Flemming Juncker

Dæknavn(e): Ejlertsen , Faber , Ehlers , Elefanten , Ingeniør Eliasen , Mandarinen , Mandarinen, Elefanten, Faber , Faber/Elefanten , Mandarin , Lillefar , Ingenør Faber , Ingeniør Faber , "Faber" , Juleb , Elefanten. Ingeniør Faber. Mandarinen. , Mandarinen. Faber. , 7405. Mandarin. Elefanten. , MANDARIN, ELEFANT , Eliasen , Elefanten. Eliasen. Mandarinen. , Mandarin, M, Elefanten , Faber, Elefanten
Født 12.09.1904
Død 25.03.2002
Godsejer, Godsejer, Fabrikant, Direktør, Godsejer, Gods- og fabriksejer, Forstkandidat, godsejer, Godsejer, forstmand, godejer, Aarhus Oliemølle
Region I (Nordjylland), Region II (Midtjylland), Region IV (Fyn), Region III (Sydjylland), Region VI (København)
Leder, Organisator, Medlem af M-udvalget, Modst.- modtagechef.i Jylland, Leder af modtagergrupperne, leder, so, Chef, Jyllandschef, SOE leder 1942,chef reg Jylland 43, Chef for den jyske modstandsbevægelse, Nedkastningschef, Leder af modtagegrp Jylland, Leder af Jylland, Nedkastningsleder, Jyllandsledelsen, Jysk leder af modstandsbevægelsen, Leder af jysk modstandsbevægelse, Nedkastningschef, Jylland, Modtagechef, faldskærmschef, Leder af SOE i Jylland, Modtagechef i Jylland, Leder af den jyske modstandsbevægelse

Adresser

London, England
Overgard, Randers
Overgård Gods, Hadsund
Overgaard Gods, Havndal
Overgård Gods, Mariager
Overgård gods, Randers
Overgaard, Hadsund
Overgaard, Mariager
Overgaard, pr. Havndal
Overgaard, pr. Mariager
Overgaard, Randers
Overgård, Udbyneder
Overgård, V. Mariager
Trinderup, Mariager
"Overgaard"
England
England.
Godset Overgaard
Hadsund
København
London
Mariager
Overgård
Overgård ved Mariager Fjord
Overgaard ved Mariager fjord
Randers
Sverige
Århus
Aarhus

Tilknytning til undergrundshæren

Region I (Nordjylland) , Jyllandsledelsen

Biografi

En biografi af Flemming Juncker er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Frihedsmuseet 42J0000062

Lokalitet

Aarhus

Organisationstilknytning

Dansk Samling
Den Militære Efterretningstjeneste
Frihedsrådets Lokalkomité
Hvidstengruppen
Hærens Efterretningstjeneste
Modstandsledelsen (Region 1)
M-udvalget
Regionsledelsen (Region 1)
SOE

Modstandsaktivitet

Administration
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (flygtet)
Andet
Andet (flygtet)
Efterretning
Faldskærmsagent
Faldskærmsagent (flygtet)
Flugthjælp
Jernbanesabotage
Kurer
Logivært
Militærgruppe
Modtagegruppe
Modtagegruppe (flygtet)
Organisation
Organisation (flygtet)
Radiosending (situationsbetinget)
Ruteaktivitet
Sabotage

Registrering i database over søfolk & soldater i allieret tjeneste

Flemming Juncker er registreret i databasen over søfolk & soldater i allieret tjeneste.
Se den fulde registrering her i databasen.

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Mogens Højstrup beretning om deltagelse i Holger Danske. Hele beretningen
Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 07B.30 registrant over båndarkiv - interview med FJ.
Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 60 - Knud Christensen - diverse mat. fra/om FJ
Kystmuseet - Bangsbo Arkiv, Diverse, , På arkiv henligger under A1294 fællesberetning fra FJ og Svend Truelsen om arbejdet i London 1944-45
Kystmuseet - Bangsbo Arkiv, Diverse, , På arkiv henligger under A1295/1 udskrevet interview på engelsk med FJ
Kystmuseet - Bangsbo Arkiv, Diverse, , På arkiv henligger under A1314/1 diverse papirer fra FJ vedr. nedkastning i Jylland 1943-45

