Arne Sørensen

Egentligt navn(e): Arne Kristian Sørensen
Dæknavn(e): Børge Christensen, Niels Jyde, Niels Jyde , Niels Jyde, Proprietær Andersen , Niels Jyde, Børge , Børge Christensen
Født 02.10.1906
Død 01.03.1978
Kulturdebatør, Forfatter, Folketingsmand, Forfatter, Kulturredaktør, Forfatter, Højskolemand, Partileder, Folketingsmand, Partiformand (Dansk Samling), Partiformand, forfatter, Partileder, Partiformand (DS), Politiker, politiker, partileder, højskolelærer, Formand for Dansk Samling, Stifter af Dansk Samling, medlem af Frihedsrådet, Formand Dansk Samling, Højskolelærer, Leder Dansk Samling, Dansk Samlings (leder) repræsentant i Frihedsrådet, Leder Dansk Samling.Politiker., Højskolelærer/Politiker, Partiformand Dansk Samling, politiker, høskolemand, Politiker, Politiker Dansk Samling, Forfatter, MF, MF, MF Dansk Samling, Forfatter og udgiver, Lærer, Politiker, folketingsmand, Kirkemisnister (efter befrielsen), Redaktør, Folketingsmedlem Konservative, Folketingsmand Dansk Samling, Rigsdagsmand, Folketingsmand, Minister, Politiker. Kirkeminsiter i befrielsesregeringen., Politiker, forfatter, senere kirkeminister, Forfatter, folketingsmand, Højskolemand
Region VI (København), Region V (Sjælland), Region III (Sydjylland), Region I (Nordjylland), Region II (Midtjylland)
Frihedsrådsmedlem, Leder, Medlem af Frihedsrådet, Frihedsrådet, partileder, organisator mv., Medl. af Frihedsrådet

Adresser

Vestre Fængsel, København
Skovvej, Charlottenlund
Vestre Fængsel, København
Birkerød
Farsø/Kongens Lyngby
København
København K
Sverige

Biografi

En biografi af Arne Sørensen er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Frihedsmuseet 42S0000330

Notater

Fra 28.08.1943, Gik under jorden fra denne dato
Fra 06.1942, Seehusen sætter Arne Sørensen i forb. med SOE
1942 til 05.1945, Partiformand Dansk samling
Fra 10-09-1941 til 10-12-1941: Fange i Vestre Fængsel, København
"Niels Jydes Breve"
Formand for Dansk Samling.
Medlem af Danmarks Frihedsråd
Fra 1944, Medlem af Frihedsrådet
Til Sverige december 1944
Medlem af Dansk Samling.
1943 til 1945, Formand for Dansk Samling, afløser Noe-Nygaard i Rådet i december 1943
Idømt 60 dages fængsel efteråret 1941.
Fra 12.1943, Afløser Professor Arne Noe-Nygaard i Danmarks Frihedsråd
12.1943 til 05.05.1945, Formand for Dansk Samling
#15422
medstifter Frihedsrådet 16 sep 43 i lejl. Nørrebrogade 156
#15422

Lokalitet

Birkerød
København

Organisationstilknytning

Dansk Samling
Frihedsrådet
Frihedsrådets Bladudvalg
Frit Danmark
Holger Danske
Morgenbladet
Niels Jydes Breve

Modstandsaktivitet

Administration
Administration - Leder af Dansk Samling,/medlem af Frihedsrådet (indtil medio 1944 også repræsentant for Holger Danske i Frihedsrådet
Administration - Medlem af Frihedsrådet
Administration - Morgenbladets repræsentant i Frihedsrådet
Administration - Stifter af Dansk Samling
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Dansk Samling
Almen illegal aktivitet - Foredrags - og skribentvirksomhed
Almen illegal aktivitet - Frihedsrådet
Almen illegal aktivitet - med i det hele, incl. kontakt med SOE
Almen illegal aktivitet - Medlem af FR
Almen illegal aktivitet - Medlem af FR, formand for Dansk Samling
Almen illegal aktivitet - Medlem af Frihedsrådet
Almen illegal aktivitet - stifter af Dansk Samling
Almen illegal aktivitet - Stifter af Dansk Samling
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Fængslet for pjece skrevet med Vilh. La Cour
Andet
Andet - - i Frihedsrådet
Andet - Formand for Dansk Samling.
Andet - Medlem af Frihedsrådet
Andet - Medlem af Frihedsrådet.
Andet - personlige kontaakter
Andet - Stiftede Dansk Samling og var medlem af Frihedsrådet.
Andet - Stifter af Frihedsrådet, men først medlem dec. 1943
Andet - Til Stockholm med Frode Jakobsen for at forhandle med russerne, april 1944.
Andet - uoplyst
Andet - Var medlem af Frihedsrådet.
Andet (flygtet) - Rejst til Sverige 1944
Andet (fængslet) - Illegal litteratur
Efterretning
Flugthjælp
Illegal presse
Illegal presse - Arresteret kortvarigt i 1941
Illegal presse - Forfattede "Niels Jydes Breve"
Illegal presse - Idømt 60 dages hæfte for udgivelse af pjecer, som opildnede til aktiv kamp mod tyskerne. Udgav tidsskriftet "det tredje standpunkt". Udsendte fra jan. 44 "Niels Jydes Breve" med retningslinjer for opbygning af modstandsgrupper, indgik fra 11. nov. 44 i "Morgenbladet". Medlem af Befrielsesregeringen som kirkeminister..
Illegal presse - Idømt 60 dages hæfte juli 1941.
Illegal presse - Skrev indlæg i "Kirkens Front"
Illegal presse - skriver pjece til omdeling ill.
Illegal presse - Udgav sit eget illegale blad "Niels Jydes Breve"
Illegal presse - Udgivelse af "Haandbog i Oversvømmelser
Illegal presse - Udgivelse af "Niels Jydes breve" med meddelelser fra Frihedsrådet
Illegal presse - Udgiver af Morgenbladet, der alløste Niels Jydes Breve
Illegal presse - Udgivet illegalt: Niels Jydes breve
Illegal presse (flygtet)
Illegal presse (tilknyttet efter befrielsen) - Videreførelse af Morgenbladet som Tidsskrift
Kurer - skaber kontakt mellem Kaj Munk og Flemming Juncker
Militærgruppe
Modtagegruppe
Organisation
Organisation - 1942 kontakt til faldskærmsfolk. Gik i marts 1943 til folketingsvalg for Dansk Samling og blev valgt. Aktiv i modstandsbevægelsen i samarbejde med DKP. Medlem af Frihedsrådet for DS fra dec. 1943. Medlem af Bladudvalget. Forhandlede april 43 i Stockholm om dansk diplomatisk repræsentant i Moskva.
Organisation - Deltog som Frihedsrådets repræsentant i Stockholmmøderne sammen med Frode Jakobsen
Organisation - Forblev som Dansk Samlings repræsentant som medlem af Frihedsrådet
Organisation - Forestår udgivelse af illegale skrifter, kontakt til SOE (Rottbøll) 42, opfordrer til gruppedannelse nov. 43.
Organisation - Formand for Dansk Samling
Organisation - Frihedsrådet for Dansk Samling
Organisation - Gik under jorden 29. august 1943, blev i landet på nær 4 rejser til Sverige
Organisation - Grundlægger af Dansk Samling og central person i partiets organisering under besættelsen
Organisation - I løbet af sommeren fik Lillelund udvirket, at repræsentationen overgik til Frode Jakobsen, Arne Sørensen betragtede sig frem til september som Holger Danskes repræsentant
Organisation - Leder af Dansk Samling
Organisation - Leder af Dansk Samling og medlem af Frihedsrådet
Organisation - Leder af Dansk Samling, medlem af frihedsrådet
Organisation - Medlem af Frihedsrådet
Organisation - Medlem af frihedsrådet december 1943 som Holger Danskes repræsentant. Betragtede HD som en del af Dansk Samling
Organisation - Medstifter af Frihedsrådet
Organisation - Planlagde ny avis "Morgenbladet"
Organisation - Udsendte fra efteråret 43 "Niels Jydes Breve".
Organisation - Var medlem af Frihedsrådet.

