Povl Martin Valdemar Brahe Digmann

Født 29.09.1900
Død 29.11.1969
Kaptajn, Kaptajn i hæren, Dansk lejerchef i Frøslev, kaptajn, officer, Kaptajn (hæren)
Region III (Sydjylland)
Lejrleder, Kaptajn

Adresser

Frøslevlejren, Frøslev
Frøslevlejren, Fårhus
Frøslev
Frøslevlejren
Horserødlejren
Tønder

Biografi

En biografi af Povl Martin Valdemar Brahe Digmann er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Frøslevlejrens Museum

Notater

1943 til 1945, Var "lejrleder" i Frøslev 1944-45 (arresteret 26. maj 44 af Gestapo)
Militær leder Tønder
Fra 26.05.1944, Arresteret
lejrchef
Fra 08.1944, Fange i Frøslev-lejren
Fra 1944, Fange i Frøslev-lejren - af sammenhæng fremgår, at det må dreje sig om kaptajn Digman.
1944 til 05.05.1945, Lejrkaptajn i Frøslev
1944 til 1945, Dansk lejrchef i Frøslev
Arresteret af tyskerne 26. maj 1944.
Fra 12.1944, Lejrleder i Frøslevlejren
Fra 1944, Lejrleder i frøslevlejren
12.1944 til 12.1944, lejrchef i Frøslev
12.1944 til 05.05.1945, Leder af de indsatte i Frøslevlejren
Arresteret under 'Politimesteraktionen' 26. maj 1944. Kom i Horserødlejren og Frøslevlejren. Dansk lejrleder i Frøslevlejren fra 15. september 1944.
i bogen stavet Dickman
Fra 1944, Fængslet i Frøslev, leder af de danske fanger
Leder i Frøslevlejren

Lokalitet

Tønder

Modstandsaktivitet

Administration - Lejrleder Frøslev
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Arresteret af Gestapo 26. maj 1944
Almen illegal aktivitet - Fange og Lejrleder i Frøslevlejren. Lejrleder af Faarhuslejren
Almen illegal aktivitet - Kaptajn Digmann var den danske talsmand i Frøslevlejren, med opsyn med sine medfanger og rapport til tyskerne
Almen illegal aktivitet - lejrchef Frøslev
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Anholdt 26. maj 1944 mistænkt for spionage og illegal virksomhed
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Arresteret og indsat i Frøslevlejren, hvor han var lejrens tillidsmand
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Fangernes tillidsmand i Frøslevlejren
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Fra midt september 1944 til maj 1945 var han dansk lejrchef under tyskerne i Frøslev
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Indsat i Frøslevlejren, dansk lejrleder
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Lagerälteste i Frøslev
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Leder for de indsatte i Frøslevlejren
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Lejrchef i Frøslev
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Lejrleder i Frøslevlejren
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Virkede som lejrchef
Andet - Ovenn. var dansk koordinator i Frøslevlejren og kontrollerede bl.a. udpassage fra lejren ved løsladelsen
Andet (fængslet)
Andet (fængslet) - Frøslevlejrens danske leder.
Andet (fængslet) - Frøslevslejren
Andet (situationsbetinget) - Skrev mindedigt om Nikolaj Nikolajsen
Efterretning
Efterretning (fængslet)
Militærgruppe
Militærgruppe - Blev fra 6. maj 1945 chef for grænsebevogtningen, siden Frøslevlejren da den fra 17. maj blev anvendt som interneringslejr
Militærgruppe - havde kommandoen over modstandsbevægelsens styrker i Tønder Politikreds
Militærgruppe - Lejrchef i Frøslev
Militærgruppe - P-ordning
Organisation (fængslet)
Organisation (fængslet) - Fungerede som lejrleder for medfangerne i Frøslev fra september 1944

Frøslevlejrens fangekartotek

Povl Martin Valdemar Brahe Digmann var indsat i Frøslevlejren for sine modstandsaktiviteter.
Se den fulde registrering her i Frøslevlejrens fangekartotek.

