Ebbe Gørtz

Dæknavn(e): Bedstefar , Commander-in-Chief. , 128. Svoger , 128. Bedstefar. Svoger.
Født 03.07.1886
Død 30.04.1976
General, Generalløjtnant, generalløjtnant, hærchef, Officer, General/Hærchef, Officer i hæren, hærchef, Generalløjtnant, hærchef, General, chef for Generalkommandoen, general, Generalstabschef, Hærchef, General, Generalløjtnat, General. Generalløjtnant., Generalløjtnant, chef for Generalkommandoen, generalløjtnant, hærens chef, Generalløjtnant og hærchef, General. Generalløjtnant, Generalstabschef., General, chef for generalstaben, Hærchef, generalløjtnant, generalløjtnant, Generalløtnant, Dirktør i Forsvarsministeriet, Generalløjtnant (hær)
Region VI (København)
Chef/ill.gen.stab + design. øverstbef., chef væbnede styrker, General, Leder af "Den lille generalstab", general, Chef, Chef for de samlede danske modstandsstyrker, Medlem af den Lille Generalstab, Chef for militærgrupperne, Hærchef

Adresser

Svanemøllevej, Hellerup, København
Svanemøllevej, Østerbro
Torpenvangen 67, Humlebæk
KBH
Kbhv
København
Stockholm

Biografi

En biografi af Ebbe Gørtz er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Frihedsmuseet 07B-23304

Organisationstilknytning

Den lille generalstab
Frihedsrådets Kommandoudvalg
K-udvalget

Modstandsaktivitet

Administration
Almen illegal aktivitet
Andet
Andet (hjælper)
Andet (tilknyttet efter befrielsen)
Efterretning
Militærgruppe
Militærgruppe (hjælper)
Organisation
Organisation (flygtet)

