Aksel Larsen

Dæknavn(e): "Jørgen"
Født 05.08.1897
Død 10.01.1972
Partiformand (DKP), Formand (DKP), Folketingsmand, Politiker, Politiker, Folketingsmand, Partiformand (DKP), medlem af Folketinget, Folketingsmedlem (Formand for DKP), Medlem af Folketinget, Partiformand, Partileder, DKP, Minister, Formand for det kommunistiske parti., Folketingsmand DKP, Form. for DKP. Skribent i "Frit Danmark", Folketingsmedlem, Rigsdagsmedlem, Formand for kommunisterne, Politiker, leder af DKP, Partiformand DKP, Medlem af Folketing, Partileder, Politiker (DKP), politiker, MF, formand for DKP, MF, DKP, Rigsdagsmand, Fhv. folketingsmedlem, folketingsmedlem, MF DKP, Politiker. Minister uden portefølje i befrielsesre, foketingsmedlem, folketingsmand
Region VI (København), Region IV (Fyn), Region II (Midtjylland)
Partiformand (DKP), Leder, Minister i befrielsesregeringen, Partileder og redaktør, Formand af DKP, Medl. af Folketinget, Leder af DKP

Adresser

Dreibergen Fængsel, Bützow
Kildebuen, Skovlunde
KZ-lejr Sachsenhausen, Berlin
Vestre Fængsel, København
Jylland
KZ - Neuengamme
KZ Neuengamme
KZ Sachenhausen
KZ Sachsenhausen
KZ Sachsenhausen
KZ-lejr i Tyskland
KZ-Sachsenhausen
København
Neuengamme
Odense
Odense/København
Sachsenhausen
Sachsenhausen
Sverige

Biografi

En biografi af Aksel Larsen er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Frihedsmuseet 42L0000007

Notater

Fra 05.11.1942, Arresteret og udleveret til Gestapo, sad i Sachsenhausen, senere Neuengamme, hjem med de hvide busser.
04.1940 til 05.05.1945, Arresteres den 5. november 1942, overført til Sachsenhausen august 1943.
09.04.1940 til 05.05.1945, Arresteret 05.11.1942 Overført til koncentrationslejr Stutthof 30.8.1943
Under jorden 22/6 1941. Arresteret 5/11 1942. Sad i Sachsenhausen og Neuengamme.
Var med til at stifte Frit Danmark.
Til 11.1942, anholdt ved slutdato
1941 til 05.11.1942, anholdt ved slutdato
Fra 30-08-1943 til 21-03-1945: Fange i Sachsenhausen
Fra 06-11-1942 til 28-08-1943: Fange i Vestre Fængsel, København
Fra 28-08-1943 til 30-08-1943: Fange i Dreibergen Fængsel, Bützow
Fra 31-03-1945 til 21-04-1945: Fange i Neuengamme
Indsat i Horserød-lejren og senere KZ-lejren i Sachsenhausen
Gik under jorden pga udstedt arrestordre 22. juni 1941. Arresteret 5. nov. 1942. Senere interneret i Horserød-lejren.
Fra 1944, Fange i Neuengamme
Indsat i Vestre Fængsel. I tekst nævnt som Axel L, men af sammenhæng fremgår, at de må være Aksel L.
I Vestre Fængsel 5.11.1942 - 13.02.1943. Deporteret til kz-lejr Sachsenhausen
Til 05.11.1942, Blev 07.11.42 udleveret til tyskerne.
Dækadresse
arresteret og deporteret KZ Sachenhausen
Til 03.1945, fangenummer 71683 - overført KZ Neuengamme ca 15 mar 45
03.1945 til 20.04.1945, Hvide busser til Frøslevlejren 20 apr
Under jorden i 16 mdr. Arresteret november 1942. I tysk afdeling af Vestre Fængsel, presset til at røbe et stort antal navne. I kz-lejr Sachsenhausen 28. august 1943 til krigens ophør.
Gået under jorden
Arresteret
Fra 01.1942, Medstifter af Frit Danmark
Efterlyst. Arresteret af dansk politi 4. november 1942 og udleveret til Gestapo dagen efter.
Fra 1941, Efteråret 1941
Fra 1942, Møder hos Mogens Fog mellem Christmas Møller og Aksel Larsen
Arresteret 1942. Kom i kz-lejren Sachsenhausen september 1943. Overlevede.
Fra 1942, Formand for DKP
1940 til 1942, Arresteret nov. 1942 og sendt til KZ Sachenhausen
03.1945 til 1945, Overført fra Sachsenhausen, ført hjem med de hvide busser
Arresteret november 1942.
Kz-lejr Neuengamme.