Litteraturhenvisninger

"Og derfor vil jeg slås" - Aage Højland Christensen, en portrætskitse (Sten Krarup, 2020), Krigshistorisk Tidsskrift, årg. 50, nr. 1, 11,
2. verdenskrig - oplevet fra en nordsjællandsk stationsby (Henning Andersen, 1994), 18f, 62
20 år efter (Erik Lindstrøm, 1984), 69
Auken. En familiefortælling. (Thomas Larsen, 1999), s. 35 ff
Bare han får sin vilje (Erik Jessen, 1997), 100
Besat igen? Frihedskampens sidste vidner taler ud. (Rolf Slot-Henriksen, 2008), 165
Bladbesættelsen i befrielsesdøgnet (Erik Lund, 1985), Dansk Presse 67:5, 24(sp. 3), 25(sp. 1)
Blåregnen. Erindringsglimt omkring en krig. (Kjeld Olesen, 1993), 84, 167, 195, 239
Børge Houmann og hans samtid ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992), 65
Christmas Møller (Frode Jakobsen, 1984), Til sidst kommer man hjem, 73
Da københavnerne rejste sig. Folkestrejken juni-juli 1944. (Michael Kjeldsen, 1994), 22, 27
Danmark besat - krig og hverdag 1940-45 (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 207, 336-7, 338(+portræt), 339, 512, 517-8, 577, 693, 726, 850
Danmarks Frihedsraad (Erling Foss, 1948), København 1888-1945, 531
Danmarks Frihedsraad (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. bd. 2., 219, 221, 222, 223
Danmarks Frihedsraad (Kai Berg Madsen, 1946), 12-24
Danmarks Frihedsraad (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2, 683,686,688,696,697,707,708
Dansk baptisme og tysk nazisme (Bent Hylleberg, 2021), 127, 518, 540
Dansk Samlings modstandsorganisation (Arne Sørensen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2., 215
De har vandret ad vejen (Bjarne Nielsen Brovst, 1985), 5
De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 74,131,186,196,201,295-96,299,321,330,339,348-49,368,371
De væbnede styrker (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2, 725, 726, 728, 732
Den danske modstandsbevægelse og efterkrigspolitikken (Aage Trommer, 1998), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid, 427-428, 436-438
Den illegale presse (Danmark under Besættelsen) (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3., 16, 48, 52, 54 (Billede), 55
Den illegale presse (Fem Aar, bd. 2) (Børge Outze, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2., 173
Den illegale presse (København 1888-1945) (Børge Outze, 1948), København 1888-1945, 537,540
Den unge dansker Christian Michael Rottbøll (Ragna Sidén, 1949), 74-93
Det var så det (Georg Langkjer, 1997), 49
Det vestlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2021), 3, 4, 80, 81, 122
Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg (Rüdiger Eckert, 1969), Passim ml. p. 8 - 302
Dobbeltagenten: En stikkers historie (Jørgen Røjel, 2000), 110
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 86,143,146,1153,154,158,161,
Ej blot til pynt - amatørfotos fra Store Magleby og Dragør i foråret 1945 (Emil Stautz, Vibeke Birkelund, Cherine Munkholt, 2019), Kikkenborgen, 55
En afbrudt flugt til Sverige (Erik Henriques Bing, 2018), 216
En bog om Mogens Fog (, 1991), 106
En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005), s. 83
En nordmands vej til Sønderjylland (Jørgen Hæstrup, 1982), Festskrift til Troels Fink, Side 190
En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968), 29,33,36,37,45,litt 2,Barfod brev 2,6
En studie i rødt, hvidt og blåt (Tage Revsgaard Andersen, 1981), s.183
Erindringer (Regin Prenter, 1985), s. 124, 128
Erindringer (Viggo Aidt, 2001), 108
Essays fra flere tilværelser (Jan Louis Hammerich, 1996), s. 36, 38
Et centrum i periferien. Modstandsbevægelsen på Bornholm. (Jørgen H. Barfod, 1976), 182, 313
Faldskærmsfolk (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986), 24
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 43
FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8. (Jean Seeberg, 2022), 79, 103, 521, 522, 527, 535, 536
Fog versus Hedtoft - november 1943 (Hans Kirchhoff, 2020), Arbejderhistorie, nr. 2, 193
Folkets oprør - Modstandskamp på Amager (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner, 57
For folkets frihed (, 2018), 18, 278, 281, 299, 343, 349
Forbindelsen med Sverige (Arne Sejr, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3., 386
Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42) (Klaus Skot-Hansen, 1996), s. 183-184
Fra solskin til tusmørke (Varinka Wichfeld Muus, 1994), 161
Friendly Fire (Kirsten Olstrup Seeger, 2008), 32
Frihed - historien om et illegalt socialdemokratisk blad (Niels Wium Olesen, 2000), I tradition og kaos. Festskrift til Henning Poulsen., 177, 178, 191, 193, 201
Frihedskæmpere i Ulfborg Kirkeby (Kristen Bro, 1995), Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb 1995, s. 50
Frihedsraadet (fra: Fem Aar i Lænker) (, 1945), Fem Aar i Lænker, 149
Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer. (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1., 221, 222
Frihedsrådets lokalkomite i Esbjerg (Søren Werther Kjær Rasmussen, 2018), Levende viden, 2018, 111
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 80,85-86,106,110,113,116-118,128,134,173,177,189,193,204,214,220,235,243,256-257,283,285,329-330.
Frode Jakobsen 1906-1997 - den første og den sidste fra Danmarks Frihedsråd (Ole Lippmann, 1997), FV. Frihedskampens Veteraner, 149, 1997., 11
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), 351f
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 188
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 47
Glimt fra besættelsestiden 1940-1945 (*, 1986), s. 92
Gå-tidlig-hjem-strejkerne juni 1944 (speciale, Københavns Universitet) (Michael Kjeldsen, 1993), 94-95
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 48-55, 63, 67, 141-149, 161-165, 174, 185, 203, 231, 235, 308-312
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), Passim (ml. p. 8 - 292)
Her skete det. Guide til besættelsestiden på Vestegnen. (Jørgen Nielsen, 2017), 115
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 48, 50-51, 74, 82, 135, 160, 175
Holger Danske (Gunnar Dyrberg, 1946), Fem Aar. Indtryk og oplevelser. Bd. 2., 278
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 58, 129, 177, 182, 187, 320
Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann. (Morten Møller, 2012), 196, 284, 313, 380, 391, 398
Hverdagsliv og modstandskamp. Træk af Roskildes historie under besættelsen 1940-1945. (Hans-Christian Eisen, 1985), 24
Hvor der handles (Nils Foss, 1977), 41
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 56, 243, 245, 246
I anden række. Et tidsbillede. (W. F. Hellner, 1971), s. 136 ff
I begyndelsen var ordet. Søstrene Schrøder eller et eksempel på, hvordan modstand begynder ... (Erik Carlé, 2002), Søllerødbogen 2002, 64-70-71
I begyndelsen var ordet. Søstrene Schrøder eller et eksempel på, hvordan modstand begynder ... (Erik Carlé, 2002), Søllerødbogen 2002, 67-71-72-73-75-81-85-86-
I Danmarks Frihedsråd, bind 1 (Frode Jakobsen, 1975), 53,55,73,75,76,77,78,86,97,99,115,117,130,142,149,150,174,182,221,224
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 7,22,23,27,71,105,112,116,141,160,
Illegalt arbejde i Taastrup under den tyske besættelse af Danmark i årene 1940-1945. 1. del. (Carl Otto Jeppesen, 1988), Årsskrift 1989. Høje-Taastrup Lokalhistoriske Arkiv., 79
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 75, 99, 174, 191
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 19
Jeg har båret lærkens vinge ... Johanne Hansens eventyrlige liv. (Peter Achton, 1975), 81
Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991, 9
Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig (Aage Trommer, 1971), 204
Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945. (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999., 225,226
Kampen mod nazismen (Mogens Fog, 1948), Bogen om Christmas Møller, 180
Kirkens Front - en indsats under besættelsen (Johs. langhoff, 1992), Sandheden tor i kærlighed. Festskrift i anledning af ... Johannes Dragsdahls 70 års fødselsdag, 96