Litteraturhenvisninger

Befrielsen i Tønder og Begivenhederne i Skærbæk (Niels J. Thiim, 1947), Befrielsesdage i Sønderjylland, 165
Befrielsen oplevet i Frøslevlejren (C. G. Bartholdy, 1948), Pigtraad, maj 1948, 1
Besættelsens sidste år og befrielsen, interneringerne og retsopgøret (Henrik Skov Kristensen, 2003), Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945, 140
Besættelsens sidste år og befrielsen, interneringerne og retsopgøret (Henrik Skov Kristensen, 2003), Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945, 155
Børge Rørvang beretter om krigsårene fra 1940 - 1945 (Børge Rørvang, 2008), 15
Da det første hold fanger kom til Frøslev (Hans G. Bruun, 1984), Pigtraad-Gestapofangen, 1984, s. 58-59
Da Gestapo bankede på (Michael Juul Aasted, 2020), 59
Dagbogsnotater fra det sidste krigsår 1944-45 (Poul Andersen, 1981), Sønderjyske Årbøger 1981, 13
Danmark besat - krig og hverdag 1940-45 (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 665, 716
Danske i tyske koncentrationslejre (Johannes Fosmark, 1945), 95
De fem år set fra Århus (Henrik Fode, 2005), Århus besat, 48
De kom til Dachau (Lars Ringholm, 1997), Frihedsmuseets Vanner. årsskrift 1996., 41
De sidste dage i Frøslevlejren (Hans Magle, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser, bd. 2, s. 567
Deporteret - Beretningen om de danske kz-fanger (Rasmus Jørgensen, 2005), 200
Døde, som lever (Nikolaj Nikolajsen, 1947), 5
En Grænsepræsts Kaar under Nazivældet (Hans Magle, 1945), Den danske Kirke Under Besættelsen, s. 193
Erindringer (Viggo Aidt, 2001), 190, 200
Erindringer fra besættelsestiden (Helvig Åge Andersen, 1986), Vendsyssel Årbog, s. 137-138, 139
Fange i Frøslev (Folmer Schiøtt, 1945), 23 - 109 -164
Fange nr. 69109 i Neuengamme (Arne Andersen, 2003), 22
Fanger i Frøslevlejren 1944-45 (, 1974), 15-48, 51, 74, 84, 91, 107, 126, 190, 194, 196-201
Federspiel. En dansk europæer. (Ditlev Tamm, 2005), 136
Flygtet, fanget og fængslet (Kjeld Feilberg, 2001), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2001, 94,100,120,126,127,128,134,135,141,148,150,161,165,170
Fordwick - en recognoscering for en forbindelse Stockholm-Hamburg og retur (Johann Böge, 1991), Sønderjyske Årbøger, 286
Fra besættelse til befrielse (Svend Andersen, 1995), 34
Fredericia 1940-1945. Besættelse og hverdag. (Anders Engelbrecht, 2020), s.175
Fremmedlegionær og dansk oberst. (Carl Engholm, 1996), 130
Frihedens barske pris (Svend Enevoldsen, 2018), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2018, 59
Fru Bomhoff, når krigen er forbi, vil jeg gerne drikke lyserød champagne med Dem (Lis Bomhoff, 2010), Modstandskvinder, 70-71
Frøslev-Lejren - Faarhus-Lejren. En Sammenligning. (P. M. Digmann, 1946), Sprogforeningens Almanak for 1946, s. 11-29
Frøslevlejren (Georg Andresen, 1961), Liv og virke i vort grænseland 1920-1960, 122-123
Frøslevlejren (Jørgen Mågård, 1969), Bov sogn, 348, 349,352,353,
Frøslevlejren (Niels Debel, 1983), FV. Frihedskampens Veteraner, 93, s. 57
Frøslevlejrens bygningshistorie 1944-45 (Henrik Lundbak, 2000), 38,42,45
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 83f
Gestapos fangelejre i Danmark (Henrik Skov Kristensen, 2021), Cf.
Gestapos fjender (Erik Bill Rasmussen, 1946), 80,107,108,114
Glimt fra mit liv (J. C. Hess Thaysen, 1998), 49
Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv. (*, 1996), 67
Hjorddrengen fortæller (Niels P. Knudsen, 1993), 99,101,102
Häftlingen vandt (Oluf Rikhof, 1967), Gestapo-Fangen, 21:1967, 31-34
I Gestapos klør (Aage Jensen, 1945), Jul i Havn og paa Hav, 1945, 25
I tysk fangenskab (Anders Georg , 1945), 71, 77, 79, 81
Inden for systemet - og udenfor (Gert Petersen, 1998), 23
Jul i Dovrestuen (Viggo Aidt, 1977), Pigtraad, 1977, 111-112
Jul i Frøslev 1944: 160 blev sendt sydpå (Erik Bjørnbak, 1986), Pigtraad-Gestapofangen, 1986, 173
Julestemning lammet af offensiven i Ardennerne (S. E. Johnstad-Møller, 1977), Pigtraad 32,1977, 113
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1. (Hans Christian Bjerg, 1985), 268
Med Sigurd gennem 90 år (Sigurd Öhrström, 2012), s.146
Meget lidt og slet ingenting (Preben Aage Hansen, 2002), 75
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 77
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 159, 368
Modstandsgruppen på Tinglev-egnen (privattryk) (Mads Frederik Madsen og Hans Frederik Carstensen, 1996), 11
Nordens Frihed - Illegal blade og bøger under besættelsen (P. M. Wichmann Ryefelt, 2007), 93,101,125, 146, 156-157, 159, 162-163, 169
Optegnelser fra besættelsestiden 1940 til 1945 (Aksel Jensen, 2000), 78, 80
Pilot i Den Danska Brigaden i Sverige under Andra Världskriget (Aage Sandqvist, 2019), s. 58, 64
Pilot i Den Danska Brigaden i Sverige under Andra Världskriget (Aage Sandqvist, 2019), s. 66
På fløjen (Hans Mørup, 2000), 345
Spredte erindringer fra besættelsen i Svendborg - Frøslev - Neuengamme (Christian Stærmose, 1996), Årbog for Svendborg og Omegns Museum 1996, 106
Typer og tryk ((red.) Torben Bjerg Clausen, 1985), 252
Ud af Frøslev-Lejren den 5. Maj (Iver Møller, 1946-47), Befrielsesdage i Sønderjylland, 66
Vennejul i fjendevold - et 20 års minde (Poul Holm, 1964), Pigtraad 19, 1964, 196
Weil er das Fraulein kurtisiert hat (Liss Richardt, 2009), Modstandskvinder, 42