Litteraturhenvisninger

"Og derfor vil jeg slås" - Aage Højland Christensen, en portrætskitse (Sten Krarup, 2020), Krigshistorisk Tidsskrift, årg. 50, nr. 1, 12,13,14,16
20 år efter (Erik Lindstrøm, 1984), 162
Besættelsens sidste år og befrielsen, interneringerne og retsopgøret (Henrik Skov Kristensen, 2003), Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945, 153
Børge Houmann og hans samtid ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992), 68
Børge Thing - min far sabotøren (Morten Thing, 1996), Mennesker, politik og besættelse, 79
Da Brigaden kom hjem fra Sverige (Knud J. V. Jespersen, 2000), 31-32, 43
Danmark besat - krig og hverdag 1940-45 (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), (93, 282), 468, 526-8, 528 (+portræt), 646, 732, 796
Danmarks Frihedsraad (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2, 714
Danmarks Frihedsråd 1943-45 - da modstanden blev en bevægelse (Hans Chr. Bjerg, 1989), FV. Frihedskampens Veteraner, 116, 1989., 35, 37
Dansk soldat i Sverige 1943-1945 (Erik Frost, 1989), 75
De ensomme ulve (Gunnar Dyrberg, 2009), 187
De illegale (Erik Johannesen, 1983), 26 -83,84 -86
De væbnede styrker (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2, 723, 726, 735, 737, 738, 755
Den Danske Brigade (Jørgen Benzon, 1945), Dan Danmark kaldte, 127
Den Danske Brigade (Vilhelm la Cour, 2000), 116
Den Danske Brigade 1943-1945: Feltkøkkenlotterne (Annelise Christophersen, 1995), 29
Den danske Brigade i Sverige - dens tilblivelse og skæbne (K. V. Nielsen, 1985), 2, 9-12, 14, 24-27, 29, 34, 37, 40, 44
Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: 1. Kompagni af 1. Bataljon (Jens Wolff & Jens Johannes Knudsen, 1995), 45
Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: 2. Kompagni af 4. Bataljon (Erik Hegnhøj, 1995), 31
Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: Den danske SAAB B-17 eskadrille (Vagn Holm, 1995), 27
Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: Morterkompagniet (Ib Bering-Jensen, 1995), 23,26
Den danske modstandsbevægelse (Jørgen Røjel, 1990), Krigshistorisk Tidsskrift, 26:2, 1990, 39
Den hemmelige tjeneste (Bob Ramsing, 1980), 53,71
Den retshaveriske oberst (Eva Tønnesen, 2018), Historisk årbog for Roskilde Amt, 146-148
Dobbeltagenten: En stikkers historie (Jørgen Røjel, 2000), 124
Døde for Danmarks frihed og Polens ære (Lone Mogensen, 2004), Frihedskampens Veteraner nr. 176, 12
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 105,159,161,164,174-176,197,
Ej blot til pynt - amatørfotos fra Store Magleby og Dragør i foråret 1945 (Emil Stautz, Vibeke Birkelund, Cherine Munkholt, 2019), Kikkenborgen, 53, 54, 58
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 12
Erik Husfeldt - Læge, Humanist og Modstandsmand (Jørgen Røjel, 1985), 92
Faldskærmsfolk (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986), 102, 103, 108
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 153
Fog versus Hedtoft - november 1943 (Hans Kirchhoff, 2020), Arbejderhistorie, nr. 2, 207
Folkets oprør - Modstandskamp på Amager (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner, 63
Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer. (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1., 222
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 94,100-105,116,119,130,132-133,136-140,167,171,191,195,198,200,232.
Fyn i Krig - Modstandskampen 1940-45 (Andreas Skov, 2014), 88-9
Gestapos fangelejre i Danmark (Henrik Skov Kristensen, 2021), 644
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 63
Han faldt for fædrelandet - Shellhuset den 21. marts 1945 (C. C. Ahnfeldt-Mollerup, 2009), Søllerødbogen, 2009, 137, 141, 142, 150, 151
Hans er blevet syg. (Verner Fält-Hansen, 1995), FV. Frihedskampens Veteraner, 141:1995, 56,57,59,69
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 25-34, 41-48, 50, 54, 58, 64, 83-87, 118, 121-128, 132-137, 149-153, 182-184, 219-221, 261-266
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), 27, 33, 84, 90-92, 94-96, 98-101, 103-111, 213, 214, 306, 310, 311
Herningdrengen, der blev en af modstandsbevægelsens store ledere (Ove Pedersen, 1994), Herning-bogen 1994, 96
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 15,17,29-30,34,41,99,102-103,141,147,156,234,263,340,413,434-435,438,458-459,463,493
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 195, 239, 242, 330
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 109, 110, 146, 149
I Danmarks Frihedsråd, bind 1 (Frode Jakobsen, 1975), 51,106,110,111,122,123,180,181
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 10,14,15,16,20,34,35,36,37,42,106,
I krigens kølvand (Sven Arvid Birkeland, 2009), 481
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 172, 191, 193
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 17, 36
Jakten på Jane Horney (, 1986), Stellan Olsson & Jan Moen, 185,334
Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991, 9,13,15
Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig (Aage Trommer, 1971), 124
Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien, 79,83
Kerteminde Værn (J. C. Bille Brahe, 1985), 21
Kiv og krig (Allan Huglstad, 2000), 105-106, 110, 116-118, 261-262, 264, 369
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 14, 58, 84, 93, 112, 159, 169, 184
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1. (Hans Christian Bjerg, 1985), cf.
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2., 18, 24-29, 33-39, 43-48, 50-59, 60-69, 72, 74, 90, 100, 115, 127, 141, 145, 151, 158, m. fl.
Livlinan (Lennart Rasmusson, 2019), 11,34,131,146
Manden der ikke kunne tie (Carl Otto Brix, 2005), 34,46,71,79
Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2) (Knud J. V. Jespersen, 2000), 18ff,20,32,64,103,112,116,128ff,132,135,148,150ff,165,194ff,257,259,266,268,274,293,295ff,301,302,30
Med hjælp fra England - Det lange tilløb (Bind 1) (Knud J. V. Jespersen, 1998), 194-195, 197, 200-201, 216, 349
Mennesker på skærmen (Lis Møller, 1978), 31
Midt-og Vestjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2022), 108, 163, 201, 206
Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland, s. 39
Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 189, 248
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 18, 106-107, 113, 150, 166, 173, 214, 312, 322, 327, 371, 381, 495, 502, 521, 532, 557
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), passim
Modstandsbevægelsen (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3, 1506, 1518-1520, 1571 (fornavn i Personregister)
Modstandsbevægelsen på Nordfyn under 2. verdenskrig (Andreas Skov, 2007), Sletten, 2007, 67
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 21,44,61
Mændene i Danmarks Frihedsraad (Halfdan Lefevre, 1945), 25,49
Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945. (, 2002), 26, 137
Nogle blik tilbage på årene 1940-1945 (Flemming Bussenius Larsen, 1976), FV. Frihedskampens Veteraner, 70, 1976., 47, 49
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 152 ff.
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 244 f.
Om to krige (Frode Jakobsen, 1989), 27, 29, 30-31,48,51
Oprør. Da danskerne sagde nej til den tyske besættelsesmagt. (Andreas Skov, 2003), 147
Paolo il Danese - Den danske partisan (Thomas Harder, 2005), 108
Pressen om Holger Danske (, 1947), 24
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 24
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 24,125,131,138.
Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling. (Egil Barfod, 1983), 61
Sabotøren. Min fars historie. (Morten Thing, 2011), 247, 263-264, 328-330, 376
Samarbejde og sabotage (Henrik Lundtofte (red.), 2006), 41
Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen (Stig Jensen, 1970), 68
Skipperen - en bog om Ebbe Munck (, 1975), 219
SOE in Scandinavia (Charles Cruickshank, 1986), 126-127, 131, 225-226, 228, 237-238
Sommeren '45. Fra overmod til mismod. (Per Stig Møller, 2019), 42,102,144,192,m.fl.
Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor. (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019, 172-174,177-179,216,217
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 472
Storfyrstinden (Trine Engholm Michelsen, 2021), 81,111,168,170,252,277,278,281,282,283,287,290,296,322,347,373,377
Svitzer-aktionen i 1945 (Jørn Hansen, 2000), 61, 65
Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. (, 2008), 138,141
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 61
The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5 (John Oram Thomas, 1975), 194,302,304-5
Toldstrup - en biografi om en modstandshelt (Sven Ove Gade, 2011), 32-33,78, 95, 103, 107, 110, 119, 127, 192
Uden tvivl. Erling Foss 1897-1982. (Mogens Rüdiger, 2000), 184,215-217
Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid., 152-4, 164, 167
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 44
Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 48,91
Ørums bitre oprør (Hans Ørum & Niels GYrsting, 2013), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2012, 215-6

