Min egen kurs - erindringer 1912-1946" (Elias Bredsdorff, 1983) 190, 204, 235
Onkel - Middelboe - Gustav Olsen, oberstløjtnant
Militærgruppe
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Middelbo, oberstløjtnant
Militærgruppe - Chef for de militære styrker i Jylland
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Min egen kurs - erindringer 1912-1946" (Elias Bredsdorff, 1983) 190, 204, 235
Bennike, officer
Organisation - Leder af modstandsarbejdet i Midtjylland
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Den sociale samvittighed" (Ib Nørlund, 1991) s. 147f.
Vagn Bennike, officer, chef, jyske hovedkvarter
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 54, 117
Onkel, officer
Organisation - Leder af modstandsarbejdet i Midtjylland
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Den sociale samvittighed" (Ib Nørlund, 1991) s. 147f.
Bennike, linieofficer, militærleder
Organisation - Var militær leder i Jylland.
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim (ml. p. 85 - 309)
Onkel, Goal, Gustav Olsen, linieofficer, militærleder
Organisation - Var militær leder i Jylland.
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim (ml. p. 85 - 309)
Bennike
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3. 176
Vagn Bennike, chef for jyllandsledelsen
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Nu kan det fortælles - nogle facts om jernbanesabotagen under krigen - og om jødetransporter med tog" (Svend Thorkild Thomasen, 1994), FV. Frihedskampens Veteraner, 136, 1994. 3
Bennike, øverste chef for jylland
Organisation

Litteratur
1) "Natten der varede otte dage" (Anders Bjørnvad, 1967) 90
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Organisation - Leder af det jyske modstandsarbejde

Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 83, 114, 133, 175-176, 182-184, 246, 249, 285, 288
Vagn Bennike, oberst, regionsleder jylland
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 139
Vagn Bennike, oberstløjtnant, jyllandsleder
Organisation
Region II (Midtjylland)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 251,257ff,259,260ff,266,343,351,353,356,358ff,362ff,378,380ff,400,450
Vagn Bennike
Organisation - Leder af modstand i Jylland

Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 69-72, 149, 167-174, 181, 186-188, 201, 204, 246
Havearkitekten
Organisation - Leder af modstand i Jylland

Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 69-72, 149, 167-174, 181, 186-188, 201, 204, 246
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Organisation - leder af modstandsarbejdet i Jylland

Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 1" (Frode Jakobsen, 1975) 164
Vagn Bennike, oberst
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Bag fjendens linjer" (Mark Ryan, 2008) 313
Bennike, chef i jylland
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Moses. Den hemmelige telegrafist." (Benny Nielsen, 2016) 21
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Administration
Region VI (København)
Litteratur
1) "Dobbeltagenten: En stikkers historie" (Jørgen Røjel, 2000) 97-117-124-125
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Organisation - Jyllandsledelsen
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 73, 92, 99, 115, 117, 148, 149, 224, 227, 241, 318, 320, 326, 333-343
Onkel. Hans. Goal., oberstløjtnant
Organisation - Jyllandsledelsen
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 73, 92, 99, 115, 117, 148, 149, 224, 227, 241, 318, 320, 326, 333-343
Vagn Bennike, oberstløjtnant, operativ leder
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Fredericia 1940-1945. Besættelse og hverdag." (Anders Engelbrecht, 2020) s.132
Vagn Bennike, oberstløjtnant. ingeniørofficer.
Organisation - Jyllandsledelsen
Jernbanesabotage - Leder for den jyske jernbanesabotage. Sprængningstekniske vejledninger.
Militærgruppe - Af Frihedsrådets Kommandoudvalg udpeget som militær leder i Jylland.

Litteratur
1) "Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig" (Aage Trommer, 1971) cf.
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Organisation - Leder af modstandsbevægelsen i Jylland.
Jernbanesabotage

Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) cf.
Middelboe. Onkel. Gustav Olsen. Goal., oberstløjtnant
Organisation - Leder af modstandsbevægelsen i Jylland.
Jernbanesabotage

Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) cf.
Vagn Bennike
Organisation

Litteratur
1) "Sommeren '45. Fra overmod til mismod." (Per Stig Møller, 2019) 102-3,171,183,284,404
Vagn Bennike
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe" (Henning N Larsen, 2012), 82
Vagn Bennike, officer
Jernbanesabotage - Leder af den jyske jerbanesabotage

Litteratur
1) "Danmark besat - krig og hverdag 1940-45" (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 627, 634, 945
V. Bennike, oberstløjtnant
Organisation - Var modstandsbevægelsens leder i Jylland.