Litteraturhenvisninger

"Og derfor vil jeg slås" - Aage Højland Christensen, en portrætskitse (Sten Krarup, 2020), Krigshistorisk Tidsskrift, årg. 50, nr. 1, 15
13 gode historier (Jørgen Toubro, 1999), 33
40 år efter (Reginald Spink, 1983), 116
Aktive modstandsfolk - A/S Gruppen i Randers under besættelsen (Lukas, 1985), 14
Aldrig mere en 9. april! Erindringer om modstandsbevægelsen i Skive. (Ib Dragheim, 2000), Skivebogen, 2000, 146
Allierede våbennedkastninger i Vendsyssel. September 1944 - april 1945. (Peter Tanggård Hansen, 1995), Vendsyssel årbog 1995, 25
At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef. (Janni Andreassen, 2007), 211, 220, 236,241
B&O under besættelsen 1940-45 (Helle Nissen Gregersen, 2013), 85
Bagbord om. Erindringer fra et godt liv. (Holger Vivike, 1982), 99
Bare han får sin vilje (Erik Jessen, 1997), 100
Besat igen? Frihedskampens sidste vidner taler ud. (Rolf Slot-Henriksen, 2008), 33,35,78,81,84,86
Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), 210
Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), 305
Borup-holdets bidrag til våbenmodtagelser 1943-1945 (Helmuth Barner, 1993), 25
Brev til mine efterkommere (Niels Aage Skov, 2000), 235
Da Yankee'erne kom til Danmark (Peer Henrik Hansen, 2008), 90 (Billede), 96
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 146, 149, 183, 205, 217, 256, 257, 272
De ensomme ulve (Gunnar Dyrberg, 2009), 56
De fem år set fra Århus (Henrik Fode, 2005), Århus besat, 72
De illegale. To Holger Danske sabotører fortæller (Bob Hermann, 1985), 75
De væbnede styrker (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2, 733, 735 (Billede), 742, 743, 744
Den jydske Modstandsbevægelse (Jørgen Drachmann, 1945), Da Danmark kaldte - Bogen om Modstandsbevægelsen skrevet af Aktivister, 194, 195, 197,200, 236
Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale) (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000), 14,15,21,28,35,41,42,43,75,80,81,83
Den tyske besættelse - i historisk strejflys (Jørgen Toubro, 1976), Mariager-bogen 1976, 83
Den utæmmede kanariefugl (David Lampe, 1957), s. 12, 33 og 40
Det illegale Vejle under den tyske besættelse 1940-45 (speciale) (Poul Brønfeld, 1977), 30-31
Det nordjyske hovedkvarter (Toldstrup, 1946), Danmark under besættelsen, bd. III, 62-65
Det vestlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2021), 1-3, 46, 69-86, 108, 116, 123-128, 168, 169, 188, 263, 274, 292, 294, 320
Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg (Rüdiger Eckert, 1969), 320
Dobbeltagenten: En stikkers historie (Jørgen Røjel, 2000), 97-110-111116-117-118-124-125-
Dyrlæge Albert Carlo Iversen 1895-1944 (Helge Mikél Jensen, 2001), Dansk Veterinærhistorisk Årbog 2001, 37
En af de mange (Jørgen Hæstrup, 1991), 21-23-26
En familie under besættelsen (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 31
En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005), s. 108, 138-141, 143, 166, 173, 175, 178, 190, 254f, 313
En nedkastningsplads på Gammelstrup Hede (Verner Nielsen, 2004), Fra Viborg Amt, 2004, 61
En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968), 12,22
En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945 (Chr. Houmark Hammer, 2005), 19,20,28,47.
Erindringer fra besættelsestiden (Helvig Åge Andersen, 1986), Vendsyssel Årbog, s. 133
Esbjerg-Neuengamme og retur (Hartvig H. Rambusch, 1990), 22
Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet. (Dan Ch. Christensen, 2020), 123,131,224,286,287,447,466
Et historisk tilbageblik til besættelsen (Chr. Houmark Hammer, 1993), Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1993, 79
Et vigitigt 'kodeord'. (Jutta Graae Juncker, 1993), FV. Frihedskampens Veteraner, 134, 1993., 35
Etablering af en organiseret modstandsbevægelse i Randers (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers, 66,67,68
Europas bedste nedkastningschef - Toldstrup (Peter Laursen, 1985), 10, 24, 34, 58
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990)
Faldskærmsfolk (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986), 24, 31, 41 (Billede), 42, 43, 47-50, 56, 85, 87, 113, 135
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008)
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 55,71,72,74,136,158,159,160,181,184
FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8. (Jean Seeberg, 2022), 17, 73, 143, 148, 149, 154, 162, 169, 174, 177, 184, 213, 242, 244, 330, 537, 597
Federspiel. En dansk europæer. (Ditlev Tamm, 2005), 96, 114
Flugtruten fra Sæby til Sverige (Hans Gregersen, 1999), 30
Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42) (Klaus Skot-Hansen, 1996), s. 188-189. s.202
Fra maskinpistol til symaskine (Oluf Rikhof, 1964), Pigtraad, nr. 3, 1964, 41
Fra solskin til tusmørke (Varinka Wichfeld Muus, 1994), 115
Fra solskin til tusmørke (Varinka Wichfeld Muus, 1994), 162
Fredericia - besættelse og modstand (Sven Lundberg, 1990), 33, 35
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 82,87,140,167-168,186,191,245,397.
Fyn i Krig - Modstandskampen 1940-45 (Andreas Skov, 2014), 174
Færge til friheden (Poul S. Poulsen, 1978), s.41
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 188f
Gestapo paa Jagt. Beretning af en Mand fra Farsøegnen. (, 1956), Fra HImmerland og Kjær Herred, 45, 173
Gestapos fangelejre i Danmark (Henrik Skov Kristensen, 2021), 242
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 178
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 39
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 55
Glimt af skæbnens hjul (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2, 45
Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv. (*, 1996), side 9
Glimt fra Randers under besættelsen (privattryk) (Ejvind Jacobsen, 1993), 26, 37, 42 + suppl. opl. p. 2
Gruppe Lange - dagbogsoptegnelser ((red.) J. Jacobsen, 2000)
Grænselandet i modstandskamp (Hans Mørup, 1961), Liv og virke i vort grænseland, 107
Gudrun og Marius på Hvidsten Kro (K. Skytte-Rasmussen, 1991), Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1991, 91
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 72, 78, 87-88, 106-110, 133, 135, 148-152, 157, 176, 182-184, 214, 269-279, 281-289
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), Passim (ml. p. 46 - 258)
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 83, 118, 160
Hjælpen fra England 1940-1945 (Carl Fonager, 1982), Holstebro Museum. Årsskrift 1982, 73.
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 72, 78
Hornslet-gruppen (Kim Lykke Jensen, 2015), 17, 22, 26, 106,115,118
Hvem var Ejby Nielsen? (Villy Dall, 2017), Historisk årbog for Thy og Vester Hanherred, 2017, 94
Hvidsten-dagbog, I-II (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1, 169. 5
Hvidstengruppen - og min far Knud Christensen (Merete Nissen, 2016), Historisk Årbog fra Randers Amt, 2016, 27, 31
Hvidstengruppen (Axel Holm, 1945), s. 27, 60
Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den (Peter Laursen, 1984), s. 7-8, 14
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 93, 94, 134, 189, 190, 246, 304, 342, 366, 388, 390-392
I begyndelsen var ordet. Søstrene Schrøder eller et eksempel på, hvordan modstand begynder ... (Erik Carlé, 2002), Søllerødbogen 2002, 72
I Danmarks Frihedsråd, bind 1 (Frode Jakobsen, 1975), 163,164,165
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 38,39
I Toldstrups tjeneste (Jørgen Hesseldahl, 1994), 21-36
I unåde. Peter P. Rohde og opgøret med kommunismen. (Niels Barfoed, 2001), 142
Ingen hare. Erindringer om begivenheder i marts-april 1943. (Robert Stærmose, 1979), 5-32
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 65, 73, 75ff, 78, 82, 94, 102f, 105, 182f
Inside SOE (E. H. Cookridge, 1966), 574,579,593
Jane Horney (Erik Nørgaard, 1987), 227
Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991, 9,11,13,15,17,19
Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig (Aage Trommer, 1971), 73, 78, 79, 101, 212, 270
Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien, 74
Karen Voigt. Livet før, under og efter besættelsen. (Ulla Voigt & Lida Hulgaard, 2021), 38
Korttegneren og pressefotografen (Peter Nørskov, 2011), 66, 99, 164, 167
Krigens By - Aalborg 1940 - 1945 (Hans Gregersen, 2009), 100, 150, 178, 179
Krigsår - besættelsesår (Niels A. Eigenbroth, 1985), Hadsund fra ladested til industriby, 168
Krigsår - Aarhus 1940-1945 (Hans Gregersen, 2012), 68, 222
Kurér til Aalborg 1944 (Vibeke Barfod, 1990), s. 35, 36
Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer (Jørgen Røjel, 1973), 71.
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 6, 10f, 12, 16ff, 20, 27, 32, 55, 68, 70, 81, 83, 100, 104, 114, 127, 137, 140f, 160, 165
Leg med lynet (Arne Espegaard, 1984), 35-7, 42-7, 63, 159
