Børge Houmann

Egentligt navn(e): Børge Kruuse Houmann
Dæknavn(e): Nielsen , Revisor Christensen , Nielsen, ingeniør , Finn , Frihedsrådsmedlem Nielsen , "Nielsen" , Clausen, Finn, Bogholder Jensen, Nielsen, Hr. Holm , Nielsen, Børge Holm,Finn,Clausen,Christensen , "Christensen",Nielsen", "finn"
Født 26.03.1902
Død 20.01.1994
Redaktør, Redaktør (Land og Folk), Chefredaktør, Forretningsfører, Forretningsfører (Arbejderbladet), Redaktør, forfatter, Dr. phil., Forfatter, forlægger, Forfatter, Forlægger, Forfatter, redaktør, Folketingsmedlem, forfatter, chefredaktør, forr.fører, Trafikassistent, Trafikassistent ved DSB, Chefredaktør (efter befrielsen), sekretær, Forfater, Redaktør ved Arbejderbladet, Forretningsfører, forfatter, Ansat på Arbejderbladet
Region VI (København), Region II (Midtjylland), Region III (Sydjylland)
Medlem af Frihedsraadet, Medlem af Frihedsrådet, Medlem centralkomite/DKP, Leder, Leder (Frit Danmark), Redaktør, DKP`s repræsentant i Frihedsrådet, Frihedsrådet, Modstandsleder, Tugthus Dreibergen Butzow

Adresser

Bogtrykkervej 8, Tagensbo
Fredericia, København
Esbjerg
København

Biografi

En biografi af Børge Houmann er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Den Danske Kamp/Stig Sumborg

Notater

Medlem af Frihedsrådet
09.04.1940 til 05.05.1945, Medlem af Danmarks kommunistiske parti
1941 til 01.1945, Mdl. af DKP og allerede kendt af forf. i starten af 1930.
01.1942 til 08.12.1942, gik under jorden ved slutdato, men fortsatte det illegale arbejde
DKP
DKP'er.
Samtaler mellem Herluf Bistrup og Houmann, om at blive medarbejder ved partiets blad efter krigen
Medlem af Danmarks Frihedsråd
Fra 16.09.1943, Dannelsen af Frihedsrådet
16.09.1943 til 05.1945, Medstifter af Frihedsrådet
Eftersøgt af dansk politi. Gik under jorden.
1930 medlem af DKP. Gik under jorden 9.4.40. Sygemeldt nogle mdr. i foråret 45.
1943 til 1945, DKP, Fra Frihedsrådets oprettelse sommeren 1943, sygemeldt januar 1945, genindtrådt i april 1945
medstifter Frihedsrådet 16 sep 43 i lejl. Nørrebrogade 156

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

BOPA
De frie Danske
Den lille generalstab
DKP
Frihedsrådet
Frihedsrådets Kontaktudvalg
Frihedsrådets Sabotageudvalg
Frit Danmark
Land og Folk

Modstandsaktivitet

Administration
Administration - DKP´s repræsentant i Frihedsrådet
Administration - DKPs Landsledelse, CK
Administration - Med til at starte BOPA
Administration - Politisk leder af Bopa
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Deltog i morgenmøde den 29. august 1943 hos Kate Floren sammen med Frode Jakobsen og Aage Schoch.
Almen illegal aktivitet - Frihedsrådet
Almen illegal aktivitet - I ledelsen for DKP
Almen illegal aktivitet - Leder af DkP
Almen illegal aktivitet - Medstifter og medlem af Danmarks Frihedsråd
Almen illegal aktivitet - Samarbejde med faldskærmsagenter
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Andet
Andet - "Politisk" leder af KOPA/BOPA fra efteråret 1942
Andet - DKP´s repræsentant i Frihedsrådet
Andet - initiativtager til dannelsen af BOPA
Andet - medlem af Frihedsrådet
Andet - Medlem af Frihedsrådet.,
Andet - Organiserede sabotage, stod for kontakt til SOE, var koordinator ml. forskellige grupper samt etablerede illegale forbindelser til Sverige.
Andet - Organiserer tværpolitisk organsation "Frit Danmark"
Andet - Var BOPA's kontaktmand til Frihedsrådet.
Andet - Var medlem af Frihedsrådet.
Andet - Var medlem og medstifter af Frihedsrådet.
Flugthjælp
Illegal presse
Illegal presse - bl.a. bladet "Frit Danmark"
Illegal presse - DKP's repræsentant i Frit Danmark, medlem af Frihedsrådet
Illegal presse - Forretningsfører ved "arbejderbladet til 22.6.41. Udgav aug. 1941 sanghæftet "Danske Toner" = første organiserede modstandsskrift. Udgav 5.10.41 Politiske Månedsbreve, som marts 1942 afløstes af "Land og Folk", hvor han blev redaktør. Medstifter af "Frit Danmark" juni 42. Udgav jan43-jan. 44 "Ugens Nyt" med koncentreret nyhedsstof.
Illegal presse - Fra starten af 42 med til at stifte "Frit Danmark".
Illegal presse - Frit Danmark
Illegal presse - Frit Danmark og Land og Folk
Illegal presse - Frit Danmarks redaktionskomité.
Illegal presse - Grundlægger af det illegale blad Frit Danmark
Illegal presse - Grundlægger af det illegale DKP blad: Danske Toner
Illegal presse - Indkøb af materiel til trykkeri i Hundested
Illegal presse - Land og folk
Illegal presse - Land og Folk
Illegal presse - Ledelse af tidsskriftet Frit Danmark
Illegal presse - Ledelse i Frit Danmark og Land og Folk.
Illegal presse - Ledende i organiseringen af den illegale presse, eks. Frit Danmark
Illegal presse - Med i Frit Danmarks første bestyrelse
Illegal presse - Medlem af redaktionsudvalget ved Frit Danmark
Illegal presse - Medstifter af Frit Danmark
Illegal presse - Medudgiver af "Politiske Maanedsbreve" februar 1941 der i juni blev til Land og Folk
Illegal presse - Omslagstekst til "Danske Toner"
Illegal presse - Redaktør af Frit Danmark
Illegal presse - Redaktør for "Frit Danmark"
Illegal presse - sad i redaktionskomiteen for Frit Danmark
Illegal presse - Sendte stof til trykning i det illegale trykkeri i Hundested
Illegal presse - Startede "Danske Toner"
Illegal presse - Udgiver af Politiske Maanedsbreve
Illegal presse (flygtet)
Industrisabotage
Industrisabotage - Medstifter af KOPA
Kurer
Lokalkomite - "Frihedrådets" sabotage udvalg
Militærgruppe
Organisation
Organisation - Børge Houmann var med til at oprette Danmarks Frihedsråd 16/9 - 1943
Organisation - Deltog i det stiftende møde for Frihedsrådet
Organisation - DKP og Frihedsrådet
Organisation - Frihedsrådet
Organisation - Havde ansvar for økonomi og trykkerivirksomhed i DKP fra sommeren 1941
Organisation - I ledelsen af DKP
Organisation - KOPA/BOPA
Organisation - Medlem af DKP's illegale ledelse
Organisation - medlem af Frihedsrådet
Organisation - Medlem af Frihedsrådet
Organisation - Medlem af Frihedsrådet 1943-1945, var administrator af økonomien og understøttelsesfonden. Medlem af KOntaktudvalget.
Organisation - Medstifter af Danmarks Frihedsråd
Organisation - Medstifter af Frihedsrådet
Organisation - Medstifter af Frihedsrådet.
Organisation - Medvirkede til oprettelse af Frihedsrådet
Organisation - Modtog bl.a. penge fra H.C. Hansen til modstandsbevægelsen
Organisation - Politisk leder af BOPA medlem af DKPs Centralkomite
Organisation - Sabotageleder i BOPA.Mdl. af ledelse i Frihedsrådet.
Organisation - Sad i DKP centralkomite. Medlem af Frihedsrådet som repr. fior DKP fra sept. 43.
Organisation - Stiftelse af Frihedsrådet
Sabotage
Sabotage - DKP's sabotageleder
Sabotage - Leder for DKP's planer om sabotage
Sabotage - Opbyggede de første kommunistiske sabotagegrupper i efteråret 42.
Sabotage - Øverste chef for sabotage