Organisationstilknytning

DKP
Frihedsrådet
Frit Danmark
Land og Folk

Modstandsaktivitet

Administration
Administration - DKPs Landsledelse, CK
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Formand for kommunisterne
Almen illegal aktivitet - illegal politisk modstand - "civil ulydighed"
Almen illegal aktivitet - Leder af DKP
Almen illegal aktivitet (flygtet)
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Deporteret til KZ
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Fange i Sachsenhausen
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Hjemtransport med hvide busser fra Neuengamme
Almen illegal aktivitet (fængslet) - kommunist
Almen illegal aktivitet (fængslet) - KZ fange. Sad i enecelle i "Zellenbau"
Almen illegal aktivitet (fængslet) - KZ Neuengamme
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Medfange i Dreibergen
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Neuengamme
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Vestre Fængsel
Andet
Andet - Agitation
Andet - Arresteret af det danske politi november 1942
Andet - Dannede "Frit Danmark" bevægelsen sammen med Christmas Møller og Ole chievitz.
Andet - Med til at starte "Frit Danmark"
Andet - Medlem af DKP
Andet - Neuengamme
Andet - Skrev "Aabent Brev til Regeringen". 17 juli 1941.
Andet (fængslet)
Andet (fængslet) - I november 1942 interneret sammen med andre kommunister
Andet (fængslet) - Kommunist
Andet (situationsbetinget) - Under jorden
Illegal presse
Illegal presse - Arresteret 05.11.1942
Illegal presse - Danske Toner, Politiske Maanedsbreve, Land og Folk
Illegal presse - Frit Danmark
Illegal presse - Hans tale til kommunisterne blev starten til "Land og Folk"
Illegal presse - Initiativtager til "Frit Danmark, udgivet af en Kreds af Danske" sammen med Christmas Møller 09.04.1942
Illegal presse - Med til at starte "Frit Danmark"
Illegal presse - Med til at stifte "Frit Danmark" i begyndelsen af 42.
Illegal presse - Medarbejder ved "Land og Folk", DKPs illegale avis.
Illegal presse - Medstifter af Frit Danmark
Illegal presse - Medudgiver af "Politiske Maanedsbreve" februar 1941 der i juni blev til Land og Folk
Illegal presse - sad i redaktionskomiteen for Frit Danmark
Illegal presse - Skrev den tale der dannede grundlaget for udgivelsen af Danke Toner
Illegal presse - Startede "Frit Danmark"
Illegal presse - Svar på Vilhelm Buhl "stikkertale" (2.9.1942).
Illegal presse - Udgav Politiske Maanedsbreve
Illegal presse - Var sammen med blandt andre Christmas Møller om at starte "Frit Danmark"
Illegal presse (flygtet)
Illegal presse (fængslet)
Illegal presse (fængslet) - deporteret til KZ
Illegal presse (fængslet) - Fængslet 5/11-1942 i Kbhn. af tyskerne.
Illegal presse (fængslet) - Senere sendt i KZ-lejr i Tyskland
Industrisabotage
Organisation
Organisation - Arresteret 5 november 1942
Organisation - Blandt initiativtagere til stiftelse af Frit Danmark 1941/1942
Organisation - Etablerer illegal partiledelse (DKP) fra april 1940
Organisation - Formand for DKP
Organisation - Illegal leder af DKP. Arresteret primo nov. 42 (?).
Organisation - Partiformand DKP
Organisation - Partiformand DKP, medstifter af Frit Danmark
Organisation (fængslet)
Organisation (fængslet) - Arresteret 5. november 1942 overgivet til Gestapo i Vestre Fængsels tyske afdeling
Organisation (fængslet) - Arresteret 5. november 1942 på Borgskrivervej 1, 3. sal. København, indsat Vestre Fængsel
Organisation (fængslet) - Arresteret november 1942
Organisation (fængslet) - Deporteret til koncentrationslejren Sachsenhausen
Organisation (fængslet) - Formand for Kommunistpartiet.
Organisation (fængslet) - I KZ-lejren Sachsenhausen v. Berlin
Organisation (fængslet) - november 1942

