Anton Ingersøn Toldstrup

Dæknavn(e): Toldstrup , Corn , Jens , Terkildsen , Støvring , Fætter , Jens Toldstrup, Anton Jensen, Toldstrup, Støvring, Told, Fætter , Toldstrup, Anton Jensen , Jens Toldstrup , Anton Toldstrup, "Toldstrup" , Tolderen , Corn, Jens , Anton J. Toldstrup, Jens Toldstrup, Kjeldsen , TOLDSTRUP , Jens Toldstrup, Støvring , Toldstrup,Fætter, Corn, Støvring
Født 30.06.1915
Død 19.03.1991
Toldassistent, Toldassistent, senere Fabrikant, Tolder, Toldassistent. løjtnant af reserven, løjtnant, Løjtnant, Toldassistant, Nedkastningschef, Toldassistent,løjtnant og spejderfører., toldassistent, toldkomtrollør, Reserveofficer, tolder, Toldass., Toldassistent, løjtnant, tolder, Toldassistent, løjtnant af reserven, Toldassistent, Løjtnant af reserven, Toldbetjent
Region I (Nordjylland), Region II (Midtjylland), Region III (Sydjylland)
Regionsleder, Organisator, Nedkastningschef for Jylland, Chef for Nordjylland, Nedkastningschef, Modtagel.og modstandschef, Leder, Regions- og nedkastningschef, Modtagechef, Leder af Reg. I, Modtageschef f. Jylland, Regionschef og nedkastningchef, Nedkast.chef og chef for Reg.1, Nedkastningschef i Jylland, Chef for modtagegrupperne i Jylland, Jyllandsledelsen, Regionsleder !, Chef våbenmodtagelse i Jylland, Leder af modtagegrp Jylland., Gruppeleder og nedkastningschef, Jyllandsleder. Modtagegrupper/sabotage, Jysk nedkastningschef, nedkastningschef, Nedkastningschef Jylland, Sabotagechef, Jylland, Jyllandsleder af modstandsbevægelsen, Regionsleder i region 1, Jyllandschef, Modtageleder, regionsleder, Modtagechef Nordjylland, Modtageleder (Jylland), Nedkastnings chef Nord & Midtjylland, Leder modtagelse Jylland, Regionsleder Jylland, Jyllandsleder, Modtagelsesleder, Nedkastningschef, Jylland, Modtagechef i Jylland, I modstandsbevægelsens hovedledelse

Adresser

Godset Østergaard, " sommerlejr.", Salling
Guldbergsgade, Aarhus
Marienhøj, Hadsund
Skive, Århus, Randers, Aalborg
Holstebro
Hørning
Jylland
Nordjylland
Randers
Skive
Ålborg
Ålborg
Aalborg
Århus
Århus fra sommeren 1944 Ålborg

Tilknytning til undergrundshæren

Region I (Nordjylland) , Regionsledelsen (Region 1)
Region I (Nordjylland) , Jyllandsledelsen
Region II (Midtjylland), Aarhus Distrikt (S)


Billedkilde: Frihedsmuseet 42T0000017

Notater

Fra 12.1943, Er nævnt en passant som Flemming Juncker's næstkommanderende
1943 til 1945, Distribution af illegale blade og bøger i 43. Arresteret 29-8-43, løsladt 7 uger senere. Kom ind i nedkastningsarbejde gennem Christian U. Chef for Nordjylland indtil 12-44, derefter kun chef for modtagelser og ruterne til Sverige
Flere dæknavne: Fætter, Eskildsen, Lone, AS1, Anker. Toldstrup
JT er født1915
1943 til 05.05.1945, Først Sabotagegeneral i Region 1, derpå Nedkastningschef (af England kaldt den bedste i Europa)
Var leder af våbenmodtagelsen i Jylland.
Fra 1936, Dækn.fortsat:Jens,Corn.
Grundlagde og ledede modstandsbevægelsen i Skive, blev chef for Region I.
Ingen konkret angivelse af tidsperiode.
Toldstrup indmeldte sig først i Dansk Samling efter befrielsen. Var kandidat for partiet ved valget i 1945.
Leder af "Ranum-konventet"
1944 til 05.05.1945, Anton Toldstrup var modtagechef for nordjylland
Jyllandsleder efter Flemming Juncker
Fra 02.1945, Sidst på vinteren 45
Fra 03.1944, Modtagechef/organisator.
Fra 1944, Leder af Nordjyske Region.
Fra 02.1942, Stiftet terrænsportsforening i Skive
Fra 1944, Leder af region I
Fra ?.4.?, Leder af modstandsbevægelsen i Jylland
Toldstrup var døbt Anton Jensen
01.01.1942 til 1943, Med til at starte "Skive Terrænsportsforening" hvor han blev formand. Arresteret 29/8-1943 og efter frigivelsen, gik han under jorden og blev nedkastningschef for Nordjylland.
Modtageleder
Fra 04.1944, Chef for nedkastningen efter Flemming Juncker
Fra 1943, Tysk internering 29. august til 1. oktober 1943
Nedkastningschef
04.1944 til 05.05.1945, Var modtageleder for hele Jylland. Flyttede rundt.
Afløser for Flemming Juncker
alias Anton I. Jensen
Fra 1943, Leder af modtagearbejdet m.m. i Nordjylland efter Juncker måtte flygte.
Havde hovedkvarter her, men havde adresser mange steder i Jylland.
1943 til 05.1945, Gift med Aase Petersen, datter af manufakturhandler Niels Petersen, Holstebro. Siden ændring af efternavn til Toldstrup
Højst sandsynligt identisk med Anton Toldstrup
09.04.1940 til 01.06.1945, Dæknavnet Toldstryup givet ham af Juncker, Efter krigen officiel navneændring til Jens Toldstrup. Øvrige dæknavne: Støvring, Terkildsen

Organisationstilknytning

Dansk Samling
K-udvalget
Modstandsledelsen (Region 1)
Regionsledelsen (Region 1)
SOE

