Tage Severinsen

Født 22.09.1902
Død 1951
Pastor, Præst, Sognepræst, pastor, sognepræst, præst
Region II (Midtjylland), Region I (Nordjylland)

Adresser

Finderup Præstegård, Viborg
Finderup, Viborg
Finnerup Præstegaard, Finnerup
Finderup
Finnerup
Frøslev
Horserødlejren
KZ Neuengamme
Neuengamme
Ravnstrup-Finderup
Tugthus Dreibergen Butzow
Vestre Fængsel


Billedkilde: Flere Mørke Sider af Viborgs Historie s. 61 - 2004/Stig Sumborg

Notater

I tysk tugthus
Til 13.01.1944, TS arresteredes 13.1.44 og fik dødsstraf, som 12.6.44 ændredes til livsvarigt tugthus, hvorfor han blev sendt til afsoning i Tyskland .
Til 13.01.1944, Severinsen blev arresteret af Gestapo 13.1.44 og først dødsdømt 26.5.44 men derefter benådet til livsvarigt tugthus. Først indsat i Horserødlejren og 14.7.44 via Vestre Fængsel sendt til afsoning i Zuchthaus Dreibergen-Bützow. Tilbage til Daanmark med Røde Kors april 45.
I tugthus i Tyskland
Fra 1943, 13.1.44 arresteret af Gestapo, Vestre Fængsel, Horserød, Vestre Fængsel, dødsdømt, men benådet 12.6.44 til livsvarigt fængsel, tugthuset Dreibergen nær Rostock, hjem med de hvide busser4.5.45.
arresteret feb/mar 44
Fra 01.1944, Arresteret januar 1944, dømt til døden og sendt i tysk fængsel "på livstid".
Kom i kz-lejr.
Arresteret af Gestapo 13. januar 1944. I Aarhus Arrest, Vestre Fængsel, Horserød- og Frøslevlejren og tugthus Dreibergen. Kom hjem med svensk Røde Kors.
Arresteret og sendt til tugthuset Dreibergen i Mecklenburg
arrest - indsat Horserød

Organisationstilknytning

Dansk Samling
Stoholmgruppen

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Arresteret af Gestapo 13. januar 1944. Dødsdømt af den tyske krigsret 26. maj 1944, men benådet til livsvarigt tugthus i Tyskland d. 12. juni 1944.
Almen illegal aktivitet - Fanget
Almen illegal aktivitet - Medlem af præstegruppen "Viborgudvalget", som sagde fra over for tyskernes overgreb.
Almen illegal aktivitet - Viborg gruppen
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Arresteret af Gestapo 13. januar 1944. Dødsdømt af den tyske krigsret 26. maj 1944, men benådet til livsvarigt tugthus i Tyskland d. 12. juni 1944.
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Fængslet i Vestre Fængsel, Horserød samt Dreibergen Tugthus 1944-45.
Almen illegal aktivitet (fængslet) - I Vestre Fængsel. Sendt til Tyskland med benådet dødsdom.
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Idømt dødstraf, ændret til fangenskab i Tyskland
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Medfange i Horserød, Vestre Fængsel, Dreibergen
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Medlem af Stoholm-gruppen, arresteret og fængslet i Horserød. Dødsdømt, men benådet og sendt til Tyskland.
Andet (fængslet) - KZ fange
Illegal presse
Illegal presse (fængslet)
Modtagegruppe
Modtagegruppe - Midlertidig oplagring i Finderup
Sabotage (fængslet)

