Anton Rask

Dæknavn(e): Kjeld , "Kjeld" , Keld , Kjeld, Keld
Født 11.04.1897
Død 10.04.1966
Læge, læge
Region I (Nordjylland)
Rådgiver

Adresser

Selde, Salling
Selde, Salling.
Roslev
Salling
Selde


Billedkilde: LHA-Sundsøre/Stig Sumborg

Notater

Eftersøgt af Gestapo. Gik under jorden marts 1945.

Lokalitet

Selde

Organisationstilknytning

Dansk Samling
Modstandsledelsen (Region 1)

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Behandling af Eivind Jacobsens brækkede fod 9.6.44
Almen illegal aktivitet - bl.a. flugthjælp
Almen illegal aktivitet - Diplomatisk rådgiver ved Toldstrups HQ
Almen illegal aktivitet - I Toldstrups stab
Almen illegal aktivitet - Nordjyske Modstandsbevægelse
Andet - Lægetjeneste Toldstrups hovedkvarter
Illegal presse
Logivært
Logivært (hjælper)
Organisation
Organisation - Deltager i Ranumkonv. 10 - 11/3 1945. Diplomatisk Rådgiver ved H.Q.
Organisation - Toldstrups diplomatiske medarbejder
Ruteaktivitet
Sanitet

Litteraturhenvisninger

Anton Rask - landsbylæge, modstandsmand og diplomat (Merete Just, 2013), 9 m.fl
Anton Rask - landsbylæge, modstandsmand og diplomat (Merete Just, 2013), Passim
Den hvide brigade (Aage Svenstroph, 1946), 37
Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale) (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000), 45
Et dejligt sammenhold i Århus under besættelsen (Kirsten Auken, 1953), Jul i Århus, 15
Glimt fra Randers under besættelsen (privattryk) (Ejvind Jacobsen, 1993), 55
Greve Knuth og modstandsbevægelsen på Østergaard (Knud Erik Jakobsen, 2005), Skive-egnens Jul 2005, 23+24
Krigsår - besættelsesår (Niels A. Eigenbroth, 1985), Hadsund fra ladested til industriby, 161
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 7, 76, 178
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 174, 446-448, 451, 470, 472, 476, 524-525
Modstand og flugt. Glimt fra besættelsestidens Randers. (Ejvind Jacobsen, 1983), Historisk årbog fra Randers Amt 1983, 102
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), 511
Natten der varede otte dage (Anders Bjørnvad, 1967), 72
Randers i Besættelsestiden (Peter Bondesen og Steen N. Madsen, 1983), s. 101
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 36,42,45,48,49,98,114,127,
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 447, 512 n
Toldstrup - en biografi om en modstandshelt (Sven Ove Gade, 2011), 109, 127, 191
Toldstrups telegrafnøgle brugt af "Moses radiohold" (Carl Fonager, 1986), Holstebro Museum. Årsskrift 1986., s. 84-85.
Uden kamp ingen sejr (Toldstrup, 1947), 215
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 32, 79, 87
Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn. (Børge Møller, 2018), 119
Vælg din egen skæbne (Erik Rørbæk Madsen, 1995), 235
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 67, 68
Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2020), 118, 144

Udskriften er baseret på 37 registreringer

Anton Rask, læge, selde
Sanitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Randers i Besættelsestiden" (Peter Bondesen og Steen N. Madsen, 1983) s. 101
Anton Rask, læge
Almen illegal aktivitet - Diplomatisk rådgiver ved Toldstrups HQ
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 7, 76, 178
Anton Rask, læge, rådgiver
Organisation - Deltager i Ranumkonv. 10 - 11/3 1945. Diplomatisk Rådgiver ved H.Q.
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 36,42,45,48,49,98,114,127,
Kjeld, læge, rådgiver
Organisation - Deltager i Ranumkonv. 10 - 11/3 1945. Diplomatisk Rådgiver ved H.Q.
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 36,42,45,48,49,98,114,127,
Anton Rask, læge
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 215
Anton Rask, læge

Dansk Samling
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 447, 512 n
Anton Rask

Litteratur
1) "Anton Rask - landsbylæge, modstandsmand og diplomat" (Merete Just, 2013), Passim
Kjeld, læge
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 215
Anton Rask, læge
Almen illegal aktivitet
Organisation