Modstandsaktivitet

Administration
Administration - deltog dog også selv i aktioner, når der var behov for det.
Administration - Deltog dog også selv i aktioner, når der var behov for det.
Administration - se under organisering
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Leder af modstandsbevægelsen i Region I
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Arresteret 29. august 1943 og løsladt kort tid senere
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Arresteret 30. august 1943 - som gidsel. Løsladt efter 7 uger
Andet
Andet - Forberedte Eureca-opstillinger.
Andet - Nedkastningschef for hele Jylland.
Andet - Nordjyske Modstandsbevægelse
Andet - Opbyggede sabotage- og militærgrupper.
Andet - Terrænsport
Efterretning
Efterretning - Advarede modstandbesvægelsen i Hvidbjerg-Lyngs Kommune mod Gestapo razzia
Flugthjælp
Illegal presse - Arresteret 29/8 1943. Løsladt i oktober.
Industrisabotage
Jernbanesabotage
Kurer
Logivært
Logivært - Bl.a. logi til Børge Eriksen fra Dansk Samling
Lokalkomite - Idemand og oplægger til Ranumkonventet 10 - 11/ 3 1945.
Militærgruppe
Militærgruppe - Medlem af regionsledelsen (regionsleder) juni 1944 - februar 1945
Modtagegruppe
Modtagegruppe - 1944 kontakt m. Fl. Juncker og Shøller. Orlov fra Toldvæsenet.
Modtagegruppe - AT blev leder af modtagergrupperne i Jylland, da Flemmin Juncker måtte flygte til Sverige i marts 1944
Modtagegruppe - gruppeleder i Skive, senere nedkastningschef for hele Jylland
Modtagegruppe - Jysk modtagechef
Modtagegruppe - Jysk modtagechef.
Modtagegruppe - Kom ind i modtagegruppe via Chr. Ulrik Hansen. Afløste Chr. U. Hansen som Junckers hjælper 8/3 1944 og siden Junckers afløser som nedkastningschef
Modtagegruppe - Ledede nedkastningsarbejdet ved Skive fra 1943. Jysk modtagechef fra 1944.
Modtagegruppe - Leder af modtagearbejdet i Jylland
Modtagegruppe - Leder af modtagearbejdet i Jylland 8.3.44
Modtagegruppe - Leder af våbenmodtagelsen i Jylland m.m.m
Modtagegruppe - Modtagechef Jylland
Modtagegruppe - Modtagechef og organisator for våbenmodtagelsen. Toldstrup gav den stationære "Eureca" til faldskærmsagent Altenborg-Hansen, med ordre til at få gang i "Eurecatjenesten" i Jylland.
Modtagegruppe - Nedkastningschef
Modtagegruppe - Nedkastningschef i Jylland april 44 efter Flemming Juncker
Modtagegruppe - Nedkastningschef i Jylland.
Modtagegruppe - Nedkastningschef Jylland
Modtagegruppe - Nedkastningsleder
Modtagegruppe - Nedkastningsleder i Jylland.
Modtagegruppe - Oprettet og leder af modtagegruppe i Skive
Organisation
Organisation - 8/3 1944 Nedkastningschef og chef for Reg 1.
Organisation - Anføres som chef for modtagearbejdet i Jylland
Organisation - Betegnet som den bedste nedkastningsleder i Europa
Organisation - Jyllandsledelsen
Organisation - Jysk modstandsleder og modtagechef. Leder af Region I.
Organisation - Leder af den jyske modstandsbevægelse sideordnet med Vagn Bennike, siden koncentreret om modtagergrupperne i Jylland
Organisation - Leder af det jyske modtagearbejde og regionsleder af Region I
Organisation - Leder af modstandsarbejdet i Jylland
Organisation - Leder af modstandsbevægelsen i Jylland
Organisation - Leder af modstandsbevægelsen i Jylland. Efterfulgte Chr. Ulrik Hansen
Organisation - Leder af modtagearbejdet i Jylland fra jan. 44 sammen med Flemming Juncker.
Organisation - Leder af modtagegrupperne i Jylland
Organisation - Leder af modtagelse af faldskærmsnedkastninger i Jylland
Organisation - Leder af nedkastningstjenesten i Jylland
Organisation - Leder af våbenmodtagelse i Jylland og modstandsbevægelsen i Region I.
Organisation - Leder for Region I.
Organisation - Medlem af Jyllandsledelsen, leder af modtagearbejdet marts 1944 - maj 1945
Organisation - Modtagechef for Jylland , leder af region I, næstkommanderende for Vagn Bennike i Jyllandsledelsen. Konflikten med Bennike berørt i bogen
Organisation - Modtagechef Jylland
Organisation - modtagechef Jylland - planlægning sabotage - oprette mil grupper
Organisation - Modtagerleder i Skive, senere leder af Region I
Organisation - Nedkastningschef
Organisation - Nedkastningschef for Jylland
Organisation - nedkastningschef i Jylland
Organisation - Nedkastningschef i Jylland
Organisation - Nedkastningschef i Jylland og Regionsleder i Region 1. Bitter strid med Vagn Bennike i efteråret 44.
Organisation - Nedkastningschef. Netværk af modstandsfolk. Kommunikation vedr. våbentransport mm over Nordsøen.
Organisation - Nedkastningsleder Jylland
Organisation - Region I ledelse
Organisation - Regionsleder og Nedkastningschef. April-juni 1944: 72 containere, 8 tons materiel. Støt voksende til 2.043 containere, 214 tons materiel i januar-marts 1945
Organisation - Startet modstandsbevægelsen i Skive
Radiosending
Ruteaktivitet
Sabotage
Sabotage - Leder af sabotagen i Jylland
Sabotage - Regionsleder i Region 1 maj 44 til feb. 45, især jernbanesabotage. Arrangerede sabotørlejr på Venø sommeren 44. Foranledigede uddannelse af rejseinstruktører i sabotage fra marts 44.

