Jacob Jensen

Dæknavn(e): Jacob Jensen, Jacobsen , Pudding, Jens , Jacob , Jens , Pudding , "Jacobsen"
Født 08.03.1911
Død 16.08.1977
Officer (SOE), sømand - fisker, Fisker eller sømand
Region II (Midtjylland), Region V (Sjælland), Region I (Nordjylland)
SOE-mand, Organisator

Adresser

Lollehuset, Engestofte

Hvidsten
Tugthus Dreibergen Butzow
Tugthus Schwerin
Viborg
Århus


Billedkilde: Kim Lykke Jensen: Hornsletgruppen s 90/Stig Sumborg

Notater

Var bla udstationeret på Lolland. Blev arresteret i Aarhus.
17.05.1943 til 13.12.1943, Nedkastet ved Hvidsten (Mustard Point), arresteret 13.12.1943 og sat i kz-lejr
17.05.1943 til 13.12.1943, Nedkastet på startdatoen og anholdt på slutdatoen
17.05.1943 til 13.12.1943, nedkastet ved Hvidsten 17/5 arr 13/12 og sendt i KZ - overlevede
Fra 17.05.1943, Arresteret 12.12.43, brød sammen og fortalte om 44-100 personer.
Fra 17.05.1943, Arresteret af Gestapo i Aarhus 13. december 1943. Ophold i KZ-lejr. Overlever.
Fra 17.05.1943, Nedkastet ved Hvidsten. Arresteret af Gestapo i Aarhus 13. december 1943. Ophold i KZ-lejr. Overlever.
Fra 17.05.1943, Nedkastet ved Hvidsten. Arresteret af Gestapo i Aarhus 13. december 1943. Ophold i KZ-lejr. Overlever.
arrest dec 43 - Vestre
Nedkastet 17. maj 1943
arresteret dec 43/jan 44
Til 13.12.1943, Arresteret i Aarhus.

Organisationstilknytning

SOE
Stoholmgruppen

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Andet - Organisering af modstandsaktivitet
Faldskærmsagent
Faldskærmsagent - bl.a. midtjylland og Lolland Falster
Faldskærmsagent - I starten aktiv på Lolland, senere i Århus. Instruktion og modtageaktivitet
Faldskærmsagent - Nedkastet 17.5.43 ved Hvidsten
Faldskærmsagent - Nedkastet den 17. maj 1943 sammen med Hans Robert Filip Johansen og Vilfred Petersen, arresteret i Århus den 13. december 1943.
Faldskærmsagent - Nedkastet Hvidsten natten til 17/5 43. Til Monica Wichfeld, Engestofte, sommer 43 og senere på Sakskøbing Sindsygeanstalt. Opretter og instruerer sabotagegrupper på Lolland indtil efterår 43, hvor han får nye opgaver i Jylland. Arresteres her ultimo 43 og underkastes tortur.
Faldskærmsagent - Nedkastet ved Hvidsten
Faldskærmsagent - Udsendt fra England af Special Operations Executive
Faldskærmsagent - Våbeninstruktion på Lolland, siden tilknyttet Ole Geisler, Århus
Faldskærmsagent (fængslet)
Faldskærmsagent (fængslet) - Arresteret d. 13. december 1943. KZ lejr
Modtagegruppe
Organisation
Organisation (fængslet) - Arresteret 1943
Sabotage - Instruktør vedr. sprængstof. Etablerede sommer 43 nedkastningspladsen på Gammelstrup Hede. Organiserede efteråret 43 opbygningen af modstandsarbejdet på Lolland.

Registrering i database over søfolk & soldater i allieret tjeneste

Jacob Jensen er registreret i databasen over søfolk & soldater i allieret tjeneste.
Se den fulde registrering her i databasen.