Lie Low or Go Right Ahead? SOE, Flemming B. Muus og Augustoprøret 1943. (Knud J. V. Jespersen, 1997), Historie 1997:2., 225, 241
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1. (Hans Christian Bjerg, 1985), 204
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2., 29, 31, 64-69, 196-198, 202, 204, 246, 249
Man skyder da helte (Birthe Lauritsen, 2007), 104+110
Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2) (Knud J. V. Jespersen, 2000), 36,131,145,156FF,251,254,258,260,262,268,269,270FF,299,306,311,313,322FF,332,347,402,421,422,439,440
Med hjælp fra England - Det lange tilløb (Bind 1) (Knud J. V. Jespersen, 1998), 17-22, 37-38, 159, 217, 285-287, 294-300, 303, 305, 308, 314, 317
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 67, 67A*
Men morsomt har det været (Flemming Juncker, 1988), 105-142
Midt-og Vestjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2022), 162, 173, 196, 201-209, 217, 219, 527-530
Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland, s. 31
Min egen kurs - erindringer 1912-1946 (Elias Bredsdorff, 1983), 204
Min Århus-kavalkade. Erindringer fra et journalistvirke 1933-1982 (Georg Andrésen, 1982), 52
Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 115, 338, 487
Modstand - Træk af modstandskampen i Esbjerg, Ribe og Bramming 1940-45 (Mona Jensen og Henrik Lundtofte, 2015), 34 - 75
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 58, 98, 102, 307, 373, 531
Modstand og flugt. Glimt fra besættelsestidens Randers. (Ejvind Jacobsen, 1983), Historisk årbog fra Randers Amt 1983, 91,92
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), passim
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), cf.
Modstandsarbejde i Jylland (Frits G. Tillisch, 1995), Militært Tidsskrift 124:2, 110.
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 19, 63, 78f, 125, 127f, 134, 136, 140, 146ff, 151ff,, 156ff, 164, 172, 376ff
Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970, 287,292
Modstandsbevægelsen (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3, 1499, 1522-3
Modstandsbevægelsen i Brande 1940-45 (Poul Westergaard Jensen, 1985), 12
Modstandsbevægelsen i Sønderjylland (Aage Trommer, 1995), Sønderjysk Månedsskrift, 102-104-105
Modstandsbevægelsen i Viborg (Sven Bækholm, 1965), Fra Viborg Amt, 32, 1965, 183
Modstandsbevægelsen i Åbenrå og omegn (Aage Trommer, 1965), Sønderjyske Årbøger, 147, 150, 151, 156, 158
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 12,13,15,16,25,28,33,35,36,39,42,44,45,51,52,63,66
Modstandsgruppes kamp i Thorsted (Carl Fonager, 1981), Holstebro Museum. Årsskrift 1981., 70, 71, 85
Modstandskampen - det bedste job jeg har haft (Gertrud Pedersen, 2009), Modstandskvinder, 86
Modstandskampens børn (Andreas Fugl Thøgersen, 2013), 33
Natten der varede otte dage (Anders Bjørnvad, 1967), 31-37-42-53-43-80-84
Nogle træk af frihedskampens historie i Vendsyssel (Christian Winther, 1945), Jul i Vendsyssel 1945, 48
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 204,205,263,264
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 191,225,251,255,256
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 163 ff.
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 288-302
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 309 ff.
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 329
Opposition, modstand og modstandsbevægelse (Niels Wium Olesen, 2003), Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945, 125
Optrevlingen af store dele af modstandsbevægelsen i Vesthimmerland februar-marts 1944 (Thorkild Nielsen, 2000), 21
OSS og Danmark (Hermann J. Estelmann, 1977), Årsskrift for Frihedsmuseets Venner 1977, 28-31
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 390, 537, 705
Overgaard (, 1997), 192-194
Portræt af Jutta og Flemming Juncker (Peter Laursen, 1987), 104
Portræt af Jutta og Flemming Juncker (Peter Laursen, 1987), 8
Præst/sabotør, flygtningearbejder (Harald Sandbæk, 1983), s. 65
På eget ansvar 1944-45 (Erling Foss, 1958), 55
På fløjen (Hans Mørup, 2000), 326
På sporet af en anonym modstandsmand (Anders Hauge, 2020), Historisk Årbog for Randers Amt, 26
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 13, 56, 73, 95, 104, 109, 114
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 13,56,59,73,95,104,109,114,
Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45 (Peter Birkelund, 2011), 12-15,113
Rekrutteringen til det illegale arbejde (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien, 35
Reservepolitibetjent i modstandskampen (Erik Boest, 1995), Politihistorisk Selskab. Årsskrift 1995
Sabotage (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3., 163, 172, 176
Sabotage (Erik Johannesen, 1995), 29,30,43,53,70
Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling. (Egil Barfod, 1983), 39
Sabotør i Holger Danske (Peter Birkelund, 2015), 168
Sabotøren. Min fars historie. (Morten Thing, 2011), 330, 377
Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen (Stig Jensen, 1970), 30f, 84
Skipperen - en bog om Ebbe Munck (, 1975), 175,208,209,249,253,257,267
SOE in Scandinavia (Charles Cruickshank, 1986), 4, 125, 146, 152, 158, 160
SOE-Special Forces - dets oprindelse og opgaver i Danmark (Ole Lippmann, 1995), FV. Frihedskampens Veteraner, 141, 1995., 27,31,33
Sommeren '45. Fra overmod til mismod. (Per Stig Møller, 2019), 28,81,102,224, m.fl.
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 337, 337-338 n, 340-342, 348, 418, 435-436, 445-446, 460, 477 n, 486, 490
Stikkerlikvideringer og clearingmord i Nordjylland (Erik Lottrup, 2000), 9,23
Storfyrstinden (Trine Engholm Michelsen, 2021), 8,280,348,349,354,381,382
Svend, Bjørn og Pie. Tre søskende i modstandskampen (Kim Lykke Jensen, 2021), 32,37,39,144
Swotbær (Helge Severinsen, 2013), 146-147
Sønderjylland besat (Søren Flott, 2015), 168-169, 191,199
Table Top. Bidrag til den danske sabotages historie. (Jørgen Hæstrup, 1961), Jyske Samlinger. Ny Rk., V:4, 1961., 382
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 475
That Denmark Might Live (Irwing Werstein, 1967), 45,46
The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5 (John Oram Thomas, 1975), 196,270,272-3,309
The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa. (Ronald Seth, 1956), 110, 118
Thorsted-gruppen (R. Thorndahl, 1995), Årsskrift Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb, 79, 80, 82
Toldstrup - en biografi om en modstandshelt (Sven Ove Gade, 2011), 8, 33, 36-37,42-43,47-49, 52, 54, 61, 75, 77, 83-85. 88, 90, 94-96, 100, 102, 104-105, 107-108, 117,
Toldstrup (Søren Krarup, 2011), Tidehverv, 6:2011, 114
Toldstrups telegrafnøgle brugt af "Moses radiohold" (Carl Fonager, 1986), Holstebro Museum. Årsskrift 1986., s. 79. s. 81
Tom Søndergaard. 7. februar 1946. (Børge Outze, 1980), Børge Outzes journalistik, 1., 34
Trods alt! Holstebro gennem besættelsen 1940-1945 (Michael Christensen, 2021), Bind 2, 84, 107, 110
Træk fra modstandskampen 1940-1945 (Carl-Gustav Grüner Schøller, 1956), 13, 14, 15 + C.O. Pedersen p. 1, 3 + K. Mortensen p. 2
Træk fra modstandskampen 1940-1945 (Carl-Gustav Grüner Schøller, 1956), 13, 14, 15, 28 + C. O. Pedersen p. 1, 3 + K. Mortensen p. 2
Uden kamp ingen sejr (Toldstrup, 1947), 49-50-57-53-54-58-61/65-67-72-77-91
Udsigt fra skovridergården - om modstandsbevægelsen og bylederen i Vejle. 1939-1945. (, 1995), 14,16
Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid., 151, 156, 159, 161
Vejles første byleder (Ebbe Løfting, 1985), Interviews omkring besættelsen, IV, 6-7
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 29, 60, 70, 85, 91, 105, 109, 125, 139-141, 528, 650
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 17,19,20,21,23,30,39,47,48,49,52,55
Vi kendte betingelserne (Vagn Jeldtoft Jensen, 1996), s 101
Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 32,51,74,80,95
Vor vej til 5. maj (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar , 9, 157, 160, 255
Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn. (Børge Møller, 2018), 30, 117, 118, 120, 121, 183
Værnepligt (Jutta Juncker, 1995), 25, 45, 52 og frem
Våbennedkastningen i Sem hede marts 1943 (Bent Bjerre Bach, 2012), Historisk Årbog for Randers Amt, 2012, 102
Våbennedkastninger ved Ikast i besættelsestiden (Ove Nørholm, 2021), Hardsyssel Årbog, 61
Weil er das Fraulein kurtisiert hat (Liss Richardt, 2009), Modstandskvinder, 26
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 71
Åh, det var så lidt (Frants Gertsen, 1995), 40
Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2020), 64-76, 83, 98, 99, 110-115, 128, 133, 167, 213, 230, 319-364, 648, 704-711
Aarhus under besættelsen (G. Andrésen, 1946), s. 169, 265, 276-77
Årsskrift (, 1995), Ulfborg-Vemb, 79-81