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Aksel Nørgaard modstandsarbejdet i Kaas og Pandrup. Side 21,23,25,28,30-32
Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Christian Fries 1916-1944, Kæmp for alt, hvad du har kært. Side 9
Kystmuseet - Bangsbo Arkiv, Diverse, , På arkiv henligger dele af Toldstrups papirer under A1343

Litteraturhenvisninger

125 år på Skiveegnen, byen, egnen og Salling Bank, 1876-2001 (Niels Mortensen , 2000), 182.
Af kærlighed kommer kærlighed (Kathrine Læsøe Engberg, 2009), Modstandskvinder, 156
Allierede våbennedkastninger i Vendsyssel. September 1944 - april 1945. (Peter Tanggård Hansen, 1995), Vendsyssel årbog 1995, 27
Auken. En familiefortælling. (Thomas Larsen, 1999), s. 31
B&O under besættelsen 1940-45 (Helle Nissen Gregersen, 2013), 82
Bare han får sin vilje (Erik Jessen, 1997), 112+113, 118+119
Besat igen? Frihedskampens sidste vidner taler ud. (Rolf Slot-Henriksen, 2008), 34,35,77,78,79,80,81,84,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,104,105,106,165,
Besat og befriet - erindringer fra besættelsestiden i Kolding (Jørgensen, Dedenroth-Schou, 1995), 21,42,63
Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), 345
Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), s. 210
Besættelsestiden i Nordjylland (Ole Neimann, 1992), s. 121
Brovst som arbejderby (Arne Sloth Kristoffersen, 2010), 325
Carlo Wognsen 1916 - 1979 (Ole Bergh, 1986), 28
Center i Hadsund for våbenleverancer (Niels A. Eigenbroth, 1977), Pigtraad 1977, 08
Da det gik hårdt til på Randers-egnen (Johannes Rasmussen, 1969), Pigtråd, 24, 1969, 129
Da Randers gik i rødt og hvidt (Henning Hall, 1994), Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1994, 28
Danmark besat - krig og hverdag 1940-45 (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 531-2, 634
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 117, 129, 133, 141, 146, 148, 175, 180, 199, 200, 201, 204, 259, 267, 271, 272, 495, 496, 513
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 97,98
Dansk Samlings modstandsorganisation (Arne Sørensen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2., 217
De ensomme ulve (Gunnar Dyrberg, 2009), 104, 105
De illegale (Erik Johannesen, 1983), 75
De voksne gjorde jo ikke noget - bag om Churchill klubben (Uffe Westerberg, 2023), 195
Den danske modstandsbevægelse (Jørgen Røjel, 1990), Krigshistorisk Tidsskrift, 26:2, 1990, 38, 39
Den hvide brigade (Aage Svenstroph, 1946), 107, 108, 111,113, 117, 118, 123-130
Den hvide brigade (Aage Svenstroph, 1946), 38, 40, 41, 42, 47, 48
Den jydske Modstandsbevægelse (Jørgen Drachmann, 1945), Da Danmark kaldte - Bogen om Modstandsbevægelsen skrevet af Aktivister, 195, 196, 209, 211, 214, 218, 227, 232-234
Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale) (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000), 35,41,44,45,46,47,48,49,50,51,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,83
Den tyske besættelse - i historisk strejflys (Jørgen Toubro, 1976), Mariager-bogen 1976, 95
Den ukendte soldat (Toldstrup, 1986), Holstebro Museum Årsskrift 1986, 87 til og med 91
Den utæmmede kanariefugl (David Lampe, 1957), s. 12, 33.ff.. 143-148, 158f. og 162
Der ligger en ø - Samsø (John Roth Andersen, 1981), 570+577
Det frygteligste er at miste friheden (Annie Langberg, 2009), Modstandskvinder, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 243, 247, 248, 249, 250, 252, 258, 259, 260
Det illegale Vejle under den tyske besættelse 1940-45 (speciale) (Poul Brønfeld, 1977), 30-31, 37, 39
Det nordjyske modstandsarbejde under besættelsen (Hans Munk Pedersen, 1999), FV Frihedkampens Veteraner, 159, 1999, 32
Det skete for 50 år siden (Knud Erik Nielsen, 1995), Holstebro Museum. Årsskrift 1995, 88,93,95
Det vestlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2021), 3 - 642
Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg (Rüdiger Eckert, 1969), 208, 222
Distrikt 14 - om våbenmodtagergrupperne i Distrikt Silkeborg og deres aktiviteter 1944-1945 (Lars Peter Sørensen, 1984), Hele bogen
Dobbeltagenten: En stikkers historie (Jørgen Røjel, 2000), 87-107-108-116-117-118-121-122-123-124-125-126-127-144-146-156-157
Ebeltoft - købstadsliv i 700 år (Knud Chr. Jensen & Jakob Vedsted, 2001), 283
Efter bedste evne (Vilhelm Andresen, 1985), s. 23
Eig (Aase Beck Eigenbroth, 1995), 10,11,15,16,20,26,27,28,29,30,31,32
Elefanten - en biografi om Flemming Juncker (Svend Ove Gade, 2007), 83 mm
En by i krig. Stilling-Gram (, 2011), 22,25
En dagdrivers bekendelser (Ejvind Aagaard, 2007), s. 120
En familie under besættelsen (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 44 henvisninger i bogens register
En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005), s. 184f, 254ff
En modstandsmand fra Sandbækgruppen fortæller (Jens Chr. Finsen m.fl., 1992), Årsskrift. Møldrup Kommunes lokalhistoriske arkiv , 98
En nordmands vej til Sønderjylland (Jørgen Hæstrup, 1982), Festskrift til Troels Fink, Side 192
En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945 (Chr. Houmark Hammer, 2005), 28,33 - 36,55,57,76.
Erindringer på grundlag af Kass beretningen (E. O. Nørgaard, 1992), Egnssamlingen ... Pandrup Kommune, 1992, 14
Et dejligt sammenhold i Århus under besættelsen (Kirsten Auken, 1953), Jul i Århus, 15
Et håndtryk i en fodgængerovergang (Anders Bjørnvad, 2001), s. 11ff
Etablering af en organiseret modstandsbevægelse i Randers (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers, 69
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990)
Faldskærmsfolk (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986), 87, 94, 95, 97, 100, 101, 108, 111-119,121,122, 125-128, 130, 136
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 139,160,161,163,182,184,194,196
FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8. (Jean Seeberg, 2022), Passim
Fox, Tiger og Lion - om de allierede standardleverancer til modstandsbevægelsen (Peter Birkelund & Henrik Dethlefsen, 1985), Nationalmuseets Arbejdsmark 1985, 94,95,101
Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42) (Klaus Skot-Hansen, 1996), s.219
Fra maskinpistol til symaskine (Oluf Rikhof, 1964), Pigtraad, nr. 3, 1964, 39, 41, 43, 45
Fra mit livs protokol (Jens Wulff, 2003), 228, 239
Fra solskin til tusmørke (Varinka Wichfeld Muus, 1994), 139
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 87,140,167-171,242-244,246-247,262,301-302,341-342,400.
