Carl-Gustav Grüner Schøller

Dæknavn(e): Blad , Lind , Blad, Lind , Lind, Blad, Lind, Blad , Hr. Blad, Hr. Lind , LIND , Lind. Blad.
Født 22.05.1903
Død 25.08.1981
Kaptajn af Linjen, Kaptajn, Oberstløjtnant, Officer, officer, soldat, kaptajn, Militær rådgiver, Kaptajn i militæret, officer, ingeniør, Kaptajn, chef militære bygningsdistrikt, Ingeniør, Kaptajn (hæren), Ingeniørkaptajn, Oberst, Kaptajn (hær), Kaptajn i hæren
Region I (Nordjylland), Region III (Sydjylland), Region II (Midtjylland)
Regionsleder, Bennikes stedfortræder, Kaptajn, Chef Region I, Kaptajn, kaptajn, Regionschef, Leder, leder, Chef, Leder af Region 1, Regionsleder/Byleder, Regionschef for region Nordjylland, Chef for den illegale hær Region I, Regionschef Nordjylland, Chef for region Jylland

Adresser

Vesterbrogade 17, Viborg
Jylland
Kolding
Randers
Vborg
Viborg
Aalborg

Tilknytning til undergrundshæren

Region I (Nordjylland) , Regionsledelsen (Region 1)

Biografi

En biografi af Carl-Gustav Grüner Schøller er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Viborg-Egnen under anden verdenskrig bd.2 s.85 1984/Stig Sumborg

Organisationstilknytning

Den lille generalstab
Den Militære Efterretningstjeneste
Frihedsrådets Kontaktudvalg
Frihedsrådets Lokalkomité
Modstandsledelsen (Region 1)
Regionsledelsen (Region 1)

Modstandsaktivitet

Administration
Almen illegal aktivitet
Andet
Efterretning
Jernbanesabotage
Jernbanesabotage (hjælper)
Militærgruppe
Militærgruppe (R1-gruppe)
Modtagegruppe
Organisation
Organisation (flygtet)
Radiosending
Ruteaktivitet
Sabotage

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, 07B.10.183/II, Styrkeliste Viborg Sektion, Løst indlæg: Region I, Staben
Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Aksel Nørgaard modstandsarbejdet i Kaas og Pandrup. Side 21-22
Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Korrespondance m.v. med J. Kromann
Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 60 - Knud Christensen - beretning fra Carl Gustav G Schøller med påførte kommentarer
Landsarkivet for Nørrejylland, Diverse, , På arkiv henligger under Håndskriftssamlingen,dk, 1940-45 Schøllers rapport fra 1956: Træk af modstandskampen 1940-45 med særligt henblik på region I med diverse bilag fra andre. Mat. er klausuleret
Lemvig Lokalhistoriske Arkiv, Nogle oplysninger om modstandsbevægelsen i Lemvig, IV: Helge Balle, s. 31-32, 39, 53
Lemvig Lokalhistoriske Arkiv, Nogle oplysninger om modstandsbevægelsen i Lemvig, IV: Helge Balle, s. 53
Rigsarkivet, 0990, Region I, Viborg, Styrkeliste pr. 7/5 1945, Pakke 39