Frihedsmuseets arkiv

: , Kirke- og Sogneblad Udbyneder-Kastbjerg, nr. 2, 2002, med portrætartikel om Flemming Juncker og Jutta Juncker f. Graae. - 42-26096-1
Arkivskaber: Frihedsmuseets projekt om danskere i allieret krigstjeneste, Spørgeskema vedr. danskere i allieret krigstjeneste. - 15B-15302-52
Arkivskaber: Herman J. Estelmann, Interview med Flemming Juncker. - 07B-23202-7
Arkivskaber: Steffen Lauge Pedersen, "Politiet i modstandsbevægelsen i Nordre Birk" Fremstilling fra "Nyt om Gammelt fra Københavns Amts Nordre Birk og Politikreds 4 - Lyngby" - 07B-13861-2

Hjemmesidehenvisninger

www.as-gruppen.dk

Udskriften er baseret på 259 registreringer

Flemming Juncker, godsejer, leder
Kurer
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Værnepligt" (Jutta Juncker, 1995) 25, 45, 52 og frem
Arkivhenvisninger
1) Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 07B.30 registrant over båndarkiv - interview med FJ.
2) Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 60 - Knud Christensen - diverse mat. fra/om FJ
3) Kystmuseet - Bangsbo Arkiv, Diverse, , På arkiv henligger under A1295/1 udskrevet interview på engelsk med FJ
4) Kystmuseet - Bangsbo Arkiv, Diverse, , På arkiv henligger under A1314/1 diverse papirer fra FJ vedr. nedkastning i Jylland 1943-45
Flemming Juncker
Andet

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 39
Flemming Juncker, godsejer
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 65, 73, 75ff, 78, 82, 94, 102f, 105, 182f
Ejlertsen, aarhus
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 169, 265, 276-77
Faber, aarhus
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 169, 265, 276-77
Ehlers, aarhus
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 169, 265, 276-77
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Fredericia - besættelse og modstand" (Sven Lundberg, 1990) 33, 35
Flemming Juncker
Andet

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 55
Flemming Juncker
Militærgruppe
Almen illegal aktivitet
Region IV (Fyn)
SOE
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 19, 63, 78f, 125, 127f, 134, 136, 140, 146ff, 151ff,, 156ff, 164, 172, 376ff
Elefanten
Militærgruppe

Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 65, 73, 75ff, 78, 82, 94, 102f, 105, 182f
Flemming Juncker, organisator
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Brande 1940-45" (Poul Westergaard Jensen, 1985) 12
Flemming Juncker, godsejer, fabrikant
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen" (Stig Jensen, 1970) 30f, 84
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 188f
Flemming Juncker
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 178
Flemming Juncker, godsejer, organisator
Organisation
Region I (Nordjylland)
Jyllandsledelsen
Litteratur
1) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) 210
Flemming Juncker, godsejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "En familie under besættelsen" (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 31
Flemming Juncker, direktør, godsejer
Modtagegruppe
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 13, 56, 73, 95, 104, 109, 114
Flemming Juncker, godsejer
Organisation

Litteratur
1) "En af de mange" (Jørgen Hæstrup, 1991) 21-23-26
Flemming Juncker
Organisation

Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) s. 108, 138-141, 143, 166, 173, 175, 178, 190, 254f, 313
Flemming Juncker, godsejer
Jernbanesabotage
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "På eget ansvar 1944-45" (Erling Foss, 1958) 55
Ingeniør Eliasen
Militærgruppe

Litteratur
1) "En af de mange" (Jørgen Hæstrup, 1991) 21-23-26
Flemming Juncker, gods- og fabriksejer
Almen illegal aktivitet

SOE, Den Militære Efterretningstjeneste, Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 6, 10f, 12, 16ff, 20, 27, 32, 55, 68, 70, 81, 83, 100, 104, 114, 127, 137, 140f, 160, 165
Flemming Juncker
Organisation

Litteratur
1) "Brev til mine efterkommere" (Niels Aage Skov, 2000) 235
Flemming Juncker, godsejer , medlem af m-udvalget
Organisation

Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 83, 118, 160
Flemming Juncker, godsejer, modst.- modtagechef.i jylland
Organisation

Litteratur
1) "En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945" (Chr. Houmark Hammer, 2005) 19,20,28,47.
Flemming Juncker
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 71.
Flemming Juncker, godsejer
Organisation

SOE
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 38,39
Flemming Juncker
Organisation

Litteratur
1) "Aktive modstandsfolk - A/S Gruppen i Randers under besættelsen" (Lukas, 1985) 14
2) " Hjemmesidehenvisning" (Internet, 2010), www.as-gruppen.dk
Flemming Juncker, godsejer, leder af modtagergrupperne
Organisation
Efterretning

Litteratur
1) "På fløjen" (Hans Mørup, 2000) 326
2) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) 305
Mandarinen, godsejer, leder af modtagergrupperne
Militærgruppe

Litteratur
1) "På fløjen" (Hans Mørup, 2000) 326
2) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) 305
Flemming Juncker, godsejer
Administration

Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 17,19,20,21,23,30,39,47,48,49,52,55
Flemming Juncker
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 475
Flemming Juncker, godsejer, leder
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Åh, det var så lidt" (Frants Gertsen, 1995) 40
Flemming Juncker
Efterretning

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 163 ff.
Flemming Juncker, godsejer, so
Modtagegruppe
Andet

SOE
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 288-302
Arkivhenvisninger
1) Kystmuseet - Bangsbo Arkiv, Diverse, , På arkiv henligger under A1294 fællesberetning fra FJ og Svend Truelsen om arbejdet i London 1944-45
Flemming Juncker
Flugthjælp

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 309 ff.
Flemming Juncker
Andet

SOE
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 329
Mandarinen, Elefanten, Faber, gods- og fabriksejer
Almen illegal aktivitet

SOE, Den Militære Efterretningstjeneste, Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 6, 10f, 12, 16ff, 20, 27, 32, 55, 68, 70, 81, 83, 100, 104, 114, 127, 137, 140f, 160, 165
2) "Gruppe Lange - dagbogsoptegnelser" ((red.) J. Jacobsen, 2000)
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 67, 67A*
Elefanten, godsejer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 67, 67A*
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990)
Elefanten
Organisation

Litteratur
1) "Brev til mine efterkommere" (Niels Aage Skov, 2000) 235
Flemming Juncker, godsejer, chef
Administration