Frømandskorpset (Sjak Svendstorp, 2000), 15
Færge til friheden (Poul S. Poulsen, 1978), s.13. s.49-50. s. 55
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 366
Gennem ild og vand. Robert Frømands erindringer. (Robert Christensen, 2003), 187, 203, 205, 211, 224, 226, 232
Give-egnen under besættelsen (Give-Egnens museum, 1995), 12
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 202
Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv. (*, 1996), 56,58,59
Greve Knuth og modstandsbevægelsen på Østergaard (Knud Erik Jakobsen, 2005), Skive-egnens Jul 2005, 23
Gør hvad du ikke tør (Tage Fischer Holst, 1965), 94
Han faldt for fædrelandet - Shellhuset den 21. marts 1945 (C. C. Ahnfeldt-Mollerup, 2009), Søllerødbogen, 2009, 144
Havet - en vej til frihed ... Nordjyske fiskere i frihedskampen 1940-45. (Alan Hjorth Rasmussen, 1985), 11-12, 15-17, 19, 21-24, 30, 32, 34
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 25, 78, 93, 112, 175, 182-183, 246, 250, 255, 282-288
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), Passim ml. (85 - 216)
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), Passim ml. p. (85 - 216)
Henning Røge (Per Thomsen, 2002), Sundsholmeren, 76, 16
Hilsen til "Hannibal" (Hakon Wormslev, 2002), Sundsholmeren, 76, 10
Hilsen til Borghild (Svend Erik Christensen, 1990), 16, 21, 22, 27, 33, 35, 38, 41, 43, 44, 55, 59, 60, 68, 72-73, 76
Hilsen til Franklin- beretning om modstandsbevægelsen på Fur (Flemming Vive Larsen, 1986), Skiveegnens Jul 1986, 8,9,12
Hilsen til Helmer - Henning - Lucas - Erik - Lise. Våbennedkastninger på Røndeegnen. (Willy Ovesen, 1985), Folk og liv på Røndeegnen - dengang, 7, 9
Hilsen til Meta ... (Ib Klausen, 1977), Nørre Djurs før og nu, 1, 1977, 77,78
Hin påskelørdag 1945 (Knud Erik Nielsen, 2001), Hardsyssels Årbog 2001, 174
Hjælpen fra England 1940-1945 (Carl Fonager, 1982), Holstebro Museum. Årsskrift 1982, 71-72-73-76.
Holger Danske (Gunnar Dyrberg, 1946), Fem Aar. Indtryk og oplevelser. Bd. 2., 280
Hornslet-gruppen (Kim Lykke Jensen, 2015), 116, 140, 146, 147, 150, 152-156, 168, 169, 173, 177, 178, 183, 185, 201, 204, 249, 251
Horsens går til modstand - bind 2 (Chr. Rimestad, 1999), 70,71,97,98,105,139,141
Hvad man dog kan komme ud for (Willy B. Magnussen, 1995), 10
Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann. (Morten Møller, 2012), 172
Hvem var Ejby Nielsen? (Villy Dall, 2017), Historisk årbog for Thy og Vester Hanherred, 2017, 94+98
Hvidsten-dagbog, I-II (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1, 5
Hvidstengruppen - og min far Knud Christensen (Merete Nissen, 2016), Historisk Årbog fra Randers Amt, 2016, 31
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 38,39,40,41,44,49,125,131,132
I Toldstrups tjeneste (Jørgen Hesseldahl, 1994), 21 og frem
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 33-36
Inside SOE (E. H. Cookridge, 1966), 596
Jakten på Jane Horney (, 1986), Stellan Olsson & Jan Moen, 186
Jeg har levet mit liv i lyset - Christian Ulrik Hansen 1921-1944 (Elith Olesen, 2001), 98, 154, 204
Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991, 9,11,13,15,17,19
Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig (Aage Trommer, 1971), 12, 13, 79, 80, 89, 90, 102, 115, 121, 123, 124, 142, 165, 166
Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien, 74
Kommunist under besættelsen (Børge Houmann, 1990), 189
Kontakt med England (Jørgen Hæstrup, 1954), 20-21, 29, 124, 200, 262, 271
Korttegneren og pressefotografen (Peter Nørskov, 2011), 99, 100, 105, 120, 125, 164, 166, 167
Krigens By - Aalborg 1940 - 1945 (Hans Gregersen, 2009), 106, 162, 178-183, 186, 199, 200, 202, 203, 206, 238
Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen. (Klaus Larsen, 2019), 50
Krigsår - besættelsesår (Niels A. Eigenbroth, 1985), Hadsund fra ladested til industriby, 161
Krigsår - Aarhus 1940-1945 (Hans Gregersen, 2012), 52, 74, 86, 185, 222
Kurér til Aalborg 1944 (Vibeke Barfod, 1990), s. 35
Kvindernes modstandskamp (Anne Dorthe Holm, 2012), 120
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 5 til 183. Det er om ham og Bennike, bogen handler.
Langballe. En biografi. (Mads Bregenov-Pedersen & Mads Jensen, 2010), 13-14
Leg med lynet (Arne Espegaard, 1984), 42, 62-3, 110, 121
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2., 14, 69-72, 167, 169, 173, 204, 246
Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2) (Knud J. V. Jespersen, 2000), 251,256ff,258ff,266,359,362ff,400,417,424,450
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 69, 69A*, 70, 72, 75ff, 86, 89, 115, 127, 132
Midt-og Vestjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2022), Passim
Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland, s. 54
Min egen kurs - erindringer 1912-1946 (Elias Bredsdorff, 1983), 204-5, 262
Min Århus-kavalkade. Erindringer fra et journalistvirke 1933-1982 (Georg Andrésen, 1982), 52
Mine oplevelser i Fredericia 1940-45 (Pierre Honoré, 2007), Fredericiabogen 2007, 167
Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 90, 105, 442
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), cf.
Modstand i svøb. Et mini-arkiv. (Jørgen Hæstrup, 1978), Festskrift til Johan Hvidtfeldt , 172
Modstand og flugt. Glimt fra besættelsestidens Randers. (Ejvind Jacobsen, 1983), Historisk årbog fra Randers Amt 1983, 91,92,101,102,103
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), passim
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 92-93
Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe (Henning N Larsen, 2012), 303
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 148, 154, 164, 166ff, 174, 185ff, 193, 195ff, 269, 276, 278ff, 317ff, 323, 364, 376
Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970, 297,308,313
Modstandsbevægelsen (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3, 1522-3
Modstandsbevægelsen i Brande 1940-45 (Poul Westergaard Jensen, 1985), 12
Modstandsbevægelsen i Skanderborg (Bent Lauritzen, 1987), 15
Modstandsbevægelsen i Sønderjylland (Aage Trommer, 1995), Sønderjysk Månedsskrift, 106
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 37,44,45,51,63,64,66,69,84,85,86
Modstandsgruppes kamp i Thorsted (Carl Fonager, 1981), Holstebro Museum. Årsskrift 1981., 71, 75, 82, 84
Modstandskampen - det bedste job jeg har haft (Gertrud Pedersen, 2009), Modstandskvinder, 79, 82, 89, 91, 93, 96, 97, 99-103, 106,107, 113, 114