Litteraturhenvisninger

Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), s. 210
Besættelsestiden i Nordjylland (Ole Neimann, 1992), s. 121
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 185
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 257
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 272
De væbnede styrker (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2, 743 (Billede), 744
Den jydske Modstandsbevægelse (Jørgen Drachmann, 1945), Da Danmark kaldte - Bogen om Modstandsbevægelsen skrevet af Aktivister, 196, 235, 236
Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale) (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000), 63,67,78
Det vestlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2021), 69, 109-128, 165, 209, 230, 232, 265, 267, 291-295, 491, 492, 619, 623
Dobbeltagenten: En stikkers historie (Jørgen Røjel, 2000), 97
Elefanten - en biografi om Flemming Juncker (Svend Ove Gade, 2007), 131, 140, 142, 143, 144
En familie under besættelsen (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 86, 101, 103,105, 107f, 112 ff, 124.
En modstandsgruppes historie, bd. 1 (, 1982), 117
Europas bedste nedkastningschef - Toldstrup (Peter Laursen, 1985), 60
Faldskærmsfolk (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986), 113-115, 126
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 163,181,182
FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8. (Jean Seeberg, 2022), 249
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 327
Gå til modstand ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961), 137-149
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 31, 123, 152-158, 175, 183
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), 114, 144, 145, 193, 203, 205-210, 215
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 78
I Toldstrups tjeneste (Jørgen Hesseldahl, 1994), 60-61,88
Illegal aktivitet i Frederiks under besættelsen (Leif Werge Kallmayer, 2010), 12
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 35
Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991, 11,15
Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig (Aage Trommer, 1971), 79, 80, 87, 91, 142, 165
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 11, 16, 70, 76ff, 86, 94, 98, 116, 118, 126, 129f, 133, 136f, 143f, 146, 149ff, 160, 164, 173f
Langå - broernes by. Da Langåbroerne blev sprængt (Ove Rosenkvist, 2013), 110
Leg med lynet (Arne Espegaard, 1984), 42, 54
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1. (Hans Christian Bjerg, 1985), 126, 265, 280, 281, 285
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2., 14, 173, 178
Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2) (Knud J. V. Jespersen, 2000), 261
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 115
Midt-og Vestjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2022), 201, 202, 206, 218, 219, 223, 363, 651
Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 442
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 144, 174, 305, 308-314, 374, 378, 383, 386, 392, 450, 476
Modstand i svøb. Et mini-arkiv. (Jørgen Hæstrup, 1978), Festskrift til Johan Hvidtfeldt , 168
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), 173,267,344,390,423,451
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 102
Modstandsarbejde i Jylland (Frits G. Tillisch, 1995), Militært Tidsskrift 124:2, 111.
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 166, 275
Modstandsbevægelsen i Viborg (Sven Bækholm, 1965), Fra Viborg Amt, 32, 1965, 182
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 44,92
Natten der varede otte dage (Anders Bjørnvad, 1967), 90
Overgaard (, 1997), 193
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 13, 16ff, 26, 34, 38, 43, 70
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 13,16,26,34,38,43,70,128,
Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45 (Peter Birkelund, 2011), 15-17,22
Sabotage (Erik Johannesen, 1995), 56ff.
Sprængningsforsøget ved Lunderskov (C. G. Schøller, 1961), Går til modstand, 137
Toldstrup - en biografi om en modstandshelt (Sven Ove Gade, 2011), 76.79, 84-85, 96-97, 99, 101, 116, 122
Tropsfører Knud og kompagnichef Jacob (Lars Peter Sørensen, 1985), 19
Træk fra modstandskampen 1940-1945 (Carl-Gustav Grüner Schøller, 1956), Alle. Er forfatter til bogen.
Uden kamp ingen sejr (Toldstrup, 1947), 49-59-66
Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid., 151, 156, 160, 162
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 61, 88, 124, 125, 128, 144, 254-256, 469, 617, 645, 650, 651
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 50,51,93
Viborg by og egn: Under besættelsen 1940-45. (Helmuth Spanggaard, 2000), 76
Viborg i august 1943 (Henrik Gjøde Nielsen, 1993), Fra Viborg Amt 1993, s. 135 f
Viborg under besættelsen (Helmuth Spanggaard Pedersen, 1971), 64
Viborgs historie, bd. 3: 1940-1997: Besættelsestiden (Henning Poulsen, 1997), 31
Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn. (Børge Møller, 2018), 29, 30, 112, 113,117, 118, 120, 121
Vælg din egen skæbne (Erik Rørbæk Madsen, 1995), 154
Vælg din egen skæbne (Erik Rørbæk Madsen, 1995), 195,214,216,223,225-227,229-234
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 74, 104, 223
Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2020), 115, 122, 221, 270, 317, 333, 338

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Carl-Gustav Grüner Schøller - 07H-11082
Arkivskaber: Carl-Gustav Grüner Schøller - 07B-11439
Arkivskaber: Carl-Gustav Grüner Schøller - 07B-11440
Arkivskaber: Richard Bach, "Min fars erindringer. Richard Bach - 01.06.1917 - 21.02.2005." Fotokopi. - 07B-12584-1