Litteraturhenvisninger

Danmark under jorden (Niels Ebbesen (Aage Heinberg), 1944), 53
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 183,188
Dansk Samling og "de rette mænd" (Jens Peder Østergaard, 2004), Flere mørke sider af Viborgs historie, 60,61,62
Den modige Finderuppræst (Jens Peder Østergaard, 2004), Flere mørke sider af Viborgs historie, 89-95
Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale) (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000), 20
Det vestlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2021), 186
Dobbeltagenten: En stikkers historie (Jørgen Røjel, 2000), 78
Dødsdom og Tugthus (Tage Severinsen, 1945), Den danske Kirke under Besættelsen, 223-225, 229, 231, 235
En nedkastningsplads på Gammelstrup Hede (Verner Nielsen, 2004), Fra Viborg Amt, 2004, 64+71+74+75+82
Esbjerg-Neuengamme og retur (Hartvig H. Rambusch, 1990), 34
Flygtet, fanget og fængslet (Kjeld Feilberg, 2001), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2001, 50
Glimt af skæbnens hjul (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2, 47
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 276
Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008, 54, 58, 63, 65, 83, 88-90, 93-98
Hvidsten-dagbog, I-II (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1, 5
Hvidstengruppen - og min far Knud Christensen (Merete Nissen, 2016), Historisk Årbog fra Randers Amt, 2016, 31
Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den (Peter Laursen, 1984), s. 60
I kamp og fangenskab for Danmark (Aage Dahl, 2000), 143
Karen Voigt. Livet før, under og efter besættelsen. (Ulla Voigt & Lida Hulgaard, 2021), 47
Kristelige oplevelser i ukristelige k-z-lejre (P. Mahler, 1952), Pigtraad, 1952, 120
Mens skyerne driver (Aage Wind, 1966), 82
Midt-og Vestjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2022), 172
Mine oplevelser i illegal virksomhed i Viborg 1943/44 (Søren Vestergaard, 2000), Erindringer fra deltagelse i Danmarks frihedskamp, 3, 4
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 280
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), 257
Modstandsbevægelsen i Viborg (Sven Bækholm, 1965), Fra Viborg Amt, 32, 1965, 188
Nordens Frihed - Illegal blade og bøger under besættelsen (P. M. Wichmann Ryefelt, 2007), 137
Som om intet var hændt (Erik Thostrup Jacobsen , 1991), 198,200,201
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 454 n
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 69, 74, 80, 84, 454
Stoholm-gruppen (Per Harritz, 2008), Skive-egnens Jul, 40,41
Swotbær (Helge Severinsen, 2013), 97-100, 102-125, 132, 136-140, 143
Særmelding til Kjellerup, Thorning, Ans og Demstrup (Lars Pilegaard, 1988), 186
Viborg by og egn: Under besættelsen 1940-45. (Helmuth Spanggaard, 2000), 71
Viborg under besættelsen (Helmuth Spanggaard Pedersen, 1971), 74
Aandeligt Liv i tyske Fangelejre (Aage Dahl, 1945), Præsteforeningens Blad, 1945, 456,457

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: - 28A-15665
Arkivskaber: Helge Severinsen - 07B-13898
Arkivskaber: Tage Severinsen - 36F-19891
Arkivskaber: Tage Severinsen - 05K-24458

Udskriften er baseret på 41 registreringer

Severinsen, pastor
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Særmelding til Kjellerup, Thorning, Ans og Demstrup" (Lars Pilegaard, 1988) 186
Tage Severinsen, pastor
Sabotage (Fængslet)

Dansk Samling
Litteratur
1) "Danmark under jorden" (Niels Ebbesen (Aage Heinberg), 1944) 53
Tage Severinsen, præst
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Som om intet var hændt" (Erik Thostrup Jacobsen , 1991) 198,200,201
Severinsen, pastor
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 183,188
Tage Severinsen, sognepræst
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 69, 74, 80, 84, 454
Tage Severinsen

Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 454 n
Severinsen, præst
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Severinsen, pastor
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Stoholmgruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den" (Peter Laursen, 1984) s. 60
Tage Severinsen, pastor
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Fængslet i Vestre Fængsel, Horserød samt Dreibergen Tugthus 1944-45.