Kontakt med England (Jørgen Hæstrup, 1954), 123, 157, 161, 167
Korttegneren og pressefotografen (Peter Nørskov, 2011), 99, 166
Krigens By - Aalborg 1940 - 1945 (Hans Gregersen, 2009), 102
Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen. (Klaus Larsen, 2019), 133-134
Kurér til Aalborg 1944 (Vibeke Barfod, 1990), s. 14 f, 17, 75, 87, 99, 101, 106
Kvinder i modstandskampen (Kate Fleron, 1945), 114, 117, 118, 126
Kvinder i modstandskampen (Signe Sand, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3., s.228
Kvindernes modstandskamp (Anne Dorthe Holm, 2012), 36,98,100
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 19
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2., 11, 40
Lyngbygruppens indsats for at redde jøder i Humlebæk og Gilleleje i oktober 1943 (Jens Ulff-Møller, 2018), Rambam, Nr. 27, 113
Man kan ikke løbe fra sin egen skygge (Lis Mellemgaard, 2009), Modstandskvinder, 191
Man skyder da helte (Birthe Lauritsen, 2007), 104+116
Manden der ikke kunne tie (Carl Otto Brix, 2005), 41,51,59,117-9,
Martin A. Hansen - Krigen og Kunsten (Bjarne Nielsen Brovst, 2009), 109,121,130,171-174
Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2) (Knud J. V. Jespersen, 2000), 22,133,202,206,213,238,239,243,245,441
Med ordets sværd (Tage Hind, 1947), Danmark under Besættelsen, bd. 2., 584, 588, 594, 599-601
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 109
Midt-og Vestjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2022), 224, 231, 591, 682, 692
Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland, s. 34
Min mor var stand-in for Jane Horney (Harly Foged, 2002), FV. Frihedskampens Veteraner, 170, 2002., s. 15
Min mors historie (Morten Thing, 2009), 138
Min tid. Erindringer. (Bent A. Koch, 2003), 44,45,47,50,66,67,90
Mine oplevelser i illegal virksomhed i Viborg 1943/44 (Søren Vestergaard, 2000), Erindringer fra deltagelse i Danmarks frihedskamp, 2
Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 59, 170, 173, 178, 253, 264, 267
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 25, 41, 56, 99, 254-255, 298, 304, 318, 436, 443, 451, 466, 470, 491, 511
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), passim
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 77, 213, 231, 242, 344-345, 389, 538
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 32, 127f, 144, 218, 376
Modstandsbevægelsen (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3, 1498, 1502, 1505, 1512-13, 1521
Modstandsbevægelsen i Brande 1940-45 (Poul Westergaard Jensen, 1985), 5
Modstandsbevægelsen i Åbenrå og omegn (Aage Trommer, 1965), Sønderjyske Årbøger, 144
Modstandsbevægelsens krav til efterkrigstiden (speciale, RUC) (Søren Kastholm Hansen & John Hindsgaul Rasmussen, 1982), 38,39,40,118,193
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 23
Modstandsgruppes kamp i Thorsted (Carl Fonager, 1981), Holstebro Museum. Årsskrift 1981., 70
Modstandskampens børn (Andreas Fugl Thøgersen, 2013), 45
Modstandsorganisationen Ringen 1941-45 (Steen M. Andersen, 1984), 87-88,94,114,131
Mogens Fog (1904-1990) (Villars Lunn, 2000), Festskrift. Dansk Neurologisk Selskab 1900-2000., 70
Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder. (Morten Møller, 2009), 80,83,87,104,139,159
Morgenbladet (Erling Mortensen, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2., 298-9
Mumieskuffen (Vincent Lind, 1983), 74
Mændene i Danmarks Frihedsraad (Halfdan Lefevre, 1945), 13,16,40,57,107,114-132,169
Natten der varede otte dage (Anders Bjørnvad, 1967), 121
Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945. (, 2002), 136
Nordens Frihed - Illegal blade og bøger under besættelsen (P. M. Wichmann Ryefelt, 2007), 17, 20, 34
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 177,270,335
Norske tilstande var målet (Frode Jakobsen, 1993), FV. Frihedskampens Veteraner, 134, 1993., 23, 27(foto)
Occupied (Nathaniel Hong, 2012), 330
Ole Chievitz - en glemt helt? (Jens F. Rehfeld, 2010), Bibliotek for Læger, 2010: 4, 397
Om Johanne Hansens oplevelser under besættelsen, dikteret af hende selv til en båndoptager (Johanne Hansen, 2011), Lokalhistorisk Arkiv i Fangel, 2011, 20 (Billede)
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 127
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 240
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 299
Om to krige (Frode Jakobsen, 1989), 54
Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44 (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983, 89,91-93,95
Outze i krig (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008), 95-96, 210-212, 278, 338
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 249
Peter de Hemmer Gudme. En mindebog. (, 1947), 23
Pige i modstandskampen (Lis Mellemgaard, 1998), 18, 19, 20, 22, 23
Pressen om Holger Danske (, 1947), 27,28,30,44-46,49,54,56
Præst/sabotør, flygtningearbejder (Harald Sandbæk, 1983), s. 54. s. 64 - 65
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 29, 61, 64f, 73
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 29,45,61,64,73,125,128,135.
Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45 (Peter Birkelund, 2011), 10
Rekrutteringen til det illegale arbejde (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien, 33,35
Rubikon (Frands Fridberg, 1982), s. 26. s.34-38. s.49. s. 51
Sabotage - amatørernes oprør (Hans Edvard Teglers, 1961), s. 19, 20, 71
Sabotage (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3., 161
Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling. (Egil Barfod, 1983), 10, 14, 24, 48, 65, 75
Sabotør i Holger Danske (Peter Birkelund, 2015), 213,256-257,308-310,312,319,367,413
Sabotøren. Min fars historie. (Morten Thing, 2011), 219
Skipper Clements Filmsgruppe præsenterer (Henrik A. Bengtsen, 1986), Nationalmuseets Arbejdsmark, 1986., 134.135,139
Skipperen - en bog om Ebbe Munck (, 1975), 236,237
SOE in Scandinavia (Charles Cruickshank, 1986), 164, 267
Sommeren '45. Fra overmod til mismod. (Per Stig Møller, 2019), 25,33,48,58,71-3,112,153, m. fl.
Sparks of Resistance (Nathaniel Hong, 1996), 130-131, 196, 197, 198
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), Passim
Student 1941 (Elith Møller Olesen, 2000), 900 år. Viborg Katedralskoles jubilæumsskrift., s. 78
Sød vin og galde (Poul Borchsenius, 1967), 121
Sønderjylland besat (Søren Flott, 2015), 88, 133
Sådan begyndte det - Fra illegalt nyhedsbureau til uafhængig avis (Børge Outze, 1970), 13, 27-28, 31-32 og 34
Sådan fejrede vi julen (Paul Holt, 1976), Pigtraad, 1976, 56
Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. (, 2008), 179
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 60, 377
The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5 (John Oram Thomas, 1975), 14,290
Thorsted-gruppen (R. Thorndahl, 1995), Årsskrift Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb, 78
Tilblivelsen af Danmarks Frihedsråd (Jørgen Hæstrup, 1973), Historie. Ny rk, 10:2, 1973, 250, 260-261
Toldstrup - en biografi om en modstandshelt (Sven Ove Gade, 2011), 27, 109, 132
Trods alt! Holstebro gennem besættelsen 1940-1945 (Michael Christensen, 2021), Bind 2, 100
Turen går til besættelsestidens København (Sofie Lene Bak m.fl., 2017), 29
Uden tvivl. Erling Foss 1897-1982. (Mogens Rüdiger, 2000), 170,234
Under fælles ansvar. Københavns Historie, Bd. 5 (Sigurd Jensen, 1981), 337
Under jorden og på flugt (Asger Ødum Berg, 2020), Alle tiders Nordsjælland. Museum Nordsjællands Årbog 2020., 82
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 122
Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn. (Børge Møller, 2018), 23
Ørums bitre oprør (Hans Ørum & Niels GYrsting, 2013), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2012, 137-8(+billede)
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 296, 374, 375, 612
Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2020), 48, 213, 314, 667