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Mogens Lorentzen - 07B-13874

Udskriften er baseret på 65 registreringer

Poul Martin Digmann, kaptajn
Militærgruppe

Litteratur
1) "I tysk fangenskab" (Anders Georg , 1945), 71, 77, 79, 81
P. M. Digmann, kaptajn, tønder
Militærgruppe
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 159, 368
Poul Martin Digmann, kaptajn, lejrleder
Organisation (Fængslet) - Fungerede som lejrleder for medfangerne i Frøslev fra september 1944
Militærgruppe - Blev fra 6. maj 1945 chef for grænsebevogtningen, siden Frøslevlejren da den fra 17. maj blev anvendt som interneringslejr
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 83f
P. M. Digmann, kaptajn
Efterretning
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "På fløjen" (Hans Mørup, 2000) 345
P.M. Digmann, kaptajn i hæren
Militærgruppe - Lejrchef i Frøslev
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandsgruppen på Tinglev-egnen (privattryk)" (Mads Frederik Madsen og Hans Frederik Carstensen, 1996), 11
Povl Martin Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet - Arresteret af Gestapo 26. maj 1944
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 77
Povl Martin Valdemar Brahe Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frøslevlejren, Fangekartotek, ,
Digmann, kaptajn
Andet (Fængslet) - Frøslevslejren

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Digmann, kaptajn

Litteratur
1) "Erindringer fra besættelsestiden" (Helvig Åge Andersen, 1986), Vendsyssel Årbog s. 137-138, 139
P. Digmann, kaptajn
Militærgruppe - havde kommandoen over modstandsbevægelsens styrker i Tønder Politikreds
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Besættelsens sidste år og befrielsen, interneringerne og retsopgøret" (Henrik Skov Kristensen, 2003), Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945 155
P. Digmann, kaptajn
Militærgruppe
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Befrielsen i Tønder og Begivenhederne i Skærbæk" (Niels J. Thiim, 1947), Befrielsesdage i Sønderjylland 165
Digmann
Andet - Ovenn. var dansk koordinator i Frøslevlejren og kontrollerede bl.a. udpassage fra lejren ved løsladelsen