Litteraturhenvisninger

(, 1945), Frederiksborg Amts Avis
20 år efter (Erik Lindstrøm, 1984), 37,69,168
65 år med Marx for socialisme og fred. (Alfred Jensen, 1983), s.14-15. s. 21
Afdansningsballet (Erik Lindstrøm, 1983), 230
Aksel Larsen (Kurt Jacobsen, 2010), 1. udgave, Hele bogen
Aksel Larsen og Gestapo (Børge Houmann, 1981), Frit Danmark, særtryk, juni 1981, 1-7, (8 Efterskrift)
Aksel Larsen og Gestapo (Richard Jensen, u. å.), 1-84
Angst - Håb - Vished. Hjemtransporten fra Sachsenhausen 1945. (, 1970), Gestapo-Fangen, 24:5, 15
At sætte sig spor. En biografi om Inger Merete Nordentoft. (Adda Hilden, 2009), 123,124,125126,127
Bagbord om. Erindringer fra et godt liv. (Holger Vivike, 1982), 75, 77, 82-84
Borgerlige Partisaner (Leif Larsen, 1982), 9, 18 ff, 60, 61, 67 ff
Brandt fra Bopa (Hans Kirk, 1980), Godtfolk, 88
Børge Houmann og hans samtid ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992), 62
Christmas Møller (Frode Jakobsen, 1984), Til sidst kommer man hjem, 71
Da Gestapo bankede på (Michael Juul Aasted, 2020), 232
Danmark besat - krig og hverdag 1940-45 (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 244, 269-270, 273-4, 275(+portræt), 276, 353-5, 359, 360, 364, 469, 675, 726, (809), 859
Danske i tyske koncentrationslejre (Johannes Fosmark, 1945), 53
De ensomme ulve (Gunnar Dyrberg, 2009), 14
De forvarede - politiske fanger 1941-45 (Leif Larsen, Thomas Clausen, 1994), 19, 73, 154, 248
De illegale (Erik Johannesen, 1983), 128
De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 128,132,136,145
De tyske dokumenter om danskes ophold i koncentrationslejrene (J. B. Holmgaard, 1954), Pigtraad, 1954, 83,85,87,
De tændte lys (Jørgen Tved, 2009), 17, 35, 44-46
Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen. (Chris Holmsted Larsen, 2017), 74, 320
Den illegale kommunistiske presse (Børge Houmann, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2., 298
Den illegale presse (Alf Bent Hermann, 1945), Fem Aar i Lænker, 238
Den illegale presse (Danmark under Besættelsen) (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3., 17, 22 (Billede), 24, 28
Den illegale presse (Fem Aar, bd. 1) (Børge Outze, 1945), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 1, 200,201,204
Den illegale presse (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte, 103, 106
Den illegale presse (København 1888-1945) (Børge Outze, 1948), København 1888-1945, 538
Den kirkelige illegale presse (, 1945), Den danske kirke under besættelsen, 113
Den röda lågan (Karl Staf, 1997), 97-98, 101-102, 109
Deporteret - Beretningen om de danske kz-fanger (Rasmus Jørgensen, 2005), 64
Det illegale Fri Danmark - og andet illegalt (Kate Fleron, 1967), Pressehistorisk Årbog, 1967., s.89-90
Det illegale Frit Danmark (Hans Snitker, 1977), 16 og frem
Det knager i samfundets fuger og bånd (Ib Nørlund, 1972), 193
Det var så det (Georg Langkjer, 1997), 57
Det vestlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2021), 44, 65, 91, 413
Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg (Rüdiger Eckert, 1969), 52-55, 65, 68, 69, 82, 103-105, 127, 251
Efter bedste evne (Vilhelm Andresen, 1985), s 1. s. 4. s. 8
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 41,42,79,83-85,87,95,102,107,
Emil fortæller - erindringer fra Haslev og omegn (Emil Jensen, 1999), 45
En bog om Mogens Fog (, 1991), 15-16-20-77-78
En dreng. Alt vel. (Gunnar Dyrberg, 1990), 188
En dråbe i havet. Mogens Fog og modstandskampen. (Morten Møller, 2010), Bibliotek for Læger, 2010:4., 333, 334
En studie i rødt, hvidt og blåt (Tage Revsgaard Andersen, 1981), s.9. s.14. s.27. s.40-41. s.47-49. s.52-53.s.55-56. s.58-59. s.100. s.103.s.105-106. s.108.s.130-191
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 11
Et centrum i periferien. Modstandsbevægelsen på Bornholm. (Jørgen H. Barfod, 1976), s. 315
Et studie i rødt-hvidt og blåt. Et kig ind i frihedskampens kulisser. (Duplikeret) (Tage Revsgård Andersen, 1972), 5, 21, 26-27
Fog versus Hedtoft - november 1943 (Hans Kirchhoff, 2020), Arbejderhistorie, nr. 2, 197,207
For Danmark og demokratiet. Landsretssagfører Ernst petersen og besættelsen. (Andreas Skov, 2008), Odensebogen 2008, 63, 65
For folkets frihed (, 2018), 342, 348
Fra Christianshavn til Christiansborg (Anker Jørgensen, 1994), 91, 92
Fra Slotsgade til Stutthof (Karl Dester, 2006), 24, 26
Fredericia 1940-1945. Besættelse og hverdag. (Anders Engelbrecht, 2020), s.131 s.166 s.247
Fremmedlegionær og dansk oberst. (Carl Engholm, 1996), 141
Frit Danmark (i: Fem Aar. Indtryk og Oplevelser) (Elias Bredsdorff, 1946), Fem Aar. INdtryk og Oplevelser, bd. 2, 209 - 210
Frit Danmark (i: Frit Danmarks Hvidbog) (Elias Bredsdorff, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2, 284 - 285
Frit Danmark and the Development of Denmark's Resistance Movement (research paper) (Nathaniel Hong, 1990), 5ff
Frit Danmarks Landbrugsgruppe (Vibeke Ammundsen, 1983), Ugeskrift for Jordbrug, 1983, nr. 41., 841
Frit Danmarks Lærergruppe (K. Rahbek Schmidt, 1946), Og Hverdagen skiftede - Skolen i de onde Aar., 168
Fyn i Krig - Modstandskampen 1940-45 (Andreas Skov, 2014), 24, 26-7, 29
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 224f
Gestapoafhøringerne af Aksel Larsen (, 1977), s. 1-62
Helvede har mange navne (Jørgen H. Barfod, 1994), 44,331
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), 79, 282, 292
Hjem til Danmark med isbryder (Bernt Johannesson, 1985), Pigtraad-Gestapofangen, 1985, 46
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 63, 67
Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann. (Morten Møller, 2012), Passim ml. p. 41 - 402
Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008, 90
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 93, 104, 111, 130, 136, 137, 141
I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark (David Hejgaard, 1981), 15, 22, 56, 69, 80, 126, 159, 161, 272, 275, 282, 285, 296, 297
I krig fra 9. april 1940 lige til den 5. maj 1945 (Erik Haimann Olsen, 1999), FV. Frihedskampens Veteraner, 156, 1999., 18
I krigens kølvand (Sven Arvid Birkeland, 2009), 207,501
I livets brænding (Ragnhild Andersen & Torben Bjerg Clausen, 1986), 49,54,66,67,76,81,103,104,105
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 5-7
Jane Horney (Erik Nørgaard, 1987), 34
Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945. (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999., 217,218,239
Kampen mod nazismen (Mogens Fog, 1948), Bogen om Christmas Møller, 180,181
Kate Fleron. Journalist og frihedskæmper (John Chr. Jørgensen, 2015), 52,54,75
KL Sachsenhausen (J. B. Holmgaard, 2000), 59, 140
Kommunist under besættelsen (Børge Houmann, 1990), 7,30,31,32,49,55,56,66,67,74,76,77,91,92,117,118,136,137,148,158,161,165,166,170,175,186,189passim
Kontakt med England (Jørgen Hæstrup, 1954), 189
Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen. (Klaus Larsen, 2019), 24, 34
Kvinder i modstandskampen (Frank Zorn, 1987), FV. Frihedskampens Veteraner, 110, 1987., 7
Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer (Jørgen Røjel, 1973), 35,43
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 122
Leve mens man lever (Jørgen Jacobsen, 1991), 52
Malersvends oplevelser i dansk internering, hos Gestapo i Århus arrest, i tysk koncentrationslejr .. (Christian Brønnum, 1967), 74,76,77
Man skyder da helte (Birthe Lauritsen, 2007), 104
Manden der ikke kunne tie (Carl Otto Brix, 2005), 33
Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2) (Knud J. V. Jespersen, 2000), 140
Med ordets sværd (Tage Hind, 1947), Danmark under Besættelsen, bd. 2., 588, 589
Medløbere og modløbere (Jørgen Grønvald Laustsen, 2010), passim
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 30, 127
Midt-og Vestjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2022), 122, 127, 160
Min egen kurs - erindringer 1912-1946 (Elias Bredsdorff, 1983), 154
Min fængselsdagbog. 45 dage i Vestre Fængsels tyske afdeling. (R. Prytz, 1945), 11
Min vej gik gennem Sachsenhausen (Oskar Verner, 1984), 81 - 179
Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 39, 69, 192, 281, 320, 384, 517
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 299, 435, 490, 539
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), 473
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 136, 143, 146, 181, 189-190, 193, 205, 212-215, 280-284, 298, 349-350, 400, 473, 522
Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe (Henning N Larsen, 2012), 308,309
Modstandsbevægelsen (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3, 1497-8, 1500
Modstandsbevægelsen på Vesterbro under 2. Verdenskrig (Erik Jensen, 2015), DEmos Nyhedsbrev, 2015, 9, 11
Modstandsmanden Tonny fra Odense (Børge Lund Poulsen og Tine Bøgehøj, 2019), 60
Mogens Fog (1904-1990) (Villars Lunn, 2000), Festskrift. Dansk Neurologisk Selskab 1900-2000., 69
Mogens Fog og Aksel Larsen - allierede med forbehold (Morten Møller, 2008), 17-30
Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder. (Morten Møller, 2009), passim
Monica Wichfeld - dømt til døden (Christine Sutherland, 1991), s. 103
Mændene i Danmarks Frihedsraad (Halfdan Lefevre, 1945), 70,73,143
Niels og Alvilda. 100 års historie oplevet nedefra. (Bjørn Meidell, 1982), 94
Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945. (, 2002), 129, 134
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 62,110,142,157,223,272
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 202,282
Occupied (Nathaniel Hong, 2012), 120,127,233
Odense under den tyske besættelse 1940-45 (Claus Øgendal, 1992), 17.
Ole Chievitz - en glemt helt? (Jens F. Rehfeld, 2010), Bibliotek for Læger, 2010: 4, 394
Ole Chievitz (, 1956), 21
Om baggrunden for udsendelsen af DANSKE TONER (Børge Houmann, 1977), Danske Toner, 8
Om det illegale Land og Folk (1941-1945) (Niels Gyrsting, 1994), Arbejderhistorie, 43, 1994., 94
Om Frit Danmark's opgaver ved besættelsestidens ophør (Hans Snitker, 1969), Hilsen til Hæstrup, 274
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 123
Om Martin Christian Hermansen - en almindelig dansk arbejder, der kom til at gøre en forskel (Dorte Bennedbæk, 2010), 26, 35, 59
Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44 (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983, 81
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 181, 192, 472-475
På det tyske slavemarked (Niels Jørgensen, 1964), 65
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 145.
Rekrutteringen til det illegale arbejde (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien, 30
Sabotage - da danskerne gik til aktiv modstand mod den tyske besættelse (Andreas Skov, 2003), 17-18
Sabotage (Børge Brandt & Kaj Christiansen, 1945), 137
Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945 (Esben Kjeldbæk, 1997), 23-25, 26n, 33, 35, 46-48, 446
Sabotør i Holger Danske (Peter Birkelund, 2015), 36
Skovlunde under besættelsen (Niels Jacobsen, 1995), Byhornet, 1995., 85
Slået med beundring (Bjørn Meidell, 2005), 59,61,63,67,76,81,86
Sommeren '45. Fra overmod til mismod. (Per Stig Møller, 2019), 36,48,59,70,76-9, m. fl.
Sparks of Resistance (Nathaniel Hong, 1996), 92, 136-137, 188, 190, 191, 268
Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor. (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019, 32,36,44,45,158,159,179,182,187
Studenterliv under besættelsen. (Jørgen Kieler, 1995), Dansk medicin-historisk årbog, 1995, 76
Sundets røde nelliker (Conny Palmkvist, 2020), 69, 461
Svend Bagers hvidbog. Fra en brødløs tid. (Torben Bjerg Clausen, 1984), 123-131,132
Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. (, 2008), 58,130
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 59, 67, 203-205
The five cursed years (Svend Skarvig, 1984), 39, 144
The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5 (John Oram Thomas, 1975), 83-4
Turen går til besættelsestidens København (Sofie Lene Bak m.fl., 2017), 30
Typer og tryk ((red.) Torben Bjerg Clausen, 1985), 88
Ubetalelige Danmark (Ole Kiilerich, 1985), 39, 77
Under fælles ansvar. Københavns Historie, Bd. 5 (Sigurd Jensen, 1981), 356
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 44, 492
Viggo Kampmann, modig modstandsmand, klog finansminister, ustyrlig statsminister (Poul Smidt, 2016), 53
Åh, det var så lidt (Frants Gertsen, 1995), 33
Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2020), 35, 38, 349, 528

