Frode Jakobsen

Dæknavn(e): Peter Ravn, Ravnen,Dr. Knudsen,Magisteren,Andrease , Knudsen , Den lille , Peter Ravn , Doktor Knudsen , Magisteren , Ravn , Peter Ravn , Ravnen, dr. Knudsen , Peter. Ravn, Ravnen, Doktor Knudsen, Den lille, mv , Dr. Knudsen , Magister Ravn , Dr. Knudsen, Ravn, "Ham fra Bispebjerg" , Hr. Ravn, Dr. Knudsen , Magister , Magisteren. Dr Ravn. , Dr. Knudsen, dr. Ravn
Født 21.12.1906
Død 15.06.1997
Cand. Mag., cand. mag., Magister, cand.mag, Politiker, cand.mag., Politiker (socialdemokratiet), Cand.mag, Cand.mag. Folketingsmand, Politiker (Socialdemokratiet), Cand. mag., Politiker, folketingsmand, Cand. mag, MF, cand. mag, Rigsdagsmand, Magister i filosofi. Politiker (Socialdemokratiet)
Region VI (København), Region III (Sydjylland), Region I (Nordjylland), Region V (Sjælland)
Leder, Formand, Leder/Ringen, formand Frihedsrådet, Medlem af Frihedsrådet, I led.af RINGEN og FRIHSRÅD, Leder af Ringen, Frihedsrådet, Generalsekretær

Adresser

Birkedalsvej, København
Nær Gundtvigskirken, København
Ravnsnæsvej 107, Skodsborg
Vilhelm Birkedalsvej 6, København NV
Øster Jølby, København
København

Biografi

En biografi af Frode Jakobsen er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Frihedsmuseet/Holt og Madsen 42J0000168

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

Frihedsrådet
Frihedsrådets Arrestationsudvalg
Frihedsrådets Bladudvalg
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Frihedsrådets Kontaktudvalg
Frihedsrådets Militærudvalg
Frit Danmark
Holger Danske
K-udvalget
Ringen

Modstandsaktivitet

Administration
Almen illegal aktivitet
Andet
Illegal presse
Logivært (hjælper)
Militærgruppe
Organisation
Radiosending (hjælper)

Kildehenvisninger

Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 07B.62 interview med FJ fra 1993
Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 50 Åge Trommer - kasse 21 omfattende mat. fra FJ

