Willy Jensen

Dæknavn(e): Carl , Winther , Carl. Winther
Bogholder, bogholder
Region I (Nordjylland)
Leder, Gruppeleder, Byleder - Skive, Leder af våbenmodtagelsen i Holstebro, Byleder og gruppeleder, Bykommandant, Byleder

Adresser

Holstebro
Skive


Notater

1944 til 01.1945, Refererede til Toldstrup. Flyttede midt januar til Skive
01.02.1945 til 23.05.1945, Efter Knud Nørlem Andersen var arresteret, overtog Willy Jensen ledelsen af "Skive Terrænsportsforening" og byledelsen.I de følgende måneder fik han sammen med flere hjælpere reorganiseret modstandsbevægelsen. Der blev atter nedkastet våben fra d. 1/3-1945.Var også med til at opstille modstandsgrupper i Salling og Fjends. Holdt tale på Østertorv i Skive da englænderne "befriede" byen 23/5-1945.

Organisationstilknytning

Dagdriverbanden

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Illegal presse
Jernbanesabotage
Lokalkomite
Lokalkomite - Byleder for Skive.
Militærgruppe (S-gruppe)
Modtagegruppe
Modtagegruppe - "Skive Terrænsportsforening."
Organisation
Organisation - Skulle reorganisere modstandsarbejdet i byen.
Sabotage
Sabotage - Byledelse

Litteraturhenvisninger

125 år på Skiveegnen, byen, egnen og Salling Bank, 1876-2001 (Niels Mortensen , 2000), 183-184.
Anton Rask - landsbylæge, modstandsmand og diplomat (Merete Just, 2013), 67
Det vestlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2021), 134-138, 195, 197
FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8. (Jean Seeberg, 2022), 175-179, 377, 398
Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv. (*, 1996), 35ff
Korttegneren og pressefotografen (Peter Nørskov, 2011), 147
Midt-og Vestjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2022), 292
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 135,140.
Uden kamp ingen sejr (Toldstrup, 1947), 189-190
Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2020), 319-321

Udskriften er baseret på 15 registreringer

Willy Jensen, bogholder, leder
Lokalkomite - Byleder for Skive.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 135,140.
Willy Jensen, bogholder, gruppeleder
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Dagdriverbanden
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 189-190
Carl, bogholder, gruppeleder
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Dagdriverbanden
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 189-190
Willy Jensen, bogholder, byleder - skive
Lokalkomite
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Anton Rask - landsbylæge, modstandsmand og diplomat" (Merete Just, 2013), 67
Winther, bogholder, byleder - skive
Lokalkomite
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Anton Rask - landsbylæge, modstandsmand og diplomat" (Merete Just, 2013), 67
Willy Jensen, leder af våbenmodtagelsen i holstebro
Organisation
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv." (*, 1996), 35ff
Carl, leder af våbenmodtagelsen i holstebro
Organisation
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv." (*, 1996), 35ff
Willy Jensen, byleder og gruppeleder
Modtagegruppe - "Skive Terrænsportsforening."
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "125 år på Skiveegnen, byen, egnen og Salling Bank, 1876-2001" (Niels Mortensen , 2000) 183-184.
Winther, byleder og gruppeleder
Modtagegruppe - "Skive Terrænsportsforening."
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "125 år på Skiveegnen, byen, egnen og Salling Bank, 1876-2001" (Niels Mortensen , 2000) 183-184.
Willy Jensen, bykommandant
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Korttegneren og pressefotografen" (Peter Nørskov, 2011) 147
Willy Jensen
Sabotage - Byledelse
Militærgruppe (S-gruppe)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 319-321
Willy Jensen, byleder
Organisation - Skulle reorganisere modstandsarbejdet i byen.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) 175-179, 377, 398
Willy Jensen, bogholder, byleder
Modtagegruppe
Illegal presse
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det vestlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2021) 134-138, 195, 197
Carl. Winther, bogholder, byleder
Modtagegruppe
Illegal presse
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det vestlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2021) 134-138, 195, 197
Willy Jensen, byleder
Jernbanesabotage
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Midt-og Vestjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2022) 292

Udviklet af ditmer a/s