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Landsforeningen af besættelsestidens politiske fanger, Optagelsesbegæring - 46-10862-2016
Arkivskaber: Arne Sørensen - 07L-17817
Arkivskaber: Arne Sørensen - 05K-24476
Arkivskaber: Arne Sørensen, Skrivelse vedrørende Arne Sørensens påståede samarbejde med besættelsesmagten. Dateret 1/11 1945. - 05F-19651-2
Arkivskaber: Henrik N. Vermehren, Passertilladelse for medarbejder ved bladet "1944" - 03A-11234-3
Arkivskaber: Jørgen Barfod, Brev fra Arne Sørensen til Christmas Møller hvori der gives en generel situationsrapoort vedr. modstandsbevægelsen og frihedskampen. - 07B-11565-2
Arkivskaber: Nina Sørensen - 05K-24482

Udskriften er baseret på 203 registreringer

Arne Sørensen, frihedsrådsmedlem
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Et centrum i periferien. Modstandsbevægelsen på Bornholm." (Jørgen H. Barfod, 1976) 182, 313
Arne Sørensen, kulturdebatør
Illegal presse - skriver pjece til omdeling ill.

Dansk Samling
Litteratur
1) "Mumieskuffen" (Vincent Lind, 1983) 74
Arne Sørensen
Andet - - i Frihedsrådet

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 47
Arne Sørensen, forfatter, folketingsmand
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 75, 99, 174, 191
Arne Sørensen
Administration - Stifter af Dansk Samling

Dansk Samling
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Brande 1940-45" (Poul Westergaard Jensen, 1985) 5
Arne Sørensen, forfatter
Almen illegal aktivitet
Illegal presse
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 32, 127f, 144, 218, 376
Arne Sørensen, kulturredaktør
Andet - Stifter af Frihedsrådet, men først medlem dec. 1943
Organisation - Grundlægger af Dansk Samling og central person i partiets organisering under besættelsen
Illegal presse
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) 351f
Arne Sørensen
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 188
Arne Sørensen, forfatter, højskolemand, birkerød
Organisation
Region V (Sjælland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "2. verdenskrig - oplevet fra en nordsjællandsk stationsby" (Henning Andersen, 1994) 18f, 62
Arne Sørensen, københavn
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Kate Fleron, 1945) 114, 117, 118, 126
Arne Sørensen, partileder, folketingsmand
Almen illegal aktivitet - Medlem af FR, formand for Dansk Samling
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 29, 61, 64f, 73
Arne Sørensen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) s. 83
Arne Sørensen, partiformand (dansk samling)
Almen illegal aktivitet - Medlem af FR

Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 19
Arne Sørensen
Administration
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 7,22,23,27,71,105,112,116,141,160,
Arne Sørensen, leder
Administration - Leder af Dansk Samling,/medlem af Frihedsrådet (indtil medio 1944 også repræsentant for Holger Danske i Frihedsrådet

Dansk Samling
Litteratur
1) "Modstandsorganisationen Ringen 1941-45" (Steen M. Andersen, 1984) 87-88,94,114,131
Børge Christensen
Militærgruppe
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 7,22,23,27,71,105,112,116,141,160,
Arne Sørensen, partiformand, forfatter, medlem af frihedsrådet
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Børge Houmann og hans samtid" ((red.) Morten Thing & Torben Bech Rasmussen, 1992) 65
Arne Sørensen, forfatter
Illegal presse
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark, Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 86,143,146,1153,154,158,161,
Arne Sørensen
Andet

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sabotage - amatørernes oprør" (Hans Edvard Teglers, 1961) s. 19, 20, 71,
Arne Sørensen
Almen illegal aktivitet

Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 60, 377
Arne Sørensen
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 127
Arne Sørensen
Andet - uoplyst

Dansk Samling
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 240
Arne Sørensen
Kurer - skaber kontakt mellem Kaj Munk og Flemming Juncker

Dansk Samling
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 299
Arne Sørensen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Min mors historie" (Morten Thing, 2009) 138
Arne Sørensen, leder
Almen illegal aktivitet - med i det hele, incl. kontakt med SOE
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 74,131,186,196,201,295-96,299,321,330,339,348-49,368,371
Niels Jyde, leder
Almen illegal aktivitet - med i det hele, incl. kontakt med SOE
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 74,131,186,196,201,295-96,299,321,330,339,348-49,368,371
Arne Sørensen, partileder
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 109
Arne Sørensen, partiformand (ds)
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sød vin og galde" (Poul Borchsenius, 1967) 121
Arne Sørensen, frihedsrådet
Organisation

Dansk Samling
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 29,45,61,64,73,125,128,135.
Arne Sørensen, politiker
Andet
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 80,85-86,106,110,113,116-118,128,134,173,177,189,193,204,214,220,235,243,256-257,283,285,329-330.
Arne Sørensen, politiker, partileder
Andet - personlige kontaakter
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 43
Arne Sørensen, højskolelærer, partileder, organisator mv.
Organisation - Forestår udgivelse af illegale skrifter, kontakt til SOE (Rottbøll) 42, opfordrer til gruppedannelse nov. 43.

