A.H. Vedel

Viceadmiral, Viceadmiral, næstkomm. i Søværnet, Admiral, Vice admiral, admiral, Viceadmiral. Admiral., Viceadmiral, Marineministeriet, vieadmiral, viceadmiral
Region VI (København)
Viceadmiral

Adresser

København
Stockholm


Notater

09.1943 til 06.05.1945, Chef for Marinen
Fra 29.08.1943, I bogen stavet Wedel

Organisationstilknytning

Frihedsrådets Kommandoudvalg

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Andet - Ansvarlig for flådens sænkning 29. august 1943
Andet - beordrede Flåden sænket 29 aug 43
Andet - modtog penge til det illegale militære arbejde
Andet (hjælper) - Nægtede at bede Sverige returnere færgen “Storebælt”, som var blevet kapret af modstandsbevægelsen.
Andet (situationsbetinget) - Gav ordre til at sænke flådens skibe eller sejle dem til Sverige, så de ikke blev overtaget af tyskerne.
Efterretning - Fik efteretninger fra Marinestabens pressetjeneste
Militærgruppe
Organisation
Organisation - Ansvarlig for sænkning af flådens skibe 29.08.1943
Organisation - Beordrede flåden sænket 29.8.1943
Organisation - Chef for flåden.
Organisation - Flådens chef
Organisation - Flådens øverste chef
Organisation - Gav ordre til sænkning af den danske flåde.
Sabotage (situationsbetinget) - Gav ordre til sænkning af den danske flåde

Registrering i database over søfolk & soldater i allieret tjeneste

A.H. Vedel er registreret i databasen over søfolk & soldater i allieret tjeneste.
Se den fulde registrering her i databasen.

Litteraturhenvisninger

De illegale (Erik Johannesen, 1983), 83
De kom til Dachau (Lars Ringholm, 1997), Frihedsmuseets Vanner. årsskrift 1996., 50
De væbnede styrker (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2, 726, 735, 737
Den Danske Brigade (Jørgen Benzon, 1945), Dan Danmark kaldte, 127
Den danske Brigade i Sverige - dens tilblivelse og skæbne (K. V. Nielsen, 1985), 11, 26
Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: Marinen i Sverige 1943-1945 (, 1995), s. 3, 40 og 45
En afbrudt flugt til Sverige (Erik Henriques Bing, 2018), 215
Federspiel. En dansk europæer. (Ditlev Tamm, 2005), 114
Fløjlshandskens politik - Færgen Storebælts kapring 1944 og den tyske gengældelsesaktion (John T. Lauridsen, 2021), Historisk Tidsskrift, bind 121, hæfte 2, 476, 478
Fra solskin til tusmørke (Varinka Wichfeld Muus, 1994), 120
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 44, 85, 133, 219-221
I Danmarks Frihedsråd, bind 1 (Frode Jakobsen, 1975), 114
I kamp for Danmark. Danske skæbner i 2. Verdenskrig. (Sven Arvid Birkeland, 2013), 65
Inside SOE (E. H. Cookridge, 1966), 584
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1. (Hans Christian Bjerg, 1985), 224,228, 249-250, 252, 254, 288, 290, 292, 298-301
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2., 51, 52, 58, 64, 100
Manden der ikke kunne tie (Carl Otto Brix, 2005), 77
Modstandsbevægelsen (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3, 1518, 15790(Forbogstaver i Personregister)
Morfars dagbog (Tom Thingaard Pedersen, 2020), 54
Oprør. Da danskerne sagde nej til den tyske besættelsesmagt. (Andreas Skov, 2003), 147, 160, 162-5, 167
Per Federspiels foredrag på Frihedsmuseet om besættelsestiden (Per Federspiel, 1982), FV. Frihedskampens Veteraner, 88., 45
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 125.
Sommeren '45. Fra overmod til mismod. (Per Stig Møller, 2019), 193
The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa. (Ronald Seth, 1956), 114, 115
Turen går til besættelsestidens København (Sofie Lene Bak m.fl., 2017), 69
Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 48

