Svend Jacobsen

Født 25.10.1908
Død 12.06.1961
Gartner
Region IV (Fyn), Region III (Sydjylland)
Kompagnifører, Kompagnichef, Byledelse

Adresser

Tvedvej 33, Svendborg
Tvedvej, Svendborg
Svendborg

Tilknytning til undergrundshæren

Region IV (Fyn), Svendborg Afsnit , Byledelsen Svendborg
Region IV (Fyn), Svendborg Afsnit
Region IV (Fyn), Svendborg Afsnit , Landkompagniet (Kompagni Jacob)


Billedkilde: Frihedsmuseet 42J0000010

Notater

Fra 01.1944, Antaget i undergrundshæren
Var med i en af de første modstandsgrupper i Svendborg; blev senere medlem af byledelsen for Svendborg.
Del af den nye byledelse

Lokalitet

Svendborg
Gammel Klingstrup Gods

Organisationstilknytning

Dansk Samling

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Illegal presse
Lokalkomite
Militærgruppe
Modtagegruppe
Organisation

Kildehenvisninger

Rigsarkivet, 1010, Styrkeliste for Svendborg, pk. 39, s. 75-76
Rigsarkivet, 1010, Styrkeliste for Svendborg, pk. 39, s.42-43

Litteraturhenvisninger

Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 304, 306, 310
Fyn i Krig - Modstandskampen 1940-45 (Andreas Skov, 2014), 97
Gør din pligt - kræv din ret (Ingvard Petersen, 2000), 59
Lidt om våbenmodtagelse (Uffe Klausen, 1990), Ræthinge-posten nr. 13, 1990, s 12
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 356
Modstandsbevægelsen i Svendborg - en skitse (Henrik M. Jansen, 1994), Årbog for Svendborg og Omegns Museum 1994, 98, 99
Svendborg maj 1945 (Henrik M. Jansen, 1985), 16
Træk af historien om Hjemmeværnet på Sydfyn 1949-1999 (, 1999), 15

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Anders Poulsen, Fotokopi af de sider i gæstebogen fra Gammel Klingstrup Gods, hvor indkvarterede modstandsfolk har indskrevet sig efter befirelsen. - 07B-14524-2
Arkivskaber: Anders Poulsen, Korrespondance om Landkompagniet under Svendbog Afsnit med oplysning også om enkelte modstandsfolk unden for kompagniet. - 07B-14524-4

Udskriften er baseret på 11 registreringer

Svend Jacobsen, gartner, svendborg
Militærgruppe
Region IV (Fyn), Svendborg Afsnit
Byledelsen Svendborg
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 1010, Styrkeliste for Svendborg, pk. 39, s.42-43
Svend Jacobsen, gartner, kompagnifører
Militærgruppe
Region IV (Fyn), Svendborg Afsnit
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 1010, Styrkeliste for Svendborg, pk. 39, s. 75-76
Svend Jacobsen
Almen illegal aktivitet
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 304, 306, 310
Svend Jacobsen, kompagnichef, gammel klingstrup gods
Militærgruppe
Region IV (Fyn), Svendborg Afsnit
Landkompagniet (Kompagni Jacob)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
2) Frihedsmuseet, DokReg,
Svend Jacobsen
Modtagegruppe
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Lidt om våbenmodtagelse" (Uffe Klausen, 1990), Ræthinge-posten nr. 13, 1990 s 12
Svend Jacobsen
Illegal presse
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Svendborg maj 1945" (Henrik M. Jansen, 1985) 16
Svend Jacobsen, gartner
Illegal presse
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Gør din pligt - kræv din ret" (Ingvard Petersen, 2000) 59
Svend Jacobsen
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Træk af historien om Hjemmeværnet på Sydfyn 1949-1999" (, 1999) 15
Svend Jacobsen, gartner, byledelse
Illegal presse
Organisation
Region IV (Fyn)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Svendborg - en skitse" (Henrik M. Jansen, 1994), Årbog for Svendborg og Omegns Museum 1994 98, 99
Svend Jacobsen
Lokalkomite
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Fyn i Krig - Modstandskampen 1940-45" (Andreas Skov, 2014) 97
Svend Jacobsen, gartner
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 356

Udviklet af ditmer a/s