Litteraturhenvisninger

Da Landbohøjskolen gik i krig (Svend Thaning, 2019), Københavns Universitets Almanak, 91
Elefanten - en biografi om Flemming Juncker (Svend Ove Gade, 2007), 75,82
En nedkastningsplads på Gammelstrup Hede (Verner Nielsen, 2004), Fra Viborg Amt, 2004, 60-83
En praktiserende Læges Erindringer om en beskeden Indsats i Modstandskampen i Danmarks ondeste Aar (Sv. Thorup Petersen, 1946), Danske Lægememoirer 5, 134
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 224
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 128,130,132,206
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), s. 207
FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8. (Jean Seeberg, 2022), 76, 83, 84
Flygtet, fanget og fængslet (Kjeld Feilberg, 2001), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2001, 79
Frihedskampen på Lolland-Falster (Palle Mørch, 1995), Lolland-Falsters Historiske Samfund. Årbog 1995, 67
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 39
Gæst hos Gestapo (Poul Gerner Nielsen, 1946), s.13. s.19. s.55. s.89-91
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 51-52, 84-85, 137
Hornslet-gruppen (Kim Lykke Jensen, 2015), 19, 28, 30, 53, 65-66, 87-91, 93, 113, 123, 124, 248
Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008, 29, 36, 45-46
I krigens kølvand (Sven Arvid Birkeland, 2009), 141
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 164
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), passim
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 140, 230, 384, 408
Modstandsbevægelsen i Viborg (Sven Bækholm, 1965), Fra Viborg Amt, 32, 1965, 184
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 17,27
Monica Wichfeld (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954), 153, 157
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 192,342
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 191,285
Stoholm-gruppen (Per Harritz, 2008), Skive-egnens Jul, 41
Swotbær (Helge Severinsen, 2013), 98, 100
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 67, 79, 84, 193-201, 241
Tand for tunge - Modstandskamp i Gundsø (Alan Hjorth Rasmussen, 1998), 153-155
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 91, 457
Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2020), 232

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Frihedsmuseets projekt om danskere i allieret krigstjeneste, Spørgeskema vedr. danskere i allieret krigstjeneste. - 15B-15302-31
Arkivskaber: Peter Edelberg, Peter Edelbergs forskningsarkiv vedr. SOE's arbejde i Danmark: Personal file for Jakob Jensen. Fotokopi fra National Archives, Kew, London. - 11A-24796-33

Udskriften er baseret på 47 registreringer

Jacob Jensen
Andet - Organisering af modstandsaktivitet

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 39
Jens Jacob Jensen
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 164
Jens Jakobsen, soe-mand
Faldskærmsagent
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Elefanten - en biografi om Flemming Juncker" (Svend Ove Gade, 2007) 75,82
Jacob Jensen, soe-mand
Faldskærmsagent
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Elefanten - en biografi om Flemming Juncker" (Svend Ove Gade, 2007) 75,82
Jens Jacob Jensen
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) s. 207
Jacob Jensen
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Tand for tunge - Modstandskamp i Gundsø" (Alan Hjorth Rasmussen, 1998) 153-155
Jacob Jensen, officer (soe)
Faldskærmsagent - Nedkastet Hvidsten natten til 17/5 43. Til Monica Wichfeld, Engestofte, sommer 43 og senere på Sakskøbing Sindsygeanstalt. Opretter og instruerer sabotagegrupper på Lolland indtil efterår 43, hvor han får nye opgaver i Jylland. Arresteres her ultimo 43 og underkastes tortur.
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 51-52, 84-85, 137
Jacobsen
Faldskærmsagent
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 51-52, 84-85, 137
Jens Jacob Jensen
Faldskærmsagent - Nedkastet den 17. maj 1943 sammen med Hans Robert Filip Johansen og Vilfred Petersen, arresteret i Århus den 13. december 1943.

Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 67, 79, 84, 193-201, 241
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 224
Pudding, Jens
Faldskærmsagent - Nedkastet den 17. maj 1943 sammen med Hans Robert Filip Johansen og Vilfred Petersen, arresteret i Århus den 13. december 1943.

Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 67, 79, 84, 193-201, 241
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 224
Jens Jacob Jensen
Faldskærmsagent - I starten aktiv på Lolland, senere i Århus. Instruktion og modtageaktivitet
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 128,130,132,206
Jacob
Faldskærmsagent - I starten aktiv på Lolland, senere i Århus. Instruktion og modtageaktivitet
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 128,130,132,206
Jacob
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 164
Jens Jacob Jensen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Jacob Jensen, organisator
Organisation (Fængslet) - Arresteret 1943
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Frihedskampen på Lolland-Falster" (Palle Mørch, 1995), Lolland-Falsters Historiske Samfund. Årbog 1995 67
Jacob Jensen
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En praktiserende Læges Erindringer om en beskeden Indsats i Modstandskampen i Danmarks ondeste Aar" (Sv. Thorup Petersen, 1946), Danske Lægememoirer 5 134
Jacob Jensen, sømand - fisker
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Viborg" (Sven Bækholm, 1965), Fra Viborg Amt, 32, 1965 184
Jens, sømand - fisker
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Viborg" (Sven Bækholm, 1965), Fra Viborg Amt, 32, 1965 184
Jacob Jensen
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE, Stoholmgruppen
Litteratur
1) "En nedkastningsplads på Gammelstrup Hede" (Verner Nielsen, 2004), Fra Viborg Amt, 2004 60-83
Jens
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE, Stoholmgruppen
Litteratur
1) "En nedkastningsplads på Gammelstrup Hede" (Verner Nielsen, 2004), Fra Viborg Amt, 2004 60-83
Jacob Jensen
Faldskærmsagent (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Stoholm-gruppen" (Per Harritz, 2008), Skive-egnens Jul 41
Jens
Faldskærmsagent (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Stoholm-gruppen" (Per Harritz, 2008), Skive-egnens Jul 41
Jacob Jensen
Faldskærmsagent
Faldskærmsagent (Fængslet) - Arresteret d. 13. december 1943. KZ lejr

SOE
Litteratur
1) "Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer" (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008 29, 36, 45-46
Jacob Jensen
Faldskærmsagent - Udsendt fra England af Special Operations Executive
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Swotbær" (Helge Severinsen, 2013) 98, 100
Jacob Jensen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Jacob Jensen
Faldskærmsagent - Nedkastet 17.5.43 ved Hvidsten
Sabotage - Instruktør vedr. sprængstof. Etablerede sommer 43 nedkastningspladsen på Gammelstrup Hede. Organiserede efteråret 43 opbygningen af modstandsarbejdet på Lolland.
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 17,27
Jacob
Faldskærmsagent - Våbeninstruktion på Lolland, siden tilknyttet Ole Geisler, Århus
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Monica Wichfeld" (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954) 153, 157
Jens Jacob Jensen
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 91, 457
Jens Jacob Jensen
Faldskærmsagent - Nedkastet ved Hvidsten
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 19, 28, 30, 53, 65-66, 87-91, 93, 113, 123, 124, 248
Jens Jacob Jensen
Faldskærmsagent
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 19, 28, 30, 53, 65-66, 87-91, 93, 113, 123, 124, 248
Jens Jacob Jensen
Faldskærmsagent
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 19, 28, 30, 53, 65-66, 87-91, 93, 113, 123, 124, 248
Jens
Faldskærmsagent
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 19, 28, 30, 53, 65-66, 87-91, 93, 113, 123, 124, 248
Jens Jacob Jensen
Faldskærmsagent - bl.a. midtjylland og Lolland Falster
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 192,342
Jens Jacob Jensen
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 191,285
Jens Jacob Jensen
Faldskærmsagent (Fængslet)

Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 192,342
Pudding
Faldskærmsagent - bl.a. midtjylland og Lolland Falster
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 192,342
Pudding
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 191,285
Jens Jacob Jensen, fisker eller sømand
Faldskærmsagent
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 140, 230, 384, 408
Jens Jacob Jensen
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Jens Jacob Jensen
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 232
Jacob Jensen
Faldskærmsagent (Fængslet)
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Gæst hos Gestapo" (Poul Gerner Nielsen, 1946) s.13. s.19. s.55. s.89-91
"Jacobsen"
Faldskærmsagent (Fængslet)
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Gæst hos Gestapo" (Poul Gerner Nielsen, 1946) s.13. s.19. s.55. s.89-91
Jacob Jensen
Faldskærmsagent (Fængslet)

Litteratur
1) "Flygtet, fanget og fængslet" (Kjeld Feilberg, 2001), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2001 79
Jacob Jensen
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "I krigens kølvand" (Sven Arvid Birkeland, 2009) 141
Jacob Jensen
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) 76, 83, 84
Pudding
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) 76, 83, 84
Jacob Jensen
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Da Landbohøjskolen gik i krig" (Svend Thaning, 2019), Københavns Universitets Almanak 91

Udviklet af ditmer a/s