Frihedsmuseets arkiv

: - 03A-23081
Arkivskaber: Aksel Larsen - 30C-10414
Arkivskaber: Aksel Larsen - 08A-14124
Arkivskaber: Aksel Larsen - 30C7-16203
Arkivskaber: Aksel Larsen - 06B-16666
Arkivskaber: Aksel Larsen, Bilag til spørgeskema - 30C-10414-2
Arkivskaber: Aksel Larsen, Kopi af Aksel Larsens besvarelse til undersøgelse af KZ-fanger. - 08A-14124-1
Arkivskaber: Aksel Larsen, Oversigt over arrestation og fangeforflytninger. - 08A-14124-2
Arkivskaber: Aksel Larsen, Spørgeskema - 30C-10414-1

Udskriften er baseret på 169 registreringer

Aksel Larsen, partiformand (dkp)
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 11
Aksel Larsen, formand (dkp)
Illegal presse
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 224f
Aksel Larsen, folketingsmand
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Emil fortæller - erindringer fra Haslev og omegn" (Emil Jensen, 1999) 45
Aksel Larsen, folketingsmand
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Borgerlige Partisaner" (Leif Larsen, 1982) 9, 18 ff, 60, 61, 67 ff
Aksel Larsen, politiker
Almen illegal aktivitet - Formand for kommunisterne
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 122
Aksel Larsen, politiker, folketingsmand
Andet - Dannede "Frit Danmark" bevægelsen sammen med Christmas Møller og Ole chievitz.
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 35,43
Aksel Larsen, partiformand (dkp)
Organisation - Illegal leder af DKP. Arresteret primo nov. 42 (?).
Illegal presse - Med til at stifte "Frit Danmark" i begyndelsen af 42.
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 63, 67
Aksel Larsen

DKP
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945" (Esben Kjeldbæk, 1997) 23-25, 26n, 33, 35, 46-48, 446
Aksel Larsen, partiformand (dkp), medlem af folketinget
Organisation - Etablerer illegal partiledelse (DKP) fra april 1940
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "De forvarede - politiske fanger 1941-45" (Leif Larsen, Thomas Clausen, 1994) 19, 73, 154, 248
Aksel Larsen, folketingsmand, partiformand (dkp)
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Børge Houmann og hans samtid" ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992) 62
Aksel Larsen, folketingsmedlem (formand for dkp)
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 41,42,79,83-85,87,95,102,107,
Aksel Larsen
Organisation

DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 59, 67, 203-205
Aksel Larsen, medlem af folketinget
Illegal presse

DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Åh, det var så lidt" (Frants Gertsen, 1995) 33
Aksel Larsen
Illegal presse