Litteratur
1) "Fordwick - en recognoscering for en forbindelse Stockholm-Hamburg og retur" (Johann Böge, 1991), Sønderjyske Årbøger 286
Digmann, kaptajn
Militærgruppe - P-ordning
Efterretning
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Besættelsens sidste år og befrielsen, interneringerne og retsopgøret" (Henrik Skov Kristensen, 2003), Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945 140
P.M. Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Dagbogsnotater fra det sidste krigsår 1944-45" (Poul Andersen, 1981), Sønderjyske Årbøger 1981 13
P Digmann
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Hjorddrengen fortæller" (Niels P. Knudsen, 1993) 99,101,102
P.M. Digmann, kaptajn
Administration - Lejrleder Frøslev

Litteratur
1) "Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv." (*, 1996), 67
Digmann
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Weil er das Fraulein kurtisiert hat" (Liss Richardt, 2009), Modstandskvinder 42
Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Anholdt 26. maj 1944 mistænkt for spionage og illegal virksomhed
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "De fem år set fra Århus" (Henrik Fode, 2005), Århus besat 48
Poul Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Fra besættelse til befrielse" (Svend Andersen, 1995) 34
Dichmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Erindringer" (Viggo Aidt, 2001) 190, 200
Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Børge Rørvang beretter om krigsårene fra 1940 - 1945" (Børge Rørvang, 2008) 15
Dichman
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Spredte erindringer fra besættelsen i Svendborg - Frøslev - Neuengamme" (Christian Stærmose, 1996), Årbog for Svendborg og Omegns Museum 1996 106
Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Inden for systemet - og udenfor" (Gert Petersen, 1998) 23
P.M. Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Nordens Frihed - Illegal blade og bøger under besættelsen" (P. M. Wichmann Ryefelt, 2007), 93,101,125, 146, 156-157, 159, 162-163, 169
Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Lagerälteste i Frøslev

Litteratur
1) "Fremmedlegionær og dansk oberst." (Carl Engholm, 1996) 130
P. M. Digmann

Litteratur
1) "Pilot i Den Danska Brigaden i Sverige under Andra Världskriget" (Aage Sandqvist, 2019) s. 58, 64
P. M. Digmann

Litteratur
1) "Pilot i Den Danska Brigaden i Sverige under Andra Världskriget" (Aage Sandqvist, 2019) s. 66
Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Fangernes tillidsmand i Frøslevlejren

Litteratur
1) "Glimt fra mit liv" (J. C. Hess Thaysen, 1998) 49
Digmann, dansk lejerchef i frøslev, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Meget lidt og slet ingenting" (Preben Aage Hansen, 2002) 75
Poul Martin Digman, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Fra midt september 1944 til maj 1945 var han dansk lejrchef under tyskerne i Frøslev

Litteratur
1) "Med Sigurd gennem 90 år" (Sigurd Öhrström, 2012) s.146
Dichmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Lejrleder i Frøslevlejren

Litteratur
1) "Federspiel. En dansk europæer." (Ditlev Tamm, 2005) 136
P M Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1." (Hans Christian Bjerg, 1985) 268
P.M. Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Typer og tryk" ((red.) Torben Bjerg Clausen, 1985) 252
P.M. Digmann, kaptajn i hæren
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Fredericia 1940-1945. Besættelse og hverdag." (Anders Engelbrecht, 2020) s.175
P. M. Digmann
Almen illegal aktivitet - Fange og Lejrleder i Frøslevlejren. Lejrleder af Faarhuslejren

Litteratur
1) "Danmark besat - krig og hverdag 1940-45" (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 665, 716
Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet - Kaptajn Digmann var den danske talsmand i Frøslevlejren, med opsyn med sine medfanger og rapport til tyskerne

Litteratur
1) "Fru Bomhoff, når krigen er forbi, vil jeg gerne drikke lyserød champagne med Dem" (Lis Bomhoff, 2010), Modstandskvinder 70-71
P. M. Digmann

Litteratur
1) "Frøslev-Lejren - Faarhus-Lejren. En Sammenligning." (P. M. Digmann, 1946), Sprogforeningens Almanak for 1946 s. 11-29
Poul Martin Digmann, officer
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Jul i Frøslev 1944: 160 blev sendt sydpå" (Erik Bjørnbak, 1986), Pigtraad-Gestapofangen, 1986 173
Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Befrielsen oplevet i Frøslevlejren" (C. G. Bartholdy, 1948), Pigtraad, maj 1948 1
Poul Martin Digmann
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Frøslevlejren" (Georg Andresen, 1961), Liv og virke i vort grænseland 1920-1960 122-123
P. M. Digmann, kaptajn (hæren)
Efterretning (Fængslet)
Organisation (Fængslet)