Litteraturhenvisninger

(, 1945), Frederiksborg Amts Avis
Aksel Larsen (Kurt Jacobsen, 2010), 1. udgave, 259-260-261-273-274-275-280-283
Aksel Larsen og Gestapo (Børge Houmann, 1981), Frit Danmark, særtryk, juni 1981, 1, 4, 7 (8 efterskrift)
Aksel Larsen og Gestapo (Richard Jensen, u. å.), 24
Anker. Et liv med fejder. (Alex Frank Larsen, 2015), 93
At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef. (Janni Andreassen, 2007), 211, 228, 245
Bagbord om. Erindringer fra et godt liv. (Holger Vivike, 1982), 77, 83
Befrielsesnatten - og hvad der gik forud (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2., 554
BOPA (bidrag til Fem Aar. Indtryk og Oplevelser) (Børge Thing, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2, 286
BOPA (bidrag til Frit Danmarks Hvidbog) (Børge Brandt, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2., s. 328. s. 332
Borgerlige Partisaner (Leif Larsen, 1982), 89, 155, 171, 184 ff
Børge Houmann og hans samtid ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992), Hele bogen
Børge Thing - min far sabotøren (Morten Thing, 1996), Mennesker, politik og besættelse, 66, 72, 74
Carl Madsen, en glad kommunist. (Henning Hartmann-Petersen, 1993), 72
Da københavnerne rejste sig. Folkestrejken juni-juli 1944. (Michael Kjeldsen, 1994), 22
Da københavnerne satte tyskerne på plads. Folkestrejken 1944. (Michael Kjeldsen, 1984), 6, 13-14, 18
Da mit hår blev grønt. (Isi Grünbaum, 1988), 60-61, 63, 65, 80
Da Yankee'erne kom til Danmark (Peer Henrik Hansen, 2008), 96
Danmark besat - krig og hverdag 1940-45 (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 270, 274, 353, 356, 364, 512-513 (+portræt), 520, 648, 692-3, 695-6, 698
Danmarks Frihedsraad (Erling Foss, 1948), København 1888-1945, 531
Danmarks Frihedsraad (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. bd. 2., 219, 222, 223
Danmarks Frihedsraad (Kai Berg Madsen, 1946), 12-18
Danmarks Frihedsraad (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2, 683,686,688,697,714
De forvarede - politiske fanger 1941-45 (Leif Larsen, Thomas Clausen, 1994), 73
De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 128-29,177,367
De tændte lys (Jørgen Tved, 2009), 38, 44-46
De vovede livet (Per Amby, 1992), 75
Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen. (Chris Holmsted Larsen, 2017), 82, 84, 113-114, 121, 131, 170
Den illegale kommunistiske presse (Børge Houmann, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2., 298
Den illegale presse (Danmark under Besættelsen) (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3., 17 (Billede), 28
Den illegale presse (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte, 103
Den illegale presse (København 1888-1945) (Børge Outze, 1948), København 1888-1945, 538
Den röda lågan (Karl Staf, 1997), 99-102
Det illegale »Frit Danmark« og dets lokaludgave »Sydvestjylland« i Esbjerg og omegn 1942-45 (Anders Malling Aaboer, 2001), 26
Det illegale Fri Danmark - og andet illegalt (Kate Fleron, 1967), Pressehistorisk Årbog, 1967., s.90 s.92 s.94
Det illegale Frit Danmark (Hans Snitker, 1977), 19 og frem
Det underlige aar (Flemming Begsøe, 1945), 89, 96, 101, 123, 130, 149
Det vestlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2021), 44, 46, 109
Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg (Rüdiger Eckert, 1969), 47, 55, 68, 79, 97, 129, 134, 250, 332
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001)
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001), 33,56,71
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 15,87,92,93,95,102-104,110-
Embedsmandens etos. Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper og retsopgøret 1943-45 (Jesper Skov, 2004), Historie, 2004., 79,91,95
En afbrudt flugt til Sverige (Erik Henriques Bing, 2018), 216
En bog om Mogens Fog (, 1991), 18-77-78-79-80-81-83-106
En dråbe i havet. Mogens Fog og modstandskampen. (Morten Møller, 2010), Bibliotek for Læger, 2010:4., 337, 338
En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005), s. 114, 274f
En studie i rødt, hvidt og blåt (Tage Revsgaard Andersen, 1981), s.10. s.18. s.27-28. s.36. s.39-40. s.56. s.155. s.159. s.162-166. s.170-171. s.173-176. s.180. s.19
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 6
Esbjerg og omegn under besættelsen (Søren Federspiel & Claus Jensen, 1994), Årbog for arbejderbevægelsens historie, 1994, 311
Et studie i rødt-hvidt og blåt. Et kig ind i frihedskampens kulisser. (Duplikeret) (Tage Revsgård Andersen, 1972), 6, 21, 31, 34, 35, 42, 47
Fallet Horney (Ulf Peyron, 1986), 46
FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8. (Jean Seeberg, 2022), 534, 535
Fire millioner frie ord (Erik Lund, 1970), 22,209,210,246
Flygtet, fanget og fængslet (Kjeld Feilberg, 2001), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2001, 48,51,60,70,80,81
Folkets oprør - Modstandskamp på Amager (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner, 57
For folkets frihed (, 2018), 342, 349
Fra solskin til tusmørke (Varinka Wichfeld Muus, 1994), 122,155
Frihedsraadet (fra: Fem Aar i Lænker) (, 1945), Fem Aar i Lænker, 149
Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer. (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1., 221, 222
Frit Danmark (i: Fem Aar. Indtryk og Oplevelser) (Elias Bredsdorff, 1946), Fem Aar. INdtryk og Oplevelser, bd. 2, 210-211-213
Frit Danmark (i: Frit Danmarks Hvidbog) (Elias Bredsdorff, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2, 284-287
Frit Danmark and the Development of Denmark's Resistance Movement (research paper) (Nathaniel Hong, 1990), 8,42
Frit Danmarks Lærergruppe (K. Rahbek Schmidt, 1946), Og Hverdagen skiftede - Skolen i de onde Aar., 168
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 85,96,110,123,129,133-134,139,145-147,157,161,171,173,176-178,180-181,188-189,210,220,264,274.
Frode Jakobsen 1906-1997 - den første og den sidste fra Danmarks Frihedsråd (Ole Lippmann, 1997), FV. Frihedskampens Veteraner, 149, 1997., 9, 11
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 163f
Gestapoafhøringerne af Aksel Larsen (, 1977), 26-47, 62
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 192
Gå-tidlig-hjem-strejkerne juni 1944 (speciale, Københavns Universitet) (Michael Kjeldsen, 1993), 6, 7, 13, 26, 48, 91-93, 95-96
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 48, 51, 63, 65, 149, 173-174, 308, 312
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), Passim (ml. p. 8 - 283)
Herluf Bidstrup og hans legal-illegale kunst under besættelsesårene (Allan fridericia, 1982), 19, 27
Herningdrengen, der blev en af modstandsbevægelsens store ledere (Ove Pedersen, 1994), Herning-bogen 1994, 80, 96, 103
Historisk dato i frihedskampen (Kjeld Lundgren, 1999), FV. Frihedskampens Veteraner, 159, 1999, 19
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 64, 67, 104, 200
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 57, 100, 143, 147
Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann. (Morten Møller, 2012), Hele bogen.
Hvor der handles (Nils Foss, 1977), 36
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 93, 240, 243, 244, 246, 393
I Danmarks Frihedsråd, bind 1 (Frode Jakobsen, 1975), 53,73,74,75,86,142,143,182,184,185,216,217,224
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 9,22,23,27,48,50,51,52,56,57,58,71,72
I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark (David Hejgaard, 1981), 15, 21, 56, 87, 127, 130, 273
Ikke noget theselskab (Helda Lundh, 2002), 175
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 80. 92, 121. 191, 193
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), s. 80, 92, 121. 191, 193
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 3-23, 30, 48
Jens. 27. december 1946. (Børge Outze, 1980), Børge Outzes journalistik, bd. 1, 82
Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945. (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999., 218,219,221,224,225,227,228,229,230,239.243,
Kate Fleron. Journalist og frihedskæmper (John Chr. Jørgensen, 2015), 54,55,56,70,76
Klip fra en filmmands liv (Ingolf Boisen, 1977), 220
Kommunist under besættelsen (Børge Houmann, 1990), 7,8,9,10,11,12,13,15,16,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,31,32,33,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,passim
Kontakt med England (Jørgen Hæstrup, 1954), 25, 117-118, 264-265, 274, 280, 283
Kvindernes modstandskamp (Anne Dorthe Holm, 2012), 212,213
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 122
Legal. Illegal. Legal. Træk af den kommunitiske presses historie, (, 1980), 14, 20
Læs og giv videre. Illegale flyvebade fra besættelsen 1940-45 (Steen Bille Larsen & Mogens Weitemeyer, 1995), 13
Manden der ikke kunne tie (Carl Otto Brix, 2005), 13,34,53-4,65,96
Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2) (Knud J. V. Jespersen, 2000), 21,22,142,210,236,238
Med ordets sværd (Tage Hind, 1947), Danmark under Besættelsen, bd. 2., 592
Medløbere og modløbere (Jørgen Grønvald Laustsen, 2010), passim
Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 66
Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 74
Midt-og Vestjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2022), 125, 129
Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland, s. 37
Min egen kurs - erindringer 1912-1946 (Elias Bredsdorff, 1983), 147-8, 1950-1, 154, 156-7, 162, 167, 179, 197-9, 212, 215, 217
Min fængselsdagbog. 45 dage i Vestre Fængsels tyske afdeling. (R. Prytz, 1945), 30
Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 40, 69, 192, 276, 287, 320, 384, 426
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 13-14, 95, 99-100, 107, 297, 301-302, 307, 309, 314-315 318-319, 435, 437, 443, 452, 482-483,513,548
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), passim
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), cf.
Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970, 265,323
Modstandsarbejdet i Slotholmsgade (Jesper Skov, 2004), Magasinet 3, 2004, 52, 60
Modstandsbevægelsen (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3, 1497-8, 1502, 1504, 1519, 1521, 1524
Modstandsbevægelsen på Nordfyn under 2. verdenskrig (Andreas Skov, 2007), Sletten, 2007, 65
Modstandsbevægelsen på Vesterbro under 2. Verdenskrig (Erik Jensen, 2015), DEmos Nyhedsbrev, 2015, 9
Modstandsbevægelsens krav til efterkrigstiden (speciale, RUC) (Søren Kastholm Hansen & John Hindsgaul Rasmussen, 1982), 30,58,59,60
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 15
Modstandsmanden Hans Edvard Teglers. Fra BOPA til Holger Danske. (Steffen Bülow, 2021), 68
Modstandsorganisationen Ringen 1941-45 (Steen M. Andersen, 1984), 113
Mogens Fog - beundret og omstridt (Carl Heinrich Petersen, 1966), Agitatorer og Martyrer, 131-135
Mogens Fog (1904-1990) (Villars Lunn, 2000), Festskrift. Dansk Neurologisk Selskab 1900-2000., 70
Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder. (Morten Møller, 2009), 21,37,52,70-72,76,77,81-84,93,98,103,108,109,124,138,140-142,145,170,186-188,197,220,227,228,320
Mændene i Danmarks Frihedsraad (Halfdan Lefevre, 1945), 13,22,63-78,86
Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945. (, 2002), 16, 17, 85
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 143,209,263,326-328,349,351
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 109,202,203,233,247,284,286,306,318,333
Norske tilstande var målet (Frode Jakobsen, 1993), FV. Frihedskampens Veteraner, 134, 1993., 23, 27(foto)
Occupied (Nathaniel Hong, 2012), 330
Ole Chievitz - en glemt helt? (Jens F. Rehfeld, 2010), Bibliotek for Læger, 2010: 4, 394, 397
Om baggrunden for udsendelsen af DANSKE TONER (Børge Houmann, 1977), Danske Toner, 8ff.
Om den illegale presse (Kate Fleron, 1982), Budskaber gennem det trykte ord, s.70
Om det illegale Land og Folk (1941-1945) (Niels Gyrsting, 1994), Arbejderhistorie, 43, 1994., 94+96
Om Frit Danmark's opgaver ved besættelsestidens ophør (Hans Snitker, 1969), Hilsen til Hæstrup, 279
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 115-138
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 240 ff.
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 280
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 339
Om to krige (Frode Jakobsen, 1989), 48, 54
Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44 (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983, 93
Outze i krig (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008), 39, 77, 337
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 181, 192, 249, 428
Pressen om Holger Danske (, 1947), 14,23,27,28,30
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 145.
Riffelsyndikatet og Folkestrejkerne (Martin Evald Jensen, 1988), 14
Røde Ras (Torben Bjerg Clausen, 1983), 69, 83, 84, 88, 89
Sabotage - da danskerne gik til aktiv modstand mod den tyske besættelse (Andreas Skov, 2003), 20
Sabotage (bidrag til København 1888-1945) (Børge Thing, 1948), København 1888-1945, 534-536
Sabotage (Børge Brandt & Kaj Christiansen, 1945), 20, 110
Sabotage (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3., 142, 161, 180
Sabotagen i København juni 1942 - 29. august 1943 (speciale 1974) (Eva Pilegaard Jeremiassen, 1974), 17,36,37,65,73,76
Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945 (Esben Kjeldbæk, 1997), 16, 21, 25, 27, 33, 43, 48, 66, 82, 152f., 159, 200, 209f., 213-17, 234, 242, 288, 413, 425
Sabotager 1940-1945 (Erik Johannesen, 1985), 73
Sabotør i Holger Danske (Peter Birkelund, 2015), 413
Sabotøren. Min fars historie. (Morten Thing, 2011), 64, 84, 111, 129, 132, 156, 201, 202, 264, 376
Skipperen - en bog om Ebbe Munck (, 1975), 227,265
Slået med beundring (Bjørn Meidell, 2005), 86,90,180,181
SOE in Scandinavia (Charles Cruickshank, 1986), 158, 159
Sommeren '45. Fra overmod til mismod. (Per Stig Møller, 2019), 49,58,63,77,m.fl.
Sparks of Resistance (Nathaniel Hong, 1996), 6, 137, 188, 268, 269
Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor. (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019, 34,36,43,44,71,73,81,82,84,85,11,111,180
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 474, 475 b, 476, 478, 530 b
Storfyrstinden (Trine Engholm Michelsen, 2021), 338
Svend Bagers hvidbog. Fra en brødløs tid. (Torben Bjerg Clausen, 1984), 116, 118
Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. (, 2008), 131,137,140,147
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 60, 67, 98
The five cursed years (Svend Skarvig, 1984), 52
The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5 (John Oram Thomas, 1975), 83-4,169
Tilblivelsen af Danmarks Frihedsråd (Jørgen Hæstrup, 1973), Historie. Ny rk, 10:2, 1973, 248, 252, 260-261
Tilfældet Aksel Larsen (, 2000), 48
Tingene sker ikke af sig selv (Villy Karlsson, 1984), 24
Trods alt! Holstebro gennem besættelsen 1940-1945 (Michael Christensen, 2021), Bind 2, 100
Turen går til besættelsestidens København (Sofie Lene Bak m.fl., 2017), 29
Typer og tryk ((red.) Torben Bjerg Clausen, 1985), 84 - 90-155
Ubetalelige Danmark (Ole Kiilerich, 1985), 40
Uden tvivl. Erling Foss 1897-1982. (Mogens Rüdiger, 2000), 168,170
Under fælles ansvar. Københavns Historie, Bd. 5 (Sigurd Jensen, 1981), 337
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 103
Viggo Kampmann under besættelsen (Jesper Skov, 2004), Siden Saxo, 2004, 4., 41
Viggo Kampmann, modig modstandsmand, klog finansminister, ustyrlig statsminister (Poul Smidt, 2016), 53, 54
Vogterne i Helvedes forgård (Henrik Werner Hansen, 2020), 82
Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn. (Børge Møller, 2018), 28
Zone-Redningskorpset i København under besættelsen (Arne Vagn Jensen, 1994), 58