Modstandsorganisationen Ringen 1941-45 (Steen M. Andersen, 1984), 83,86
Moses. Den hemmelige telegrafist. (Benny Nielsen, 2016), 20-21-26-37-38-39-40-50
Natten der varede otte dage (Anders Bjørnvad, 1967), 42-44-45-46-47-48-49-50-52-52-72-73-77-80-81-82-83-85-86-87-90-143-154-161-167-168-170-172-174
Nogle træk af frihedskampens historie i Vendsyssel (Christian Winther, 1945), Jul i Vendsyssel 1945, 52
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 214
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 95,159,180,251
Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 305-327
Om modstandsbevægelsen på VInderupegnen (Kristian Elmholdt, 2015), Årbog for Vinderup-egnen, 2015, 11
Om to krige (Frode Jakobsen, 1989), 51
Osvalds krig (Knud Jakobsen, 2014), Sjæk'len 2014, 99, 100, 104
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 307, 705
Overgaard (, 1997), 193
Portræt af Jutta og Flemming Juncker (Peter Laursen, 1987), 103
Portræt af Jutta og Flemming Juncker (Peter Laursen, 1987), 22
Pressen om Holger Danske (, 1947), 57
Præst/sabotør, flygtningearbejder (Harald Sandbæk, 1983), s. 68. s. 104
På eget ansvar 1944-45 (Erling Foss, 1958), 55
På fløjen (Hans Mørup, 2000), 334,337
På sporet af en anonym modstandsmand (Anders Hauge, 2020), Historisk Årbog for Randers Amt, 22
Ranum Seminarium under krigen (Niels Kjær, 1945), Ranums Seminariums Elevforenings Aarsskrift 1945, 16
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), Hele bogen
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), overalt i bogen
Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45 (Peter Birkelund, 2011), Hele bogen
Reservepolitibetjent i modstandskampen (Erik Boest, 1995), Politihistorisk Selskab. Årsskrift 1995
Sabotage (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3., 141, 142, 163, 170, 172, 174, 176
Sabotage (Erik Johannesen, 1995), 43,57,185
Sabotage på Assensbanen (Hans Lauridsen, 2017), Vestfynsk hjemstavn, 2017, 58
Sabotagen mod slæbebåden 'Lille Bjørn' i Randers 13/4 1945 (Børge Simonsen, 1995), Historisk Årbog fra Randers Amt 1995, 42.
Sabotager 1940-1945 (Erik Johannesen, 1985), 21f
Sabotør i Århus (Vagn Olesen, 1987), FV. Frihedskampens Veteraner, 108-110, 1987, 1/105
Skive under besættelsen (Henrik Fibæk Jensen, 2003), Skive kommunes historie, bd. 3. 1940-2003., 68,69,71,74,75
SOE in Scandinavia (Charles Cruickshank, 1986), 227-228
Sommeren '45. Fra overmod til mismod. (Per Stig Møller, 2019), 80-1,102-3,111,115,147,171, m.fl.
Stadil. Sognet og menneskene. (Kristian Sand, 2013), 372
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 435-436, 447, 461-462, 512-514, 534, 602 n
Stikker-likvidation (Harald Sandbæk, 1945), Den danske Kirke under Besættelsen, 217-219
Stikkerlikvideringer og clearingmord i Nordjylland (Erik Lottrup, 2000), 23,24
Stoholm-gruppen (Per Harritz, 2008), Skive-egnens Jul, 42
Svend, Bjørn og Pie. Tre søskende i modstandskampen (Kim Lykke Jensen, 2021), 214
Sønderjylland besat (Søren Flott, 2015), 191, 259
Søværnets radiopersonels virke under besættelsen (Knud Søgaard, 1986), FV. Frihedskampens Veteraner, 104:1986, 47-49
That Denmark Might Live (Irwing Werstein, 1967), 46,47,52,54,94,95,97,98,100,101,102,104,105,106
The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5 (John Oram Thomas, 1975), 52,60,169,273-6,280
The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa. (Ronald Seth, 1956), 117, 118, 129
Their finest hour. Fragmenter fra frihedskampen. (Knud Christensen, 1995), Fra egnens fortid. 1995., 25-27, 33
Thorsted-gruppen (R. Thorndahl, 1995), Årsskrift Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb, 82, 88, 89
Thyborøn under besættelsen. Dagligliv og våbentransport. (Christian Winkel Olesen, 2013), Årbog. Lokalhistorisk arkiv for Lemvig Kom. 2013, 47
Toldstrup - en biografi om en modstandshelt (Sven Ove Gade, 2011), 7-9,11-22,24,27-31,34-59,61-116,118-136, 185, 187-193,195-199
Toldstrup (Søren Krarup, 2011), Tidehverv, 6:2011, 113
Toldstrups telegrafnøgle brugt af "Moses radiohold" (Carl Fonager, 1986), Holstebro Museum. Årsskrift 1986., s. 75-77. s. 79. s. 81
Trods alt! Holstebro gennem besættelsen 1940-1945 (Michael Christensen, 2021), Bind 2, 17, 21,69, 74 (Billede),84,91,95-97, 100, 106, 107-108 (Billeder) 109-118, 120-121, 126-127
Tropsfører Knud og kompagnichef Jacob (Lars Peter Sørensen, 1985), 11,12,17,19,22,24
Træk af frihedskampens historie i Hvidbjerg-Lyngs Kommune (Harald Gade, 2015), Egnshistorisk Forening, Thyholm og Jegindø, 2015, 10
Ulvetider (Margrethe Møller Pedersen, 1980), Pigtraad_Gestapofangen, 1980:4, 99
Ung under besættelsen. I. Spredehagl. (Sigurd Enggård Poulsen, 2010), 39 - 179 m.fl
Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid., 149-168
Var vi også med? Kirken under besættelsen 1940-45 (Ib Nordby, 1990), 171, 183
Vejles første byleder (Ebbe Løfting, 1985), Interviews omkring besættelsen, IV, 10
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 32, 60, 68-79, 81, 83-91, 112, 129, 139, 158, 281, 390, 520, 543, 611
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 39, 47,48,49, 50, 51, 52,53, 54, 90, 91,92,93
Vi kendte betingelserne (Vagn Jeldtoft Jensen, 1996), 90-93, 102, 105
Vi kendte betingelserne (Vagn Jeldtoft Jensen, 1996), s 90, 136, 158-59
Vi var også med ... Smaatræk fra Undergrundsarbejdet i Aalestrup Distrikt. (Peder Christensen, 1945), 24,31
Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 30,54-55,88-93,98
Vogterne i Helvedes forgård (Henrik Werner Hansen, 2020), 86
Vor vej til 5. maj (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar , 10, 90, 92, 94, 96, 105, 106, 115, 133, 160, 201, 264, 282, 283, 294
Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn. (Børge Møller, 2018), 29
Vælg din egen skæbne (Erik Rørbæk Madsen, 1995), 152,179,181,195-197,206,213.214,223,229
Våbenmodtagelse og sabotage (Frank Weber, 1999), Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1999, 129, 132
Våbennedkastninger ved Ikast i besættelsestiden (Ove Nørholm, 2021), Hardsyssel Årbog, 50, 52, 59
Weil er das Fraulein kurtisiert hat (Liss Richardt, 2009), Modstandskvinder, 26
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), Ialt 99 indførsler
Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2020), 154, 155
Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2020), 39-371, 634-711
Årsskrift (, 1995), Ulfborg-Vemb, 82,83,88,89