Litteratur
1) "I Toldstrups tjeneste" (Jørgen Hesseldahl, 1994) 21-36
Flemming Juncker, godsejer
Organisation

Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 8
Flemming Juncker, forstkandidat
Organisation
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 104
Flemming Juncker, godsejer, leder
Organisation

Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 13,56,59,73,95,104,109,114,
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet
Administration

Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 146, 149, 183, 205, 217, 256, 257, 272
Flemming Juncker, leder
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 82,87,140,167-168,186,191,245,397.
Faber/Elefanten, godsejer, chef
Administration

Litteratur
1) "I Toldstrups tjeneste" (Jørgen Hesseldahl, 1994) 21-36
Elefanten, godsejer
Almen illegal aktivitet
Administration

Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 146, 149, 183, 205, 217, 256, 257, 272
Flemming Juncker, godsejer, jyllandschef
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 49-50-57-53-54-58-61/65-67-72-77-91
Flemming Juncker, godsejer, leder
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 32,51,74,80,95
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Men morsomt har det været" (Flemming Juncker, 1988) 105-142
Faber, godsejer, jyllandschef
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 49-50-57-53-54-58-61/65-67-72-77-91
Mandarin, godsejer, leder
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 32,51,74,80,95
Flemming Juncker, godsejer, soe leder 1942,chef reg jylland 43
Organisation
Region II (Midtjylland)
SOE, M-udvalget
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 55,71,72,74,136,158,159,160,181,184
2) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008)
Flemming Juncker
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 337, 337-338 n, 340-342, 348, 418, 435-436, 445-446, 460, 477 n, 486, 490
Lillefar, godsejer, soe leder 1942,chef reg jylland 43
Organisation
Region II (Midtjylland)
SOE, M-udvalget
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 55,71,72,74,136,158,159,160,181,184
2) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Mogens Højstrup beretning om deltagelse i Holger Danske. Hele beretningen
Juncker, godsejer
Modtagegruppe

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Flemming Juncker, chef for den jyske modstandsbevægelse
Administration
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) 12-15,113
Mandarinen, chef for den jyske modstandsbevægelse
Administration
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) 12-15,113
Juncker
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Erindringer fra besættelsestiden" (Helvig Åge Andersen, 1986), Vendsyssel Årbog s. 133
Flemming Juncker, godsejer
Modtagegruppe
Organisation

Litteratur
1) "Hvidstengruppen" (Axel Holm, 1945) s. 27, 60
Flemming Juncker
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den" (Peter Laursen, 1984) s. 7-8, 14
Flemming Juncker
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Reservepolitibetjent i modstandskampen" (Erik Boest, 1995), Politihistorisk Selskab. Årsskrift 1995
Flemming Juncker

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Flemming Juncker
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt" (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland s. 31
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Åbenrå og omegn" (Aage Trommer, 1965), Sønderjyske Årbøger 147, 150, 151, 156, 158
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region III (Sydjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Sønderjylland" (Aage Trommer, 1995), Sønderjysk Månedsskrift 102-104-105
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Organisation

Litteratur
1) "Opposition, modstand og modstandsbevægelse" (Niels Wium Olesen, 2003), Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945 125
Flemming Juncker
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Borup-holdets bidrag til våbenmodtagelser 1943-1945" (Helmuth Barner, 1993) 25
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet

SOE
Litteratur
1) "Bagbord om. Erindringer fra et godt liv." (Holger Vivike, 1982) 99
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Esbjerg-Neuengamme og retur" (Hartvig H. Rambusch, 1990) 22
Ingenør Faber, godsejer
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Esbjerg-Neuengamme og retur" (Hartvig H. Rambusch, 1990) 22
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region III (Sydjylland)
Dansk Samling, SOE
Litteratur
1) "Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig" (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970 287,292
Flemming Juncker

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Juncker, godsejer
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Grænselandet i modstandskamp" (Hans Mørup, 1961), Liv og virke i vort grænseland 107
Flemming Juncker
Organisation

Litteratur
1) "Modstand og flugt. Glimt fra besættelsestidens Randers." (Ejvind Jacobsen, 1983), Historisk årbog fra Randers Amt 1983 91,92
Flemming Gunnar Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Krigsår - besættelsesår" (Niels A. Eigenbroth, 1985), Hadsund fra ladested til industriby 168
Flemming Juncker, godsejer
Modtagegruppe
Sabotage
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale)" (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000) 14,15,21,28,35,41,42,43,75,80,81,83
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vor vej til 5. maj" (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar 9, 157, 160, 255
Ingeniør Eliasen, godsejer
Modtagegruppe
Sabotage
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale)" (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000) 14,15,21,28,35,41,42,43,75,80,81,83
Flemming Juncker, godsejer
Organisation

Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Viborg" (Sven Bækholm, 1965), Fra Viborg Amt, 32, 1965 183
Flemming Juncker

Litteratur
1) "Kurér til Aalborg 1944" (Vibeke Barfod, 1990) s. 35, 36
Faber, godsejer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vor vej til 5. maj" (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar 9, 157, 160, 255
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Træk fra modstandskampen 1940-1945" (Carl-Gustav Grüner Schøller, 1956) 13, 14, 15 + C.O. Pedersen p. 1, 3 + K. Mortensen p. 2
Flemming Juncker, godsejer
Organisation (Flygtet)

Litteratur
1) "Træk fra modstandskampen 1940-1945" (Carl-Gustav Grüner Schøller, 1956) 13, 14, 15, 28 + C. O. Pedersen p. 1, 3 + K. Mortensen p. 2
Flemming Juncker, godsejer, nedkastningschef
Organisation (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Den tyske besættelse - i historisk strejflys" (Jørgen Toubro, 1976), Mariager-bogen 1976 83
Faber, godsejer
Organisation (Flygtet)

Litteratur
1) "Træk fra modstandskampen 1940-1945" (Carl-Gustav Grüner Schøller, 1956) 13, 14, 15, 28 + C. O. Pedersen p. 1, 3 + K. Mortensen p. 2
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Krigens By - Aalborg 1940 - 1945" (Hans Gregersen, 2009) 100, 150, 178, 179
Flemming Juncker
Ruteaktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Nogle træk af frihedskampens historie i Vendsyssel" (Christian Winther, 1945), Jul i Vendsyssel 1945 48
Flemming Juncker
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv." (*, 1996), side 9
Flemming Juncker
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv." (*, 1996), side 9
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Aldrig mere en 9. april! Erindringer om modstandsbevægelsen i Skive." (Ib Dragheim, 2000), Skivebogen, 2000 146
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det nordjyske hovedkvarter" (Toldstrup, 1946), Danmark under besættelsen, bd. III 62-65
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det nordjyske hovedkvarter" (Toldstrup, 1946), Danmark under besættelsen, bd. III 62-65
Faber, godsejer
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det nordjyske hovedkvarter" (Toldstrup, 1946), Danmark under besættelsen, bd. III 62-65
Mandarinen, godsejer
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det nordjyske hovedkvarter" (Toldstrup, 1946), Danmark under besættelsen, bd. III 62-65
Flemming Juncker
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Allierede våbennedkastninger i Vendsyssel. September 1944 - april 1945." (Peter Tanggård Hansen, 1995), Vendsyssel årbog 1995 25
Flemming Juncker, godsejer
Administration
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Ingen hare. Erindringer om begivenheder i marts-april 1943." (Robert Stærmose, 1979) 5-32
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Flugtruten fra Sæby til Sverige" (Hans Gregersen, 1999) 30
Elefanten
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv." (*, 1996), side 9
Ingeniør Faber
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv." (*, 1996), side 9
Mandarinen, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Flugtruten fra Sæby til Sverige" (Hans Gregersen, 1999) 30
Flemming Juncker
Organisation