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Børge Houmann - 08A-14060
Arkivskaber: Børge Houmann - 03A-19872

Udskriften er baseret på 212 registreringer

Børge Houmann, redaktør
Almen illegal aktivitet - Frihedsrådet

Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 6
Børge Houmann, redaktør (land og folk)
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 80. 92, 121. 191, 193
Nielsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) s. 80, 92, 121. 191, 193
Børge Houmann, københavn
Organisation - Havde ansvar for økonomi og trykkerivirksomhed i DKP fra sommeren 1941
Illegal presse
Andet - "Politisk" leder af KOPA/BOPA fra efteråret 1942
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark, Frihedsrådet, BOPA
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 163f
Børge Houmann, redaktør
Illegal presse
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 192
Nielsen
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 192
Børge Houman, medlem af frihedsraadet
Administration
Region VI (København)
Litteratur
1) "Borgerlige Partisaner" (Leif Larsen, 1982) 89, 155, 171, 184 ff
Nielsen, medlem af frihedsrådet
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Borgerlige Partisaner" (Leif Larsen, 1982) 89, 155, 171, 184 ff
Børge Houmann, chefredaktør
Organisation
Region VI (København)
DKP, Den lille generalstab
Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) s. 114, 274f
Børge Houmann
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) 33,56,71
2) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001)
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet - Leder af DkP
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 122
Børge Houmann, forretningsfører, medlem centralkomite/dkp
Illegal presse - Fra starten af 42 med til at stifte "Frit Danmark".
Organisation - Sad i DKP centralkomite. Medlem af Frihedsrådet som repr. fior DKP fra sept. 43.
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 64, 67, 104, 200
Børge Houmann
Administration
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 9,22,23,27,48,50,51,52,56,57,58,71,72
Børge Houmann
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945" (Esben Kjeldbæk, 1997) 16, 21, 25, 27, 33, 43, 48, 66, 82, 152f., 159, 200, 209f., 213-17, 234, 242, 288, 413, 425
Børge Houmann
Sabotage
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Sabotager 1940-1945" (Erik Johannesen, 1985) 73
Børge Houmann, forretningsfører (arbejderbladet)
Organisation - Medlem af DKP's illegale ledelse
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "De forvarede - politiske fanger 1941-45" (Leif Larsen, Thomas Clausen, 1994) 73
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Modstandsorganisationen Ringen 1941-45" (Steen M. Andersen, 1984) 113
Børge Houmann, leder
Andet

Litteratur
1) "Det underlige aar" (Flemming Begsøe, 1945) 89, 96, 101, 123, 130, 149
Nielsen, leder
Militærgruppe

Litteratur
1) "Det underlige aar" (Flemming Begsøe, 1945) 89, 96, 101, 123, 130, 149
Nielsen
Militærgruppe
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 9,22,23,27,48,50,51,52,56,57,58,71,72
Børge Kruuse Houmann, redaktør, forfatter, medlem af frihedsrådet
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Børge Houmann og hans samtid" ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992) Hele bogen
Revisor Christensen, redaktør, forfatter, medlem af frihedsrådet
Militærgruppe
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Børge Houmann og hans samtid" ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992) Hele bogen
Børge Houmann
Sabotage
Region VI (København)
DKP, BOPA
Litteratur
1) "Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s" ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 66
2) "Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s" ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 74
Børge Houmann, dr. phil., leder (frit danmark)
Kurer
Illegal presse - Ledelse i Frit Danmark og Land og Folk.
Organisation - Sabotageleder i BOPA.Mdl. af ledelse i Frihedsrådet.
Region VI (København)
BOPA, Frihedsrådet, Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 15,87,92,93,95,102-104,110-
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet

DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 60, 67, 98
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fire millioner frie ord" (Erik Lund, 1970) 22,209,210,246
Børge Houmann
Illegal presse
Andet - Organiserer tværpolitisk organsation "Frit Danmark"
Industrisabotage - Medstifter af KOPA
Almen illegal aktivitet - Medstifter og medlem af Danmarks Frihedsråd
Region VI (København)
Frit Danmark, BOPA
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 115-138
Børge Houmann
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 103
Børge Houmann, redaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 128-29,177,367
Børge Houmann
Andet - medlem af Frihedsrådet

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 240 ff.
Børge Houmann
Andet - initiativtager til dannelsen af BOPA

BOPA
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 280
Børge Houmann, forfatter, forlægger
Andet - DKP´s repræsentant i Frihedsrådet

