Carl Viggo Hjalf

Dæknavn(e): Lille Viggo , Viggo , Tip , Tip. Viggo.
Født 13.07.1900
Død 28.03.1985
Kaptajn, Generalløjtnant, Officer, Kaptajn i hæren, kaptajn, Kaptajn (hær), Oberstløjtnant, Stabschef for hæren, Kaptajn i Hæren, militær, Rtelerikaptajn
Region VI (København)
stabschef/hærens illegale stab, medl. K-udvalget, Kaptajn, Chef, Illegal stabschef, Regionsleder

Adresser

København
Skodsborg

Biografi

En biografi af Carl Viggo Hjalf er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Asbjørn Fjordside, Gandrup/Stig Sumborg

Organisationstilknytning

Den lille generalstab
Frihedsrådet
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Frihedsrådets Kontaktudvalg
Frihedsrådets Militærudvalg
K-udvalget

Modstandsaktivitet

Administration
Almen illegal aktivitet
Andet
Andet (flygtet)
Efterretning
Militærgruppe
Organisation

Kildehenvisninger

Rigsarkivet, 0990, Lønningslister 5/5-16/5, pk. 229

Litteraturhenvisninger

"Og derfor vil jeg slås" - Aage Højland Christensen, en portrætskitse (Sten Krarup, 2020), Krigshistorisk Tidsskrift, årg. 50, nr. 1, 12,13,16
20 år efter (Erik Lindstrøm, 1984), 161,164
Afdansningsballet (Erik Lindstrøm, 1983), ½174,193, 243
Befrielsesnatten - og hvad der gik forud (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2., 555
Børge Thing - min far sabotøren (Morten Thing, 1996), Mennesker, politik og besættelse, 79
Danmark besat - krig og hverdag 1940-45 (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 526, 805, (807, 816 - Hjalf-sagen), 950
De væbnede styrker (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2, 726, 731 (Billede), 732, 735
Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: 1. Kompagni af 5. Bataljon (, 1995), 49
Den danske modstandsbevægelse (Jørgen Røjel, 1990), Krigshistorisk Tidsskrift, 26:2, 1990, 39, 40
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 163,174-176.
En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005), s. 112ff, 257
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 15
Erik Husfeldt - Læge, Humanist og Modstandsmand (Jørgen Røjel, 1985), 92
Fra solskin til tusmørke (Varinka Wichfeld Muus, 1994), 139,144-45
Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer. (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1., 222
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 94,101-102,104-105,116,119,130,133,136,138-141,166,170,303.
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 153
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 46
Han faldt for fædrelandet - Shellhuset den 21. marts 1945 (C. C. Ahnfeldt-Mollerup, 2009), Søllerødbogen, 2009, 141-144
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 24-25, 28-29, 31, 36, 151-152, 161, 182-184
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), 84, 88, 93, 95, 99-101, 103, 106, 143
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 141, 161, 459
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 239-245, 330
I Danmarks Frihedsråd, bind 1 (Frode Jakobsen, 1975), 114,161,180,181
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 10,15,16,35,37,38,43,49,125,140,171
I krigens kølvand (Sven Arvid Birkeland, 2009), 480,482
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 171f, 184, 191, 193
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 31, 32
Inside SOE (E. H. Cookridge, 1966), 586
Jakten på Jane Horney (, 1986), Stellan Olsson & Jan Moen, 185,188-93,335
Jane Horney (Erik Nørgaard, 1987), 252,346
Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien, 86
Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945. (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999., 245
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 26, 38, 41f, 45, 72, 86, 91, 93, 134f, 140, 151, 153, 172, 179f
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1. (Hans Christian Bjerg, 1985), 54, 56, 264, 286, 287
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2., 7, 8, 21, 22, 47, 48, 53, 60-68, 71, 130, 142, 143, 150-152, 227
Manden der ikke kunne tie (Carl Otto Brix, 2005), 46
Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2) (Knud J. V. Jespersen, 2000), 20,351,353,355,368
Midt-og Vestjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2022), 217
Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 206, 406
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 95, 98-99, 107, 214, 216, 333, 454, 505
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), passim
Modstandsbevægelsen (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3, 1515, 1518
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 21,45
Modstandsmanden Hans Edvard Teglers. Fra BOPA til Holger Danske. (Steffen Bülow, 2021), 168
Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder. (Morten Møller, 2009), 81
Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945. (, 2002), 137
Om to krige (Frode Jakobsen, 1989), 63
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 704-708
På eget ansvar 1944-45 (Erling Foss, 1958), 32
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 9, 36
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 9,36,125,132,134,142.
Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling. (Egil Barfod, 1983), 57-59, 61
Sabotør i Holger Danske (Peter Birkelund, 2015), 344, 501,503
Sabotøren. Min fars historie. (Morten Thing, 2011), 247, 328-331, 334-335, 376
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 61
Toldstrup - en biografi om en modstandshelt (Sven Ove Gade, 2011), 33, 79, 89, 93, 106,108,115, 118
Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid., 152