Litteratur
1) "Et historisk tilbageblik til besættelsen" (Chr. Houmark Hammer, 1993), Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1993 79
Flemming Juncker, godsejer
Administration
Efterretning
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "En nedkastningsplads på Gammelstrup Hede" (Verner Nielsen, 2004), Fra Viborg Amt, 2004 61
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvidsten-dagbog, I-II" (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1 169. 5
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vi kendte betingelserne" (Vagn Jeldtoft Jensen, 1996) s 101
Flemming Juncker, godsejer, leder af modtagegrp jylland
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Toldstrups telegrafnøgle brugt af "Moses radiohold"" (Carl Fonager, 1986), Holstebro Museum. Årsskrift 1986. s. 79. s. 81
Flemming Juncker, godsejer
Administration
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Dyrlæge Albert Carlo Iversen 1895-1944" (Helge Mikél Jensen, 2001), Dansk Veterinærhistorisk Årbog 2001 37
"Faber", godsejer, leder af modtagegrp jylland
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Toldstrups telegrafnøgle brugt af "Moses radiohold"" (Carl Fonager, 1986), Holstebro Museum. Årsskrift 1986. s. 79. s. 81
Flemming Juncker, godsejer
Modtagegruppe
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt af skæbnens hjul" (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2 45
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Gudrun og Marius på Hvidsten Kro" (K. Skytte-Rasmussen, 1991), Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1991 91
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Stikkerlikvideringer og clearingmord i Nordjylland" (Erik Lottrup, 2000) 9,23
Flemming Juncker, nedkastningschef
Organisation (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke" (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991 9,11,13,15,17,19
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandskampen - det bedste job jeg har haft" (Gertrud Pedersen, 2009), Modstandskvinder 86
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Weil er das Fraulein kurtisiert hat" (Liss Richardt, 2009), Modstandskvinder 26
Flemming Juncker
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Swotbær" (Helge Severinsen, 2013) 146-147
Elefanten
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Swotbær" (Helge Severinsen, 2013) 146-147
Flemming Juncker
Administration

Litteratur
1) "Europas bedste nedkastningschef - Toldstrup" (Peter Laursen, 1985) 10, 24, 34, 58
Flemming Juncker, godsejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Etablering af en organiseret modstandsbevægelse i Randers" (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers 66,67,68
Flemming Juncker
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra Randers under besættelsen (privattryk)" (Ejvind Jacobsen, 1993) 26, 37, 42 + suppl. opl. p. 2
Flemming Juncker
Organisation (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra Randers under besættelsen (privattryk)" (Ejvind Jacobsen, 1993) 26, 37, 42 + suppl. opl. p. 2
Flemming Juncker
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Præst/sabotør, flygtningearbejder" (Harald Sandbæk, 1983) s. 65
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 29, 60, 70, 85, 91, 105, 109, 125, 139-141, 528, 650
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region II (Midtjylland)
Frihedsrådets Lokalkomité
Litteratur
1) "Det illegale Vejle under den tyske besættelse 1940-45 (speciale)" (Poul Brønfeld, 1977) 30-31
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "De fem år set fra Århus" (Henrik Fode, 2005), Århus besat 72
Flemming. Junker.
Organisation

Litteratur
1) "Hjælpen fra England 1940-1945" (Carl Fonager, 1982), Holstebro Museum. Årsskrift 1982 73.
Flemming Juncker
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsgruppes kamp i Thorsted" (Carl Fonager, 1981), Holstebro Museum. Årsskrift 1981. 70, 71, 85
Faber
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsgruppes kamp i Thorsted" (Carl Fonager, 1981), Holstebro Museum. Årsskrift 1981. 70, 71, 85
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Udsigt fra skovridergården - om modstandsbevægelsen og bylederen i Vejle. 1939-1945." (, 1995) 14,16
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Min Århus-kavalkade. Erindringer fra et journalistvirke 1933-1982" (Georg Andrésen, 1982) 52
Mandarin, godsejer
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Min Århus-kavalkade. Erindringer fra et journalistvirke 1933-1982" (Georg Andrésen, 1982) 52
Flemming Juncker, godsejer, leder af jylland
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Bare han får sin vilje" (Erik Jessen, 1997), 100
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Sabotage
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 12,13,15,16,25,28,33,35,36,39,42,44,45,51,52,63,66
Flemming Juncker, nedkastningsleder
Organisation
Region II (Midtjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Thorsted-gruppen" (R. Thorndahl, 1995), Årsskrift Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb 79, 80, 82
Flemming Juncker
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "I unåde. Peter P. Rohde og opgøret med kommunismen." (Niels Barfoed, 2001) 142
Juncker, godsejer, forstmand
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Vejles første byleder" (Ebbe Løfting, 1985), Interviews omkring besættelsen, IV 6-7
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Krigsår - Aarhus 1940-1945" (Hans Gregersen, 2012) 68, 222
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Korttegneren og pressefotografen" (Peter Nørskov, 2011) 66, 99, 164, 167
Elefanten, godsejer
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Korttegneren og pressefotografen" (Peter Nørskov, 2011) 66, 99, 164, 167
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 30, 117, 118, 120, 121, 183
Flemming Juncker
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Fra maskinpistol til symaskine" (Oluf Rikhof, 1964), Pigtraad, nr. 3, 1964 41
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet" (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. 151, 156, 159, 161
Flemming Juncker, godsejer
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Den jydske Modstandsbevægelse" (Jørgen Drachmann, 1945), Da Danmark kaldte - Bogen om Modstandsbevægelsen skrevet af Aktivister 194, 195, 197,200, 236
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab" (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien 74
Flemming Juncker, chef
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i Jylland" (Frits G. Tillisch, 1995), Militært Tidsskrift 124:2 110.
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Overgaard" (, 1997) 192-194
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "13 gode historier" (Jørgen Toubro, 1999) 33
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 71
Juncker
Organisation

SOE
Litteratur
1) "En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling" (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968) 12,22
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 17, 22, 26, 106,115,118
Flemming Juncker, godsejer, jyllandsledelsen
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42)" (Klaus Skot-Hansen, 1996), s. 188-189. s.202
Flemming Juncker, godsejer, jysk leder af modstandsbevægelsen
Organisation
Organisation (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Man skyder da helte" (Birthe Lauritsen, 2007) 104+110
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 390, 537, 705
Flemming Juncker, godsejer
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 93, 94, 134, 189, 190, 246, 304, 342, 366, 388, 390-392
Flemming Juncker, godsejer
Organisation

Dansk Samling
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 204,205,263,264
Flemming Juncker
Organisation

Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 191,225,251,255,256
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 330, 377
Flemming Juncker
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling." (Egil Barfod, 1983) 39
Flemming Juncker
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 72, 78
Mandarinen, leder af jysk modstandsbevægelse
Almen illegal aktivitet (Flygtet)