Udskriften er baseret på 102 registreringer

Carl-Gustav Grüner Schøller, kaptajn af linjen, regionsleder
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Staben
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, 07B.10.183/II, Styrkeliste Viborg Sektion, Løst indlæg: Region I, Staben
2) Rigsarkivet, 0990, Region I, Viborg, Styrkeliste pr. 7/5 1945, Pakke 39
3) Frihedsmuseet, DokReg,
4) Frihedsmuseet, DokReg, 11438
5) Frihedsmuseet, DokReg,
6) Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 60 - Knud Christensen - beretning fra Carl Gustav G Schøller med påførte kommentarer
7) Landsarkivet for Nørrejylland, Diverse, , På arkiv henligger under Håndskriftssamlingen,dk, 1940-45 Schøllers rapport fra 1956: Træk af modstandskampen 1940-45 med særligt henblik på region I med diverse bilag fra andre. Mat. er klausuleret
Carl-Gustav Grüner Schøller, kaptajn
Militærgruppe
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Besættelsestiden i Nordjylland" (Ole Neimann, 1992) s. 121
C. G. Schøller, kaptajn
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 166, 275
Carl-Gustav Schöller, kaptajn
Efterretning
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 327
2) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) s. 210
C. G. Schøller, oberstløjtnant, bennikes stedfortræder
Administration
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En familie under besættelsen" (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 86, 101, 103,105, 107f, 112 ff, 124.
Blad, bennikes stedfortræder
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En familie under besættelsen" (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 86, 101, 103,105, 107f, 112 ff, 124.
C. G. Schøller, kaptajn, chef region i
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Elefanten - en biografi om Flemming Juncker" (Svend Ove Gade, 2007) 131, 140, 142, 143, 144
Lind, kaptajn, chef region i
Ruteaktivitet
Radiosending
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Elefanten - en biografi om Flemming Juncker" (Svend Ove Gade, 2007) 131, 140, 142, 143, 144
C.G.I. Schøller, kaptajn
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 13, 16ff, 26, 34, 38, 43, 70
Blad, kaptajn
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 13, 16ff, 26, 34, 38, 43, 70
Lind, kaptajn
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 13, 16ff, 26, 34, 38, 43, 70
C.G. Schøller, kaptajn
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 11, 16, 70, 76ff, 86, 94, 98, 116, 118, 126, 129f, 133, 136f, 143f, 146, 149ff, 160, 164, 173f
Blad
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 11, 16, 70, 76ff, 86, 94, 98, 116, 118, 126, 129f, 133, 136f, 143f, 146, 149ff, 160, 164, 173f
C. G. Schøller, officer
Administration

Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 50,51,93
C. G. Schøller, officer
Administration

Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 50,51,93
C.G.I. Schøller, soldat, kaptajn
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 115
Blad, Lind, kaptajn
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 115
C. G. Schøller, oberstløjtnant
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 185
C. G. Schøller, kaptajn, regionschef
Administration
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "I Toldstrups tjeneste" (Jørgen Hesseldahl, 1994) 60-61,88
Schøller, kaptajn, leder
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 257
Schøller, kaptajn, leder
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 272
C.G.G. Schøller, kaptajn, chef
Organisation
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 13,16,26,34,38,43,70,128,
Blad, Lind, kaptajn, chef
Organisation
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 13,16,26,34,38,43,70,128,
C. G. Schøller
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Gå til modstand" ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961) 137-149
Schøller, regionsleder
Organisation
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Arkivhenvisninger
1) Lemvig Lokalhistoriske Arkiv, Nogle oplysninger om modstandsbevægelsen i Lemvig, IV: Helge Balle, s. 31-32, 39, 53
Lind
Region I (Nordjylland)
Arkivhenvisninger
1) Lemvig Lokalhistoriske Arkiv, Nogle oplysninger om modstandsbevægelsen i Lemvig, IV: Helge Balle, s. 53
Blad
Region I (Nordjylland)
Arkivhenvisninger
1) Lemvig Lokalhistoriske Arkiv, Nogle oplysninger om modstandsbevægelsen i Lemvig, IV: Helge Balle, s. 53
C.G. Schøller, militær rådgiver, kaptajn
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 49-59-66
Carl-Gustav Grüner Schøller, kaptajn i militæret, leder af region 1
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Aksel Nørgaard modstandsarbejdet i Kaas og Pandrup. Side 21-22,
Lind, militær rådgiver, kaptajn
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 49-59-66
Blad, kaptajn i militæret, leder af region 1
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 49-59-66
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Aksel Nørgaard modstandsarbejdet i Kaas og Pandrup. Side 21-22
Carl-Gustav Grüner Schøller, officer, ingeniør, kaptajn
Organisation
Jernbanesabotage

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 163,181,182
Lind, Blad, officer, ingeniør, kaptajn
Organisation
Jernbanesabotage

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 163,181,182
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Korrespondance m.v. med J. Kromann
Carl Gustav Schøller, kaptajn, regionsleder/byleder
Administration
Region I (Nordjylland)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) 15-17,22
C. G. Schøller
Region III (Sydjylland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Carl-Gustav Grüner Schøller