Dansk Samling
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 48, 50-51, 74, 82, 135, 160, 175
Arne Sørensen, forfatter, folketingsmand, medlem af frihedsrådet
Organisation

Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), Passim
Arne Sørensen
Administration
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) 10
Arne Sørensen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Arne Kristian Sørensen
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arne Sørensen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
2) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Arne Kristian Sørensen
Almen illegal aktivitet

Dansk Samling
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Arne Sørensen, formand for dansk samling
Illegal presse

Litteratur
1) "Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt" (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland s. 34
Arne Sørensen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Arne Sørensen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Arne Sørensen
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Hverdagsliv og modstandskamp. Træk af Roskildes historie under besættelsen 1940-1945." (Hans-Christian Eisen, 1985) 24
Arne Sørensen
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Åbenrå og omegn" (Aage Trommer, 1965), Sønderjyske Årbøger 144
Arne Sørensen
Administration
Region III (Sydjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Jeg har båret lærkens vinge ... Johanne Hansens eventyrlige liv." (Peter Achton, 1975), 81
Arne Sørensen, stifter af dansk samling, medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "En nordmands vej til Sønderjylland" (Jørgen Hæstrup, 1982), Festskrift til Troels Fink Side 190
Arne Sørensen
Almen illegal aktivitet

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Arne Sørensen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Arne Sørensen

Dansk Samling
Litteratur
1) "Kurér til Aalborg 1944" (Vibeke Barfod, 1990) s. 14 f, 17, 75, 87, 99, 101, 106
Arne Sørensen
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Krigens By - Aalborg 1940 - 1945" (Hans Gregersen, 2009) 102
Arne Sørensen
Illegal presse
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke" (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991 9
Arne Sørensen

Litteratur
1) "Student 1941" (Elith Møller Olesen, 2000), 900 år. Viborg Katedralskoles jubilæumsskrift. s. 78
Arne Sørensen
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Frihedsrådet, Niels Jydes Breve
Litteratur
1) "Mine oplevelser i illegal virksomhed i Viborg 1943/44" (Søren Vestergaard, 2000), Erindringer fra deltagelse i Danmarks frihedskamp 2
Arne Sørensen
Illegal presse
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet, Niels Jydes Breve
Litteratur
1) "Mine oplevelser i illegal virksomhed i Viborg 1943/44" (Søren Vestergaard, 2000), Erindringer fra deltagelse i Danmarks frihedskamp 2
Niels Jyde
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Frihedsrådet, Niels Jydes Breve
Litteratur
1) "Mine oplevelser i illegal virksomhed i Viborg 1943/44" (Søren Vestergaard, 2000), Erindringer fra deltagelse i Danmarks frihedskamp 2
Arne Sørensen, medl. af frihedsrådet
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Præst/sabotør, flygtningearbejder" (Harald Sandbæk, 1983) s. 54. s. 64 - 65
Arne Sørensen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 122
Arne Sørensen, medl. af frihedsrådet
Illegal presse
Administration
Region VI (København)
Litteratur
1) "Glimt fra besættelsestiden 1940-1945" (*, 1986) s. 92
Arne Sørensen, formand for dansk samling
Almen illegal aktivitet - Foredrags - og skribentvirksomhed
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Modstandsgruppes kamp i Thorsted" (Carl Fonager, 1981), Holstebro Museum. Årsskrift 1981. 70
Arne Sørensen
Illegal presse - Forfattede "Niels Jydes Breve"
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Bare han får sin vilje" (Erik Jessen, 1997), 100
Arne Sørensen
Organisation - Udsendte fra efteråret 43 "Niels Jydes Breve".
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 23
Arne Sørensen, formand dansk samling
Illegal presse
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Thorsted-gruppen" (R. Thorndahl, 1995), Årsskrift Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb 78
Arne Sørensen, forfatter, medlem af frihedsrådet
Illegal presse (Flygtet)

Litteratur
1) "Frihedskæmpere i Ulfborg Kirkeby" (Kristen Bro, 1995), Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb 1995 s. 50
Arne Sørensen, forfatter
Illegal presse - Udgivet illegalt: Niels Jydes breve
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Erindringer" (Viggo Aidt, 2001) 108
Arne Sørensen, forfatter
Illegal presse
Organisation - Medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Korttegneren og pressefotografen" (Peter Nørskov, 2011) 99, 166
Arne Sørensen

Litteratur
1) "Auken. En familiefortælling." (Thomas Larsen, 1999) s. 35 ff
Arne Sørensen

Litteratur
1) "Erindringer" (Regin Prenter, 1985) s. 124, 128
Arne Sørensen, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 23
Arne Sørensen, højskolelærer
Illegal presse
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Pige i modstandskampen " (Lis Mellemgaard, 1998) 18, 19, 20, 22, 23
Arne Sørensen, forfatter
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Under fælles ansvar. Københavns Historie, Bd. 5" (Sigurd Jensen, 1981) 337
Arne Sørensen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling" (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968) 29,33,36,37,45,litt 2,Barfod brev 2,6
Arne Sørensen, leder dansk samling
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42)" (Klaus Skot-Hansen, 1996), s. 183-184
Arne Sørensen
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Peter de Hemmer Gudme. En mindebog." (, 1947) 23
Arne Sørensen, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet, Dansk Samling
Litteratur
1) "Outze i krig" (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008) 95-96, 210-212, 278, 338
Arne Sørensen, dansk samlings (leder) repræsentant i frihedsrådet
Organisation - Planlagde ny avis "Morgenbladet"
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sådan begyndte det - Fra illegalt nyhedsbureau til uafhængig avis" (Børge Outze, 1970) 13, 27-28, 31-32 og 34
Arne Sørensen, leder dansk samling.politiker., medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Rubikon" (Frands Fridberg, 1982) s. 26. s.34-38. s.49. s. 51
Arne Sørensen, politiker
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Nordens Frihed - Illegal blade og bøger under besættelsen" (P. M. Wichmann Ryefelt, 2007), 17, 20, 34
Arne Sørensen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 296, 374, 375, 612
Arne Sørensen
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvor der handles" (Nils Foss, 1977) 41
Arne Sørensen, højskolelærer/politiker
Almen illegal aktivitet - Stifter af Dansk Samling
Region VI (København)
Litteratur
1) "Det var så det" (Georg Langkjer, 1997) 49
Arne Sørensen
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Illegalt arbejde i Taastrup under den tyske besættelse af Danmark i årene 1940-1945. 1. del." (Carl Otto Jeppesen, 1988), Årsskrift 1989. Høje-Taastrup Lokalhistoriske Arkiv. 79
Arne Sørensen
Almen illegal aktivitet - Dansk Samling
Region VI (København)
Litteratur
1) "Friendly Fire" (Kirsten Olstrup Seeger, 2008) 32
Arne Sørensen, formand for dansk samling
Illegal presse - Udgivelse af "Niels Jydes breve" med meddelelser fra Frihedsrådet
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Folkets oprør - Modstandskamp på Amager" (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner 57
Arne Sørensen, partiformand dansk samling
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Man skyder da helte" (Birthe Lauritsen, 2007) 104+116
Arne Sørensen
Organisation - Var medlem af Frihedsrådet.
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 56, 243, 245, 246
Arne Sørensen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Dansk Samling
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 249
Arne Sørensen