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 123
Aksel Larsen, leder
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 128,132,136,145
Aksel Larsen
Illegal presse - sad i redaktionskomiteen for Frit Danmark
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Det illegale Frit Danmark" (Hans Snitker, 1977) 16 og frem
Aksel Larsen, partiformand
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "De tændte lys" (Jørgen Tved, 2009) 17, 35, 44-46
Aksel Larsen, partileder, dkp
Almen illegal aktivitet

DKP
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 30, 127
Aksel Larsen, minister
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 145.
Aksel Larsen, minister i befrielsesregeringen

DKP
Litteratur
1) "Et centrum i periferien. Modstandsbevægelsen på Bornholm." (Jørgen H. Barfod, 1976) s. 315
Aksel Larsen
Industrisabotage
Region VI (København)
DKP
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Aksel Larsen
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Aksel Larsen
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Aksel Larsen
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Aksel Larsen
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Aksel Larsen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
2) Frihedsmuseet, DokReg, ,
3) Frihedsmuseet, DokReg, ,
4) Frihedsmuseet, DokReg, ,
5) Frihedsmuseet, DokReg, ,
6) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Aksel Larsen, partileder og redaktør
Almen illegal aktivitet
Illegal presse

DKP, Land og Folk
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Aksel Larsen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Aksel Larsen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Aksel Larsen
Organisation

DKP
Litteratur
1) "Bagbord om. Erindringer fra et godt liv." (Holger Vivike, 1982) 75, 77, 82-84
Aksel Larsen, folketingsmand

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Aksel Larsen, politiker
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Medfange i Dreibergen

Litteratur
1) "Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer" (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008 90
Aksel Larsen, politiker
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 44, 492
Aksel Larsen
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark" (David Hejgaard, 1981) 15, 22, 56, 69, 80, 126, 159, 161, 272, 275, 282, 285, 296, 297
Aksel Larsen, formand for det kommunistiske parti.
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Odense under den tyske besættelse 1940-45" (Claus Øgendal, 1992) 17.
Aksel Larsen
Illegal presse - Arresteret 05.11.1942
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "For Danmark og demokratiet. Landsretssagfører Ernst petersen og besættelsen." (Andreas Skov, 2008), Odensebogen 2008 63, 65
Aksel Larsen, folketingsmand dkp
Andet - Medlem af DKP
Region VI (København)
Litteratur
1) "Efter bedste evne" (Vilhelm Andresen, 1985) s 1. s. 4. s. 8
Aksel Larsen
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Vestre Fængsel
Region VI (København)
Litteratur
1) "Niels og Alvilda. 100 års historie oplevet nedefra." (Bjørn Meidell, 1982) 94
Aksel Larsen
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

DKP
Litteratur
1) "Om Martin Christian Hermansen - en almindelig dansk arbejder, der kom til at gøre en forskel" (Dorte Bennedbæk, 2010) 26, 35, 59
Aksel Larsen, form. for dkp. skribent i "frit danmark"
Illegal presse (Fængslet) - Senere sendt i KZ-lejr i Tyskland

Litteratur
1) "Monica Wichfeld - dømt til døden" (Christine Sutherland, 1991) s. 103
Aksel Larsen
Illegal presse (Fængslet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Under fælles ansvar. Københavns Historie, Bd. 5" (Sigurd Jensen, 1981) 356
Aksel Larsen, folketingsmedlem
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "The five cursed years" (Svend Skarvig, 1984) 39, 144
Aksel Larsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "At sætte sig spor. En biografi om Inger Merete Nordentoft." (Adda Hilden, 2009) 123,124,125126,127
Aksel Larsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Fra Christianshavn til Christiansborg" (Anker Jørgensen, 1994) 91, 92
Aksel Larsen, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Det var så det" (Georg Langkjer, 1997) 57
Aksel Larsen, rigsdagsmedlem
Illegal presse - Svar på Vilhelm Buhl "stikkertale" (2.9.1942).
Organisation (Fængslet) - Formand for Kommunistpartiet.

Litteratur
1) "Svend Bagers hvidbog. Fra en brødløs tid." (Torben Bjerg Clausen, 1984) 123-131,132
Aksel Larsen, folketingsmedlem
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Hjemtransport med hvide busser fra Neuengamme

Litteratur
1) "Afdansningsballet" (Erik Lindstrøm, 1983) 230
Aksel Larsen
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ubetalelige Danmark" (Ole Kiilerich, 1985), 39, 77
Aksel Larsen, formand for kommunisterne
Administration
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Man skyder da helte" (Birthe Lauritsen, 2007) 104
Aksel Larsen, folketingsmedlem
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen." (Chris Holmsted Larsen, 2017) 74, 320
Aksel Larsen, politiker, leder af dkp
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Fremmedlegionær og dansk oberst." (Carl Engholm, 1996) 141
Aksel Larsen
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Den röda lågan" (Karl Staf, 1997) 97-98, 101-102, 109
Aksel Larsen, politiker
Organisation
Illegal presse
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 181, 192, 472-475
Aksel Larsen
Illegal presse

Frit Danmark
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 93, 104, 111, 130, 136, 137, 141
Aksel, partiformand dkp
Organisation
Illegal presse
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "I livets brænding" (Ragnhild Andersen & Torben Bjerg Clausen, 1986) 49,54,66,67,76,81,103,104,105
Aksel Larsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Skovlunde under besættelsen" (Niels Jacobsen, 1995), Byhornet, 1995. 85
Aksel Larsen, medlem af folketing
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Brandt fra Bopa" (Hans Kirk, 1980), Godtfolk 88
Aksel Larsen, politiker
Almen illegal aktivitet - illegal politisk modstand - "civil ulydighed"
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 62,110,142,157,223,272
Aksel Larsen, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 202,282
Aksel Larsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Brandt & Kaj Christiansen, 1945) 137
Aksel Larsen, politiker
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945." (, 2002) 129, 134
Aksel Larsen, politiker
Organisation (Fængslet) - I KZ-lejren Sachsenhausen v. Berlin

DKP
Litteratur
1) "Et studie i rødt-hvidt og blåt. Et kig ind i frihedskampens kulisser. (Duplikeret)" (Tage Revsgård Andersen, 1972), 5, 21, 26-27
Aksel Larsen, partileder
Andet - Arresteret af det danske politi november 1942

DKP
Litteratur
1) "Studenterliv under besættelsen." (Jørgen Kieler, 1995), Dansk medicin-historisk årbog, 1995 76
Aksel Larsen
Illegal presse

