Anders Venning Steensgaard

Dæknavn(e): Ajs , Venning, Ans
Født 03.10.1894
Død 04.03.1976
Vognmand, Vogmand, vognmand, Lillebilvognmand, Lillevognmand
Region I (Nordjylland), Region II (Midtjylland)

Adresser

Dagmarhus, København
Dreibergen Fængsel, Bützow
Fængslet, Kiel
Gestapo hovedkvarter, Århus
Horserødlejren, Horserødlejren
Politilejren, Lübeck
Råsted, Randers
Steensgaard, Hvidsten
Studenterkollegiet, Aarhus
Vestre Fængsel, København
Dreibergen
Dreibergen Tugthus
Horserødlejren
Hvidsten
Møgelkær
Neuengamme
Neumünster Fængsel
Randers
Råsted
Raasted
Stensgaard
Vestre Fængsel


Billedkilde: Frihedsmuseet 42S0000084

Notater

Var chauffør for Hvidstengruppen.
1943 til 26.06.1944, arr marts 44, dømt 4 års tugthus 26/6, KZlejr, overlevede
Fra 11-03-1944: Fange i Dagmarhus, København
Fra 16-04-1944 til 19-07-1944: Fange i Fængslet, Kiel
Fra 19-07-1944 til 20-07-1944: Fange i Neumünster Fængsel
Fra 20-07-1944 til 21-07-1944: Fange i Politilejren, Lübeck
Fra 21-07-1944 til 14-04-1945: Fange i Dreibergen Fængsel, Bützow
Fra 14-04-1945 til 20-04-1945: Fange i Neuengamme
Fra 20-04-1945 til 27-04-1945: Fange i Møgelkær
Fra 02.1943, Kaldenavn: Ais
kaldet "Ais" - arresteret 11 marts 1944
14.04.1945 til 20.04.1945, 20. april med de "hvide busser" via Møgelkær v/Horsens til Sverige ank. 27. april
Fra 29.06.1944, Dømmes til tugthus
03.1943 til 16.07.1945, Kaldet "Ajs"
Fra 03.1943, Juni 1944 idømt 4 års tugthus
Blev idømt livsvarigt tugthus 06.44.
03.1943 til 27.06.1944, Kaldet Ais Venning Stensgaard
I bogen stavet Andreas
Idømt 4 års tugthus juni 1944.
Hvidsten gruppen

Organisationstilknytning

Hvidstengruppen

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Arresteret 11.03.1944. Idømt livsvarigt tysk tugthus
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Vestre Fængsel, samlecelle C 2 sammen Chr. Ulrik Hansen og hele Hvidstengruppen
Andet - Våbentransport
Andet (fængslet)
Faldskærmsagent (hjælper)
Flugthjælp
Flugthjælp - bl. a. faldskærmsagent Lokblad
Modtagegruppe
Modtagegruppe - Aktiv marts 1943
Modtagegruppe - chauffør for Hvidstengruppen
Modtagegruppe (fængslet)
Modtagegruppe (fængslet) - Arresteret 11. marts 1944, Horserødlejren, Vestrefængsel, 27.juni 1944 idømt 4 års fængsel
Modtagegruppe (fængslet) - Arresteret 11. marts 1944, Århus, Horserød, Vestre Fængsel. Idømt 4 års tysk fængsel. Dreibergen.
Modtagegruppe (fængslet) - Idømt fire års tugthus

Kildehenvisninger

Besættelsesmuseet, Århus, Diverse, , På museum henligger beretning fra AVS om Hvidstengruppen og Hornslet- og Årsgruppen