Dansk Samling
Litteratur
1) "I anden række. Et tidsbillede." (W. F. Hellner, 1971) s. 136 ff
Arne Sørensen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 219
Arne Sørensen, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Dansk Samling, Holger Danske
Litteratur
1) "Min tid. Erindringer." (Bent A. Koch, 2003), 44,45,47,50,66,67,90
Arne Sørensen, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945." (, 2002) 136
Arne Sørensen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Gå-tidlig-hjem-strejkerne juni 1944 (speciale, Københavns Universitet)" (Michael Kjeldsen, 1993) 94-95
Arne Sørensen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Da københavnerne rejste sig. Folkestrejken juni-juli 1944." (Michael Kjeldsen, 1994) 22, 27
Arne Sørensen
Organisation - Frihedsrådet for Dansk Samling
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 177,270,335
Arne Sørensen, politiker
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling." (Egil Barfod, 1983) 10, 14, 24, 48, 65, 75
Arne Sørensen, høskolemand, politiker
Almen illegal aktivitet - Medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Blåregnen. Erindringsglimt omkring en krig." (Kjeld Olesen, 1993) 84, 167, 195, 239
Arne Sørensen
Almen illegal aktivitet - stifter af Dansk Samling
Region VI (København)
Litteratur
1) "Man kan ikke løbe fra sin egen skygge" (Lis Mellemgaard, 2009), Modstandskvinder 191
Arne Sørensen
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling, Holger Danske, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 58, 129, 177, 182, 187, 320
Arne Sørensen
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 27,28,30,44-46,49,54,56
Arne Sørensen
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 19
Arne Christian Sørensen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "I begyndelsen var ordet. Søstrene Schrøder eller et eksempel på, hvordan modstand begynder ..." (Erik Carlé, 2002), Søllerødbogen 2002 64-70-71
Arne Christian Sørensen
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "I begyndelsen var ordet. Søstrene Schrøder eller et eksempel på, hvordan modstand begynder ..." (Erik Carlé, 2002), Søllerødbogen 2002 67-71-72-73-75-81-85-86-
Arne Sørensen
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Holger Danske" (Gunnar Dyrberg, 1946), Fem Aar. Indtryk og oplevelser. Bd. 2. 278
Arne Sørensen

Litteratur
1) "Essays fra flere tilværelser" (Jan Louis Hammerich, 1996) s. 36, 38
Arne Sørensen
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen." (Klaus Larsen, 2019) 133-134
Arne Sørensen
Illegal presse
Region VI (København)
Morgenbladet
Litteratur
1) "Bladbesættelsen i befrielsesdøgnet" (Erik Lund, 1985), Dansk Presse 67:5 24(sp. 3), 25(sp. 1)
Arne Sørensen, politiker
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Dansk Samling
Litteratur
1) "De væbnede styrker" (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2 725, 726, 728, 732
Niels Jyde, politiker
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Dansk Samling
Litteratur
1) "De væbnede styrker" (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2 725, 726, 728, 732
Arne Sørensen, forfatter, medlem af frihedsrådet
Organisation
Region V (Sjælland)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Signe Sand, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3. s.228
Arne Sørensen, politiker
Organisation - Leder af Dansk Samling
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Tilblivelsen af Danmarks Frihedsråd" (Jørgen Hæstrup, 1973), Historie. Ny rk, 10:2, 1973 250, 260-261
Arne Sørensen, politiker dansk samling
Andet - Medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Oppositionen til Danmarks Frihedsråd 1943/44" (Jon Vedel, 1983), Historisk Tidsskrift, 83, 1983 89,91-93,95
Arne Sørensen
Organisation

Dansk Samling
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 77, 213, 231, 242, 344-345, 389, 538
Arne Sørensen, politiker
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådets Bladudvalg, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen" (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3 1498, 1502, 1505, 1512-13, 1521
Arne Sørensen, forfatter, mf
Organisation - Medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2 683,686,688,696,697,707,708
Arne Sørensen, mf
Illegal presse - Skrev indlæg i "Kirkens Front"

Litteratur
1) "Kirkens Front - en indsats under besættelsen" (Johs. langhoff, 1992), Sandheden tor i kærlighed. Festskrift i anledning af ... Johannes Dragsdahls 70 års fødselsdag 96
Arne Sørensen
Almen illegal aktivitet - Frihedsrådet
Region VI (København)
Litteratur
1) "En bog om Mogens Fog" (, 1991) 106
Arne Sørensen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945." (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999. 225,226
Arne Sørensen, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 24
Arne Sørensen
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Skipper Clements Filmsgruppe præsenterer" (Henrik A. Bengtsen, 1986), Nationalmuseets Arbejdsmark, 1986. 134.135,139
Arne Sørensen
Illegal presse - Idømt 60 dages hæfte juli 1941.
Organisation
Flugthjælp
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Kontakt med England" (Jørgen Hæstrup, 1954) 123, 157, 161, 167
Arne Sørensen, politiker
Illegal presse
Region VI (København)
Dansk Samling, Niels Jydes Breve, Morgenbladet, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Den illegale presse (Danmark under Besættelsen)" (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3. 16, 48, 52, 54 (Billede), 55
Arne Sørensen, politiker
Organisation

Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Niels Jyde, Proprietær Andersen, politiker
Illegal presse
Region VI (København)
Dansk Samling, Niels Jydes Breve, Morgenbladet, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Den illegale presse (Danmark under Besættelsen)" (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3. 16, 48, 52, 54 (Billede), 55
Arne Christian Sørensen
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 59, 170, 173, 178, 253, 264, 267
Arne Sørensen, mf dansk samling
Organisation

Litteratur
1) "Under jorden og på flugt" (Asger Ødum Berg, 2020), Alle tiders Nordsjælland. Museum Nordsjællands Årbog 2020. 82
Arne Sørensen, politiker
Organisation