Udskriften er baseret på 64 registreringer

Hjalf, kaptajn
Andet

Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 15
Viggo Hjalf, kaptajn
Andet
Administration
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 171f, 184, 191, 193
C. V. Hjalf, kaptajn
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 46
Viggo Hjalf, kaptajn
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Kontaktudvalg, Den lille generalstab
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 153
Viggo Hjalf, kaptajn
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 9, 36
Viggo Hjalf, kaptajn
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) s. 112ff, 257
C. V. Hjalf, kaptajn
Efterretning
Region VI (København)
Litteratur
1) "På eget ansvar 1944-45" (Erling Foss, 1958) 32
Viggo Hjalf, kaptajn
Militærgruppe
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 26, 38, 41f, 45, 72, 86, 91, 93, 134f, 140, 151, 153, 172, 179f
Viggo Hjalf, kaptajn, stabschef/hærens illegale stab, medl. k-udvalget
Organisation

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 141, 161, 459
Viggo Hjalf, kaptajn
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 10,15,16,35,37,38,43,49,125,140,171
C. V. Hjalf, kaptajn
Organisation
Region VI (København)
K-udvalget
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 163,174-176.
Viggo Hjalf, kaptajn
Militærgruppe
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 61
Viggo Hjalf, generalløjtnant, chef
Militærgruppe
Organisation

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 9,36,125,132,134,142.
Viggo Hjalf, kaptajn
Efterretning
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 94,101-102,104-105,116,119,130,133,136,138-141,166,170,303.
Carl Viggo Hjalf, kaptajn
Militærgruppe

Generalkommandoen
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0990, Lønningslister 5/5-16/5, pk. 229
Hjalf, kaptajn
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 21,45
Hjalf, kaptajn
Organisation
Militærgruppe
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet" (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. 152
Viggo Hjalf, kaptajn
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab" (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien 86
Hjalf, kaptajn
Almen illegal aktivitet
Militærgruppe
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Afdansningsballet" (Erik Lindstrøm, 1983) ½174,193, 243
Viggo Hjalf, kaptajn
Militærgruppe
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 704-708
Viggo Hjalf
Organisation
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 247, 328-331, 334-335, 376
Hjalf, officer
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945." (, 2002) 137
Hjalf, kaptajn
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling." (Egil Barfod, 1983) 57-59, 61
Lille Viggo, kaptajn
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling." (Egil Barfod, 1983) 57-59, 61
Hjalf, kaptajn i hæren
Organisation

Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 31, 32
Hjalf, kaptajn
Militærgruppe
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 239-245, 330
Hjalf, officer, kaptajn
Organisation
Militærgruppe
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Børge Thing - min far sabotøren" (Morten Thing, 1996), Mennesker, politik og besættelse 79
Hjalf, kaptajn
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "De væbnede styrker" (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2 726, 731 (Billede), 732, 735
Hjalf, kaptajn
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen" (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3 1515, 1518
Viggo Hjalf, kaptajn
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Erik Husfeldt - Læge, Humanist og Modstandsmand" (Jørgen Røjel, 1985) 92
Viggo Hjalf, kaptajn
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945." (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999. 245
Carl Viggo Hjalf, kaptajn
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 206, 406
Viggo Hjalf, kaptajn (hær)
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Hjalf, oberstløjtnant, stabschef for hæren
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "Befrielsesnatten - og hvad der gik forud" (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. 555
Hjalf, illegal stabschef
Organisation
Militærgruppe
Region VI (København)
Frihedsrådets Militærudvalg, Den lille generalstab, Frihedsrådets Kontaktudvalg
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) 84, 88, 93, 95, 99-101, 103, 106, 143
Viggo, illegal stabschef
Organisation
Militærgruppe
Region VI (København)
Frihedsrådets Militærudvalg, Den lille generalstab, Frihedsrådets Kontaktudvalg
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) 84, 88, 93, 95, 99-101, 103, 106, 143
C.V. Hjalf, kaptajn
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Inside SOE" (E. H. Cookridge, 1966) 586
Carl Viggo Hjalf, kaptajn
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer." (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1. 222
Viggo Hjalf, kaptajn i hæren, regionsleder
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 139,144-45
Viggo Hjalff, kaptajn
Organisation