Udskriften er baseret på 26 registreringer

A.H. Vedel, viceadmiral
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 125.
A.H. Vedel, viceadmiral
Andet - modtog penge til det illegale militære arbejde
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 48
Vedel, viceadmiral
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "De væbnede styrker" (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2 726, 735, 737
A.H. Vedel, viceadmiral, næstkomm. i søværnet
Andet (Situationsbetinget) - Gav ordre til at sænke flådens skibe eller sejle dem til Sverige, så de ikke blev overtaget af tyskerne.
Region VI (København)
Litteratur
1) "The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa." (Ronald Seth, 1956) 114, 115
Vedel, viceadmiral
Organisation - Flådens øverste chef
Region VI (København)
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen" (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3 1518, 15790(Forbogstaver i Personregister)
Vedel, admiral
Organisation - Beordrede flåden sænket 29.8.1943

Litteratur
1) "Per Federspiels foredrag på Frihedsmuseet om besættelsestiden" (Per Federspiel, 1982), FV. Frihedskampens Veteraner, 88. 45
Vedel, vice admiral
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Inside SOE" (E. H. Cookridge, 1966) 584
Vedel, viceadmiral
Andet - Ansvarlig for flådens sænkning 29. august 1943
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 120
A. H. Vedel, viceadmiral
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 44, 85, 133, 219-221
Vedel, admiral
Organisation - Ansvarlig for sænkning af flådens skibe 29.08.1943
Region VI (København)
Litteratur
1) "Federspiel. En dansk europæer." (Ditlev Tamm, 2005) 114
A.H. Vedel, admiral
Organisation

Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 1" (Frode Jakobsen, 1975) 114
Vedel, viceadmiral
Organisation - Gav ordre til sænkning af den danske flåde.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Oprør. Da danskerne sagde nej til den tyske besættelsesmagt." (Andreas Skov, 2003) 147, 160, 162-5, 167
A. H. Vedel, viceadmiral
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 51, 52, 58, 64, 100
A Vedel, viceadmiral. admiral.
Organisation - Chef for flåden.

Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1." (Hans Christian Bjerg, 1985) 224,228, 249-250, 252, 254, 288, 290, 292, 298-301
A.H. Vedel, admiral
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "De illegale" (Erik Johannesen, 1983) 83
A. Vedel, viceadmiral
Organisation

Litteratur
1) "Sommeren '45. Fra overmod til mismod." (Per Stig Møller, 2019) 193
A. H. Vedel, viceadmiral
Organisation

Litteratur
1) "Manden der ikke kunne tie" (Carl Otto Brix, 2005) 77
Vedel, viceadmiral
Militærgruppe

Litteratur
1) "Den Danske Brigade i Sverige 1943-1945: Marinen i Sverige 1943-1945" (, 1995) s. 3, 40 og 45
Vedel, viceadmiral
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "De kom til Dachau" (Lars Ringholm, 1997), Frihedsmuseets Vanner. årsskrift 1996. 50
Vedel, viceadmiral
Militærgruppe

Litteratur
1) "Den Danske Brigade" (Jørgen Benzon, 1945), Dan Danmark kaldte 127
Vedel, viceadmiral, marineministeriet, viceadmiral
Sabotage (Situationsbetinget) - Gav ordre til sænkning af den danske flåde
Efterretning - Fik efteretninger fra Marinestabens pressetjeneste
Region VI (København)
Litteratur
1) "I kamp for Danmark. Danske skæbner i 2. Verdenskrig." (Sven Arvid Birkeland, 2013) 65
A.H. Vedel, vieadmiral
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Turen går til besættelsestidens København" (Sofie Lene Bak m.fl., 2017) 69
Vedel, admiral
Organisation - Flådens chef
Region VI (København)
Litteratur
1) "Den danske Brigade i Sverige - dens tilblivelse og skæbne" (K. V. Nielsen, 1985) 11, 26
A.H. Vedel, admiral
Andet - beordrede Flåden sænket 29 aug 43
Region VI (København)
Litteratur
1) "En afbrudt flugt til Sverige" (Erik Henriques Bing, 2018) 215
Vedel, viceadmiral
Andet (Hjælper) - Nægtede at bede Sverige returnere færgen “Storebælt”, som var blevet kapret af modstandsbevægelsen.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fløjlshandskens politik - Færgen Storebælts kapring 1944 og den tyske gengældelsesaktion" (John T. Lauridsen, 2021), Historisk Tidsskrift, bind 121, hæfte 2 476, 478
Vedel, viceadmiral
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Morfars dagbog" (Tom Thingaard Pedersen, 2020) 54

Udviklet af ditmer a/s