Litteratur
1) "Færge til friheden" (Poul S. Poulsen, 1978) s.41
Flemming Juncker, nedkastningschef, jylland
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "De ensomme ulve" (Gunnar Dyrberg, 2009) 56
Flemming Juncker
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "I begyndelsen var ordet. Søstrene Schrøder eller et eksempel på, hvordan modstand begynder ..." (Erik Carlé, 2002), Søllerødbogen 2002 72
Flemming Juncker
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "De illegale. To Holger Danske sabotører fortæller" (Bob Hermann, 1985), 75
Flemming Juncker
Sabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "Tom Søndergaard. 7. februar 1946." (Børge Outze, 1980), Børge Outzes journalistik, 1. 34
Mandarinen
Sabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "Tom Søndergaard. 7. februar 1946." (Børge Outze, 1980), Børge Outzes journalistik, 1. 34
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet." (Dan Ch. Christensen, 2020) 123,131,224,286,287,447,466
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Organisation (Flygtet)
Modtagegruppe
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "De væbnede styrker" (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2 733, 735 (Billede), 742, 743, 744
Juncker
Organisation
Andet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa." (Ronald Seth, 1956) 110, 118
Juleb
Organisation
Andet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa." (Ronald Seth, 1956) 110, 118
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) cf.
Flemming Juncker, godsejer
Modtagegruppe
Modtagegruppe (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen" (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3 1499, 1522-3
Elefanten. Ingeniør Faber. Mandarinen., godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) cf.
Flemming Juncker, godsejer
Modtagegruppe
Organisation
Organisation (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 24, 31, 41 (Billede), 42, 43, 47-50, 56, 85, 87, 113, 135
Elefanten, godsejer
Modtagegruppe
Organisation
Organisation (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 24, 31, 41 (Billede), 42, 43, 47-50, 56, 85, 87, 113, 135
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 115, 338, 487
Flemming Juncker, godsejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Flemming Juncker, godsejer
Militærgruppe
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Min egen kurs - erindringer 1912-1946" (Elias Bredsdorff, 1983) 204
Faber, godsejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Juncker
Modtagegruppe
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim (ml. p. 46 - 258)
Juncker
Modtagegruppe (Flygtet)
Organisation (Flygtet)
Andet

Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim (ml. p. 46 - 258)
Mandarinen
Modtagegruppe (Flygtet)
Organisation (Flygtet)
Andet

Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim (ml. p. 46 - 258)
Flemming Juncker
Organisation
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Table Top. Bidrag til den danske sabotages historie." (Jørgen Hæstrup, 1961), Jyske Samlinger. Ny Rk., V:4, 1961. 382
Flemming Juncker
Andet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 29,30,43,53,70
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Modtagegruppe
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3. 163, 172, 176
Mandarinen. Faber., godsejer
Organisation
Modtagegruppe
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3. 163, 172, 176
Flemming Juncker
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Et vigitigt 'kodeord'." (Jutta Graae Juncker, 1993), FV. Frihedskampens Veteraner, 134, 1993. 35
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Natten der varede otte dage" (Anders Bjørnvad, 1967) 31-37-42-53-43-80-84
Flemming Juncker
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "På sporet af en anonym modstandsmand" (Anders Hauge, 2020), Historisk Årbog for Randers Amt 26
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet (Flygtet)
Region II (Midtjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Inside SOE" (E. H. Cookridge, 1966) 574,579,593
Flemming Juncker
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 115
Flemming Juncker, godejer
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "SOE-Special Forces - dets oprindelse og opgaver i Danmark" (Ole Lippmann, 1995), FV. Frihedskampens Veteraner, 141, 1995. 27,31,33
Flemming Juncker
Kurer
Modtagegruppe
Organisation
Organisation (Flygtet)

Hærens Efterretningstjeneste, SOE
Litteratur
1) "Skipperen - en bog om Ebbe Munck" (, 1975) 175,208,209,249,253,257,267
Juncker, aarhus oliemølle
Logivært
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 162
Flemming Juncker
Organisation

Litteratur
1) "Lie Low or Go Right Ahead? SOE, Flemming B. Muus og Augustoprøret 1943." (Knud J. V. Jespersen, 1997), Historie 1997:2. 225, 241
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet (Flygtet)
Region II (Midtjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "That Denmark Might Live" (Irwing Werstein, 1967) 45,46
Flemming Juncker
Modtagegruppe
Organisation
Region I (Nordjylland)
M-udvalget
Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 72, 78, 87-88, 106-110, 133, 135, 148-152, 157, 176, 182-184, 214, 269-279, 281-289
Flemming Juncker
Organisation

Litteratur
1) "OSS og Danmark" (Hermann J. Estelmann, 1977), Årsskrift for Frihedsmuseets Venner 1977 28-31
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling, SOE
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Det lange tilløb (Bind 1)" (Knud J. V. Jespersen, 1998) 17-22, 37-38, 159, 217, 285-287, 294-300, 303, 305, 308, 314, 317
7405. Mandarin. Elefanten., godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling, SOE
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Det lange tilløb (Bind 1)" (Knud J. V. Jespersen, 1998) 17-22, 37-38, 159, 217, 285-287, 294-300, 303, 305, 308, 314, 317
Flemming Juncker
Radiosending (Situationsbetinget)
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Fyn i Krig - Modstandskampen 1940-45" (Andreas Skov, 2014) 174
Flemming Juncker
Efterretning

SOE
Litteratur
1) "Da Yankee'erne kom til Danmark" (Peer Henrik Hansen, 2008), 90 (Billede), 96
Flemming Juncker, godsejer
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Rekrutteringen til det illegale arbejde" (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien 35
Flemming Juncker
Organisation
Andet (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 36,131,145,156FF,251,254,258,260,262,268,269,270FF,299,306,311,313,322FF,332,347,402,421,422,439,440
MANDARIN, ELEFANT
Organisation
Andet (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 36,131,145,156FF,251,254,258,260,262,268,269,270FF,299,306,311,313,322FF,332,347,402,421,422,439,440
Mandarinen
Radiosending (Situationsbetinget)
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Fyn i Krig - Modstandskampen 1940-45" (Andreas Skov, 2014) 174
Flemming Juncker
Almen illegal aktivitet (Flygtet)

Litteratur
1) "Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg" (Rüdiger Eckert, 1969) 320
Flemming Juncker
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Jane Horney" (Erik Nørgaard, 1987) 227
Flemming Juncker
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Federspiel. En dansk europæer." (Ditlev Tamm, 2005) 96, 114
Flemming Juncker
Efterretning

SOE
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 29, 31, 64-69, 196-198, 202, 204, 246, 249
Eliasen
Efterretning

SOE
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 29, 31, 64-69, 196-198, 202, 204, 246, 249
Flemming Junker, godsejer
Organisation

Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 1" (Frode Jakobsen, 1975) 163,164,165
Flemming Juncker
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1." (Hans Christian Bjerg, 1985) 204
Elefanten. Eliasen. Mandarinen.
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1." (Hans Christian Bjerg, 1985) 204
Flemming Junker
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Dobbeltagenten: En stikkers historie" (Jørgen Røjel, 2000) 97-110-111116-117-118-124-125-
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 196,270,272-3,309
Flemming Juncker, godsejer
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig" (Aage Trommer, 1971) 73, 78, 79, 101, 212, 270
Flemming Juncker, godsejer
Andet