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Carl Hammerich - 05M-19795
Arkivskaber: Steffen Lauge Pedersen, "Politiet i modstandsbevægelsen i Nordre Birk" Fremstilling fra "Nyt om Gammelt fra Københavns Amts Nordre Birk og Politikreds 4 - Lyngby" - 07B-13861-2

Udskriften er baseret på 114 registreringer

Ebbe Gørtz, general
Militærgruppe

Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 12
Ebbe Gørtz
Militærgruppe

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 172, 191, 193
Ebbe Gørtz, generalløjtnant
Efterretning

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Samarbejde og sabotage" (Henrik Lundtofte (red.), 2006) 41
Ebbe Gørtz, generalløjtnant
Andet

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 63
Ebbe Gørtz, generalløjtnant, chef/ill.gen.stab + design. øverstbef.
Andet

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Kiv og krig" (Allan Huglstad, 2000) 105-106, 110, 116-118, 261-262, 264, 369
Ebbe Gørtz, general
Administration
Region VI (København)
K-udvalget
Litteratur
1) "Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen" (Stig Jensen, 1970) 68
Ebbe Gørtz, general
Andet

Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 24
E. Gørtz, generalløjtnant, hærchef, chef væbnede styrker
Organisation

Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 15,17,29-30,34,41,99,102-103,141,147,156,234,263,340,413,434-435,438,458-459,463,493
Ebbe Gørtz, general
Militærgruppe
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 14, 58, 84, 93, 112, 159, 169, 184
Ebbe Gørtz
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 10,14,15,16,20,34,35,36,37,42,106,
Ebbe Gørtz, officer, general
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Børge Houmann og hans samtid" ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992) 68
Ebbe Gørtz, generalløjtnant, leder af "den lille generalstab"
Militærgruppe
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 105,159,161,164,174-176,197,
Ebbe Gørtz

Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 44
Ebbe Gørtz, general
Militærgruppe

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 61
Ebbe Gørtz, general
Andet

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 152 ff.
Ebbe Gørtz, general
Militærgruppe (Hjælper)

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 244 f.
Ebbe Gørtz, generalløjtnant, chef
Militærgruppe
Organisation

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 24,125,131,138.
Ebbe Gørtz, general/hærchef
Efterretning
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 94,100-105,116,119,130,132-133,136-140,167,171,191,195,198,200,232.
Ebbe Gørtz, general
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 48,91
Ebbe Gørtz, officer i hæren, hærchef
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 153
Ebbe Gørtz, general

Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 472
Gørtz, officer, general
Militærgruppe
Administration