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
C.G. Schøller
Jernbanesabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Sprængningsforsøget ved Lunderskov" (C. G. Schøller, 1961), Går til modstand 137
Schøller, kaptajn, chef militære bygningsdistrikt
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Viborg under besættelsen" (Helmuth Spanggaard Pedersen, 1971) 64
C. G. Schøller, kaptajn, regionschef for region nordjylland
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Viborg by og egn: Under besættelsen 1940-45." (Helmuth Spanggaard, 2000) 76
Schøller
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale)" (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000) 63,67,78
C.-G.G. Schöller, kaptajn
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Viborg" (Sven Bækholm, 1965), Fra Viborg Amt, 32, 1965 182
Carl-Gustav Schøller
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand i svøb. Et mini-arkiv." (Jørgen Hæstrup, 1978), Festskrift til Johan Hvidtfeldt 168
Carl-Gustav Grüner Schøller, ingeniør
Efterretning
Jernbanesabotage
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Træk fra modstandskampen 1940-1945" (Carl-Gustav Grüner Schøller, 1956) Alle. Er forfatter til bogen.
Carl Gustav Grüner Schøller, ingeniør
Efterretning
Jernbanesabotage
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Træk fra modstandskampen 1940-1945" (Carl-Gustav Grüner Schøller, 1956) Alle. Er forfatter til bogen.
Carl-Gustav Grüner Schøller, ingeniør, regionschef
Efterretning
Jernbanesabotage
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Træk fra modstandskampen 1940-1945" (Carl-Gustav Grüner Schøller, 1956) Alle. Er forfatter til bogen.
C. G. G. Schöller, kaptajn (hæren), chef for den illegale hær region i
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Viborgs historie, bd. 3: 1940-1997: Besættelsestiden" (Henning Poulsen, 1997) 31
Carl-Gustav Grüner Schøller

Litteratur
1) "Viborg i august 1943" (Henrik Gjøde Nielsen, 1993), Fra Viborg Amt 1993 s. 135 f
Hr. Blad, Hr. Lind, ingeniør
Efterretning
Jernbanesabotage
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Træk fra modstandskampen 1940-1945" (Carl-Gustav Grüner Schøller, 1956) Alle. Er forfatter til bogen.
C. C. Schøller, kaptajn
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vælg din egen skæbne" (Erik Rørbæk Madsen, 1995) 195,214,216,223,225-227,229-234
Blad, kaptajn
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vælg din egen skæbne" (Erik Rørbæk Madsen, 1995) 195,214,216,223,225-227,229-234
C. C. Schøller, kaptajn
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vælg din egen skæbne" (Erik Rørbæk Madsen, 1995) 154
C G Schøller, kaptajn
Militærgruppe (R1-gruppe)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Illegal aktivitet i Frederiks under besættelsen" (Leif Werge Kallmayer, 2010) 12
Lind, kaptajn
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vælg din egen skæbne" (Erik Rørbæk Madsen, 1995) 154
Schøller
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Tropsfører Knud og kompagnichef Jacob" (Lars Peter Sørensen, 1985) 19
Blad
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Tropsfører Knud og kompagnichef Jacob" (Lars Peter Sørensen, 1985) 19
K. G. Schøller, ingeniørkaptajn
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke" (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991 11,15
Schøller, kaptajn
Andet