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Tage Severinsen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Tage Severinsen, sognepræst
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Medlem af Stoholm-gruppen, arresteret og fængslet i Horserød. Dødsdømt, men benådet og sendt til Tyskland.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Esbjerg-Neuengamme og retur" (Hartvig H. Rambusch, 1990) 34
Tage Severinsen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Tage Severinsen, pastor
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Viborg under besættelsen" (Helmuth Spanggaard Pedersen, 1971) 74
Tage Severinsen, præst
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Viborg by og egn: Under besættelsen 1940-45." (Helmuth Spanggaard, 2000) 71
Severinsen, sognepræst
Modtagegruppe - Midlertidig oplagring i Finderup
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale)" (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000) 20
Tage Severinsen, sognepræst
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Viborg" (Sven Bækholm, 1965), Fra Viborg Amt, 32, 1965 188
Tage Severinsen, sognepræst
Modtagegruppe
Almen illegal aktivitet - Medlem af præstegruppen "Viborgudvalget", som sagde fra over for tyskernes overgreb.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Dansk Samling og "de rette mænd"" (Jens Peder Østergaard, 2004), Flere mørke sider af Viborgs historie 60,61,62
2) "Den modige Finderuppræst" (Jens Peder Østergaard, 2004), Flere mørke sider af Viborgs historie 89-95
Tage Severinsen, præst
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Fanget
Region I (Nordjylland)
Stoholmgruppen
Litteratur
1) "En nedkastningsplads på Gammelstrup Hede" (Verner Nielsen, 2004), Fra Viborg Amt, 2004 64+71+74+75+82
Severinsen, præst
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Idømt dødstraf, ændret til fangenskab i Tyskland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvidsten-dagbog, I-II" (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1 5
Tage Severinsen, præst
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Stoholmgruppen
Litteratur
1) "Stoholm-gruppen" (Per Harritz, 2008), Skive-egnens Jul 40,41
Tage Severinsen, pastor
Almen illegal aktivitet - Viborg gruppen
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt af skæbnens hjul" (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2 47
Tage Severinsen, pastor
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Mine oplevelser i illegal virksomhed i Viborg 1943/44" (Søren Vestergaard, 2000), Erindringer fra deltagelse i Danmarks frihedskamp 3, 4
Tage Severinsen, sognepræst
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Medfange i Horserød, Vestre Fængsel, Dreibergen
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer" (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008 54, 58, 63, 65, 83, 88-90, 93-98
Tage Severinsen, præst
Almen illegal aktivitet - Arresteret af Gestapo 13. januar 1944. Dødsdømt af den tyske krigsret 26. maj 1944, men benådet til livsvarigt tugthus i Tyskland d. 12. juni 1944.
Illegal presse
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Swotbær" (Helge Severinsen, 2013) 97-100, 102-125, 132, 136-140, 143
Tage Severinsen, præst
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Arresteret af Gestapo 13. januar 1944. Dødsdømt af den tyske krigsret 26. maj 1944, men benådet til livsvarigt tugthus i Tyskland d. 12. juni 1944.
Illegal presse (Fængslet)

Litteratur
1) "Swotbær" (Helge Severinsen, 2013) 97-100, 102-125, 132, 136-140, 143
Severinsen, præst
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Nordens Frihed - Illegal blade og bøger under besættelsen" (P. M. Wichmann Ryefelt, 2007), 137
Tage Severinsen, pastor
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Stoholmgruppen
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) 257
Tage Severinsen, pastor
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 276
Tage Severinsen
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Dobbeltagenten: En stikkers historie" (Jørgen Røjel, 2000) 78
Tage Severinsen, pastor
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Stoholmgruppen
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 280
Tage Severinsen, præst
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Karen Voigt. Livet før, under og efter besættelsen." (Ulla Voigt & Lida Hulgaard, 2021) 47
Tage Severinsen, præst
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Flygtet, fanget og fængslet" (Kjeld Feilberg, 2001), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2001 50
Severinsen, præst
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Aandeligt Liv i tyske Fangelejre" (Aage Dahl, 1945), Præsteforeningens Blad, 1945 456,457
Severinsen, præst
Andet (Fængslet) - KZ fange

Litteratur
1) "Kristelige oplevelser i ukristelige k-z-lejre" (P. Mahler, 1952), Pigtraad, 1952 120
Tage Severinsen, præst
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Dødsdom og Tugthus" (Tage Severinsen, 1945), Den danske Kirke under Besættelsen 223-225, 229, 231, 235
Severinsen, pastor
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - I Vestre Fængsel. Sendt til Tyskland med benådet dødsdom.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvidstengruppen - og min far Knud Christensen" (Merete Nissen, 2016), Historisk Årbog fra Randers Amt, 2016 31
Tage Severinsen, pastor
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det vestlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2021) 186
Tage Severinsen, præst
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "I kamp og fangenskab for Danmark" (Aage Dahl, 2000) 143
Severinsen, præst
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Mens skyerne driver" (Aage Wind, 1966) 82
Severinsen, præst
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Mens skyerne driver" (Aage Wind, 1966) 82
Tage Severinsen, pastor
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Midt-og Vestjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2022) 172

Udviklet af ditmer a/s