Litteraturhenvisninger

Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 122
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 64,148
FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8. (Jean Seeberg, 2022), 151, 546
Gestapo paa Jagt. Beretning af en Mand fra Farsøegnen. (, 1956), Fra HImmerland og Kjær Herred, 45, 217
Glimt af skæbnens hjul (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2, 45,47,49
Hornslet-gruppen (Kim Lykke Jensen, 2015), 27,45,93,134-135
Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008, 25-26, 40-41, 43-45, 47, 56, 64, 73-74, 78-79
Hvidsten-dagbog, I-II (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1, 169. 5,7
Hvidstengruppen - og min far Knud Christensen (Merete Nissen, 2016), Historisk Årbog fra Randers Amt, 2016, 31
Hvidstengruppen - og min far Knud Christensen (Merete Nissen, 2016), Historisk Årbog fra Randers Amt, 2016, 32
Hvidstengruppen (Axel Holm, 1945), Passim
Hvidstengruppen (Axel Holm, 1945), s. 133 ff
Hvidstengruppen (Axel Holm, 1945), s. 85 ff
Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den (Peter Laursen, 1984), s. 62-63, 68, 88, 90-92
Hvidsten-gruppen. (N. Uldall-Jessen, 1946), Fem Aar, Indtryk og Oplevelser, bd. II, 242-257
Hvorfor gjorde I det? Del II (Jørgen Kieler, 2001), 123
Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer (Jørgen Røjel, 1973), 74,76.
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 11
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), 389
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 223, 351-352, 533
Modstandskampens børn (Andreas Fugl Thøgersen, 2013), 133
Portræt af Jutta og Flemming Juncker (Peter Laursen, 1987), 61
Sabotage (Erik Johannesen, 1995), 33,41
Svend, Bjørn og Pie. Tre søskende i modstandskampen (Kim Lykke Jensen, 2021), 43,74,132,140,166
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 23,24,25,29,30,31,32,33,34,36
Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2020), 235

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Anders Venning Stensgaard - 30C-10730
Arkivskaber: Anders Venning Stensgård - 11D-15038
Arkivskaber: Anders Venning Stensgård - 11D-15041
Arkivskaber: Anders Venning Stensgaard - 11D-19865
Arkivskaber: Anders Venning Stensgaard, Beretning om opholdet i Dreibergen. - 30C-10730-2
Arkivskaber: Anders Venning Stensgaard, Bilag til spørgeskema - hjemtursberetning. - 30C-10730-3
Arkivskaber: Anders Venning Stensgaard, Spørgeskema. - 30C-10730-1

Udskriften er baseret på 49 registreringer

Anders Venning
Modtagegruppe - chauffør for Hvidstengruppen
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 11
Anders Venning Steensgaard, vognmand
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 74,76.
Arkivhenvisninger
1) Besættelsesmuseet, Århus, Diverse, , På museum henligger beretning fra AVS om Hvidstengruppen og Hornslet- og Årsgruppen
Anders Venning Stensgaard, vogmand
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 23,24,25,29,30,31,32,33,34,36
Venning, vognmand
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 122
Anders Venning
Modtagegruppe

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 61
Anders Venning Stensgaard, vognmand
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 64,148
Anders Venning Stensgaard, vognmand
Modtagegruppe
Flugthjælp
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidstengruppen" (Axel Holm, 1945) Passim
Anders Venning Stensgaard

Litteratur
1) "Hvidstengruppen" (Axel Holm, 1945) s. 133 ff
Anders Venning Stensgaard

Litteratur
1) "Hvidstengruppen" (Axel Holm, 1945) s. 85 ff
Anders Venning Stensgaard
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den" (Peter Laursen, 1984) s. 62-63, 68, 88, 90-92
Anders Venning Stensgaard
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Anders Venning Stensgaard
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Anders Venning Stensgaard
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Anders Venning Stensgaard
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Anders Venning Stensgaard
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Anders Venning Stensgaard
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Anders Venning Stensgaard
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Anders Venning Stensgaard
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Anders Venning Stensgaard

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
2) Frihedsmuseet, DokReg, ,
3) Frihedsmuseet, DokReg, ,
4) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Anders Venning Stensgaard

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Anders Venning Stensgaard

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Anders Venning Stensgaard
Faldskærmsagent (Hjælper)
Flugthjælp
Andet - Våbentransport