Litteratur
1) "Europas bedste nedkastningschef - Toldstrup" (Peter Laursen, 1985) 60
Carl-Gustav Grüner Schøller, kaptajn
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 61, 88, 124, 125, 128, 144, 254-256, 469, 617, 645, 650, 651
Blad, Lind, kaptajn
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 61, 88, 124, 125, 128, 144, 254-256, 469, 617, 645, 650, 651
Schøller, kaptajn
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 44,92
C. G. Schøller, kaptajn
Organisation
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 29, 30, 112, 113,117, 118, 120, 121
Blad, kaptajn
Organisation
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 29, 30, 112, 113,117, 118, 120, 121
CG Schøller, kaptajn
Almen illegal aktivitet
Militærgruppe
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet" (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. 151, 156, 160, 162
CG Schøller, kaptajn
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet" (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. 151, 156, 160, 162
C. G. Schøller, kaptajn
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den jydske Modstandsbevægelse" (Jørgen Drachmann, 1945), Da Danmark kaldte - Bogen om Modstandsbevægelsen skrevet af Aktivister 196, 235, 236
C.G.G. Schøller, kaptajn
Efterretning
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i Jylland" (Frits G. Tillisch, 1995), Militært Tidsskrift 124:2 111.
Schøller, kaptajn
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Overgaard" (, 1997) 193
C. G. Schøller, kaptajn
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 74, 104, 223
Lind, Blad, kaptajn
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 74, 104, 223
Schøller, kaptajn
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En modstandsgruppes historie, bd. 1" (, 1982) 117
Carl Gustav Schøller, oberst
Organisation
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 78
Schøller, oberstløjtnant
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 35
Carl-Gustav Schøller, kaptajn
Efterretning
Organisation
Organisation (Flygtet)
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "De væbnede styrker" (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2 743 (Billede), 744
Car-Gustav Schøller, kaptajn
Efterretning
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 102
C.G. Schøller, kaptajn, regionsleder
Organisation (Flygtet)
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 113-115, 126
Carl-Gustav Schøller, kaptajn
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 442
Schøller, officer, regionschef nordjylland
Andet
Region I (Nordjylland)
Frihedsrådets Kontaktudvalg
Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 56ff.
Schøller, kaptajn, regionsleder
Organisation
Andet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) 114, 144, 145, 193, 203, 205-210, 215
Lind, Blad, kaptajn, regionsleder
Organisation
Andet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) 114, 144, 145, 193, 203, 205-210, 215
C.C. Schøller
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Natten der varede otte dage" (Anders Bjørnvad, 1967) 90
Carl-Gustav Schøller, kaptajn (hær)
Militærgruppe
Organisation
Efterretning
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) 173,267,344,390,423,451
Lind, kaptajn (hær)
Militærgruppe
Organisation
Efterretning
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) 173,267,344,390,423,451
C. G. Schøller, oberstløjtnant
Efterretning
Region I (Nordjylland)
Frihedsrådets Lokalkomité
Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 31, 123, 152-158, 175, 183
Carl-Gustav G. Schøller
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 261
LIND
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 261
Carl-Gustav Grüner Schøller
Efterretning
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 14, 173, 178
Carl Gustav G Schøller, oberstløjtnant
Militærgruppe
Efterretning
Jernbanesabotage

Den Militære Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1." (Hans Christian Bjerg, 1985) 126, 265, 280, 281, 285
Karl Gustav Schøller, kaptajn, chef for region jylland
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Dobbeltagenten: En stikkers historie" (Jørgen Røjel, 2000) 97
C. G. Schøller, kaptajn
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig" (Aage Trommer, 1971) 79, 80, 87, 91, 142, 165
C. G. Schøller, kaptajn
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig" (Aage Trommer, 1971) 79, 80, 87, 91, 142, 165
Carl-Gustav Grüner Schøller, kaptajn
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 115, 122, 221, 270, 317, 333, 338
Blad, Lind, kaptajn
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 115, 122, 221, 270, 317, 333, 338
Carl-Gustav Schøller, kaptajn
Militærgruppe
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 144, 174, 305, 308-314, 374, 378, 383, 386, 392, 450, 476
Lind. Blad., kaptajn
Militærgruppe
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 144, 174, 305, 308-314, 374, 378, 383, 386, 392, 450, 476
Schøller, kaptajn
Organisation
Jernbanesabotage (Hjælper)
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Leg med lynet" (Arne Espegaard, 1984) 42, 54
Blad, regionschef
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) 249
Carl Gustav Grüner Schøller, kaptajn i hæren, regionschef
Organisation
Efterretning
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det vestlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2021) 69, 109-128, 165, 209, 230, 232, 265, 267, 291-295, 491, 492, 619, 623
Blad, kaptajn i hæren, regionschef
Organisation
Efterretning
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det vestlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2021) 69, 109-128, 165, 209, 230, 232, 265, 267, 291-295, 491, 492, 619, 623
Carl-Gustav Schøller, kaptajn
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Langå - broernes by. Da Langåbroerne blev sprængt" (Ove Rosenkvist, 2013) 110
Carl-Gustav Grüner Schøller, kaptajn i hæren
Organisation
Efterretning
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Midt-og Vestjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2022) 201, 202, 206, 218, 219, 223, 363, 651
C.G. Schøller, kaptajn, regionsleder
Organisation
Region I (Nordjylland)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Toldstrup - en biografi om en modstandshelt" (Sven Ove Gade, 2011) 76.79, 84-85, 96-97, 99, 101, 116, 122
Lind, kaptajn, regionsleder
Organisation
Region I (Nordjylland)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Toldstrup - en biografi om en modstandshelt" (Sven Ove Gade, 2011) 76.79, 84-85, 96-97, 99, 101, 116, 122

Udviklet af ditmer a/s