Paul Jensen

Egentligt navn(e): Jens Paul Jensen
Dæknavn(e): Svend , Marokko Jensen , Marokko Jesen, Table Chatter, Soup, Svend Thomsen, , Olaf eller Svend , Marokko-Jensen, Svend Thomsen, Olaf, Soup, , Svend Thomsen , Chatter , Table Chatter, Oluf , Table Chatter, Soup, Svend Thomsen, Olaf , Oluf , Marokko Jensen, Soup, Svend , Marokko- Jensen , Olav , Marokko-Jensen , P. J . - Marokko Jensen
Født 21.10.1919
Død 30.11.1996
Løjtnant (SOE), Sømand, Premierløjtnant, Løjtnant, premierløjtnant eg. hær, Faldskærmsofficer, Telegrafist
Region I (Nordjylland), Region VI (København), Region II (Midtjylland)
Captain SOE Flere dæknavne: Svend, Oluf, Captain SOE, Faldskærmsmand, Leder, Sabotageleder

Adresser

Reberbanegade 14, 4.sal, Aalborg
København
Ålborg
Aalborg
Århus

Biografi

En biografi af Paul Jensen er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Erik Lottrup/Stig Sumborg

Lokalitet

Aalborg
København

Organisationstilknytning

Frit Danmark
SOE
Aalborg Frihedsråd

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Efterretning
Faldskærmsagent
Illegal presse
Likvidering
Lokalkomite
Modtagegruppe
Organisation
Organisation (flygtet)
Radiosending
Sabotage

Registrering i database over søfolk & soldater i allieret tjeneste

Paul Jensen er registreret i databasen over søfolk & soldater i allieret tjeneste.
Se den fulde registrering her i databasen.

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, 07B.10.183/II, Styrkeliste Viborg Sektion
Rigsarkivet, 0201-089, Kartotek over ikke indkaldt mandskab, G- 109
Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger., G-34

Litteraturhenvisninger

40 år efter (Reginald Spink, 1983), 101
Amatør agenter (Ewan Butler, 1964), 197,249,280
Andy og Grethe (Peter Edelberg, 2007), Over stregen - Under besættelsen, 47-48
Augustoprøret i Vendsyssel 1943 (Hans Kirchhoff, 1969), Historie. Jyske Samlinger, ny rk. VIII:2, 1969, 187, 188
Besættelsestiden i Nordjylland (Ole Neimann, 1992), s. 124
Besættelsestiden i Nordjylland (Ole Neimann, 1992), s. 124-25
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 254, 256
Dansk baptisme og tysk nazisme (Bent Hylleberg, 2021), 274
Danske i tyske koncentrationslejre (Johannes Fosmark, 1945), 30
Dengang i Viborg. Hjørner af byens og egnens historie. (Henrik Gjøde Nielsen, 1995), 46
Det vestlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2021), 108
Det vestlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2021), 84, 87
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001), 20,21
Elefanten - en biografi om Flemming Juncker (Svend Ove Gade, 2007), 65,69
Faldskærmsfolk (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986), 7, 43-47 (Billede), 49, 56, 62-69, 71, 82, 135, 137, 140, 144
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 32,67,74-75,77-78,80-81,85,120-121,130,179,206
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), s. 206
FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8. (Jean Seeberg, 2022), 177
Fra solskin til tusmørke (Varinka Wichfeld Muus, 1994), 115
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 182f
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 173
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 22
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 258, 270, 277-278
Hemmelig dansk radiotjeneste under 2. verdenskrig (Hans Bonnesen, 1992), s. 165
Hornslet-gruppen (Kim Lykke Jensen, 2015), 24
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 200, 372, 384
Hvorfor gjorde I det? Del II (Jørgen Kieler, 2001), 14
I kamp for Danmark. Danske skæbner i 2. Verdenskrig. (Sven Arvid Birkeland, 2013), 105-107, 147-160
I krigens kølvand (Sven Arvid Birkeland, 2009), 12,13
Ingen hare. Erindringer om begivenheder i marts-april 1943. (Robert Stærmose, 1979), 25
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 59, 61, 66, 68, 71ff, 88,94, 102f, 113, 136, 147
Inside SOE (E. H. Cookridge, 1966), 572,573,580,581
Krigens By - Aalborg 1940 - 1945 (Hans Gregersen, 2009), 100-102, 104-106, 108-111, 142-144
Krigsår - Aarhus 1940-1945 (Hans Gregersen, 2012), 68, 87
Leg med lynet (Arne Espegaard, 1984), 21, 26-28, 32-35
Marokko-Jensen (Flemming B. Muus, 1966), Mange er kaldede, 27-48
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), 115,156,157,159,168,304,393
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 182, 204-206, 208-209, 212, 281, 293, 349, 388, 398, 446-449, 452-454, 456, 472
Modstandskampens børn (Andreas Fugl Thøgersen, 2013), 78
Natten der varede otte dage (Anders Bjørnvad, 1967), 37-38-39
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 191,205,206,324
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 12,283
Sabotage (Erik Johannesen, 1995), 42
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 340
Svend, Bjørn og Pie. Tre søskende i modstandskampen (Kim Lykke Jensen, 2021), 33-34,38,66-68,77,126-127
The Sandwich Incident (Peter Edelberg, 2005), Køge Studier. Årsskrift for Køge Arkiverne, Side 11 - 12
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 117, 118
Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2020), 74-81, 120, 130-134, 176, 180, 319