Dansk Samling
Litteratur
1) "Den danske modstandsbevægelse og efterkrigspolitikken" (Aage Trommer, 1998), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid 427-428, 436-438
Arne Sørensen, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Forbindelsen med Sverige" (Arne Sejr, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3. 386
Arne Sørensen, forfatter og udgiver
Illegal presse
Organisation - Var medlem af Frihedsrådet.
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim (ml. p. 8 - 292)
Niels Jyde, Børge, forfatter og udgiver
Illegal presse
Andet - Var medlem af Frihedsrådet.
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim (ml. p. 8 - 292)
Arne Sørensen, lærer
Illegal presse - Idømt 60 dages hæfte for udgivelse af pjecer, som opildnede til aktiv kamp mod tyskerne. Udgav tidsskriftet "det tredje standpunkt". Udsendte fra jan. 44 "Niels Jydes Breve" med retningslinjer for opbygning af modstandsgrupper, indgik fra 11. nov. 44 i "Morgenbladet". Medlem af Befrielsesregeringen som kirkeminister..
Organisation - 1942 kontakt til faldskærmsfolk. Gik i marts 1943 til folketingsvalg for Dansk Samling og blev valgt. Aktiv i modstandsbevægelsen i samarbejde med DKP. Medlem af Frihedsrådet for DS fra dec. 1943. Medlem af Bladudvalget. Forhandlede april 43 i Stockholm om dansk diplomatisk repræsentant i Moskva.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Mændene i Danmarks Frihedsraad" (Halfdan Lefevre, 1945) 13,16,40,57,107,114-132,169
Arne Sørensen, politiker, folketingsmand
Illegal presse - Arresteret kortvarigt i 1941
Organisation - Gik under jorden 29. august 1943, blev i landet på nær 4 rejser til Sverige
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Dansk Samlings modstandsorganisation" (Arne Sørensen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. 215
Arne Sørensen, kirkemisnister (efter befrielsen)
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Dansk Samling
Litteratur
1) "Norske tilstande var målet" (Frode Jakobsen, 1993), FV. Frihedskampens Veteraner, 134, 1993. 23, 27(foto)
Arne Sørensen
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Frode Jakobsen 1906-1997 - den første og den sidste fra Danmarks Frihedsråd" (Ole Lippmann, 1997), FV. Frihedskampens Veteraner, 149, 1997. 11
Arne Sørensen, politiker
Organisation - Medstifter af Frihedsrådet
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Frode Jakobsen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. bd. 2. 219, 221, 222, 223
Arne Kristian Sørensen, redaktør
Andet (Fængslet) - Illegal litteratur
Region VI (København)
Litteratur
1) "Med ordets sværd" (Tage Hind, 1947), Danmark under Besættelsen, bd. 2. 584, 588, 594, 599-601
Arne Sørensen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Her skete det. Guide til besættelsestiden på Vestegnen." (Jørgen Nielsen, 2017) 115
Arne Sørensen
Organisation

Holger Danske, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3. 161
Arne Sørensen, politiker
Organisation - Leder af Dansk Samling, medlem af frihedsrådet
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Frihed - historien om et illegalt socialdemokratisk blad" (Niels Wium Olesen, 2000), I tradition og kaos. Festskrift til Henning Poulsen. 177, 178, 191, 193, 201
Arne Sørensen
Illegal presse - Udgav sit eget illegale blad "Niels Jydes Breve"

Niels Jydes Breve
Litteratur
1) "Den illegale presse (Fem Aar, bd. 2)" (Børge Outze, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. 173
Arhe Sørensen
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Natten der varede otte dage" (Anders Bjørnvad, 1967) 121
Arne Sørensen, folketingsmedlem konservative
Organisation

Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Uden tvivl. Erling Foss 1897-1982." (Mogens Rüdiger, 2000) 170,234
Arne Sørensen
Illegal presse
Region VI (København)
Frihedsrådets Bladudvalg
Litteratur
1) "Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer." (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1. 221, 222
Arne Sørensen
Illegal presse

Dansk Samling
Litteratur
1) "Sparks of Resistance" (Nathaniel Hong, 1996) 130-131, 196, 197, 198
Arne Sørensen
Andet (Flygtet) - Rejst til Sverige 1944
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 161
Arne Sørensen
Organisation - Deltog som Frihedsrådets repræsentant i Stockholmmøderne sammen med Frode Jakobsen
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Skipperen - en bog om Ebbe Munck" (, 1975) 236,237
Arne Sørensen
Illegal presse - Udgiver af Morgenbladet, der alløste Niels Jydes Breve
Administration - Morgenbladets repræsentant i Frihedsrådet

Frihedsrådets Bladudvalg, Morgenbladet, Niels Jydes Breve
Litteratur
1) "Morgenbladet" (Erling Mortensen, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2. 298-9
Arne Sørensen
Illegal presse - Udgivelse af "Haandbog i Oversvømmelser
Illegal presse (Tilknyttet efter befrielsen) - Videreførelse af Morgenbladet som Tidsskrift

Litteratur
1) "Den illegale presse (København 1888-1945)" (Børge Outze, 1948), København 1888-1945 537,540
Arne Sørensen
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Christmas Møller" (Frode Jakobsen, 1984), Til sidst kommer man hjem 73
Arne Sørensen, folketingsmand dansk samling
Almen illegal aktivitet - Frihedsrådet

Litteratur
1) "Frihedsraadet (fra: Fem Aar i Lænker)" (, 1945), Fem Aar i Lænker 149
Børge Christensen, folketingsmand dansk samling
Almen illegal aktivitet - Frihedsrådet

Litteratur
1) "Frihedsraadet (fra: Fem Aar i Lænker)" (, 1945), Fem Aar i Lænker 149
Arne Sørensen
Illegal presse
Andet - Til Stockholm med Frode Jakobsen for at forhandle med russerne, april 1944.

Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 48-55, 63, 67, 141-149, 161-165, 174, 185, 203, 231, 235, 308-312
Arne Sørensen
Almen illegal aktivitet

Dansk Samling
Litteratur
1) "Rekrutteringen til det illegale arbejde" (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien 33,35
Arne Sørensen
Organisation

Litteratur
1) "Kampen mod nazismen" (Mogens Fog, 1948), Bogen om Christmas Møller 180
Arne Sørensen, rigsdagsmand
Illegal presse
Andet - Medlem af Frihedsrådet

Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 22,133,202,206,213,238,239,243,245,441
Arne Sørensen
Organisation

Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens krav til efterkrigstiden (speciale, RUC)" (Søren Kastholm Hansen & John Hindsgaul Rasmussen, 1982) 38,39,40,118,193
Arne Sørensen
Illegal presse
Andet - Var medlem af Frihedsrådet.

Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg" (Rüdiger Eckert, 1969) Passim ml. p. 8 - 302
Arne Sørensen, forfatter
Organisation - Medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Erling Foss, 1948), København 1888-1945 531
Arne Sørensen, forfatter
Organisation - Medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Mogens Fog (1904-1990)" (Villars Lunn, 2000), Festskrift. Dansk Neurologisk Selskab 1900-2000. 70
Arne Sørensen, folketingsmand, minister
Almen illegal aktivitet - Frihedsrådet
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Kai Berg Madsen, 1946) 12-24
Arne Sørensen
Illegal presse
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Den unge dansker Christian Michael Rottbøll" (Ragna Sidén, 1949) 74-93
Arne Sørensen, politiker
Organisation

Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 1" (Frode Jakobsen, 1975) 53,55,73,75,76,77,78,86,97,99,115,117,130,142,149,150,174,182,221,224
Arne Sørensen, mf dansk samling
Organisation - Leder af Dansk Samling og medlem af Frihedsrådet

Litteratur
1) "Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid." (, 2008) 179
Arne Sørensen
Efterretning

Dansk Samling
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 11, 40
Arne Sørensen
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "20 år efter" (Erik Lindstrøm, 1984) 69
Arne Sørensen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Dobbeltagenten: En stikkers historie" (Jørgen Røjel, 2000) 110
Arne Sørensen
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig" (Aage Trommer, 1971) 204
Arne Sørensen
Administration - Medlem af Frihedsrådet

Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 14,290
Arne Sørensen
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Om to krige" (Frode Jakobsen, 1989) 54
Arne Sørensen
Andet - Medlem af Frihedsrådet.

Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann." (Morten Møller, 2012) 196, 284, 313, 380, 391, 398
Arne Sørensen
Illegal presse

Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 48, 213, 314, 667
Arne Sørensen
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder." (Morten Møller, 2009) 80,83,87,104,139,159
Arne Sørensen, politiker
Organisation
Illegal presse

Dansk Samling, Frihedsrådet, Holger Danske, Morgenbladet
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 25, 41, 56, 99, 254-255, 298, 304, 318, 436, 443, 451, 466, 470, 491, 511
Arne Sørensen
Andet - Var medlem af Frihedsrådet.
Almen illegal aktivitet

Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Dansk baptisme og tysk nazisme" (Bent Hylleberg, 2021) 127, 518, 540
Arne Sørensen, politiker
Organisation - Medlem af frihedsrådet december 1943 som Holger Danskes repræsentant. Betragtede HD som en del af Dansk Samling
Organisation - I løbet af sommeren fik Lillelund udvirket, at repræsentationen overgik til Frode Jakobsen, Arne Sørensen betragtede sig frem til september som Holger Danskes repræsentant
Organisation - Forblev som Dansk Samlings repræsentant som medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sabotør i Holger Danske" (Peter Birkelund, 2015) 213,256-257,308-310,312,319,367,413
Arne Sørensen
Illegal presse
Organisation

Litteratur
1) "Sommeren '45. Fra overmod til mismod." (Per Stig Møller, 2019) 25,33,48,58,71-3,112,153, m. fl.
Arne Sørensen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ole Chievitz - en glemt helt?" (Jens F. Rehfeld, 2010), Bibliotek for Læger, 2010: 4 397
Arne Sørensen, politiker. kirkeminsiter i befrielsesregeringen.
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Danmark besat - krig og hverdag 1940-45" (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 207, 336-7, 338(+portræt), 339, 512, 517-8, 577, 693, 726, 850
Arne Sørensen, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "De har vandret ad vejen" (Bjarne Nielsen Brovst, 1985) 5
Arne Sørensen, medlem af frihedsrådet
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "En studie i rødt, hvidt og blåt" (Tage Revsgaard Andersen, 1981) s.183
Arne Sørensen
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "SOE in Scandinavia" (Charles Cruickshank, 1986) 164, 267
Arne Sørensen
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Manden der ikke kunne tie" (Carl Otto Brix, 2005) 41,51,59,117-9,
Arne Sørensen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Besat igen? Frihedskampens sidste vidner taler ud." (Rolf Slot-Henriksen, 2008) 165
Arne Sørensen

Frihedsrådet, Dansk Samling
Litteratur
1) "Min mor var stand-in for Jane Horney" (Harly Foged, 2002), FV. Frihedskampens Veteraner, 170, 2002. s. 15
Arne Sørensen, højskolelærer
Organisation
Region III (Sydjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Sønderjylland besat" (Søren Flott, 2015) 88, 133
Arne Sørensen, politiker, forfatter, senere kirkeminister
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Fængslet for pjece skrevet med Vilh. La Cour

Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ørums bitre oprør" (Hans Ørum & Niels GYrsting, 2013), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2012 137-8(+billede)
Arne Sørensen, forfatter
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Kvindernes modstandskamp" (Anne Dorthe Holm, 2012) 36,98,100
Arne Sørensen, rigsdagsmand
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Occupied" (Nathaniel Hong, 2012) 330
Arne Sørensen
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sådan fejrede vi julen" (Paul Holt, 1976), Pigtraad, 1976 56
Arne Sørensen
Almen illegal aktivitet - Frihedsrådet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Turen går til besættelsestidens København" (Sofie Lene Bak m.fl., 2017) 29
Arne Sørensen, forfatter, folketingsmand
Illegal presse

Dansk Samling, Niels Jydes Breve, Frihedsrådet
Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) 79, 103, 521, 522, 527, 535, 536
Arne Sørensen
Illegal presse
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Om Johanne Hansens oplevelser under besættelsen, dikteret af hende selv til en båndoptager" (Johanne Hansen, 2011), Lokalhistorisk Arkiv i Fangel, 2011 20 (Billede)
Arne Sørensen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Frihedsrådets lokalkomite i Esbjerg" (Søren Werther Kjær Rasmussen, 2018), Levende viden, 2018 111
Arne Sørensen, politiker
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Lyngbygruppens indsats for at redde jøder i Humlebæk og Gilleleje i oktober 1943" (Jens Ulff-Møller, 2018), Rambam, Nr. 27 113
Arne Sørensen
Almen illegal aktivitet

Dansk Samling
Litteratur
1) "Det vestlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2021) 3, 4, 80, 81, 122
Arne Sørensen
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Frihedsrådets lokalkomite i Esbjerg" (Søren Werther Kjær Rasmussen, 2018), Levende viden, 2018 111
Arne Sørensen, politiker
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandskampens børn" (Andreas Fugl Thøgersen, 2013) 45
Arne Sørensen
Andet - Stiftede Dansk Samling og var medlem af Frihedsrådet.

Dansk Samling, Niels Jydes Breve, Frihedsrådet
Litteratur
1) "For folkets frihed" (, 2018) 18, 278, 281, 299, 343, 349
Arne Sørensen
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Trods alt! Holstebro gennem besættelsen 1940-1945" (Michael Christensen, 2021), Bind 2 100
Arne Sørensen, partileder
Illegal presse

Dansk Samling
Litteratur
1) "Midt-og Vestjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2022) 224, 231, 591, 682, 692
Arne Sørensen
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "En afbrudt flugt til Sverige" (Erik Henriques Bing, 2018) 216
Arne Sørensen, politiker
Organisation - Formand for Dansk Samling
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Toldstrup - en biografi om en modstandshelt" (Sven Ove Gade, 2011) 27, 109, 132
Arne Sørensen, politiker
Organisation

Dansk Samling
Litteratur
1) "Martin A. Hansen - Krigen og Kunsten" (Bjarne Nielsen Brovst, 2009) 109,121,130,171-174
Arne Sørensen
Andet - Formand for Dansk Samling.

Dansk Samling
Litteratur
1) "Ej blot til pynt - amatørfotos fra Store Magleby og Dragør i foråret 1945" (Emil Stautz, Vibeke Birkelund, Cherine Munkholt, 2019), Kikkenborgen 55
Arne Sørensen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Fog versus Hedtoft - november 1943" (Hans Kirchhoff, 2020), Arbejderhistorie, nr. 2 193
Arne Sørensen, højskolemand
Almen illegal aktivitet

Dansk Samling
Litteratur
1) ""Og derfor vil jeg slås" - Aage Højland Christensen, en portrætskitse" (Sten Krarup, 2020), Krigshistorisk Tidsskrift, årg. 50, nr. 1 11,

Udviklet af ditmer a/s