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 339
Børge Houmann, forretningsfører
Illegal presse - sad i redaktionskomiteen for Frit Danmark
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Det illegale Frit Danmark" (Hans Snitker, 1977) 19 og frem
Nielsen, forretningsfører
Illegal presse - sad i redaktionskomiteen for Frit Danmark
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Det illegale Frit Danmark" (Hans Snitker, 1977) 19 og frem
Børge Houmann
Illegal presse - Sendte stof til trykning i det illegale trykkeri i Hundested
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "De tændte lys" (Jørgen Tved, 2009) 38, 44-46
Nielsen, ingeniør
Illegal presse
Andet - Organiserer tværpolitisk organsation "Frit Danmark"
Industrisabotage - Medstifter af KOPA
Almen illegal aktivitet - Medstifter og medlem af Danmarks Frihedsråd
Region VI (København)
Frit Danmark, BOPA
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 115-138
Børge Houmann, medlem af frihedsrådet
Illegal presse
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Læs og giv videre. Illegale flyvebade fra besættelsen 1940-45" (Steen Bille Larsen & Mogens Weitemeyer, 1995) 13
Børge Houmann, redaktør
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 145.
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet - Deltog i morgenmøde den 29. august 1943 hos Kate Floren sammen med Frode Jakobsen og Aage Schoch.
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 85,96,110,123,129,133-134,139,145-147,157,161,171,173,176-178,180-181,188-189,210,220,264,274.
Børge Houmann, medlem af frihedsrådet
Organisation

DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 474, 475 b, 476, 478, 530 b
Nielsen
Almen illegal aktivitet - Deltog i morgenmøde den 29. august 1943 hos Kate Floren sammen med Frode Jakobsen og Aage Schoch.
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 85,96,110,123,129,133-134,139,145-147,157,161,171,173,176-178,180-181,188-189,210,220,264,274.
Børge Houmann
Industrisabotage
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Børge Houmann, chefredaktør

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt" (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland s. 37
Børge Houmann

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Børge Houmann
Organisation

DKP
Litteratur
1) "Bagbord om. Erindringer fra et godt liv." (Holger Vivike, 1982) 77, 83
Børge Houmann
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig" (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970 265,323
Børge Houmann
Organisation - Medstifter af Frihedsrådet.
Region III (Sydjylland)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Esbjerg og omegn under besættelsen" (Søren Federspiel & Claus Jensen, 1994), Årbog for arbejderbevægelsens historie, 1994 311
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Det illegale »Frit Danmark« og dets lokaludgave »Sydvestjylland« i Esbjerg og omegn 1942-45" (Anders Malling Aaboer, 2001) 26
Børge Houmann
Organisation

Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 15
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark" (David Hejgaard, 1981) 15, 21, 56, 87, 127, 130, 273
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Klip fra en filmmands liv" (Ingolf Boisen, 1977) 220
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ikke noget theselskab" (Helda Lundh, 2002), 175
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 28
Børge Houmann, forfatter, dkp`s repræsentant i frihedsrådet
Administration - DKP´s repræsentant i Frihedsrådet
Illegal presse - Ledende i organiseringen af den illegale presse, eks. Frit Danmark
Administration - Politisk leder af Bopa
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Herluf Bidstrup og hans legal-illegale kunst under besættelsesårene" (Allan fridericia, 1982) 19, 27
Børge Houmann, forfatter
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Under fælles ansvar. Københavns Historie, Bd. 5" (Sigurd Jensen, 1981) 337
Børge Houmann, forlægger
Illegal presse - Grundlægger af det illegale blad Frit Danmark
Organisation - Medvirkede til oprettelse af Frihedsrådet
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Outze i krig" (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008) 39, 77, 337
Børge Houmann, forretningsfører
Illegal presse
Organisation - KOPA/BOPA
Region VI (København)
BOPA, DKP
Litteratur
1) "Sabotagen i København juni 1942 - 29. august 1943 (speciale 1974)" (Eva Pilegaard Jeremiassen, 1974) 17,36,37,65,73,76
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "The five cursed years" (Svend Skarvig, 1984) 52
Børge Houmann
Organisation

Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Modstandsarbejdet i Slotholmsgade" (Jesper Skov, 2004), Magasinet 3, 2004 52, 60
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvor der handles" (Nils Foss, 1977) 36
Børge Houmann
Illegal presse - Omslagstekst til "Danske Toner"
Region VI (København)
Litteratur
1) "Svend Bagers hvidbog. Fra en brødløs tid." (Torben Bjerg Clausen, 1984) 116, 118
Børge Houmann
Lokalkomite - "Frihedrådets" sabotage udvalg
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Sabotageudvalg
Litteratur
1) "Riffelsyndikatet og Folkestrejkerne" (Martin Evald Jensen, 1988) 14
Børge Houmann, forfatter, redaktør
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Carl Madsen, en glad kommunist." (Henning Hartmann-Petersen, 1993) 72
Børge Houmann
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ubetalelige Danmark" (Ole Kiilerich, 1985), 40
Børge Houmann
Organisation - Stiftelse af Frihedsrådet
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Folkets oprør - Modstandskamp på Amager" (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner 57
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Embedsmandens etos. Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper og retsopgøret 1943-45" (Jesper Skov, 2004), Historie, 2004. 79,91,95
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Viggo Kampmann under besættelsen" (Jesper Skov, 2004), Siden Saxo, 2004, 4. 41
Børge Houmann
Organisation
Illegal presse - Ledelse af tidsskriftet Frit Danmark
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen." (Chris Holmsted Larsen, 2017) 82, 84, 113-114, 121, 131, 170
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Den röda lågan" (Karl Staf, 1997) 99-102
Børge Houmann
Illegal presse - Redaktør af Frit Danmark
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 181, 192, 249, 428
Børge Houmann
Administration
Andet - Var medlem af Frihedsrådet.
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 93, 240, 243, 244, 246, 393
Nielsen
Illegal presse - Redaktør af Frit Danmark
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 181, 192, 249, 428
Børge Houmann, forfatter
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 64, 84, 111, 129, 132, 156, 201, 202, 264, 376
Børge Houmann, redaktør
Organisation - I ledelsen af DKP
Region VI (København)
Litteratur
1) "Anker. Et liv med fejder." (Alex Frank Larsen, 2015) 93
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Brandt & Kaj Christiansen, 1945) 20, 110
Børge Houmann
Organisation - medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Zone-Redningskorpset i København under besættelsen" (Arne Vagn Jensen, 1994) 58
Nielsen, forfatter
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 64, 84, 111, 129, 132, 156, 201, 202, 264, 376
Børge Houmann, forretningsfører
Illegal presse - bl.a. bladet "Frit Danmark"
Sabotage
Organisation - Frihedsrådet
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 143,209,263,326-328,349,351
Børge Houmann
Organisation - Frihedsrådet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 109,202,203,233,247,284,286,306,318,333
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945." (, 2002) 16, 17, 85
Finn
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945." (, 2002) 16, 17, 85
Børge Houmann
Organisation - Modtog bl.a. penge fra H.C. Hansen til modstandsbevægelsen
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Et studie i rødt-hvidt og blåt. Et kig ind i frihedskampens kulisser. (Duplikeret)" (Tage Revsgård Andersen, 1972), 6, 21, 31, 34, 35, 42, 47
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Gå-tidlig-hjem-strejkerne juni 1944 (speciale, Københavns Universitet)" (Michael Kjeldsen, 1993) 6, 7, 13, 26, 48, 91-93, 95-96
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Da københavnerne rejste sig. Folkestrejken juni-juli 1944." (Michael Kjeldsen, 1994) 22
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Da københavnerne satte tyskerne på plads. Folkestrejken 1944." (Michael Kjeldsen, 1984) 6, 13-14, 18
Børge Houmann
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Røde Ras" (Torben Bjerg Clausen, 1983) 69, 83, 84, 88, 89
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Da mit hår blev grønt." (Isi Grünbaum, 1988) 60-61, 63, 65, 80
Børge Houmann
Illegal presse