Litteraturhenvisninger

1944 - en modstandsgruppe (Peter Birkelund, 1998), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid, 270
20 år efter (Erik Lindstrøm, 1984), 69
65 år med Marx for socialisme og fred. (Alfred Jensen, 1983), s.20
Anker. Et liv med fejder. (Alex Frank Larsen, 2015), 93
At sætte sig spor. En biografi om Inger Merete Nordentoft. (Adda Hilden, 2009), 125
At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef. (Janni Andreassen, 2007), 163, 211,228,240,241
Befrielsen (A. Schoch, 1948), København 1888-1945, 559
Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), 301
Blåregnen. Erindringsglimt omkring en krig. (Kjeld Olesen, 1993), 227, 242, 243, 245
Børge Houmann og hans samtid ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992), 66, 67, 72
Børge Outze 1912-1980 (Leif Blædel, 1999), Det 20. århundrede. De 100 mest betydningsfulde personer i Danmark., 328
Christmas Møller (Frode Jakobsen, 1984), Til sidst kommer man hjem, 58,59,60,61,62,63,66,68,69,73,75,76,77
Da københavnerne rejste sig. Folkestrejken juni-juli 1944. (Michael Kjeldsen, 1994), 11, 27
Danmarks Frihedsraad (Erling Foss, 1948), København 1888-1945, 529
Danmarks Frihedsraad (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. bd. 2., 218, 219, 222, 223
Danmarks Frihedsraad (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2, 684,68,696,700,706,709,717,717,718
Danmarks Frihedsråd 1943-45 - da modstanden blev en bevægelse (Hans Chr. Bjerg, 1989), FV. Frihedskampens Veteraner, 116, 1989., 27, 35
Danmarks modstandskamp (Jørgen Hæstrup, 1959), Jubilæumsværket Det Danske Hjemmeværn, 20
De fem år set fra Århus (Henrik Fode, 2005), Århus besat, 74
De væbnede styrker (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2, 721,n724, 728, 729, 732, 737
Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: 1. Kompagni af 5. Bataljon (, 1995), 48,49
Den danske modstandsbevægelse (Jørgen Røjel, 1990), Krigshistorisk Tidsskrift, 26:2, 1990, 40, 42
Den danske modstandsbevægelse og efterkrigspolitikken (Aage Trommer, 1998), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid, 426, 428, 434, 439, 440
Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen. (Chris Holmsted Larsen, 2017), 119, 121, 125, 129, 134, 141, 147-148, 167, 302, 372-373
Den illegale presse (Danmark under Besættelsen) (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3., 28, 52
Det knager i samfundets fuger og bånd (Ib Nørlund, 1972), 203
Det underlige aar (Flemming Begsøe, 1945), 115, 119, 122
Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg (Rüdiger Eckert, 1969), Passim ml. p. 7 - 337
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001), 294,302,306,308,321,345-351,353,354,360,363-368,370,378,391
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001), 33-41,79,122,146,147,171,172,204,205,210,211,215,216,219,220,241-243,246,249-251,274,285-287,290,291
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 101,114,141-143,145,147,154,
Embedsmandens etos. Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper og retsopgøret 1943-45 (Jesper Skov, 2004), Historie, 2004., 86,101
Emdrup. Et åndehul i storbyen. (*, 2001), s. 42f.
En afbrudt flugt til Sverige (Erik Henriques Bing, 2018), 216
En bog om Mogens Fog (, 1991), 83-98
En dråbe i havet. Mogens Fog og modstandskampen. (Morten Møller, 2010), Bibliotek for Læger, 2010:4., 338
En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005), s. 90f, 127, 130, 219f, 235
En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968), 13,19,29,30,35-37,42,45-47,52,53,noter 4,9,10-13,litt 2,Barfod brev 6,7
En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945 (Chr. Houmark Hammer, 2005), 27,28,82.
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 38
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 6
Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet. (Dan Ch. Christensen, 2020), 227,230,232,233,234,235,264,420,429,432,444,445,544,571,579,580,581
Et historisk tilbageblik til besættelsen (Chr. Houmark Hammer, 1993), Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1993, 79
Faldskærmsfolk (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986), 86, 87
FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8. (Jean Seeberg, 2022), 534, 535
Folkets oprør - Modstandskamp på Amager (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner, 57
Folkevalgte - selvbestaltede (Frode Jakobsen, 1985), Historie & Samtidsorientering, 1985, s. 6-17
For folkets frihed (, 2018), 18, 366, 369, 379
Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42) (Klaus Skot-Hansen, 1996), s.222
Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer. (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1., 221, 222, 223
Frihedsrådets lokalkomite i Esbjerg (Søren Werther Kjær Rasmussen, 2018), Levende viden, 2018, 110,111
Frit Danmark (i: Fem Aar. Indtryk og Oplevelser) (Elias Bredsdorff, 1946), Fem Aar. INdtryk og Oplevelser, bd. 2, 213
Frit Danmark (i: Frit Danmarks Hvidbog) (Elias Bredsdorff, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2, 287
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 178f
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 191
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 46
Glem ikke at lytte igen kl. 21! Sabotagen mod Storebæltsfærgerne i november 1943. (Lars Bjarke Christensen, 2009), Tog i tiden. Årsskrift for Danmarks Jernbanemuseum, 2009., 10
Gå-tidlig-hjem-strejkerne juni 1944 (speciale, Københavns Universitet) (Michael Kjeldsen, 1993), 5, 7, 41, 94-96
Han faldt for fædrelandet - Shellhuset den 21. marts 1945 (C. C. Ahnfeldt-Mollerup, 2009), Søllerødbogen, 2009, 142-144, 146
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 45-59, 62-67, 78, 85, 125-129, 143-149, 152-154, 161-169, 173-185, 201-227, 254, 267, 306-317
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), Passim (ml. p. 8 - 308)
Her skete det. Guide til besættelsestiden på Vestegnen. (Jørgen Nielsen, 2017), 70,75,84,123
Hilsen til Meta ... (Ib Klausen, 1977), Nørre Djurs før og nu, 1, 1977, 77
Historisk dato i frihedskampen (Kjeld Lundgren, 1999), FV. Frihedskampens Veteraner, 159, 1999, 18, 19
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 45, 104, 156, 160-163, 196, 224, 236, 354, 466
Holger Danske (Gunnar Dyrberg, 1946), Fem Aar. Indtryk og oplevelser. Bd. 2., 278
Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann. (Morten Møller, 2012), Passim ml. p. 11 - 403
Hvor der handles (Nils Foss, 1977), 36
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 76, 78, 90, 93, 126, 243-246
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 18,27,82,84,85,95,96,97,129,181
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 79, 121, 171, 174, 190f, 193
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 14, 17, 21, 32
Inside SOE (E. H. Cookridge, 1966), 586
Interneringskartoteket (Jens Ege m.fl., 2005), 14,15,22,25,29,41,44,45,57
Jakten på Jane Horney (, 1986), Stellan Olsson & Jan Moen, 9,13,19,66,71 m.fl.
Jane Horney (Erik Nørgaard, 1987), 209,210,285,326,327,329,331,333,334,336,338,342,343,344,345,346,349,350
Jeg blev ved mit. Et portræt af en gammel modstandsmand - og nogle tanker i den anledning (Lise Præstgaard Andersen, 2001), Nordica, 18, 2001, 270
Jeg kendte dem i forvejen (Frode Jakobsen, 1995), FV. Frihedskampens Veteraner, 141:1995, s. 93-95
Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig (Aage Trommer, 1971), 193, 204, 211, 212
Kalundborg i verdenskrigens skygge (, 2008), Årets gang på Kalundborg Museum 2008, 21
Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945. (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999., 217,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,235,236,237,239,245,248,256,
Kampen mod nazismen (Mogens Fog, 1948), Bogen om Christmas Møller, 180,186