Litteratur
1) "Da det første hold fanger kom til Frøslev" (Hans G. Bruun, 1984), Pigtraad-Gestapofangen, 1984 s. 58-59
P. M. Digmann, kaptajn (hæren)
Efterretning (Fængslet)
Organisation (Fængslet)

Litteratur
1) "Frøslevlejren" (Niels Debel, 1983), FV. Frihedskampens Veteraner, 93 s. 57
Poul Martin Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Jul i Dovrestuen" (Viggo Aidt, 1977), Pigtraad, 1977 111-112
P. M. Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Julestemning lammet af offensiven i Ardennerne" (S. E. Johnstad-Møller, 1977), Pigtraad 32,1977 113
Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "I Gestapos klør" (Aage Jensen, 1945), Jul i Havn og paa Hav, 1945 25
Digmann
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Ud af Frøslev-Lejren den 5. Maj" (Iver Møller, 1946-47), Befrielsesdage i Sønderjylland 66
Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Vennejul i fjendevold - et 20 års minde" (Poul Holm, 1964), Pigtraad 19, 1964 196
Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Indsat i Frøslevlejren, dansk lejrleder

Litteratur
1) "Danske i tyske koncentrationslejre" (Johannes Fosmark, 1945) 95
P.M. Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Fanger i Frøslevlejren 1944-45" (, 1974) 15-48, 51, 74, 84, 91, 107, 126, 190, 194, 196-201
P. M. Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Leder for de indsatte i Frøslevlejren

Litteratur
1) "En Grænsepræsts Kaar under Nazivældet" (Hans Magle, 1945), Den danske Kirke Under Besættelsen s. 193
P. Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "De sidste dage i Frøslevlejren" (Hans Magle, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser, bd. 2 s. 567
Poul Martin Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Militærgruppe

Litteratur
1) "Gestapos fangelejre i Danmark" (Henrik Skov Kristensen, 2021) Cf.
P.M.V.B. Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Fange i Frøslev" (Folmer Schiøtt, 1945) 23 - 109 -164
P. M. Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Lejrchef i Frøslev

Litteratur
1) "Frøslevlejren" (Jørgen Mågård, 1969), Bov sogn 348, 349,352,353,
Povl Martin Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Häftlingen vandt" (Oluf Rikhof, 1967), Gestapo-Fangen, 21:1967 31-34
P.M. Digemann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Flygtet, fanget og fængslet" (Kjeld Feilberg, 2001), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2001 94,100,120,126,127,128,134,135,141,148,150,161,165,170
Digmann
Andet (Fængslet)

Litteratur
1) "De kom til Dachau" (Lars Ringholm, 1997), Frihedsmuseets Vanner. årsskrift 1996. 41
P. M. Digmann, kaptajn
Andet (Situationsbetinget) - Skrev mindedigt om Nikolaj Nikolajsen
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Døde, som lever" (Nikolaj Nikolajsen, 1947) 5
Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Virkede som lejrchef

Litteratur
1) "Frihedens barske pris" (Svend Enevoldsen, 2018), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2018 59
Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Gestapos fjender" (Erik Bill Rasmussen, 1946) 80,107,108,114
Povl Martin Valdemar Brahe Digmann, kaptajn i hæren
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Optegnelser fra besættelsestiden 1940 til 1945" (Aksel Jensen, 2000) 78, 80
P.M. Digmann
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Frøslevlejrens bygningshistorie 1944-45" (Henrik Lundbak, 2000) 38,42,45
P,M.V, Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet - lejrchef Frøslev

Litteratur
1) "Deporteret - Beretningen om de danske kz-fanger" (Rasmus Jørgensen, 2005) 200
Digmann, kaptajn
Andet (Fængslet) - Frøslevlejrens danske leder.

Litteratur
1) "Da Gestapo bankede på" (Michael Juul Aasted, 2020) 59
Digmann, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Arresteret og indsat i Frøslevlejren, hvor han var lejrens tillidsmand

Litteratur
1) "Fange nr. 69109 i Neuengamme" (Arne Andersen, 2003) 22

Udviklet af ditmer a/s