Frihedsrådets Kommandoudvalg, Den lille generalstab
Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 24-25, 28-29, 31, 36, 151-152, 161, 182-184
Viggo Hjalf, kaptajn i hæren
Andet

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 20,351,353,355,368
Viggo Hjalf, kaptajn
Efterretning

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 7, 8, 21, 22, 47, 48, 53, 60-68, 71, 130, 142, 143, 150-152, 227
Tip, kaptajn
Efterretning

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 7, 8, 21, 22, 47, 48, 53, 60-68, 71, 130, 142, 143, 150-152, 227
Viggo Hjalf, kaptajn
Almen illegal aktivitet

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Jane Horney" (Erik Nørgaard, 1987) 252,346
Viggo Hjalf, kaptajn
Organisation

Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 1" (Frode Jakobsen, 1975) 114,161,180,181
Viggo Hjalf, kaptajn
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Den danske modstandsbevægelse" (Jørgen Røjel, 1990), Krigshistorisk Tidsskrift, 26:2, 1990 39, 40
Viggo Hjalf
Militærgruppe

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1." (Hans Christian Bjerg, 1985) 54, 56, 264, 286, 287
Viggo Hjalf
Militærgruppe

Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1." (Hans Christian Bjerg, 1985) 54, 56, 264, 286, 287
Tip. Viggo.
Militærgruppe

Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1." (Hans Christian Bjerg, 1985) 54, 56, 264, 286, 287
Hjalf, kaptajn (hær)
Organisation

Litteratur
1) "20 år efter" (Erik Lindstrøm, 1984) 161,164
Carl Viggo Hjalf, militær
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Om to krige" (Frode Jakobsen, 1989) 63
Viggo Hjalf, kaptajn i hæren
Andet

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Jakten på Jane Horney" (, 1986), Stellan Olsson & Jan Moen 185,188-93,335
Viggo Hjalf, kaptajn (hær)
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder." (Morten Møller, 2009) 81
Viggo Hjalf, kaptajn
Militærgruppe
Organisation
Region VI (København)
Den lille generalstab, Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 95, 98-99, 107, 214, 216, 333, 454, 505
Viggo Hjalf, kaptajn
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsmanden Hans Edvard Teglers. Fra BOPA til Holger Danske." (Steffen Bülow, 2021) 168
Viggo Hjalf, officer
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Sabotør i Holger Danske" (Peter Birkelund, 2015) 344, 501,503
Viggo Hjalf, kaptajn i hæren
Militærgruppe
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Danmark besat - krig og hverdag 1940-45" (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 526, 805, (807, 816 - Hjalf-sagen), 950
C.V. Hjalf, kaptajn
Andet

Frihedsrådets Kommandoudvalg, Den lille generalstab
Litteratur
1) "Han faldt for fædrelandet - Shellhuset den 21. marts 1945" (C. C. Ahnfeldt-Mollerup, 2009), Søllerødbogen, 2009 141-144
Viggo Hjalf, kaptajn i hæren
Andet (Flygtet)

Litteratur
1) "Manden der ikke kunne tie" (Carl Otto Brix, 2005) 46
Hjalf, kaptajn (hær)
Organisation

Litteratur
1) "Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: 1. Kompagni af 5. Bataljon" (, 1995) 49
Viggo Hjalf, kaptajn (hær)
Organisation

Litteratur
1) "I krigens kølvand" (Sven Arvid Birkeland, 2009) 480,482
Carl Viggo Hjalf, kaptajn i hæren
Organisation

Litteratur
1) "Midt-og Vestjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2022) 217
Viggo Hjalf, kaptajn
Organisation
Efterretning
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Toldstrup - en biografi om en modstandshelt" (Sven Ove Gade, 2011) 33, 79, 89, 93, 106,108,115, 118
Viggo Hjalf, rtelerikaptajn
Militærgruppe
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) ""Og derfor vil jeg slås" - Aage Højland Christensen, en portrætskitse" (Sten Krarup, 2020), Krigshistorisk Tidsskrift, årg. 50, nr. 1 12,13,16

Udviklet af ditmer a/s