Klokken er fem minutter før tolv (Chr. Houmark Hammer, 2002), Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2002, s. 128
Kommunist - sabotør - politimand - folketingsmand (Herluf Rasmussen, 2013), s. 213
Kommunist under besættelsen (Børge Houmann, 1990), 269,271
Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen. (Klaus Larsen, 2019), 35, 238-239, 241, 253
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 14, 55, 104f, 122, 162
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1. (Hans Christian Bjerg, 1985), 25, 197, 259, 275
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2., 29,40
Lyngbygruppens indsats for at redde jøder i Humlebæk og Gilleleje i oktober 1943 (Jens Ulff-Møller, 2018), Rambam, Nr. 27, 114,115
Man bekæmper ikke fjenden med fædrelandssange. Martin A. Hansen og stikkerdrabenes moralske dilemma. (Joachim Lund, 2009), Kritik, 2009., 96, 97
Man skyder da helte (Birthe Lauritsen, 2007), 107+110
Manden der ikke kunne tie (Carl Otto Brix, 2005), hele bogen
Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2) (Knud J. V. Jespersen, 2000), 21,110,112,135,171ff,189,202ff,213ff,217,236ff,247,289,353,392,401,409,424
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 124
Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 121
Meyer-mordene (Sofie Lene Bak, 2007), Over stregen - under besættelsen, 565, 570, 573, 575, 577
Midt i en ismetid (Peter P. Rohde, 1970), 89
Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland, s. 37/39/52
Min tid. Erindringer. (Bent A. Koch, 2003), 44,70,72,73,74,89
Mine oplevelser i illegal virksomhed i Viborg 1943/44 (Søren Vestergaard, 2000), Erindringer fra deltagelse i Danmarks frihedskamp, 3
Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 16, 22, 24, 38, 45, 61, 113, 162, 163, 267, 327
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), Cf.
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), passim
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 14-15, 94, 200, 245-247, 298, 316-317, 390, 536-539
Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe (Henning N Larsen, 2012), 16,41,179,184,213,289,303,308,309
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), 145, 162f, 180, 196, 218ff, 226, 266, 277
Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970, 265
Modstandsbevægelsen (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3, 1497, 1502, 1505, 1507,1512, 1513, 1515, 1518, 1520-1, 1524
Modstandsbevægelsen i Sønderjylland (Aage Trommer, 1995), Sønderjysk Månedsskrift, 105
Modstandsbevægelsen på Nordfyn under 2. verdenskrig (Andreas Skov, 2007), Sletten, 2007, 65
Modstandsbevægelsen på Stevns, Møn, i Vordingborg og på Lolland-Falster (Esben Kjeldbæk, 1985), 11
Modstandsbevægelsens kontaktudvalg i Stockholm 1944-45 (Jørgen Grundt Larsen, 1976), 5,98,108
Modstandsbevægelsens krav til efterkrigstiden (speciale, RUC) (Søren Kastholm Hansen & John Hindsgaul Rasmussen, 1982), 33,37,57,58,59,60,61,63,85,112,113,140,141,142,152,162,163,191,194,202
Modstandsmanden Hans Edvard Teglers. Fra BOPA til Holger Danske. (Steffen Bülow, 2021), 67,91,92,134,139,176
Modstandsorganisationen Ringen 1941-45 (Steen M. Andersen, 1984), hele bogen
Modstandsorganisationen Ringens oprindelse. (Steffen Høeg, 2007), Biblioteks Historie, 2007., 72,75
Mogens Fog (1904-1990) (Villars Lunn, 2000), Festskrift. Dansk Neurologisk Selskab 1900-2000., 70
Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder. (Morten Møller, 2009), 9,37,80,81,83,98,106,128,132,133,136,137,139,143,144,149,157,159,164,165,172,216-218,220,321,369
Mordet på Jane Horney (Bo Axelsson, 1983), 7,10,56,58,62,64,65,66,84,85
Mændene i Danmarks Frihedsraad (Halfdan Lefevre, 1945), 13,20,22,23,25,29-42,51,57,107,129,159,175,176,185,186
Nazismen drejede mit liv. Interview med Frode Jakobsen. (Mads Nissen Styrk, 1985), Politiks Revy, 22:480., 8, 9
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 122-126,136,137,149
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 233,247,255,269,
Nordjylland under besættelsen. Udgivet af Ålborg tekniske Skole. (, 1983), 19
Nyvej 10 A. Rekviem for et ægteskab. (Rolf Bagger, 2009), 47
Occupied (Nathaniel Hong, 2012), 214,328-31,336,351
Ole Chievitz - en glemt helt? (Jens F. Rehfeld, 2010), Bibliotek for Læger, 2010: 4, 394, 397
Om Frit Danmark's opgaver ved besættelsestidens ophør (Hans Snitker, 1969), Hilsen til Hæstrup, 291
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 127
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 234-258
Om to krige (Frode Jakobsen, 1989), Passim
Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44 (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983, 74,94,95,98
Outze i krig (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008), 77, 128, 159, 270, 289-290, 298, 337
Pige i modstandskampen (Lis Mellemgaard, 1998), 99, 104
Portræt af Jutta og Flemming Juncker (Peter Laursen, 1987), 80
Pressen om Holger Danske (, 1947), passim
På fløjen (Hans Mørup, 2000), 364
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 29, 55, 60f,64, 73, 120
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 29,55,60,71,73,120,127,129,
Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45 (Peter Birkelund, 2011), 10
Rekrutteringen til det illegale arbejde (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien, 31,38
Ringen (Arthur Hansen, 1946), Frit Danmarks Hvidbog. Bd. 2., s.289-293 samt 295
Ringen (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2., 205ff.
Ringen sluttet (Erik Nørgaard, 1999), 188
Sabotage (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3., 161, 183
Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling. (Egil Barfod, 1983), 49, 60-62, 65, 75, 77
Sabotør i Holger Danske (Peter Birkelund, 2015), 308-310,312,319,344,367-368,370,386,388-389,411,413,498,501,522,529
Sabotør i Århus (Vagn Olesen, 1987), FV. Frihedskampens Veteraner, 108-110, 1987, 2/25
Skipperen - en bog om Ebbe Munck (, 1975), 220,227, 236-242, 265,267
Slået med beundring (Bjørn Meidell, 2005), 35,50,52,59,70,105,106
Socialdemokrat og rebel. Erindringer. (Holger Eriksen, 1986), s. 185
SOE in Scandinavia (Charles Cruickshank, 1986), 158, 161, 164, 165, 268
Solskin for det sorte muld. Om slægt og folk. (Ove Korsgaard, 2013), s. 152 ff
Sommeren '45. Fra overmod til mismod. (Per Stig Møller, 2019), 18-9,24,31,34-36, m.fl.
Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor. (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019, 182
Standpunkter (Frode Jakobsen, 1966), Passim
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 431, 433, 435, 439, 469, 471, 474-478, 475 b, 480, 482-485, 497 b, 505, 512-515, 521, 530 b, 558
Storfyrstinden (Trine Engholm Michelsen, 2021), 207,208,209,263,282,295,296,317,338,346,355,359
Svend Otto Nielsen (*, 1945), Folkeskolen, 62, 1945., 148
Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. (, 2008), 57,64
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 59-60, 589
The five cursed years (Svend Skarvig, 1984), 52, 144
The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5 (John Oram Thomas, 1975), 119, 211,291
Tilblivelsen af Danmarks Frihedsråd (Jørgen Hæstrup, 1973), Historie. Ny rk, 10:2, 1973, 248-257,259-261
To heldige og en svipser - modstandsarbejde i Nordthy (Bent Rolighed, 2002), Historisk årbog for Thy og Vester Hanherred 2002, 117
Toldstrup - en biografi om en modstandshelt (Sven Ove Gade, 2011), 8, 31,79,89-91,119, 129, 131-132,135, 187,198
Under fælles ansvar. Københavns Historie, Bd. 5 (Sigurd Jensen, 1981), 336
Viggo Kampmann under besættelsen (Jesper Skov, 2004), Siden Saxo, 2004, 4., 42
Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn. (Børge Møller, 2018), 28, 30, 159, 181
Værnepligt (Jutta Juncker, 1995), 27
Våbennedkastninger ved Ikast i besættelsestiden (Ove Nørholm, 2021), Hardsyssel Årbog, 42
Åh, det var så lidt (Frants Gertsen, 1995), 39