Frihedsmuseets arkiv

: - 07B-11427
: , Korrespondance mellem Toldstrup og Jens Lillelund - 07B-11417-5
Arkivskaber: - 11D-15584
Arkivskaber: Egil Pagh Barfod, Oversigt over regionsledelser, styrketal ved kapitulationen etc. udarbeejdet af Egil Barfod for landsretssagfører Niels Alkil. Gennemslagskopi. Bilagt korrespondance med repræsentanter for regioner. - 07B-13249-17
Arkivskaber: Erik Siegumfeldt, "Tirsbæk." Beretning om sprængningen af jernbanedæmningen ved Tirsbæk. Fotokopi. - 08B-12585-1
Arkivskaber: Hans Christian Toft - 07B-13885
Arkivskaber: Herman J. Estelmann, Interview med Jens Toldstrup. - 07B-23202-6
Arkivskaber: Herman J. Estelmann, Interviews med Jens Toldstrup om "Det jyske hovedkvarter" samt Flemming B. Muus om hans indsættelse i Danmark. - 07B-23202-37
Arkivskaber: Jens Toldstrup - 11D-16234
Arkivskaber: Jens Toldstrup - 11D-21943
Arkivskaber: Knud Syppli Hansen - 07B-21998
Arkivskaber: Peder Smed Yde, "1940-1945 - Sådan var jeg også …" Eget Forlag. 1. Oplag 2004. Beretning om modstandsarbejde i Aalborg. - 07B-13867-1
Arkivskaber: Richard Bach, "Min fars erindringer. Richard Bach - 01.06.1917 - 21.02.2005." Fotokopi. - 07B-12584-1

Udskriften er baseret på 283 registreringer

Anton J. Toldstrup, toldassistent, regionsleder
Militærgruppe - Medlem af regionsledelsen (regionsleder) juni 1944 - februar 1945
Modtagegruppe - Leder af modtagearbejdet i Jylland
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Besættelsestiden i Nordjylland" (Ole Neimann, 1992) s. 121
2) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 366
Arkivhenvisninger
1) Kystmuseet - Bangsbo Arkiv, Diverse, , På arkiv henligger dele af Toldstrups papirer under A1343
Anton Toldstrup
Administration
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 148, 154, 164, 166ff, 174, 185ff, 193, 195ff, 269, 276, 278ff, 317ff, 323, 364, 376
Toldstrup, organisator
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Brande 1940-45" (Poul Westergaard Jensen, 1985) 12
Toldstrup
Modtagegruppe
Organisation - Nedkastningschef
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 202
Anron J. Toldstrup, toldassistent
Organisation - Medlem af Jyllandsledelsen, leder af modtagearbejdet marts 1944 - maj 1945
Region I (Nordjylland)
Jyllandsledelsen
Litteratur
1) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) s. 210
Anton J. Toldstrup
Modtagegruppe - Nedkastningschef Jylland