Litteratur
1) "Han faldt for fædrelandet - Shellhuset den 21. marts 1945" (C. C. Ahnfeldt-Mollerup, 2009), Søllerødbogen, 2009 144, 155
Fætter, oberstløjtnant
Organisation - Var modstandsbevægelsens leder i Jylland.

Litteratur
1) "Han faldt for fædrelandet - Shellhuset den 21. marts 1945" (C. C. Ahnfeldt-Mollerup, 2009), Søllerødbogen, 2009 144, 155
Vagn Bennike
Organisation - Leder af Region af de 3 regioner I, II og III i Jylland.

Litteratur
1) "SOE in Scandinavia" (Charles Cruickshank, 1986) 227-228, 233, 236-237
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Besat igen? Frihedskampens sidste vidner taler ud." (Rolf Slot-Henriksen, 2008) 33,36,78,79,100
Onkel, Olsen, oberstløjtnant
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Besat igen? Frihedskampens sidste vidner taler ud." (Rolf Slot-Henriksen, 2008) 33,36,78,79,100
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Organisation - Leder af modstandsarbejdet i Jylland

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Sønderjylland besat" (Søren Flott, 2015) 199-200,239,256-258
Onkel, oberstløjtnant
Organisation - Leder af modstandsarbejdet i Jylland

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Sønderjylland besat" (Søren Flott, 2015) 199-200,239,256-258
Vagn Bennike, jyllandsleder
Organisation - Leder af sabotagen i Jylland
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Occupied" (Nathaniel Hong, 2012) 245
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Almen illegal aktivitet - Jyllandsledelsen

Litteratur
1) "Det vestlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2021) 94, 96, 98, 110, 111, 165, 274, 275, 287-291, 294-296, 481
Goal, Onkel, oberstløjtnant
Almen illegal aktivitet - Jyllandsledelsen

Litteratur
1) "Det vestlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2021) 94, 96, 98, 110, 111, 165, 274, 275, 287-291, 294-296, 481
Vagn Bennike, generalmajor, militær leder
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) 154, 215, 379, 537
Vagn Bennike
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Min far var spion" (Frank Jensen, 2019) 137
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Organisation

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Midt-og Vestjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2022) 192, 195, 200 - 208, 217 - 220, 292, 294, 410, 649
Goal, Gustav Olsen, oberstløjtnant
Organisation

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Midt-og Vestjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2022) 192, 195, 200 - 208, 217 - 220, 292, 294, 410, 649
Vagn Bennike
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kate Fleron. Journalist og frihedskæmper" (John Chr. Jørgensen, 2015) 88,90
Vagn Bennike, oberstløjtnant, leder af modstandsarbejdet i jylland
Organisation - Leder af modstandsarbejdet i Jylland, Jyllandsledelsen
Region II (Midtjylland)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Trods alt! Holstebro gennem besættelsen 1940-1945" (Michael Christensen, 2021), Bind 2 69,96,98-99,103, 107-110, 114, 118, 123, 160
Bennike, oberstløjtnant
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Vogterne i Helvedes forgård" (Henrik Werner Hansen, 2020) 63, 75, 80, 82, 84-85
Onkel, oberstløjtnant
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Vogterne i Helvedes forgård" (Henrik Werner Hansen, 2020) 63, 75, 80, 82, 84-85
Vagn Bennike, oberstløjtnant, del af ledelsen af den jyske modstandsbevægelse
Organisation - Del af ledelsen af den jyske modstandsbevægelse
Region II (Midtjylland)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Toldstrup - en biografi om en modstandshelt" (Sven Ove Gade, 2011) 9, 33,36,42-44,46-48,56,59,64,74-101, 103-118, 121-122, 192
Gustav Olsen, Goal, Onkel, oberstløjtnant, del af ledelsen af den jyske modstandsbevægelse
Organisation - Del af ledelsen af den jyske modstandsbevægelse
Region II (Midtjylland)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Toldstrup - en biografi om en modstandshelt" (Sven Ove Gade, 2011) 9, 33,36,42-44,46-48,56,59,64,74-101, 103-118, 121-122, 192
Bennike
Andet - Var i modstandsbevægelsens hovedledelse.

Litteratur
1) "Våbennedkastninger ved Ikast i besættelsestiden" (Ove Nørholm, 2021), Hardsyssel Årbog 59
Vagn Bennike, oberstløjtnant
Militærgruppe
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) ""Og derfor vil jeg slås" - Aage Højland Christensen, en portrætskitse" (Sten Krarup, 2020), Krigshistorisk Tidsskrift, årg. 50, nr. 1 15

Udviklet af ditmer a/s