Litteratur
1) "Legal. Illegal. Legal. Træk af den kommunitiske presses historie," (, 1980) 14, 20
Nielsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Da mit hår blev grønt." (Isi Grünbaum, 1988) 60-61, 63, 65, 80
Børge Houmann, redaktør
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 57, 100, 143, 147
Børge Houmann, redaktør
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 14,23,27,28,30
Børge Houmann
Organisation

DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 3-23, 30, 48
Børge Houmann
Illegal presse

Litteratur
1) "Tingene sker ikke af sig selv" (Villy Karlsson, 1984) 24
Børge Kruse Houmann, folketingsmedlem, forfatter, chefredaktør
Illegal presse
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
BOPA, Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "BOPA (bidrag til Fem Aar. Indtryk og Oplevelser)" (Børge Thing, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2 286
Børge Houmann
Andet - Var BOPA's kontaktmand til Frihedsrådet.
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Herningdrengen, der blev en af modstandsbevægelsens store ledere" (Ove Pedersen, 1994), Herning-bogen 1994 80, 96, 103
Børge Houmann, chefredaktør, frihedsrådet
Sabotage - Øverste chef for sabotage
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Sabotage (bidrag til København 1888-1945)" (Børge Thing, 1948), København 1888-1945 534-536
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
BOPA, DKP
Litteratur
1) "Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor." (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019 34,36,43,44,71,73,81,82,84,85,11,111,180
Børge Houmann
Administration
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Børge Thing - min far sabotøren" (Morten Thing, 1996), Mennesker, politik og besættelse 66, 72, 74
Børge Houmann, chefredaktør, medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
BOPA, Frihedsrådet
Litteratur
1) "BOPA (bidrag til Frit Danmarks Hvidbog)" (Børge Brandt, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2. s. 328. s. 332
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Jens. 27. december 1946." (Børge Outze, 1980), Børge Outzes journalistik, bd. 1 82
Børge Houmann
Organisation - Deltog i det stiftende møde for Frihedsrådet
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Tilblivelsen af Danmarks Frihedsråd" (Jørgen Hæstrup, 1973), Historie. Ny rk, 10:2, 1973 248, 252, 260-261
Børge Houmann, forr.fører
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmark (i: Frit Danmarks Hvidbog)" (Elias Bredsdorff, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2 284-287
2) "" (, 1945), Frederiksborg Amts Avis
Børge Houmann
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmark (i: Fem Aar. Indtryk og Oplevelser)" (Elias Bredsdorff, 1946), Fem Aar. INdtryk og Oplevelser, bd. 2 210-211-213
Børge Houmann
Organisation
Illegal presse
Sabotage - DKP's sabotageleder
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark, BOPA
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) cf.
Houmann, redaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmarks Lærergruppe" (K. Rahbek Schmidt, 1946), Og Hverdagen skiftede - Skolen i de onde Aar. 168
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet - I ledelsen for DKP
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44" (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983 93
Børge Houmann, leder
Illegal presse - Medstifter af Frit Danmark
Sabotage
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Aksel Larsen " (Kurt Jacobsen, 2010), 1. udgave 259-260-261-273-274-275-280-283
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP, BOPA, Frihedsrådet, Frihedsrådets Kontaktudvalg
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen" (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3 1497-8, 1502, 1504, 1519, 1521, 1524
Nielsen
Organisation
Illegal presse
Sabotage - DKP's sabotageleder
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark, BOPA
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) cf.
Børge Kruuse Houmann
Organisation - Medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2 683,686,688,697,714
Børge Houmann
Illegal presse
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Gestapoafhøringerne af Aksel Larsen" (, 1977) 26-47, 62
Børge Houmann
Illegal presse - Medstifter af Frit Danmark
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "En bog om Mogens Fog" (, 1991) 18-77-78-79-80-81-83-106
Børge Houmann
Illegal presse
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 40, 69, 192, 276, 287, 320, 384, 426
Børge Houmann, trafikassistent
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark, BOPA, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945." (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999. 218,219,221,224,225,227,228,229,230,239.243,
Nielsen, trafikassistent
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark, BOPA, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945." (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999. 218,219,221,224,225,227,228,229,230,239.243,
Nielsen
Illegal presse - Medstifter af Frit Danmark
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "En bog om Mogens Fog" (, 1991) 18-77-78-79-80-81-83-106
Børge Houmann, redaktør
Organisation
Illegal presse - Land og folk
Sabotage - Leder for DKP's planer om sabotage
Region VI (København)
DKP, BOPA, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kontakt med England" (Jørgen Hæstrup, 1954) 25, 117-118, 264-265, 274, 280, 283
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Børge Houmann, redaktør
Illegal presse - Medudgiver af "Politiske Maanedsbreve" februar 1941 der i juni blev til Land og Folk
Organisation - DKP og Frihedsrådet
Region VI (København)
DKP, Land og Folk , Frihedsrådet
Litteratur
1) "Den illegale presse (Danmark under Besættelsen)" (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3. 17 (Billede), 28
Børge Houmann
Illegal presse
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Min egen kurs - erindringer 1912-1946" (Elias Bredsdorff, 1983) 147-8, 1950-1, 154, 156-7, 162, 167, 179, 197-9, 212, 215, 217
Frihedsrådsmedlem Nielsen, redaktør
Illegal presse - Medudgiver af "Politiske Maanedsbreve" februar 1941 der i juni blev til Land og Folk
Organisation - DKP og Frihedsrådet
Region VI (København)
DKP, Land og Folk , Frihedsrådet
Litteratur
1) "Den illegale presse (Danmark under Besættelsen)" (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3. 17 (Billede), 28
Nielsen
Illegal presse
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Min egen kurs - erindringer 1912-1946" (Elias Bredsdorff, 1983) 147-8, 1950-1, 154, 156-7, 162, 167, 179, 197-9, 212, 215, 217
Børge Houmann, redaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Land og Folk , DKP
Litteratur
1) "Det illegale Fri Danmark - og andet illegalt" (Kate Fleron, 1967), Pressehistorisk Årbog, 1967. s.90 s.92 s.94
2) "Om den illegale presse" (Kate Fleron, 1982), Budskaber gennem det trykte ord s.70
"Nielsen", redaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Land og Folk , DKP
Litteratur
1) "Det illegale Fri Danmark - og andet illegalt" (Kate Fleron, 1967), Pressehistorisk Årbog, 1967. s.90 s.92 s.94
2) "Om den illegale presse" (Kate Fleron, 1982), Budskaber gennem det trykte ord s.70
Børge Houman
Organisation
Illegal presse - Frit Danmarks redaktionskomité.
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Om Frit Danmark's opgaver ved besættelsestidens ophør" (Hans Snitker, 1969), Hilsen til Hæstrup 279
Houmann
Andet - Var medlem af Frihedsrådet.
Illegal presse
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim (ml. p. 8 - 283)
Nielsen
Andet - Var medlem af Frihedsrådet.
Illegal presse
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frit Danmark
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim (ml. p. 8 - 283)
Børge Houmann, trafikassistent ved dsb
Organisation - Medlem af Frihedsrådet 1943-1945, var administrator af økonomien og understøttelsesfonden. Medlem af KOntaktudvalget.
Illegal presse - Forretningsfører ved "arbejderbladet til 22.6.41. Udgav aug. 1941 sanghæftet "Danske Toner" = første organiserede modstandsskrift. Udgav 5.10.41 Politiske Månedsbreve, som marts 1942 afløstes af "Land og Folk", hvor han blev redaktør. Medstifter af "Frit Danmark" juni 42. Udgav jan43-jan. 44 "Ugens Nyt" med koncentreret nyhedsstof.
Sabotage - Opbyggede de første kommunistiske sabotagegrupper i efteråret 42.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mændene i Danmarks Frihedsraad" (Halfdan Lefevre, 1945) 13,22,63-78,86
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Befrielsesnatten - og hvad der gik forud" (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. 554
Børge Houmann, chefredaktør (efter befrielsen)
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Norske tilstande var målet" (Frode Jakobsen, 1993), FV. Frihedskampens Veteraner, 134, 1993. 23, 27(foto)
Børge Houmann
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Frode Jakobsen 1906-1997 - den første og den sidste fra Danmarks Frihedsråd" (Ole Lippmann, 1997), FV. Frihedskampens Veteraner, 149, 1997. 9, 11
Børge Houmann
Organisation - Medstifter af Frihedsrådet
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet, BOPA
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. bd. 2. 219, 222, 223
Nielsen
Organisation - Medstifter af Frihedsrådet
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet, BOPA
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. bd. 2. 219, 222, 223
Børge Kruuse Houmann
Illegal presse - Redaktør for "Frit Danmark"
Region VI (København)
Litteratur
1) "Med ordets sværd" (Tage Hind, 1947), Danmark under Besættelsen, bd. 2. 592
Børge Houmann, redaktør (land og folk)
Organisation
Region VI (København)
DKP, BOPA, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3. 142, 161, 180
Børge Houmann
Illegal presse - Frit Danmark
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Den illegale presse" (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte 103
Børge Houmann, sekretær
Illegal presse - Startede "Danske Toner"
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Om baggrunden for udsendelsen af DANSKE TONER" (Børge Houmann, 1977), Danske Toner 8ff.
Børge Houmann, forlægger
Illegal presse - Indkøb af materiel til trykkeri i Hundested
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Aksel Larsen og Gestapo" (Børge Houmann, 1981), Frit Danmark, særtryk, juni 1981 1, 4, 7 (8 efterskrift)
Børge Houman
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Uden tvivl. Erling Foss 1897-1982." (Mogens Rüdiger, 2000) 168,170
Nielsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Uden tvivl. Erling Foss 1897-1982." (Mogens Rüdiger, 2000) 168,170
Børge Houmann, redaktør
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Kontaktudvalg
Litteratur
1) "Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer." (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1. 221, 222
Børge Houmann
Illegal presse - Frit Danmark og Land og Folk

DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Sparks of Resistance" (Nathaniel Hong, 1996) 6, 137, 188, 268, 269
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 122,155
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Skipperen - en bog om Ebbe Munck" (, 1975) 227,265
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 48, 51, 63, 65, 149, 173-174, 308, 312
Børge Houmann
Administration - DKPs Landsledelse, CK
Illegal presse - Land og Folk
Region VI (København)
DKP, Land og Folk
Litteratur
1) "Om det illegale Land og Folk (1941-1945)" (Niels Gyrsting, 1994), Arbejderhistorie, 43, 1994. 94+96
Børge Houmann
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Den illegale kommunistiske presse" (Børge Houmann, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2. 298
Børge Houmann
Illegal presse - Udgiver af Politiske Maanedsbreve
Region VI (København)
Litteratur
1) "Den illegale presse (København 1888-1945)" (Børge Outze, 1948), København 1888-1945 538
Børge Houmann
Illegal presse - Med i Frit Danmarks første bestyrelse
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmark and the Development of Denmark's Resistance Movement (research paper)" (Nathaniel Hong, 1990) 8,42
Børge Houmann, forfater
Almen illegal aktivitet - Frihedsrådet

Litteratur
1) "Frihedsraadet (fra: Fem Aar i Lænker)" (, 1945), Fem Aar i Lænker 149
Nielsen, forfater
Almen illegal aktivitet - Frihedsrådet

Litteratur
1) "Frihedsraadet (fra: Fem Aar i Lænker)" (, 1945), Fem Aar i Lænker 149
Børge Houmann, redaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Land og Folk
Litteratur
1) "Da Yankee'erne kom til Danmark" (Peer Henrik Hansen, 2008), 96
Børge Houmann, redaktør
Illegal presse
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 21,22,142,210,236,238
Børge Houmann
Organisation

Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens krav til efterkrigstiden (speciale, RUC)" (Søren Kastholm Hansen & John Hindsgaul Rasmussen, 1982) 30,58,59,60
Børge Houmann, redaktør
Organisation - Medstifter af Danmarks Frihedsråd
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Erling Foss, 1948), København 1888-1945 531
Nielsen, redaktør
Organisation - Medstifter af Danmarks Frihedsråd
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Erling Foss, 1948), København 1888-1945 531
Børge Houmann, redaktør
Illegal presse
Organisation - Medstifter af Frihedsrådet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Mogens Fog (1904-1990)" (Villars Lunn, 2000), Festskrift. Dansk Neurologisk Selskab 1900-2000. 70
Børge Houmann, forretningsfører
Almen illegal aktivitet - Frihedsrådet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Kai Berg Madsen, 1946) 12-18
Børge Houmann, redaktør
Organisation - Medstifter af Danmarks Frihedsråd

Litteratur
1) "Mogens Fog - beundret og omstridt" (Carl Heinrich Petersen, 1966), Agitatorer og Martyrer 131-135
Nielsen, forretningsfører
Almen illegal aktivitet - Frihedsrådet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Kai Berg Madsen, 1946) 12-18
Børge Houmann, forretningsfører
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg" (Rüdiger Eckert, 1969) 47, 55, 68, 79, 97, 129, 134, 250, 332
Børge Houmann
Organisation

Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 1" (Frode Jakobsen, 1975) 53,73,74,75,86,142,143,182,184,185,216,217,224
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Typer og tryk" ((red.) Torben Bjerg Clausen, 1985) 84 - 90-155
Børge Houmann
Illegal presse - DKP's repræsentant i Frit Danmark, medlem af Frihedsrådet

Litteratur
1) "Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid." (, 2008) 131,137,140,147
Finn
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Typer og tryk" ((red.) Torben Bjerg Clausen, 1985) 84 - 90-155
Børge Houmann
Andet - Var medlem og medstifter af Frihedsrådet.