SOE
Litteratur
1) "At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef." (Janni Andreassen, 2007) 211, 220, 236,241
Mandarinen, godsejer
Andet

SOE
Litteratur
1) "At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef." (Janni Andreassen, 2007) 211, 220, 236,241
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 64-76, 83, 98, 99, 110-115, 128, 133, 167, 213, 230, 319-364, 648, 704-711
Mandarin, M, Elefanten, godsejer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 64-76, 83, 98, 99, 110-115, 128, 133, 167, 213, 230, 319-364, 648, 704-711
Flemming Juncker, godsejer
Organisation

Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 58, 98, 102, 307, 373, 531
Flemming Juncker

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Flemming Juncker, godsejer
Andet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Sabotør i Holger Danske" (Peter Birkelund, 2015) 168
Flemming Juncker, godsejer
Organisation (Flygtet)

Litteratur
1) "Sommeren '45. Fra overmod til mismod." (Per Stig Møller, 2019) 28,81,102,224, m.fl.
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Karen Voigt. Livet før, under og efter besættelsen." (Ulla Voigt & Lida Hulgaard, 2021) 38
Flemming Juncker, godsejer, modtagechef
Modtagegruppe
Almen illegal aktivitet (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den utæmmede kanariefugl" (David Lampe, 1957) s. 12, 33 og 40
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "SOE in Scandinavia" (Charles Cruickshank, 1986) 4, 125, 146, 152, 158, 160
Flemming Juncker
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Gestapos fangelejre i Danmark" (Henrik Skov Kristensen, 2021) 242
Flemming Juncker
Organisation

Litteratur
1) "Gestapo paa Jagt. Beretning af en Mand fra Farsøegnen." (, 1956), Fra HImmerland og Kjær Herred, 45 173
Ingeniør Faber
Organisation

Litteratur
1) "Gestapo paa Jagt. Beretning af en Mand fra Farsøegnen." (, 1956), Fra HImmerland og Kjær Herred, 45 173
Flemming Juncker, godsejer, faldskærmschef
Almen illegal aktivitet (Flygtet)
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Storfyrstinden" (Trine Engholm Michelsen, 2021) 8,280,348,349,354,381,382
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Leg med lynet" (Arne Espegaard, 1984) 35-7, 42-7, 63, 159
Faber, Elefanten, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Leg med lynet" (Arne Espegaard, 1984) 35-7, 42-7, 63, 159
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Svend, Bjørn og Pie. Tre søskende i modstandskampen" (Kim Lykke Jensen, 2021) 32,37,39,144
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Besat igen? Frihedskampens sidste vidner taler ud." (Rolf Slot-Henriksen, 2008) 33,35,78,81,84,86
Mandarinen, godsejer
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Besat igen? Frihedskampens sidste vidner taler ud." (Rolf Slot-Henriksen, 2008) 33,35,78,81,84,86
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Organisation (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling, SOE
Litteratur
1) "Sønderjylland besat" (Søren Flott, 2015) 168-169, 191,199
Mandarinen, godsejer
Organisation
Organisation (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling, SOE
Litteratur
1) "Sønderjylland besat" (Søren Flott, 2015) 168-169, 191,199
Flemming Junker, leder
Organisation

Litteratur
1) "Hvem var Ejby Nielsen?" (Villy Dall, 2017), Historisk årbog for Thy og Vester Hanherred, 2017 94
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Toldstrup" (Søren Krarup, 2011), Tidehverv, 6:2011 114
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Våbennedkastningen i Sem hede marts 1943" (Bent Bjerre Bach, 2012), Historisk Årbog for Randers Amt, 2012 102
Flemming Juncker, godsejer, leder af soe i jylland
Modtagegruppe
Faldskærmsagent
Organisation
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling, SOE
Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) 17, 73, 143, 148, 149, 154, 162, 169, 174, 177, 184, 213, 242, 244, 330, 537, 597
Flemming Juncker, godsejer, leder af soe i jylland
Modtagegruppe (Flygtet)
Faldskærmsagent (Flygtet)
Organisation (Flygtet)

Dansk Samling, SOE
Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) 17, 73, 143, 148, 149, 154, 162, 169, 174, 177, 184, 213, 242, 244, 330, 537, 597
Ingeniør Eliasen, godsejer, leder af soe i jylland
Modtagegruppe
Faldskærmsagent
Organisation
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling, SOE
Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) 17, 73, 143, 148, 149, 154, 162, 169, 174, 177, 184, 213, 242, 244, 330, 537, 597
Flemming Juncker
Organisation
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidstengruppen - og min far Knud Christensen" (Merete Nissen, 2016), Historisk Årbog fra Randers Amt, 2016 27, 31
Flemming Juncker, godsejer
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det vestlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2021) 1-3, 46, 69-86, 108, 116, 123-128, 168, 169, 188, 263, 274, 292, 294, 320
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "B&O under besættelsen 1940-45" (Helle Nissen Gregersen, 2013) 85
Flemming Juncker, godsejer
Organisation

Litteratur
1) "Midt-og Vestjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2022) 162, 173, 196, 201-209, 217, 219, 527-530
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Modstandskampens børn" (Andreas Fugl Thøgersen, 2013) 33
Flemming Juncker, modtagechef i jylland
Organisation
Modtagegruppe (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Trods alt! Holstebro gennem besættelsen 1940-1945" (Michael Christensen, 2021), Bind 2 84, 107, 110
Flemming Juncker, godsejer, leder af den jyske modstandsbevægelse
Organisation
Organisation (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Toldstrup - en biografi om en modstandshelt" (Sven Ove Gade, 2011) 8, 33, 36-37,42-43,47-49, 52, 54, 61, 75, 77, 83-85. 88, 90, 94-96, 100, 102, 104-105, 107-108, 117,
Faber, godsejer, leder af den jyske modstandsbevægelse
Organisation
Organisation (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Toldstrup - en biografi om en modstandshelt" (Sven Ove Gade, 2011) 8, 33, 36-37,42-43,47-49, 52, 54, 61, 75, 77, 83-85. 88, 90, 94-96, 100, 102, 104-105, 107-108, 117,
Flemming Juncker, godsejer
Efterretning

SOE
Litteratur
1) "40 år efter" (Reginald Spink, 1983) 116
Flemming Juncker
Andet (Flygtet)

Litteratur
1) "Våbennedkastninger ved Ikast i besættelsestiden" (Ove Nørholm, 2021), Hardsyssel Årbog 61
Flemming Juncker
Organisation

Litteratur
1) "Optrevlingen af store dele af modstandsbevægelsen i Vesthimmerland februar-marts 1944" (Thorkild Nielsen, 2000) 21
Flemming Junker, godsejer
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) ""Og derfor vil jeg slås" - Aage Højland Christensen, en portrætskitse" (Sten Krarup, 2020), Krigshistorisk Tidsskrift, årg. 50, nr. 1 15
Flemming Juncker
Organisation

Litteratur
1) "Årsskrift" (, 1995), Ulfborg-Vemb 79-81
Flemming Juncker, godsejer
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Modstand - Træk af modstandskampen i Esbjerg, Ribe og Bramming 1940-45" (Mona Jensen og Henrik Lundtofte, 2015) 34 - 75

Udviklet af ditmer a/s