DKP
Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 5-7
Aksel Larsen
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - kommunist

Litteratur
1) "En dreng. Alt vel." (Gunnar Dyrberg, 1990) 188
Aksel Larsen, politiker
Andet - Agitation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "De ensomme ulve" (Gunnar Dyrberg, 2009) 14
Aksel Larsen, politiker
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen." (Klaus Larsen, 2019) 24, 34
Aksel Larsen
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor." (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019 32,36,44,45,158,159,179,182,187
Aksel Larsen
Organisation (Fængslet)

Litteratur
1) "Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor." (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019 32,36,44,45,158,159,179,182,187
Aksel Larsen
Organisation (Fængslet)

Litteratur
1) "Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor." (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019 32,36,44,45,158,159,179,182,187
Aksel Larsen, politiker
Andet (Situationsbetinget) - Under jorden
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Leve mens man lever" (Jørgen Jacobsen, 1991) 52
Aksel Larsen, politiker (dkp)
Andet (Fængslet) - Kommunist
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 136, 143, 146, 181, 189-190, 193, 205, 212-215, 280-284, 298, 349-350, 400, 473, 522
Aksel Larsen, politiker
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmark (i: Frit Danmarks Hvidbog)" (Elias Bredsdorff, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2 284 - 285
2) "" (, 1945), Frederiksborg Amts Avis
Aksel Larsen, politiker
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmark (i: Fem Aar. Indtryk og Oplevelser)" (Elias Bredsdorff, 1946), Fem Aar. INdtryk og Oplevelser, bd. 2 209 - 210
Aksel Larsen, politiker
Organisation
Organisation (Fængslet) - Arresteret november 1942
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Det knager i samfundets fuger og bånd" (Ib Nørlund, 1972) 193
Axel Larsen
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmarks Lærergruppe" (K. Rahbek Schmidt, 1946), Og Hverdagen skiftede - Skolen i de onde Aar. 168
Aksel Larsen, politiker
Almen illegal aktivitet - Leder af DKP
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44" (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983 81
Aksel Larsen, medlem af folketinget
Illegal presse (Fængslet) - Fængslet 5/11-1942 i Kbhn. af tyskerne.
Organisation (Fængslet)
Region II (Midtjylland)
DKP
Litteratur
1) "65 år med Marx for socialisme og fred." (Alfred Jensen, 1983) s.14-15. s. 21
Aksel Larsen, formand af dkp
Organisation - Arresteret 5 november 1942
Illegal presse
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Aksel Larsen " (Kurt Jacobsen, 2010), 1. udgave Hele bogen
Aksel Larsen
Organisation
Organisation (Fængslet) - november 1942
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen" (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3 1497-8, 1500
Aksel Larsen, mf
Illegal presse - Startede "Frit Danmark"

Litteratur
1) "Den kirkelige illegale presse" (, 1945), Den danske kirke under besættelsen 113
Aksel
Illegal presse - Medstifter af Frit Danmark
Region VI (København)
Litteratur
1) "En bog om Mogens Fog" (, 1991) 15-16-20-77-78
Aksel Larsen, formand for dkp
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945." (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999. 217,218,239
Aksel Larsen, politiker
Andet (Fængslet)

DKP
Litteratur
1) "Kontakt med England" (Jørgen Hæstrup, 1954) 189
Aksel Larsen, partiformand
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 39, 69, 192, 281, 320, 384, 517
Aksel Larsen, politiker
Illegal presse - Medudgiver af "Politiske Maanedsbreve" februar 1941 der i juni blev til Land og Folk
Organisation - Partiformand DKP, medstifter af Frit Danmark
Organisation (Fængslet) - Arresteret 5. november 1942 overgivet til Gestapo i Vestre Fængsels tyske afdeling
Region VI (København)
DKP, Land og Folk , Frit Danmark
Litteratur
1) "Den illegale presse (Danmark under Besættelsen)" (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3. 17, 22 (Billede), 24, 28
Aksel Larsen, politiker
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Min egen kurs - erindringer 1912-1946" (Elias Bredsdorff, 1983) 154
Aksel Larsen, partiformand
Almen illegal aktivitet

DKP
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) 473
Aksel Larsen, medlem af folketinget
Illegal presse (Fængslet)
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region VI (København)
Land og Folk , DKP
Litteratur
1) "Det illegale Fri Danmark - og andet illegalt" (Kate Fleron, 1967), Pressehistorisk Årbog, 1967. s.89-90
Aksel Larsen
Organisation
Illegal presse - Initiativtager til "Frit Danmark, udgivet af en Kreds af Danske" sammen med Christmas Møller 09.04.1942

Litteratur
1) "Frit Danmarks Landbrugsgruppe" (Vibeke Ammundsen, 1983), Ugeskrift for Jordbrug, 1983, nr. 41. 841
Aksel Larsen, politiker (dkp)
Organisation - Blandt initiativtagere til stiftelse af Frit Danmark 1941/1942

DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Om Frit Danmark's opgaver ved besættelsestidens ophør" (Hans Snitker, 1969), Hilsen til Hæstrup 274
Aksel Larsen, mf, dkp
Illegal presse - Medarbejder ved "Land og Folk", DKPs illegale avis.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mændene i Danmarks Frihedsraad" (Halfdan Lefevre, 1945) 70,73,143
Aksel Larsen
Almen illegal aktivitet

DKP
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) 79, 282, 292
Aksel
Andet - Skrev "Aabent Brev til Regeringen". 17 juli 1941.
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Med ordets sværd" (Tage Hind, 1947), Danmark under Besættelsen, bd. 2. 588, 589
Aksel Larsen
Illegal presse - Frit Danmark
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Den illegale presse" (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte 103, 106
Aksel Larsen, politiker
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Den illegale presse" (Alf Bent Hermann, 1945), Fem Aar i Lænker 238
Aksel Larsen, politiker
Illegal presse - Skrev den tale der dannede grundlaget for udgivelsen af Danke Toner
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Om baggrunden for udsendelsen af DANSKE TONER" (Børge Houmann, 1977), Danske Toner 8
Aksel Larsen, politiker
Organisation - Partiformand DKP
Organisation (Fængslet) - Arresteret 5. november 1942 på Borgskrivervej 1, 3. sal. København, indsat Vestre Fængsel
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Aksel Larsen og Gestapo" (Børge Houmann, 1981), Frit Danmark, særtryk, juni 1981 1-7, (8 Efterskrift)
Aksel Larsen, rigsdagsmand
Illegal presse - Hans tale til kommunisterne blev starten til "Land og Folk"
Illegal presse - Var sammen med blandt andre Christmas Møller om at starte "Frit Danmark"
Andet (Fængslet) - I november 1942 interneret sammen med andre kommunister
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Den illegale presse (Fem Aar, bd. 1)" (Børge Outze, 1945), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 1 200,201,204
Aksel Larsen, fhv. folketingsmedlem
Organisation
Illegal presse