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Historisk dato i frihedskampen" (Kjeld Lundgren, 1999), FV. Frihedskampens Veteraner, 159, 1999 19
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Slået med beundring" (Bjørn Meidell, 2005) 86,90,180,181
Børge Houmann, redaktør ved arbejderbladet
Administration - Med til at starte BOPA
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 83-4,169
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotage - da danskerne gik til aktiv modstand mod den tyske besættelse" (Andreas Skov, 2003) 20
Børge Houmann, redaktør
Organisation
Region VI (København)
DKP, Land og Folk , Frihedsrådet
Litteratur
1) "At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef." (Janni Andreassen, 2007) 211, 228, 245
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Om to krige" (Frode Jakobsen, 1989) 48, 54
Børge Kruuse Houmann, forretningsfører, forfatter, modstandsleder
Illegal presse
Organisation
Flugthjælp
Andet - Organiserede sabotage, stod for kontakt til SOE, var koordinator ml. forskellige grupper samt etablerede illegale forbindelser til Sverige.
Andet - Medlem af Frihedsrådet.,
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark, BOPA, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann." (Morten Møller, 2012) Hele bogen.
Clausen, Finn, Bogholder Jensen, Nielsen, Hr. Holm, forretningsfører, forfatter, modstandsleder
Illegal presse
Organisation
Flugthjælp
Andet - Organiserede sabotage, stod for kontakt til SOE, var koordinator ml. forskellige grupper samt etablerede illegale forbindelser til Sverige.
Andet - Medlem af Frihedsrådet.,
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark, BOPA, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann." (Morten Møller, 2012) Hele bogen.
Børge Hourmann, redaktør
Illegal presse
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Kommunist under besættelsen" (Børge Houmann, 1990) 7,8,9,10,11,12,13,15,16,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,31,32,33,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,passim
Nielsen, Børge Holm,Finn,Clausen,Christensen, redaktør
Illegal presse
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Kommunist under besættelsen" (Børge Houmann, 1990) 7,8,9,10,11,12,13,15,16,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,31,32,33,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,passim
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder." (Morten Møller, 2009) 21,37,52,70-72,76,77,81-84,93,98,103,108,109,124,138,140-142,145,170,186-188,197,220,227,228,320
Nielsen
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder." (Morten Møller, 2009) 21,37,52,70-72,76,77,81-84,93,98,103,108,109,124,138,140-142,145,170,186-188,197,220,227,228,320
Børge Houmann
Organisation - Børge Houmann var med til at oprette Danmarks Frihedsråd 16/9 - 1943
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Fallet Horney" (Ulf Peyron, 1986) 46
Børge Houmann
Illegal presse - Medlem af redaktionsudvalget ved Frit Danmark

Litteratur
1) "De vovede livet" (Per Amby, 1992) 75
Børge Houmann
Andet

Frit Danmark
Litteratur
1) "Aksel Larsen og Gestapo" (Richard Jensen, u. å.) 24
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 13-14, 95, 99-100, 107, 297, 301-302, 307, 309, 314-315 318-319, 435, 437, 443, 452, 482-483,513,548
Nielsen
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 13-14, 95, 99-100, 107, 297, 301-302, 307, 309, 314-315 318-319, 435, 437, 443, 452, 482-483,513,548
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet - Samarbejde med faldskærmsagenter

Litteratur
1) "Tilfældet Aksel Larsen" (, 2000) 48
Børge Houmann, redaktør
Illegal presse (Flygtet)

DKP
Litteratur
1) "Sommeren '45. Fra overmod til mismod." (Per Stig Møller, 2019) 49,58,63,77,m.fl.
Børge Houmann
Organisation - Politisk leder af BOPA medlem af DKPs Centralkomite

Litteratur
1) "Modstandsmanden Hans Edvard Teglers. Fra BOPA til Holger Danske." (Steffen Bülow, 2021) 68
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Medløbere og modløbere" (Jørgen Grønvald Laustsen, 2010) passim
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sabotør i Holger Danske" (Peter Birkelund, 2015) 413
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet

DKP
Litteratur
1) "En dråbe i havet. Mogens Fog og modstandskampen." (Morten Møller, 2010), Bibliotek for Læger, 2010:4. 337, 338
Børge Houmann, ansat på arbejderbladet
Organisation
Illegal presse - Grundlægger af det illegale DKP blad: Danske Toner
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet, Frit Danmark, BOPA
Litteratur
1) "Danmark besat - krig og hverdag 1940-45" (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 270, 274, 353, 356, 364, 512-513 (+portræt), 520, 648, 692-3, 695-6, 698
Nielsen, ansat på arbejderbladet
Organisation
Illegal presse - Grundlægger af det illegale DKP blad: Danske Toner
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet, Frit Danmark, BOPA
Litteratur
1) "Danmark besat - krig og hverdag 1940-45" (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 270, 274, 353, 356, 364, 512-513 (+portræt), 520, 648, 692-3, 695-6, 698
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ole Chievitz - en glemt helt?" (Jens F. Rehfeld, 2010), Bibliotek for Læger, 2010: 4 394, 397
Børge Houmann, medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "En studie i rødt, hvidt og blåt" (Tage Revsgaard Andersen, 1981) s.10. s.18. s.27-28. s.36. s.39-40. s.56. s.155. s.159. s.162-166. s.170-171. s.173-176. s.180. s.19
"Christensen",Nielsen", "finn", medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "En studie i rødt, hvidt og blåt" (Tage Revsgaard Andersen, 1981) s.10. s.18. s.27-28. s.36. s.39-40. s.56. s.155. s.159. s.162-166. s.170-171. s.173-176. s.180. s.19
Børge Houmann
Organisation - Medstifter af Frihedsrådet
Region VI (København)
DKP, BOPA, Frihedsrådet
Litteratur
1) "SOE in Scandinavia" (Charles Cruickshank, 1986) 158, 159
Børge Houmann
Administration
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Manden der ikke kunne tie" (Carl Otto Brix, 2005) 13,34,53-4,65,96
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Storfyrstinden" (Trine Engholm Michelsen, 2021) 338
Børge Houmann
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Min fængselsdagbog. 45 dage i Vestre Fængsels tyske afdeling." (R. Prytz, 1945) 30
Houmann, tugthus dreibergen butzow
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Flygtet, fanget og fængslet" (Kjeld Feilberg, 2001), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2001 48,51,60,70,80,81
Børge Houman
Organisation

Frihedsrådet, DKP
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen på Nordfyn under 2. verdenskrig" (Andreas Skov, 2007), Sletten, 2007 65
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Kvindernes modstandskamp" (Anne Dorthe Holm, 2012) 212,213
Børge Houmann
Andet
Region VI (København)
DKP, BOPA, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Occupied" (Nathaniel Hong, 2012) 330
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Turen går til besættelsestidens København" (Sofie Lene Bak m.fl., 2017) 29
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet

DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Viggo Kampmann, modig modstandsmand, klog finansminister, ustyrlig statsminister" (Poul Smidt, 2016) 53, 54
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen på Vesterbro under 2. Verdenskrig" (Erik Jensen, 2015), DEmos Nyhedsbrev, 2015 9
Børge Houmann
Andet - Var medlem af Frihedsrådet.

Frihedsrådet
Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) 534, 535
Børge Houmann
Illegal presse
Region VI (København)
De frie Danske, DKP
Litteratur
1) "Det vestlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2021) 44, 46, 109
Børge Houmann
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Kate Fleron. Journalist og frihedskæmper" (John Chr. Jørgensen, 2015) 54,55,56,70,76
Børge Houmann, redaktør
Illegal presse

DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Midt-og Vestjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2022) 125, 129
Børge Houmann
Almen illegal aktivitet

Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "For folkets frihed" (, 2018) 342, 349
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Trods alt! Holstebro gennem besættelsen 1940-1945" (Michael Christensen, 2021), Bind 2 100
Børge Houmann
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "En afbrudt flugt til Sverige" (Erik Henriques Bing, 2018) 216
Børge Houmann, redaktør
Organisation

DKP
Litteratur
1) "Vogterne i Helvedes forgård" (Henrik Werner Hansen, 2020) 82

Udviklet af ditmer a/s