Litteratur
1) "Horsens går til modstand - bind 2" (Chr. Rimestad, 1999) 70,71,97,98,105,139,141
Jens I. Toldstrup, toldassistent, senere fabrikant, nedkastningschef for jylland
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "En familie under besættelsen" (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 44 henvisninger i bogens register
Anton Ingersøn Jensen, toldassistent
Modtagegruppe
Organisation
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) overalt i bogen
Arkivhenvisninger
1) Kystmuseet - Bangsbo Arkiv, Diverse, , På arkiv henligger dele af Toldstrups papirer under A1343
Toldstrup
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) overalt i bogen
Anton Jensen, toldassistent, chef for nordjylland
Andet
Ruteaktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Elefanten - en biografi om Flemming Juncker" (Svend Ove Gade, 2007) 83 mm
Corn, regionsleder
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Elefanten - en biografi om Flemming Juncker" (Svend Ove Gade, 2007) 83 mm
Jens Toldstrup
Modtagegruppe - Jysk modtagechef
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Et håndtryk i en fodgængerovergang" (Anders Bjørnvad, 2001) s. 11ff
Jens Toldstrup
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Jeg har levet mit liv i lyset - Christian Ulrik Hansen 1921-1944" (Elith Olesen, 2001) 98, 154, 204
Anton J. Toldstrup
Organisation
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) s. 184f, 254ff
Anton M Toldstrup
Modtagegruppe - AT blev leder af modtagergrupperne i Jylland, da Flemmin Juncker måtte flygte til Sverige i marts 1944
Jernbanesabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "På eget ansvar 1944-45" (Erling Foss, 1958) 55
Jens Toldstrup
Modtagegruppe - Modtagechef Jylland
Region I (Nordjylland)
SOE, Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Gør hvad du ikke tør" (Tage Fischer Holst, 1965) 94
Toldstrup, nedkastningschef for jylland
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "En familie under besættelsen" (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 44 henvisninger i bogens register
Anton Ingersøn Jensen
Modtagegruppe
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
SOE, Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 5 til 183. Det er om ham og Bennike, bogen handler.
Jens
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
SOE, Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 5 til 183. Det er om ham og Bennike, bogen handler.
Corn
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
SOE, Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 5 til 183. Det er om ham og Bennike, bogen handler.
Terkildsen
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
SOE, Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 5 til 183. Det er om ham og Bennike, bogen handler.
Støvring
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
SOE, Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 5 til 183. Det er om ham og Bennike, bogen handler.
Fætter
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
SOE, Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 5 til 183. Det er om ham og Bennike, bogen handler.
Toldstrup, nedkastningschef
Administration

Litteratur
1) "Besat og befriet - erindringer fra besættelsestiden i Kolding" (Jørgensen, Dedenroth-Schou, 1995) 21,42,63
Toldstrup, tolder, modtagel.og modstandschef
Organisation
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945" (Chr. Houmark Hammer, 2005) 28,33 - 36,55,57,76.
A.J. Toldstrup, leder
Organisation
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 38,39,40,41,44,49,125,131,132
Anton Toldstrup, regions- og nedkastningschef
Administration
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Sabotager 1940-1945" (Erik Johannesen, 1985) 21f
Anton J. Toldstrup, modtagechef
Administration

Litteratur
1) "Modstandsorganisationen Ringen 1941-45" (Steen M. Andersen, 1984) 83,86
Jens Toldstrup, toldassistent. løjtnant af reserven, leder af reg. i, modtageschef f. jylland
Organisation
Region III (Sydjylland)
Regionsledelsen (Region 1), Dansk Samling
Litteratur
1) "På fløjen" (Hans Mørup, 2000) 334,337
2) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) 345
Anton J. Toldstrup
Administration
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 39, 47,48,49, 50, 51, 52,53, 54, 90, 91,92,93
Anton Jensen
Modtagegruppe - Nedkastningschef

Litteratur
1) "Var vi også med? Kirken under besættelsen 1940-45" (Ib Nordby, 1990) 171, 183
Jens Toldstrup
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Var vi også med? Kirken under besættelsen 1940-45" (Ib Nordby, 1990) 171, 183
Anton Ingersøn Jensen, toldassistent, nedkastningschef
Sabotage
Modtagegruppe
Radiosending
Almen illegal aktivitet
Kurer
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling, K-udvalget, SOE, Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Den hvide brigade" (Aage Svenstroph, 1946) 107, 108, 111,113, 117, 118, 123-130
Toldstrup, toldassistent, nedkastningschef
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling, K-udvalget, SOE, Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Den hvide brigade" (Aage Svenstroph, 1946) 107, 108, 111,113, 117, 118, 123-130
Jens Toldstrup, løjtnant
Modtagegruppe
Industrisabotage
Logivært

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 305-327
Anton Jensen, løjtnant
Modtagegruppe
Industrisabotage
Logivært