Den lille generalstab
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Ebbe Gørtz, generalløjtnant, hærchef
Militærgruppe

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt" (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland s. 39
Ebbe Gørtz, general

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Ebbe Gørtz, general, chef for de samlede danske modstandsstyrker
Militærgruppe

Litteratur
1) "Besættelsens sidste år og befrielsen, interneringerne og retsopgøret" (Henrik Skov Kristensen, 2003), Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945 153
Ebbe Gørtz, medlem af den lille generalstab
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke" (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991 9,13,15
Ebbe Gørtz, general, chef for generalkommandoen
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 21,44,61
Ebbe Gørtz, generalløjtnant
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kerteminde Værn" (J. C. Bille Brahe, 1985) 21
Gørtz, general
Organisation
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet" (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. 152-4, 164, 167
Gørtz, general
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab" (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien 79,83
Gørtz, general
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nogle blik tilbage på årene 1940-1945" (Flemming Bussenius Larsen, 1976), FV. Frihedskampens Veteraner, 70, 1976. 47, 49
Gørtz, general
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Folkets oprør - Modstandskamp på Amager" (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner 63
Ebbe Gørtz, generalløjtnant
Andet (Hjælper)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 109, 110, 146, 149
Ebbe Gørtz, general
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Svitzer-aktionen i 1945" (Jørn Hansen, 2000) 61, 65
Ebbe Gørtz
Organisation
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 247, 263-264, 328-330, 376
Gørtz, generalløjtnant
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945." (, 2002) 26, 137
Gørtz, general
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling." (Egil Barfod, 1983) 61
Gørtz, general
Organisation

Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 17, 36
Gørtz, general
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 24
Gørtz, general
Militærgruppe
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 195, 239, 242, 330
Gørtz, general, chef for militærgrupperne
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "De ensomme ulve" (Gunnar Dyrberg, 2009) 187
Gørtz, general
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Herningdrengen, der blev en af modstandsbevægelsens store ledere" (Ove Pedersen, 1994), Herning-bogen 1994 96
Gørtz, officer, general
Militærgruppe
Administration
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Børge Thing - min far sabotøren" (Morten Thing, 1996), Mennesker, politik og besættelse 79
Gørtz, general
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor." (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019 172-174,177-179,216,217
Ebbe Görtz, generalløjtnant
Efterretning
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Livlinan" (Lennart Rasmusson, 2019) 11,34,131,146
Gørtz, generalløjtnant
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "De væbnede styrker" (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2 723, 726, 735, 737, 738, 755
Ebbe Gørtz, general
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen" (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3 1506, 1518-1520, 1571 (fornavn i Personregister)
Ebbe Gørtz, general
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Erik Husfeldt - Læge, Humanist og Modstandsmand" (Jørgen Røjel, 1985) 92
Gørtz, general
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2 714
Ebbe Gørtz, generalstabschef
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 189, 248
Gørtz, hærchef, general
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Den hemmelige tjeneste" (Bob Ramsing, 1980) 53,71
Ebbe Gørtz, general
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 102, 103, 108
Ebbe Gørtz, generalløjtnant
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Bedstefar, generalløjtnant
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Gørtz, general
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mennesker på skærmen" (Lis Møller, 1978) 31
Gørtz, general
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mændene i Danmarks Frihedsraad" (Halfdan Lefevre, 1945) 25,49
Gørtz, general
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsråd 1943-45 - da modstanden blev en bevægelse" (Hans Chr. Bjerg, 1989), FV. Frihedskampens Veteraner, 116, 1989. 35, 37
Gørtz, general
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) 27, 33, 84, 90-92, 94-96, 98-101, 103-111, 213, 214, 306, 310, 311
Bedstefar, general
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) 27, 33, 84, 90-92, 94-96, 98-101, 103-111, 213, 214, 306, 310, 311
Ebbe Gørtz, general
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Uden tvivl. Erling Foss 1897-1982." (Mogens Rüdiger, 2000) 184,215-217
Ebbe Gørtz, generalløjtnat
Andet
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer." (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1. 222
Ebbe Gørtz, general
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Skipperen - en bog om Ebbe Munck" (, 1975) 219
Ebbe Gørtz, general
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 25-34, 41-48, 50, 54, 58, 64, 83-87, 118, 121-128, 132-137, 149-153, 182-184, 219-221, 261-266
Gørtz, general
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fyn i Krig - Modstandskampen 1940-45" (Andreas Skov, 2014) 88-9
Ebbe Gørtz, general. generalløjtnant.
Militærgruppe
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Det lange tilløb (Bind 1)" (Knud J. V. Jespersen, 1998) 194-195, 197, 200-201, 216, 349
Commander-in-Chief., general. generalløjtnant.
Militærgruppe
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Det lange tilløb (Bind 1)" (Knud J. V. Jespersen, 1998) 194-195, 197, 200-201, 216, 349
Ebbe Gørtz, generalløjtnant, chef for generalkommandoen
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 18ff,20,32,64,103,112,116,128ff,132,135,148,150ff,165,194ff,257,259,266,268,274,293,295ff,301,302,30
Ebbe Gørtz, general
Organisation

Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 18, 24-29, 33-39, 43-48, 50-59, 60-69, 72, 74, 90, 100, 115, 127, 141, 145, 151, 158, m. fl.
128. Svoger, general
Organisation

Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 18, 24-29, 33-39, 43-48, 50-59, 60-69, 72, 74, 90, 100, 115, 127, 141, 145, 151, 158, m. fl.
Ebbe Gørtz, generalløjtnant, hærens chef
Organisation

Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 1" (Frode Jakobsen, 1975) 51,106,110,111,122,123,180,181
Gørtz, general
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Den danske modstandsbevægelse" (Jørgen Røjel, 1990), Krigshistorisk Tidsskrift, 26:2, 1990 39
Ebbe Gørtz, generalløjtnant og hærchef
Militærgruppe

Litteratur
1) "Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid." (, 2008) 138,141
Gørtz, general
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Oprør. Da danskerne sagde nej til den tyske besættelsesmagt." (Andreas Skov, 2003) 147
Ebbe Gørtz, general. generalløjtnant, generalstabschef.
Militærgruppe
Organisation

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1." (Hans Christian Bjerg, 1985) cf.
128. Bedstefar. Svoger., general. generalløjtnant, generalstabschef.
Militærgruppe
Organisation

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1." (Hans Christian Bjerg, 1985) cf.
Ebbe Gørtz, general
Organisation (Flygtet)

Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 194,302,304-5
Gørtz
Organisation

Litteratur
1) "20 år efter" (Erik Lindstrøm, 1984) 162
Ebbe Gørtz, generalløjtnant
Administration
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Dobbeltagenten: En stikkers historie" (Jørgen Røjel, 2000) 124
Gørtz, general
Organisation

Litteratur
1) "Døde for Danmarks frihed og Polens ære" (Lone Mogensen, 2004), Frihedskampens Veteraner nr. 176 12
Ebbe Gørtz, generalløjtnant
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig" (Aage Trommer, 1971) 124
Ebbe Gørtz, general
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Om to krige" (Frode Jakobsen, 1989) 27, 29, 30-31,48,51
Ebbe Gørtz, general
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "De illegale" (Erik Johannesen, 1983) 26 -83,84 -86
Ebbe Gørtz, generalløjtnant, chef for generalkommandoen
Organisation

Litteratur
1) "Jakten på Jane Horney" (, 1986), Stellan Olsson & Jan Moen 185,334
Ebbe Gørtz, general. generalløjtnant.
Militærgruppe

Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 18, 106-107, 113, 150, 166, 173, 214, 312, 322, 327, 371, 381, 495, 502, 521, 532, 557
Bedstefar, general. generalløjtnant.
Militærgruppe

Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 18, 106-107, 113, 150, 166, 173, 214, 312, 322, 327, 371, 381, 495, 502, 521, 532, 557
Ebbe Gørtz, general
Administration

Litteratur
1) "Sommeren '45. Fra overmod til mismod." (Per Stig Møller, 2019) 42,102,144,192,m.fl.
Ebbe Gørtz, general, chef for generalstaben
Militærgruppe
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Danmark besat - krig og hverdag 1940-45" (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), (93, 282), 468, 526-8, 528 (+portræt), 646, 732, 796
E. Gørtz, hærchef, generalløjtnant
Andet (Hjælper)
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Han faldt for fædrelandet - Shellhuset den 21. marts 1945" (C. C. Ahnfeldt-Mollerup, 2009), Søllerødbogen, 2009 137, 141, 142, 150, 151
Ebbe Gørtz, general
Militærgruppe

Litteratur
1) "SOE in Scandinavia" (Charles Cruickshank, 1986) 126-127, 131, 225-226, 228, 237-238
Ebbe Gørtz, general
Organisation (Flygtet)