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Anders Venning Stensgaard

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Anders Venning, vognmand
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Arresteret 11.03.1944. Idømt livsvarigt tysk tugthus
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-dagbog, I-II" (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1 169. 5,7
Anders Venning Stensgaard, vognmand
Modtagegruppe
Flugthjælp - bl. a. faldskærmsagent Lokblad
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Glimt af skæbnens hjul" (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2 45,47,49
Anders Venning Stensgaard, vognmand
Modtagegruppe (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Glimt af skæbnens hjul" (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2 45,47,49
Anders Venning Stensgaard, vognmand
Modtagegruppe (Fængslet)

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Glimt af skæbnens hjul" (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2 45,47,49
Anders Venning Stensgaard, vognmand
Modtagegruppe (Fængslet)

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Glimt af skæbnens hjul" (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2 45,47,49
Anders Venning Stensgaard, vognmand
Modtagegruppe (Fængslet)

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Glimt af skæbnens hjul" (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2 45,47,49
Anders Venning Stensgaard, vognmand
Modtagegruppe (Fængslet)

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Glimt af skæbnens hjul" (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2 45,47,49
Anders Venning Steensgaard, lillebilvognmand
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen." (N. Uldall-Jessen, 1946), Fem Aar, Indtryk og Oplevelser, bd. II 242-257
Anders Venning Steensgaard, vognmand
Modtagegruppe - Aktiv marts 1943
Modtagegruppe (Fængslet) - Arresteret 11. marts 1944, Århus, Horserød, Vestre Fængsel. Idømt 4 års tysk fængsel. Dreibergen.
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer" (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008 25-26, 40-41, 43-45, 47, 56, 64, 73-74, 78-79
Anders Venning Steensgaard, vognmand
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 27,45,93,134-135
Anders Stensgaard
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 123
Anders Venning Steensgaard
Almen illegal aktivitet
Flugthjælp
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 223, 351-352, 533
Ajs
Almen illegal aktivitet
Flugthjælp
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 223, 351-352, 533
Anders Venning Steensgaard, vognmand
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) 389
Anders Stensgaard, vognmand
Modtagegruppe
Modtagegruppe (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 33,41
Anders Stensgaard, vognmand
Modtagegruppe (Fængslet)

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 33,41
Anders Stensgaard, vognmand
Modtagegruppe (Fængslet)

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 33,41
Anders Stensgaard, vognmand
Modtagegruppe (Fængslet) - Idømt fire års tugthus

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 33,41
Venning, Ans, vognmand
Modtagegruppe (Fængslet) - Idømt fire års tugthus

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 33,41
Anders Venning Steensgaard, vognmand
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 235
Anders Venning, vognmand
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Vestre Fængsel, samlecelle C 2 sammen Chr. Ulrik Hansen og hele Hvidstengruppen

Litteratur
1) "Gestapo paa Jagt. Beretning af en Mand fra Farsøegnen." (, 1956), Fra HImmerland og Kjær Herred, 45 217
Anders Venning Stensgaard, vognmand
Modtagegruppe
Modtagegruppe (Fængslet) - Arresteret 11. marts 1944, Horserødlejren, Vestrefængsel, 27.juni 1944 idømt 4 års fængsel
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Svend, Bjørn og Pie. Tre søskende i modstandskampen" (Kim Lykke Jensen, 2021) 43,74,132,140,166
Anders Venning Stensgaard, vognmand
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) 151, 546
Venning
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Hvidstengruppen - og min far Knud Christensen" (Merete Nissen, 2016), Historisk Årbog fra Randers Amt, 2016 31
Anders Venning Stensgaard, lillevognmand
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Andet (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidstengruppen - og min far Knud Christensen" (Merete Nissen, 2016), Historisk Årbog fra Randers Amt, 2016 32
Anders Venning Stensgaard, vognmand
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandskampens børn" (Andreas Fugl Thøgersen, 2013) 133

Udviklet af ditmer a/s