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: - 35A-20984
Arkivskaber: Frode Jakobsen - 40L-17902
Arkivskaber: Frode Jakobsen - 35F-18942

Udskriften er baseret på 189 registreringer

Frode Jakobsen, cand. mag.
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 6
2) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 38
Arkivhenvisninger
1) Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 07B.62 interview med FJ fra 1993
Frode Jakobsen, cand. mag., leder
Almen illegal aktivitet

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Værnepligt" (Jutta Juncker, 1995) 27
Frode Jakobsen, cand. mag.
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 79, 121, 171, 174, 190f, 193
Arkivhenvisninger
1) Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 50 Åge Trommer - kasse 21 omfattende mat. fra FJ
Frode Jakobsen
Andet

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 46
Frode Jakobsen, formand
Andet
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Interneringskartoteket" (Jens Ege m.fl., 2005) 14,15,22,25,29,41,44,45,57
Frode Jakobsen, cand. mag., københavn
Administration
Region VI (København)
Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) 145, 162f, 180, 196, 218ff, 226, 266, 277
Frode Jakobsen
Organisation
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 178f
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 191
Frode Jakobsen, cand. mag.
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 29, 55, 60f,64, 73, 120
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) s. 90f, 127, 130, 219f, 235
Frode Jakobsen
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) 33-41,79,122,146,147,171,172,204,205,210,211,215,216,219,220,241-243,246,249-251,274,285-287,290,291
2) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) 294,302,306,308,321,345-351,353,354,360,363-368,370,378,391
Frode Jakobsen, cand. mag.
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 14, 55, 104f, 122, 162
Frode Jakobsen, cand. mag., leder/ringen, formand frihedsrådet
Organisation

Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 45, 104, 156, 160-163, 196, 224, 236, 354, 466
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945" (Chr. Houmark Hammer, 2005) 27,28,82.
Frode Jakobsen, cand. mag.
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 18,27,82,84,85,95,96,97,129,181
Peter Ravn, Ravnen,Dr. Knudsen,Magisteren,Andrease, cand. mag.
Militærgruppe
Region VI (København)
Frihedsrådet, Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 18,27,82,84,85,95,96,97,129,181
Frode Jakobsen, cand. mag., leder
Administration
Administration
Illegal presse
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Modstandsorganisationen Ringen 1941-45" (Steen M. Andersen, 1984) hele bogen
Frode Jacobsen, leder
Andet

Litteratur
1) "Det underlige aar" (Flemming Begsøe, 1945) 115, 119, 122
Frode Jakobsen, cand. mag., medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Børge Houmann og hans samtid" ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992) 66, 67, 72
Knudsen, cand. mag., medlem af frihedsrådet
Militærgruppe
Region VI (København)
Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Børge Houmann og hans samtid" ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992) 66, 67, 72
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet

Ringen
Litteratur
1) "Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s" ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 121
Frode Jakobsen, cand. mag., i led.af ringen og frihsråd
Organisation
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet, K-udvalget
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 101,114,141-143,145,147,154,
Frode Jakobsen, leder af ringen
Almen illegal aktivitet
Organisation

Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "På fløjen" (Hans Mørup, 2000) 364
2) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) 301
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet

Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 59-60, 589
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet

Ringen
Litteratur
1) "Åh, det var så lidt" (Frants Gertsen, 1995) 39
Frode Jakobsen
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 127
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet
Logivært (Hjælper)
Radiosending (Hjælper)

Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 234-258
Den lille, cand. mag., i led.af ringen og frihsråd
Organisation
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet, K-udvalget
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 101,114,141-143,145,147,154,
Peter Ravn
Almen illegal aktivitet
Logivært (Hjælper)
Radiosending (Hjælper)

Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 234-258
Frode Jakobsen, magister
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 124
Frode Jakobsen
Organisation

Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 80
Frode Jakobsen, frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 29,55,60,71,73,120,127,129,
Doktor Knudsen
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 127
Frode Jakobsen
Administration
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens kontaktudvalg i Stockholm 1944-45" (Jørgen Grundt Larsen, 1976) 5,98,108
Frode Jakobsen, medlem af frihedsrådet
Organisation

Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 431, 433, 435, 439, 469, 471, 474-478, 475 b, 480, 482-485, 497 b, 505, 512-515, 521, 530 b, 558
Frode Jakobsen, leder
Administration
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) 10
Frode Jakobsen

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kommunist - sabotør - politimand - folketingsmand" (Herluf Rasmussen, 2013) s. 213
Frode Jakobsen, cand. mag.
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt" (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland s. 37/39/52
Frode Jakobsen, cand.mag, formand
Andet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kalundborg i verdenskrigens skygge" (, 2008), Årets gang på Kalundborg Museum 2008 21
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen på Stevns, Møn, i Vordingborg og på Lolland-Falster" (Esben Kjeldbæk, 1985) 11
Magisteren
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen på Stevns, Møn, i Vordingborg og på Lolland-Falster" (Esben Kjeldbæk, 1985) 11
Frode Jakobsen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Frode Jakobsen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Frode Jakobsen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Frode Jakobsen
Organisation
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Sønderjylland" (Aage Trommer, 1995), Sønderjysk Månedsskrift 105
Frode Jakobsen, medlem af frihedsrådet
Organisation
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig" (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970 265
Frode Jakobsen

Litteratur
1) "Solskin for det sorte muld. Om slægt og folk." (Ove Korsgaard, 2013) s. 152 ff
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nordjylland under besættelsen. Udgivet af Ålborg tekniske Skole." (, 1983), 19
Frode Jakobsen

Ringen
Litteratur
1) "Klokken er fem minutter før tolv" (Chr. Houmark Hammer, 2002), Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2002 s. 128
Frode Jakobsen
Organisation

Litteratur
1) "Et historisk tilbageblik til besættelsen" (Chr. Houmark Hammer, 1993), Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1993 79
Frode Jakobsen
Organisation

Litteratur
1) "Danmarks modstandskamp" (Jørgen Hæstrup, 1959), Jubilæumsværket Det Danske Hjemmeværn 20
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Mine oplevelser i illegal virksomhed i Viborg 1943/44" (Søren Vestergaard, 2000), Erindringer fra deltagelse i Danmarks frihedskamp 3
Frode Jakobsen
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "To heldige og en svipser - modstandsarbejde i Nordthy" (Bent Rolighed, 2002), Historisk årbog for Thy og Vester Hanherred 2002 117
Frode Jakobsen, politiker
Organisation

Litteratur
1) "Hilsen til Meta ..." (Ib Klausen, 1977), Nørre Djurs før og nu, 1, 1977 77
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "De fem år set fra Århus" (Henrik Fode, 2005), Århus besat 74
Frode Jakobsen

Litteratur
1) "Socialdemokrat og rebel. Erindringer." (Holger Eriksen, 1986) s. 185
Frode Jakobsen, politiker
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotør i Århus" (Vagn Olesen, 1987), FV. Frihedskampens Veteraner, 108-110, 1987 2/25
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Midt i en ismetid" (Peter P. Rohde, 1970) 89
Frode Jakobsen, politiker
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 28, 30, 159, 181
Frode Jakobsen, medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Glem ikke at lytte igen kl. 21! Sabotagen mod Storebæltsfærgerne i november 1943." (Lars Bjarke Christensen, 2009), Tog i tiden. Årsskrift for Danmarks Jernbanemuseum, 2009. 10
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Pige i modstandskampen " (Lis Mellemgaard, 1998) 99, 104
Frode Jakobsen, cand.mag
Organisation
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Under fælles ansvar. Københavns Historie, Bd. 5" (Sigurd Jensen, 1981) 336
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling" (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968) 13,19,29,30,35-37,42,45-47,52,53,noter 4,9,10-13,litt 2,Barfod brev 6,7
Frode Jakobsen, medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42)" (Klaus Skot-Hansen, 1996), s.222
Frode Jakobsen, politiker
Organisation
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Outze i krig" (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008) 77, 128, 159, 270, 289-290, 298, 337
Frode Jakobsen
Organisation
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "1944 - en modstandsgruppe" (Peter Birkelund, 1998), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid 270
Frode Jakobsen
Administration
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Jeg blev ved mit. Et portræt af en gammel modstandsmand - og nogle tanker i den anledning" (Lise Præstgaard Andersen, 2001), Nordica, 18, 2001 270
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nyvej 10 A. Rekviem for et ægteskab." (Rolf Bagger, 2009) 47
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "The five cursed years" (Svend Skarvig, 1984) 52, 144
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "At sætte sig spor. En biografi om Inger Merete Nordentoft." (Adda Hilden, 2009) 125
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvor der handles" (Nils Foss, 1977) 36
Ravn
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvor der handles" (Nils Foss, 1977) 36
Frode Jakobsen, politiker
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Man skyder da helte" (Birthe Lauritsen, 2007) 107+110
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Folkets oprør - Modstandskamp på Amager" (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner 57
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Embedsmandens etos. Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper og retsopgøret 1943-45" (Jesper Skov, 2004), Historie, 2004. 86,101
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Viggo Kampmann under besættelsen" (Jesper Skov, 2004), Siden Saxo, 2004, 4. 42
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Den folkekære stalinist. En biografi om Carl Madsen." (Chris Holmsted Larsen, 2017) 119, 121, 125, 129, 134, 141, 147-148, 167, 302, 372-373
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 76, 78, 90, 93, 126, 243-246
Frode Jakobsen, medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Emdrup. Et åndehul i storbyen." (*, 2001) s. 42f.
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ringen sluttet" (Erik Nørgaard, 1999) 188
Peter Ravn
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ringen sluttet" (Erik Nørgaard, 1999) 188
Frode Jakobsen, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Børge Outze 1912-1980" (Leif Blædel, 1999), Det 20. århundrede. De 100 mest betydningsfulde personer i Danmark. 328
Frode Jakobsen, cand. mag.
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Anker. Et liv med fejder." (Alex Frank Larsen, 2015) 93
Frode Jakobsen, frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Svend Otto Nielsen" (*, 1945), Folkeskolen, 62, 1945. 148
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 122-126,136,137,149
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 233,247,255,269,
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Min tid. Erindringer." (Bent A. Koch, 2003), 44,70,72,73,74,89
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Gå-tidlig-hjem-strejkerne juni 1944 (speciale, Københavns Universitet)" (Michael Kjeldsen, 1993) 5, 7, 41, 94-96
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Da københavnerne rejste sig. Folkestrejken juni-juli 1944." (Michael Kjeldsen, 1994) 11, 27
Frode Jakobsen, cand.mag.
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Blåregnen. Erindringsglimt omkring en krig." (Kjeld Olesen, 1993) 227, 242, 243, 245
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling." (Egil Barfod, 1983) 49, 60-62, 65, 75, 77
Ravnen, dr. Knudsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling." (Egil Barfod, 1983) 49, 60-62, 65, 75, 77
Peter. Ravn, Ravnen, Doktor Knudsen, Den lille, mv, cand.mag.
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Blåregnen. Erindringsglimt omkring en krig." (Kjeld Olesen, 1993) 227, 242, 243, 245
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Meyer-mordene" (Sofie Lene Bak, 2007), Over stregen - under besættelsen 565, 570, 573, 575, 577
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) passim
Frode Jakobsen
Organisation

Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 14, 17, 21, 32
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Holger Danske" (Gunnar Dyrberg, 1946), Fem Aar. Indtryk og oplevelser. Bd. 2. 278
Frode Jakobsen, politiker (socialdemokratiet)
Organisation
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen." (Klaus Larsen, 2019) 35, 238-239, 241, 253
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Spræng-Smith. I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens forspor." (Søren Knudsen, 2019), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2019 182
Frode Jakobsen, cand.mag
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet." (Dan Ch. Christensen, 2020) 227,230,232,233,234,235,264,420,429,432,444,445,544,571,579,580,581
Frode Jakobsen

Litteratur
1) "Standpunkter" (Frode Jakobsen, 1966) Passim
Frode Jakobsen

Litteratur
1) "Folkevalgte - selvbestaltede" (Frode Jakobsen, 1985), Historie & Samtidsorientering, 1985 s. 6-17
2) "Om to krige" (Frode Jakobsen, 1989) Passim
Frode Jakobsen

Litteratur
1) "Jeg kendte dem i forvejen" (Frode Jakobsen, 1995), FV. Frihedskampens Veteraner, 141:1995 s. 93-95
Frode Jakobsen, cand.mag. folketingsmand
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "De væbnede styrker" (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2 721,n724, 728, 729, 732, 737
Dr. Knudsen, cand.mag. folketingsmand
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "De væbnede styrker" (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2 721,n724, 728, 729, 732, 737
Frode Jakobsen, magister
Organisation
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Tilblivelsen af Danmarks Frihedsråd" (Jørgen Hæstrup, 1973), Historie. Ny rk, 10:2, 1973 248-257,259-261
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 14-15, 94, 200, 245-247, 298, 316-317, 390, 536-539
Frode Jakobsen
Administration
Region V (Sjælland)
Ringen
Litteratur
1) "Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44" (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983 74,94,95,98
Frode Jakobsen
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmark (i: Fem Aar. Indtryk og Oplevelser)" (Elias Bredsdorff, 1946), Fem Aar. INdtryk og Oplevelser, bd. 2 213
Frode Jakobsen, politiker
Organisation
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Det knager i samfundets fuger og bånd" (Ib Nørlund, 1972) 203
Frode Jakobsen, cand. mag.
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Frit Danmark (i: Frit Danmarks Hvidbog)" (Elias Bredsdorff, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2 287
Frode Jakobsen, medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "65 år med Marx for socialisme og fred." (Alfred Jensen, 1983) s.20
Frode Jacobsen
Organisation
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådets Kommandoudvalg, Frihedsrådet, Frihedsrådets Kontaktudvalg
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen" (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3 1497, 1502, 1505, 1507,1512, 1513, 1515, 1518, 1520-1, 1524
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2 684,68,696,700,706,709,717,717,718
Frode Jacobsen
Illegal presse
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "En bog om Mogens Fog" (, 1991) 83-98
Frode Jacobsen, cand.mag
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945." (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999. 217,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,235,236,237,239,245,248,256,
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 86, 87
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 16, 22, 24, 38, 45, 61, 113, 162, 163, 267, 327
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Frode Jakobsen
Illegal presse
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Den illegale presse (Danmark under Besættelsen)" (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3. 28, 52
Magister Ravn
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Frode Jakobsen, politiker (socialdemokratiet)
Organisation