Litteratur
1) "Manden der ikke kunne tie" (Carl Otto Brix, 2005) 34,46,71,79
Ebbe Gørtz, generalløjtnant
Militærgruppe
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Storfyrstinden" (Trine Engholm Michelsen, 2021) 81,111,168,170,252,277,278,281,282,283,287,290,296,322,347,373,377
Ebbe Gørtz, general
Militærgruppe

Litteratur
1) "Gestapos fangelejre i Danmark" (Henrik Skov Kristensen, 2021) 644
Gørtz, general
Militærgruppe

Litteratur
1) "Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: Den danske SAAB B-17 eskadrille" (Vagn Holm, 1995) 27
Ebbe Gørtz, generalløjtnant, hærchef
Militærgruppe

Litteratur
1) "Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: 2. Kompagni af 4. Bataljon" (Erik Hegnhøj, 1995) 31
Gørtz, general
Militærgruppe

Litteratur
1) "Den Danske Brigade 1943-1945: Feltkøkkenlotterne" (Annelise Christophersen, 1995) 29
Ebbe Gørtz, generalløjtnant
Andet (Tilknyttet efter befrielsen)

Litteratur
1) "Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: 1. Kompagni af 1. Bataljon" (Jens Wolff & Jens Johannes Knudsen, 1995), 45
Gørtz, general
Organisation

Litteratur
1) "Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: Morterkompagniet" (Ib Bering-Jensen, 1995) 23,26
Gørtz, general
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ørums bitre oprør" (Hans Ørum & Niels GYrsting, 2013), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2012 215-6
Gørtz, general
Militærgruppe
Organisation

Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen på Nordfyn under 2. verdenskrig" (Andreas Skov, 2007), Sletten, 2007 67
Ebbe Gørtz, general
Militærgruppe

Litteratur
1) "Den Danske Brigade" (Jørgen Benzon, 1945), Dan Danmark kaldte 127
Ebbe Gørtz, generalløtnant
Militærgruppe

Litteratur
1) "Hans er blevet syg. " (Verner Fält-Hansen, 1995), FV. Frihedskampens Veteraner, 141:1995 56,57,59,69
Gørtz, general
Organisation

Litteratur
1) "I krigens kølvand" (Sven Arvid Birkeland, 2009) 481
Ebbe Gørtz, general
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Da Brigaden kom hjem fra Sverige" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 31-32, 43
Gørtz, generalløjtnant
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Den Danske Brigade" (Vilhelm la Cour, 2000) 116
Gørtz, general
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Den danske Brigade i Sverige - dens tilblivelse og skæbne" (K. V. Nielsen, 1985) 2, 9-12, 14, 24-27, 29, 34, 37, 40, 44
Ebbe Gørtz, general
Militærgruppe

Litteratur
1) "Paolo il Danese - Den danske partisan" (Thomas Harder, 2005) 108
Ebbe Gørtz, general
Organisation

Litteratur
1) "Midt-og Vestjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2022) 108, 163, 201, 206
Gørtz, dirktør i forsvarsministeriet, general
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Dansk soldat i Sverige 1943-1945" (Erik Frost, 1989) 75
Gørtz, general
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Toldstrup - en biografi om en modstandshelt" (Sven Ove Gade, 2011) 32-33,78, 95, 103, 107, 110, 119, 127, 192
Bedstefar, general
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Toldstrup - en biografi om en modstandshelt" (Sven Ove Gade, 2011) 32-33,78, 95, 103, 107, 110, 119, 127, 192
Ebbe Gørtz, general
Andet

Litteratur
1) "Ej blot til pynt - amatørfotos fra Store Magleby og Dragør i foråret 1945" (Emil Stautz, Vibeke Birkelund, Cherine Munkholt, 2019), Kikkenborgen 53, 54, 58
Ebbe Gørtz, generalløjtnant (hær)
Organisation

Litteratur
1) "Den retshaveriske oberst" (Eva Tønnesen, 2018), Historisk årbog for Roskilde Amt 146-148
Ebbe Gørtz, general
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fog versus Hedtoft - november 1943" (Hans Kirchhoff, 2020), Arbejderhistorie, nr. 2 207
Ebbe Gørtz, general
Militærgruppe
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) ""Og derfor vil jeg slås" - Aage Højland Christensen, en portrætskitse" (Sten Krarup, 2020), Krigshistorisk Tidsskrift, årg. 50, nr. 1 12,13,14,16

Udviklet af ditmer a/s