Litteratur
1) "Modstand og flugt. Glimt fra besættelsestidens Randers." (Ejvind Jacobsen, 1983), Historisk årbog fra Randers Amt 1983 102
Kjeld, læge
Almen illegal aktivitet
Organisation

Litteratur
1) "Modstand og flugt. Glimt fra besættelsestidens Randers." (Ejvind Jacobsen, 1983), Historisk årbog fra Randers Amt 1983 102
Anton Rask, læge
Almen illegal aktivitet - Nordjyske Modstandsbevægelse
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Krigsår - besættelsesår" (Niels A. Eigenbroth, 1985), Hadsund fra ladested til industriby 161
Rask, læge
Almen illegal aktivitet - Behandling af Eivind Jacobsens brækkede fod 9.6.44
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale)" (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000) 45
Anton Andersen Rask, læge
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Anton Rask - landsbylæge, modstandsmand og diplomat" (Merete Just, 2013), 9 m.fl
Anton Rask, læge
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vælg din egen skæbne" (Erik Rørbæk Madsen, 1995) 235
Kjeld, læge
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vælg din egen skæbne" (Erik Rørbæk Madsen, 1995) 235
Kjeld, læge
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Anton Rask - landsbylæge, modstandsmand og diplomat" (Merete Just, 2013), 9 m.fl
Anton Rask, læge
Andet - Lægetjeneste Toldstrups hovedkvarter
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Toldstrups telegrafnøgle brugt af "Moses radiohold"" (Carl Fonager, 1986), Holstebro Museum. Årsskrift 1986. s. 84-85.
"Kjeld", læge
Andet - Lægetjeneste Toldstrups hovedkvarter
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Toldstrups telegrafnøgle brugt af "Moses radiohold"" (Carl Fonager, 1986), Holstebro Museum. Årsskrift 1986. s. 84-85.
Anton Rask, læge
Almen illegal aktivitet
Sanitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Greve Knuth og modstandsbevægelsen på Østergaard" (Knud Erik Jakobsen, 2005), Skive-egnens Jul 2005 23+24
Kjeld, læge
Almen illegal aktivitet
Sanitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Greve Knuth og modstandsbevægelsen på Østergaard" (Knud Erik Jakobsen, 2005), Skive-egnens Jul 2005 23+24
Anton Rask, læge
Almen illegal aktivitet
Logivært
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra Randers under besættelsen (privattryk)" (Ejvind Jacobsen, 1993) 55
Anton Rask
Logivært (Hjælper)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra Randers under besættelsen (privattryk)" (Ejvind Jacobsen, 1993) 55
Anton Rask, læge
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 32, 79, 87
Kjeld, læge
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 32, 79, 87
Anton Rask
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Et dejligt sammenhold i Århus under besættelsen" (Kirsten Auken, 1953), Jul i Århus 15
Keld
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Et dejligt sammenhold i Århus under besættelsen" (Kirsten Auken, 1953), Jul i Århus 15
Anton Rask, læge
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 119
Rask Anton, læge
Illegal presse
Almen illegal aktivitet
Ruteaktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den hvide brigade" (Aage Svenstroph, 1946) 37
Anton Rask, læge
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 67, 68
Anton Rask, læge
Almen illegal aktivitet - bl.a. flugthjælp
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) 511
Kjeld, læge
Almen illegal aktivitet - bl.a. flugthjælp
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) 511
Anton Rask, læge
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Natten der varede otte dage" (Anders Bjørnvad, 1967) 72
Anton Rask, læge
Almen illegal aktivitet - I Toldstrups stab
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 118, 144
Kjeld, Keld, læge
Almen illegal aktivitet - I Toldstrups stab
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 118, 144
Anton Rask, læge
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 174, 446-448, 451, 470, 472, 476, 524-525
Kjeld, læge
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 174, 446-448, 451, 470, 472, 476, 524-525
Anton Rask, læge
Organisation - Toldstrups diplomatiske medarbejder
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Toldstrup - en biografi om en modstandshelt" (Sven Ove Gade, 2011) 109, 127, 191

Udviklet af ditmer a/s