Litteratur
1) "Den danske modstandsbevægelse og efterkrigspolitikken" (Aage Trommer, 1998), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid 426, 428, 434, 439, 440
Frode Jakobsen
Organisation

Ringen
Litteratur
1) "Om Frit Danmark's opgaver ved besættelsestidens ophør" (Hans Snitker, 1969), Hilsen til Hæstrup 291
Frode Jakobsen
Andet
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet, Frihedsrådets Kontaktudvalg, Frihedsrådets Arrestationsudvalg
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim (ml. p. 8 - 308)
Dr. Knudsen, Ravn, "Ham fra Bispebjerg"
Andet
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet, Frihedsrådets Kontaktudvalg, Frihedsrådets Arrestationsudvalg
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim (ml. p. 8 - 308)
Frode Jakobsen, cand. mag.
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mændene i Danmarks Frihedsraad" (Halfdan Lefevre, 1945) 13,20,22,23,25,29-42,51,57,107,129,159,175,176,185,186
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsråd 1943-45 - da modstanden blev en bevægelse" (Hans Chr. Bjerg, 1989), FV. Frihedskampens Veteraner, 116, 1989. 27, 35
Frode Jakobsen, politiker, folketingsmand
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Ringen, Holger Danske
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. bd. 2. 218, 219, 222, 223
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Her skete det. Guide til besættelsestiden på Vestegnen." (Jørgen Nielsen, 2017) 70,75,84,123
Frode Jakobsen
Organisation

Frihedsrådet, Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3. 161, 183
Hr. Ravn, Dr. Knudsen, cand. mag.
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mændene i Danmarks Frihedsraad" (Halfdan Lefevre, 1945) 13,20,22,23,25,29-42,51,57,107,129,159,175,176,185,186
Frode Jakobsen, cand. mag, mf
Illegal presse
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ringen" (Arthur Hansen, 1946), Frit Danmarks Hvidbog. Bd. 2. s.289-293 samt 295
Frode Jakobsen
Andet
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Ringen" (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. 205ff.
Frode Jakobsen
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Inside SOE" (E. H. Cookridge, 1966) 586
Frode Jakobsen, cand. mag
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Arrestationsudvalg, Frihedsrådets Kommandoudvalg, Frihedsrådets Militærudvalg, Frihedsrådets Kontaktudvalg
Litteratur
1) "Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer." (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1. 221, 222, 223
Frode Jakobsen, politiker, folketingsmand
Organisation
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Skipperen - en bog om Ebbe Munck" (, 1975) 220,227, 236-242, 265,267
Frode Jakobsen
Organisation

Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 45-59, 62-67, 78, 85, 125-129, 143-149, 152-154, 161-169, 173-185, 201-227, 254, 267, 306-317
Frode Jakobsen, cand. mag.
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Kontaktudvalg, Frihedsrådets Kommandoudvalg, Frihedsrådets Militærudvalg, Frihedsrådets Arrestationsudvalg
Litteratur
1) "Befrielsen" (A. Schoch, 1948), København 1888-1945 559
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Mordet på Jane Horney" (Bo Axelsson, 1983) 7,10,56,58,62,64,65,66,84,85
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Christmas Møller" (Frode Jakobsen, 1984), Til sidst kommer man hjem 58,59,60,61,62,63,66,68,69,73,75,76,77
Frode Jakobsen
Organisation

Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Rekrutteringen til det illegale arbejde" (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien 31,38
Frode Kakobsen
Organisation

Litteratur
1) "Kampen mod nazismen" (Mogens Fog, 1948), Bogen om Christmas Møller 180,186
Frode Jakobsen, cand. mag.
Organisation

Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 21,110,112,135,171ff,189,202ff,213ff,217,236ff,247,289,353,392,401,409,424
Magister, cand. mag.
Organisation

Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 21,110,112,135,171ff,189,202ff,213ff,217,236ff,247,289,353,392,401,409,424
Frode Jakobsen
Organisation

Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens krav til efterkrigstiden (speciale, RUC)" (Søren Kastholm Hansen & John Hindsgaul Rasmussen, 1982) 33,37,57,58,59,60,61,63,85,112,113,140,141,142,152,162,163,191,194,202
Frode Jakobsen
Andet
Andet

Ringen
Litteratur
1) "Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg" (Rüdiger Eckert, 1969) Passim ml. p. 7 - 337
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Erling Foss, 1948), København 1888-1945 529
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Mogens Fog (1904-1990)" (Villars Lunn, 2000), Festskrift. Dansk Neurologisk Selskab 1900-2000. 70
Frode Jakobsen, politiker
Almen illegal aktivitet

Ringen, Frihedsrådet, Frihedsrådets Arrestationsudvalg
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 29,40,
Frode Jakobsen
Administration
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Jane Horney" (Erik Nørgaard, 1987) 209,210,285,326,327,329,331,333,334,336,338,342,343,344,345,346,349,350
Frode Jakobsen, politiker
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Den danske modstandsbevægelse" (Jørgen Røjel, 1990), Krigshistorisk Tidsskrift, 26:2, 1990 40, 42
Frode Jakobsen
Organisation

Ringen
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1." (Hans Christian Bjerg, 1985) 25, 197, 259, 275
Frode Jakobsen
Organisation

Litteratur
1) "Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid." (, 2008) 57,64
Frode Jakobsen
Andet