DKP, Frit Danmark, Land og Folk
Litteratur
1) "Sparks of Resistance" (Nathaniel Hong, 1996) 92, 136-137, 188, 190, 191, 268
Axel Larsen
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "I krig fra 9. april 1940 lige til den 5. maj 1945" (Erik Haimann Olsen, 1999), FV. Frihedskampens Veteraner, 156, 1999. 18
Aksel Larsen
Administration - DKPs Landsledelse, CK
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Om det illegale Land og Folk (1941-1945)" (Niels Gyrsting, 1994), Arbejderhistorie, 43, 1994. 94
Aksel Larsen, folketingsmedlem
Administration
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Den illegale kommunistiske presse" (Børge Houmann, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2. 298
Aksel Larsen, rigsdagsmand
Illegal presse - Udgav Politiske Maanedsbreve
Illegal presse - Medstifter af Frit Danmark
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Den illegale presse (København 1888-1945)" (Børge Outze, 1948), København 1888-1945 538
Aksel Larsen

Litteratur
1) "Gestapoafhøringerne af Aksel Larsen" (, 1977) s. 1-62
Aksel Larsen, rigsdagsmand
Illegal presse - Med til at starte "Frit Danmark"
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmark and the Development of Denmark's Resistance Movement (research paper)" (Nathaniel Hong, 1990) 5ff
Aksel Larsen
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Christmas Møller" (Frode Jakobsen, 1984), Til sidst kommer man hjem 71
Aksel Larsen, partileder, dkp
Illegal presse
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Fyn i Krig - Modstandskampen 1940-45" (Andreas Skov, 2014) 24, 26-7, 29
Aksel Larsen
Organisation

DKP
Litteratur
1) "Rekrutteringen til det illegale arbejde" (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien 30
Aksel Larsen
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kampen mod nazismen" (Mogens Fog, 1948), Bogen om Christmas Møller 180,181
Aksel Larsen, rigsdagsmand
Andet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 140
Axel Larsen, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ole Chievitz" (, 1956) 21
Aksel Larsen
Organisation - Formand for DKP
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Frank Zorn, 1987), FV. Frihedskampens Veteraner, 110, 1987. 7
Aksel Larsen, rigsdagsmand
Andet - Med til at starte "Frit Danmark"
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Mogens Fog (1904-1990)" (Villars Lunn, 2000), Festskrift. Dansk Neurologisk Selskab 1900-2000. 69
Aksel Larsen
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Jane Horney" (Erik Nørgaard, 1987) 34
Aksel Larsen, politiker
Illegal presse

Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg" (Rüdiger Eckert, 1969) 52-55, 65, 68, 69, 82, 103-105, 127, 251
Axel Larsen, folketingsmedlem
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Typer og tryk" ((red.) Torben Bjerg Clausen, 1985) 88
Aksel Larsen, mf dkp
Organisation - Formand for DKP

Litteratur
1) "Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid." (, 2008) 58,130
Aksel Larsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "20 år efter" (Erik Lindstrøm, 1984) 37,69,168
Aksel Larsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Slået med beundring" (Bjørn Meidell, 2005) 59,61,63,67,76,81,86
Aksel Larsen, rigsdagsmand
Illegal presse
Organisation (Fængslet)

DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 83-4
Aksel Larsen, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotage - da danskerne gik til aktiv modstand mod den tyske besættelse" (Andreas Skov, 2003) 17-18
Aksel Larsen, medl. af folketinget
Illegal presse (Fængslet)

DKP
Litteratur
1) "Fredericia 1940-1945. Besættelse og hverdag." (Anders Engelbrecht, 2020) s.131 s.166 s.247
Aksel Larsen
Illegal presse
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann." (Morten Møller, 2012) Passim ml. p. 41 - 402
Aksel Larsen
Illegal presse (Fængslet)

DKP
Litteratur
1) "Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann." (Morten Møller, 2012) Passim ml. p. 41 - 402
Aksel Larsen
Illegal presse (Fængslet)

DKP
Litteratur
1) "Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann." (Morten Møller, 2012) Passim ml. p. 41 - 402
Aksel Larsen, politiker
Illegal presse - Frit Danmark

DKP
Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 35, 38, 349, 528
Aksel Larsen, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "De illegale" (Erik Johannesen, 1983) 128
Aksel Larsen
Illegal presse (Fængslet) - deporteret til KZ
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Kommunist under besættelsen" (Børge Houmann, 1990) 7,30,31,32,49,55,56,66,67,74,76,77,91,92,117,118,136,137,148,158,161,165,166,170,175,186,189passim
Aksel Larsen
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder." (Morten Møller, 2009) passim
Aksel Larsen, rigsdagsmand
Andet

DKP
Litteratur
1) "Aksel Larsen og Gestapo" (Richard Jensen, u. å.) 1-84
Aksel Larsen, politiker
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 299, 435, 490, 539
Aksel Larsen, politiker
Illegal presse
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark, Land og Folk
Litteratur
1) "Sabotør i Holger Danske" (Peter Birkelund, 2015) 36
Aksel Larsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe" (Henning N Larsen, 2012), 308,309
Aksel Larsen, politiker
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Medløbere og modløbere" (Jørgen Grønvald Laustsen, 2010) passim
Aksel Larsen, rigsdagsmand
Andet (Fængslet)

DKP
Litteratur
1) "Sommeren '45. Fra overmod til mismod." (Per Stig Møller, 2019) 36,48,59,70,76-9, m. fl.
Aksel Larsen
Almen illegal aktivitet

DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "En dråbe i havet. Mogens Fog og modstandskampen." (Morten Møller, 2010), Bibliotek for Læger, 2010:4. 333, 334
Aksel Larsen, politiker. minister uden portefølje i befrielsesre
Organisation
Illegal presse - Danske Toner, Politiske Maanedsbreve, Land og Folk
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark, Land og Folk
Litteratur
1) "Danmark besat - krig og hverdag 1940-45" (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 244, 269-270, 273-4, 275(+portræt), 276, 353-5, 359, 360, 364, 469, 675, 726, (809), 859
Aksel Larsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Ole Chievitz - en glemt helt?" (Jens F. Rehfeld, 2010), Bibliotek for Læger, 2010: 4 394
Aksel Larsen, medlem af folketinget, leder af dkp
Organisation (Fængslet)
Illegal presse (Fængslet)

DKP, Land og Folk
Litteratur
1) "En studie i rødt, hvidt og blåt" (Tage Revsgaard Andersen, 1981) s.9. s.14. s.27. s.40-41. s.47-49. s.52-53.s.55-56. s.58-59. s.100. s.103.s.105-106. s.108.s.130-191
2) "" (, 1945), Frederiksborg Amts Avis
"Jørgen", medlem af folketinget, leder af dkp
Organisation (Fængslet)
Illegal presse (Fængslet)

DKP, Land og Folk
Litteratur
1) "En studie i rødt, hvidt og blåt" (Tage Revsgaard Andersen, 1981) s.9. s.14. s.27. s.40-41. s.47-49. s.52-53.s.55-56. s.58-59. s.100. s.103.s.105-106. s.108.s.130-191
2) "" (, 1945), Frederiksborg Amts Avis
Aksel Larsen, politiker
Administration
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Manden der ikke kunne tie" (Carl Otto Brix, 2005) 33
Aksel Larsen, politiker
Organisation (Fængslet) - Deporteret til koncentrationslejren Sachsenhausen

Litteratur
1) "Danske i tyske koncentrationslejre" (Johannes Fosmark, 1945) 53
Aksel Larsen, folketingsmedlem
Andet - Neuengamme

DKP
Litteratur
1) "Malersvends oplevelser i dansk internering, hos Gestapo i Århus arrest, i tysk koncentrationslejr .." (Christian Brønnum, 1967) 74,76,77
Aksel Larsen
Illegal presse - Frit Danmark
Region VI (København)
Litteratur
1) "Min fængselsdagbog. 45 dage i Vestre Fængsels tyske afdeling." (R. Prytz, 1945) 11
Aksel Larsen, folketingsmand
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Helvede har mange navne" (Jørgen H. Barfod, 1994) 44,331
Aksel
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - KZ fange. Sad i enecelle i "Zellenbau"

Litteratur
1) "Angst - Håb - Vished. Hjemtransporten fra Sachsenhausen 1945." (, 1970), Gestapo-Fangen, 24:5 15
Aksel Larsen, politiker
Organisation

Litteratur
1) "I krigens kølvand" (Sven Arvid Birkeland, 2009) 207,501
Aksel Larsen, rigsdagsmand
Illegal presse
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Occupied" (Nathaniel Hong, 2012) 120,127,233
Aksel Larsen
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Turen går til besættelsestidens København" (Sofie Lene Bak m.fl., 2017) 30
Aksel Larsen
Illegal presse

DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Viggo Kampmann, modig modstandsmand, klog finansminister, ustyrlig statsminister" (Poul Smidt, 2016) 53
Aksel Larsen
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "De tyske dokumenter om danskes ophold i koncentrationslejrene" (J. B. Holmgaard, 1954), Pigtraad, 1954 83,85,87,
Aksel Larsen
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen på Vesterbro under 2. Verdenskrig" (Erik Jensen, 2015), DEmos Nyhedsbrev, 2015 9, 11
Axel Larsen
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - KZ Neuengamme
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Hjem til Danmark med isbryder" (Bernt Johannesson, 1985), Pigtraad-Gestapofangen, 1985 46
Aksel Larsen, folketingsmand
Illegal presse
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Neuengamme

Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Det vestlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2021) 44, 65, 91, 413
Aksel Larsen
Organisation

Litteratur
1) "Mogens Fog og Aksel Larsen - allierede med forbehold" (Morten Møller, 2008) 17-30
Aksel larsen
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Fange i Sachsenhausen

Litteratur
1) "KL Sachsenhausen" (J. B. Holmgaard, 2000) 59, 140
Aksel Larsen
Illegal presse (Fængslet)
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Kate Fleron. Journalist og frihedskæmper" (John Chr. Jørgensen, 2015) 52,54,75
Aksel Larsen
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Deporteret - Beretningen om de danske kz-fanger" (Rasmus Jørgensen, 2005) 64
Aksel Larsen, rigsdagsmand
Illegal presse
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Sundets røde nelliker" (Conny Palmkvist, 2020) 69, 461
Aksel Larsen, rigsdagsmand
Illegal presse (Flygtet)
Almen illegal aktivitet (Flygtet)

DKP
Litteratur
1) "Sundets røde nelliker" (Conny Palmkvist, 2020) 69, 461
Aksel Larsen, folketingsmand
Illegal presse

Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Midt-og Vestjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2022) 122, 127, 160
Aksel Larsen, rigsdagsmedlem
Almen illegal aktivitet

DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "For folkets frihed" (, 2018) 342, 348
Aksel Larsen, foketingsmedlem
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Modstandsmanden Tonny fra Odense" (Børge Lund Poulsen og Tine Bøgehøj, 2019) 60
Aksel Larsen, folketingsmand
Andet (Fængslet)

DKP
Litteratur
1) "Da Gestapo bankede på" (Michael Juul Aasted, 2020) 232
Aksel Larsen
Illegal presse
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Fra Slotsgade til Stutthof" (Karl Dester, 2006) 24, 26
Aksel Larsen, folketingsmand
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Min vej gik gennem Sachsenhausen" (Oskar Verner, 1984) 81 - 179
Aksel Larsen
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "På det tyske slavemarked" (Niels Jørgensen, 1964) 65
Axel Larsen
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Deporteret til KZ
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Fog versus Hedtoft - november 1943" (Hans Kirchhoff, 2020), Arbejderhistorie, nr. 2 197,207

Udviklet af ditmer a/s