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: - 11A-15016
Arkivskaber: Jens Paul Jensen - 11A-19297
Arkivskaber: Jens Paul Jensen - 11A-19938
Arkivskaber: Peter Edelberg, Peter Edelbergs forskningsarkiv vedr. SOE's arbejde i Danmark: Beretning fra Jens Paul Jensen til Jørgen Hæstrup 31.5.1948. Fotokopi. - 11A-24796-58
Arkivskaber: Peter Edelberg, Peter Edelbergs forskningsarkiv vedr. SOE's arbejde i Danmark: Materiale vedr. Jens Paul Jensen. - 11A-24796-48

Udskriften er baseret på 74 registreringer

Paul Jensen, aalborg
Faldskærmsagent
Lokalkomite
Region I (Nordjylland)
SOE, Aalborg Frihedsråd
Litteratur
1) "Besættelsestiden i Nordjylland" (Ole Neimann, 1992) s. 124-25
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, 07B.10.183/II, Styrkeliste Viborg Sektion
Svend, aalborg
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Besættelsestiden i Nordjylland" (Ole Neimann, 1992) s. 124
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, 07B.10.183/II, Styrkeliste Viborg Sektion
Poul Jensen
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 22
Poul Jensen
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 59, 61, 66, 68, 71ff, 88,94, 102f, 113, 136, 147
Jens Paul Jensen, københavn
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 182f
Poul Jensen
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 173
Jens Poul Jensen, aalborg
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Hemmelig dansk radiotjeneste under 2. verdenskrig" (Hans Bonnesen, 1992) s. 165
Poul Jensen
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Elefanten - en biografi om Flemming Juncker" (Svend Ove Gade, 2007) 65,69
Jens Paul Jensen
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) s. 206
Jens Paul Jensen
Sabotage

SOE
Litteratur
1) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) 20,21
Marokko Jensen
Sabotage

SOE
Litteratur
1) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) 20,21
Poul Jensen, løjtnant (soe)
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 254, 256
Jens Paul Jensen, sømand, captain soe flere dæknavne: svend, oluf
Faldskærmsagent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 32,67,74-75,77-78,80-81,85,120-121,130,179,206
Marokko Jesen, Table Chatter, Soup, Svend Thomsen,, sømand, captain soe
Faldskærmsagent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 32,67,74-75,77-78,80-81,85,120-121,130,179,206
J. P. Jensen
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 340
Jens Poul Jensen, premierløjtnant

Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger., G-34
2) Rigsarkivet, 0201-089, Kartotek over ikke indkaldt mandskab, G- 109
Jens Paul Jensen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Jens Poul Jensen, faldskærmsmand
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "The Sandwich Incident" (Peter Edelberg, 2005), Køge Studier. Årsskrift for Køge Arkiverne Side 11 - 12
Paul Jensen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Jens Poul Jensen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Jens Paul Jensen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Svend, løjtnant (soe)
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 254, 256
Jens Paul Jensen
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Dengang i Viborg. Hjørner af byens og egnens historie." (Henrik Gjøde Nielsen, 1995) 46
Jens Paul Jensen
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Krigens By - Aalborg 1940 - 1945" (Hans Gregersen, 2009) 100-102, 104-106, 108-111, 142-144
Poul Jensen
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Ingen hare. Erindringer om begivenheder i marts-april 1943." (Robert Stærmose, 1979) 25
Paul Jensen, løjtnant
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Augustoprøret i Vendsyssel 1943" (Hans Kirchhoff, 1969), Historie. Jyske Samlinger, ny rk. VIII:2, 1969 187, 188
Jens Poul Jensen, sømand
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 117, 118
Marokko Jensen, sømand
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 117, 118
Jens Paul Jensen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
2) Frihedsmuseet, DokReg,
Jens Paul Jensen
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Krigsår - Aarhus 1940-1945" (Hans Gregersen, 2012) 68, 87
Jens Paul Jensen
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Andy og Grethe" (Peter Edelberg, 2007), Over stregen - Under besættelsen 47-48
Jens Poul Jensen, premierløjtnant eg. hær, leder
Faldskærmsagent
Likvidering
Organisation
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Marokko-Jensen" (Flemming B. Muus, 1966), Mange er kaldede 27-48
Olaf eller Svend, premierløjtnant eg. hær, leder
Faldskærmsagent
Likvidering
Organisation
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Marokko-Jensen" (Flemming B. Muus, 1966), Mange er kaldede 27-48
Paul Jensen
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 24
Jens Paul Jensen, sabotageleder
Modtagegruppe
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 200, 372, 384
Paul Jensen
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 14
Marokko-Jensen, Svend Thomsen, Olaf, Soup,, sabotageleder
Modtagegruppe
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 200, 372, 384
Svend Thomsen
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 14
Jens Paul Jensen, sømand
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 191,205,206,324
Jens Paul Jensen
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 12,283
Chatter, sømand
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 191,205,206,324
Chatter
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 12,283
Jens Paul Jensen
Faldskærmsagent
Sabotage
Almen illegal aktivitet
Likvidering
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 182, 204-206, 208-209, 212, 281, 293, 349, 388, 398, 446-449, 452-454, 456, 472
Table Chatter, Oluf
Faldskærmsagent
Sabotage
Almen illegal aktivitet
Likvidering
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 182, 204-206, 208-209, 212, 281, 293, 349, 388, 398, 446-449, 452-454, 456, 472
Jens Paul Jensen, faldskærmsofficer
Faldskærmsagent
Organisation
Organisation (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 7, 43-47 (Billede), 49, 56, 62-69, 71, 82, 135, 137, 140, 144
Table Chatter, Soup, Svend Thomsen, Olaf, faldskærmsofficer
Faldskærmsagent
Organisation
Organisation (Flygtet)
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 7, 43-47 (Billede), 49, 56, 62-69, 71, 82, 135, 137, 140, 144
Jens Paul Jensen
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) 115,156,157,159,168,304,393
Oluf
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) 115,156,157,159,168,304,393
Paul Jensen
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 42
Poul Jensen
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Natten der varede otte dage" (Anders Bjørnvad, 1967) 37-38-39
Poul Jensen
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Inside SOE" (E. H. Cookridge, 1966) 572,573,580,581
Poul Jensen, telegrafist
Organisation
Radiosending
Efterretning
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 115
Jens Paul Jensen
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 258, 270, 277-278
Jens Paul Jensen
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 74-81, 120, 130-134, 176, 180, 319
Marokko Jensen, Soup, Svend
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 74-81, 120, 130-134, 176, 180, 319
Jens Paul Jensen
Organisation
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Dansk baptisme og tysk nazisme" (Bent Hylleberg, 2021) 274
Marokko- Jensen
Organisation
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Dansk baptisme og tysk nazisme" (Bent Hylleberg, 2021) 274
Poul Jensen, premierløjtnant
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Danske i tyske koncentrationslejre" (Johannes Fosmark, 1945) 30
Svend, premierløjtnant
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Danske i tyske koncentrationslejre" (Johannes Fosmark, 1945) 30
Paul Jensen
Faldskærmsagent
Illegal presse
Organisation
Region I (Nordjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Leg med lynet" (Arne Espegaard, 1984) 21, 26-28, 32-35
Svend
Faldskærmsagent
Illegal presse
Organisation
Region I (Nordjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Leg med lynet" (Arne Espegaard, 1984) 21, 26-28, 32-35
Paul Jensen, faldskærmsofficer
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Svend, Bjørn og Pie. Tre søskende i modstandskampen" (Kim Lykke Jensen, 2021) 33-34,38,66-68,77,126-127
Jens Paul Jensen
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "I krigens kølvand" (Sven Arvid Birkeland, 2009) 12,13
Olav
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "I krigens kølvand" (Sven Arvid Birkeland, 2009) 12,13
Jens Paul Jensen, sømand
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "I kamp for Danmark. Danske skæbner i 2. Verdenskrig." (Sven Arvid Birkeland, 2013) 105-107, 147-160
Poul Jensen
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) 177
Marokko-Jensen
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) 177
Poul Jensen
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Det vestlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2021) 108
Jens Paul Jensen
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Det vestlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2021) 84, 87
Marokko Jensen
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Det vestlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2021) 84, 87
Poul Jensen
Faldskærmsagent
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Modstandskampens børn" (Andreas Fugl Thøgersen, 2013) 78
P. J . - Marokko Jensen
Faldskærmsagent
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Modstandskampens børn" (Andreas Fugl Thøgersen, 2013) 78
Paul Jensen
Efterretning

SOE
Litteratur
1) "Amatør agenter" (Ewan Butler, 1964) 197,249,280
Poul Jensen
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "40 år efter" (Reginald Spink, 1983) 101

Udviklet af ditmer a/s