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Historisk dato i frihedskampen" (Kjeld Lundgren, 1999), FV. Frihedskampens Veteraner, 159, 1999 18, 19
Frode Jakobsen
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "20 år efter" (Erik Lindstrøm, 1984) 69
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Bladudvalg
Litteratur
1) "Slået med beundring" (Bjørn Meidell, 2005) 35,50,52,59,70,105,106
Frode Jakobsen, rigsdagsmand
Organisation
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 119, 211,291
Frode Jakobsen
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig" (Aage Trommer, 1971) 193, 204, 211, 212
Frode Jakobsen, politiker
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Man bekæmper ikke fjenden med fædrelandssange. Martin A. Hansen og stikkerdrabenes moralske dilemma." (Joachim Lund, 2009), Kritik, 2009. 96, 97
Frode Jakobsen, politiker
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef." (Janni Andreassen, 2007) 163, 211,228,240,241
Frode Jakobsen
Andet
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann." (Morten Møller, 2012) Passim ml. p. 11 - 403
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kommunist under besættelsen" (Børge Houmann, 1990) 269,271
Frode Jakobsen
Administration

Litteratur
1) "Jakten på Jane Horney" (, 1986), Stellan Olsson & Jan Moen 9,13,19,66,71 m.fl.
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder." (Morten Møller, 2009) 9,37,80,81,83,98,106,128,132,133,136,137,139,143,144,149,157,159,164,165,172,216-218,220,321,369
Frode Jakobsen, magister i filosofi. politiker (socialdemokratiet)
Organisation
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet, Holger Danske
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) Cf.
Magisteren. Dr Ravn., magister i filosofi. politiker (socialdemokratiet)
Organisation
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet, Holger Danske
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) Cf.
Frode Jakobsen
Administration
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe" (Henning N Larsen, 2012), 16,41,179,184,213,289,303,308,309
Frode Jakobsen
Organisation

Litteratur
1) "Sommeren '45. Fra overmod til mismod." (Per Stig Møller, 2019) 18-9,24,31,34-36, m.fl.
Frode Jakobsen
Organisation

Litteratur
1) "Modstandsmanden Hans Edvard Teglers. Fra BOPA til Holger Danske." (Steffen Bülow, 2021) 67,91,92,134,139,176
Frode Jakobsen, cand. mag.
Organisation
Organisation
Andet
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet, Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotør i Holger Danske" (Peter Birkelund, 2015) 308-310,312,319,344,367-368,370,386,388-389,411,413,498,501,522,529
Dr. Knudsen, dr. Ravn, cand. mag.
Organisation
Organisation
Andet
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet, Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotør i Holger Danske" (Peter Birkelund, 2015) 308-310,312,319,344,367-368,370,386,388-389,411,413,498,501,522,529
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet

Frihedsrådet
Litteratur
1) "En dråbe i havet. Mogens Fog og modstandskampen." (Morten Møller, 2010), Bibliotek for Læger, 2010:4. 338
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Nazismen drejede mit liv. Interview med Frode Jakobsen." (Mads Nissen Styrk, 1985), Politiks Revy, 22:480. 8, 9
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ole Chievitz - en glemt helt?" (Jens F. Rehfeld, 2010), Bibliotek for Læger, 2010: 4 394, 397
Frode Jakobsen
Organisation

Litteratur
1) "Modstandsorganisationen Ringens oprindelse." (Steffen Høeg, 2007), Biblioteks Historie, 2007. 72,75
Frode Jakobsen
Andet

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Han faldt for fædrelandet - Shellhuset den 21. marts 1945" (C. C. Ahnfeldt-Mollerup, 2009), Søllerødbogen, 2009 142-144, 146
Frode Jakobsen
Organisation

Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "SOE in Scandinavia" (Charles Cruickshank, 1986) 158, 161, 164, 165, 268
Frode Jakobsen, cand. mag.
Organisation

Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Manden der ikke kunne tie" (Carl Otto Brix, 2005) hele bogen
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Storfyrstinden" (Trine Engholm Michelsen, 2021) 207,208,209,263,282,295,296,317,338,346,355,359
Frode Jakobsen, politiker
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: 1. Kompagni af 5. Bataljon" (, 1995) 48,49
Frode Jakobsen
Organisation

Frihedsrådet, Ringen
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen på Nordfyn under 2. verdenskrig" (Andreas Skov, 2007), Sletten, 2007 65
Frode Jakobsen, generalsekretær
Organisation
Region VI (København)
Ringen, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Occupied" (Nathaniel Hong, 2012) 214,328-31,336,351
Frode Jakobsen
Andet

Frihedsrådet
Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) 534, 535
Frode Jakobsen, politiker
Organisation
Region VI (København)
Ringen
Litteratur
1) "Lyngbygruppens indsats for at redde jøder i Humlebæk og Gilleleje i oktober 1943" (Jens Ulff-Møller, 2018), Rambam, Nr. 27 114,115
Frode Jakobsen
Organisation

Litteratur
1) "Frihedsrådets lokalkomite i Esbjerg" (Søren Werther Kjær Rasmussen, 2018), Levende viden, 2018 110,111
Frode Jakobsen
Almen illegal aktivitet

Ringen
Litteratur
1) "For folkets frihed" (, 2018) 18, 366, 369, 379
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "En afbrudt flugt til Sverige" (Erik Henriques Bing, 2018) 216
Frode Jakobsen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Toldstrup - en biografi om en modstandshelt" (Sven Ove Gade, 2011) 8, 31,79,89-91,119, 129, 131-132,135, 187,198
Frode Jakobsen
Andet

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Våbennedkastninger ved Ikast i besættelsestiden" (Ove Nørholm, 2021), Hardsyssel Årbog 42

Udviklet af ditmer a/s