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 305-327
Anton Ingersøn Toldstrup, toldassistent
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe - Leder af våbenmodtagelsen i Jylland m.m.m
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 69, 69A*, 70, 72, 75ff, 86, 89, 115, 127, 132
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990)
Toldstrup, toldassistent
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe - Leder af våbenmodtagelsen i Jylland m.m.m
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 69, 69A*, 70, 72, 75ff, 86, 89, 115, 127, 132
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990)
Toldstrup, leder
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 97,98
Anton Jensen, regionschef og nedkastningchef
Administration - deltog dog også selv i aktioner, når der var behov for det.
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "I Toldstrups tjeneste" (Jørgen Hesseldahl, 1994) 21 og frem
Toldstrup, regionschef og nedkastningchef
Administration - Deltog dog også selv i aktioner, når der var behov for det.
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "I Toldstrups tjeneste" (Jørgen Hesseldahl, 1994) 21 og frem
Anton Jensen, toldassistent
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 22
Anton Ingersøn Toldstrup, toldassistent, nedkast.chef og chef for reg.1
Illegal presse - Arresteret 29/8 1943. Løsladt i oktober.
Modtagegruppe - 1944 kontakt m. Fl. Juncker og Shøller. Orlov fra Toldvæsenet.
Organisation - 8/3 1944 Nedkastningschef og chef for Reg 1.
Lokalkomite - Idemand og oplægger til Ranumkonventet 10 - 11/ 3 1945.
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) Hele bogen
Toldstrup, toldassistent
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 22
Toldstrup, Støvring, Told, Fætter, toldassistent, nedkast.chef og chef for reg.1
Illegal presse - Arresteret 29/8 1943. Løsladt i oktober.
Modtagegruppe - 1944 kontakt m. Fl. Juncker og Shøller. Orlov fra Toldvæsenet.
Organisation - 8/3 1944 Nedkastningschef og chef for Reg 1.
Lokalkomite - Idemand og oplægger til Ranumkonventet 10 - 11/ 3 1945.
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) Hele bogen
Jens Toldstrup, toldassistent
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 103
Toldstrup
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 117, 129, 133, 141, 146, 148, 175, 180, 199, 200, 201, 204, 259, 267, 271, 272, 495, 496, 513
Anton Jensen, toldassistent, nedkastningschef i jylland
Modtagegruppe - Nedkastningschef i Jylland.
Almen illegal aktivitet - Leder af modstandsbevægelsen i Region I
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 87,140,167-171,242-244,246-247,262,301-302,341-342,400.
Toldstrup, toldassistent, nedkastningschef i jylland
Modtagegruppe - Nedkastningschef i Jylland.
Almen illegal aktivitet - Leder af modstandsbevægelsen i Region I
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 87,140,167-171,242-244,246-247,262,301-302,341-342,400.
Toldstrup, nedkastningschef for jylland
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Distrikt 14 - om våbenmodtagergrupperne i Distrikt Silkeborg og deres aktiviteter 1944-1945" (Lars Peter Sørensen, 1984) Hele bogen
Anton Toldstrup, chef for modtagegrupperne i jylland
Modtagegruppe

SOE
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 30,54-55,88-93,98
Toldstrup, nedkastningschef
Administration

SOE
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Aksel Nørgaard modstandsarbejdet i Kaas og Pandrup. Side 21,23,25,28,30-32,
Anton Jensen
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Jeg har levet mit liv i lyset - Christian Ulrik Hansen 1921-1944" (Elith Olesen, 2001) 98, 154, 204
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Christian Fries 1916-1944, Kæmp for alt, hvad du har kært. Side 9
Anton Jensen, toldassistent
Modtagegruppe - gruppeleder i Skive, senere nedkastningschef for hele Jylland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 139,160,161,163,182,184,194,196
Anton Toldstrup, toldassistent
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 435-436, 447, 461-462, 512-514, 534, 602 n
Anton Toldstrup, toldassistent, regionsleder
Organisation
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 435-436, 447, 461-462, 512-514, 534, 602 n
Jens Toldstrup, toldassistent
Modtagegruppe - gruppeleder i Skive, senere nedkastningschef for hele Jylland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 139,160,161,163,182,184,194,196
Jens Toldstrup, tolder
Modtagegruppe - Nedkastningsleder
Region I (Nordjylland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Toldstrup
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Støvring
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Anton J. Jensen, toldassistent, leder
Administration - se under organisering
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) Hele bogen
Toldstrup, toldassistent, leder
Administration - se under organisering
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Rejsende i sabotage - Den jyske rejsegruppe 1944-45" (Peter Birkelund, 2011) Hele bogen
Anton Toldstrup
Region I (Nordjylland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Anton J. Toldstrup

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Anton J. Toldstrup
Administration

Litteratur
1) "Reservepolitibetjent i modstandskampen" (Erik Boest, 1995), Politihistorisk Selskab. Årsskrift 1995
Toldstrup
Organisation
Region II (Midtjylland), Aarhus Distrikt (S)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Toldstrup

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
A. J. Toldstrup, nedkastningschef
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Midtsjælland Fra Modstandsbevægelse til Hjemmeværnsdistrikt" (E. O. Hansen, 1986), Midtsjælland s. 54
Anton J. Toldstrup

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Toldstrup, jyllandsledelsen
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Sønderjylland" (Aage Trommer, 1995), Sønderjysk Månedsskrift 106
Jens I. Toldstrup

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Anton J. Toldstrup

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Anton Toldstrup, modtagechef
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig" (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970 297,308,313
Anton J. Toldstrup

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Anton J. Toldstrup

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Anton J. Toldstrup

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Anton Toldstrup, nedkastningschef
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En nordmands vej til Sønderjylland" (Jørgen Hæstrup, 1982), Festskrift til Troels Fink Side 192
Toldstrup
Organisation

Litteratur
1) "Modstand og flugt. Glimt fra besættelsestidens Randers." (Ejvind Jacobsen, 1983), Historisk årbog fra Randers Amt 1983 91,92,101,102,103
Toldstrup
Administration
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Center i Hadsund for våbenleverancer" (Niels A. Eigenbroth, 1977), Pigtraad 1977 08
A. Toldstrup, regionsleder
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Havet - en vej til frihed ... Nordjyske fiskere i frihedskampen 1940-45." (Alan Hjorth Rasmussen, 1985) 11-12, 15-17, 19, 21-24, 30, 32, 34
Anton Toldstrup, nedkastningschef
Andet - Nordjyske Modstandsbevægelse
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Krigsår - besættelsesår" (Niels A. Eigenbroth, 1985), Hadsund fra ladested til industriby 161
Anton Toldstrup, toldassistant
Organisation - Nedkastningschef i Jylland og Regionsleder i Region 1. Bitter strid med Vagn Bennike i efteråret 44.
Modtagegruppe - Nedkastningschef i Jylland april 44 efter Flemming Juncker
Sabotage - Regionsleder i Region 1 maj 44 til feb. 45, især jernbanesabotage. Arrangerede sabotørlejr på Venø sommeren 44. Foranledigede uddannelse af rejseinstruktører i sabotage fra marts 44.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale)" (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000) 35,41,44,45,46,47,48,49,50,51,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,83
Toldstrup, regionsleder !
Organisation
Modtagegruppe
Jernbanesabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vi var også med ... Smaatræk fra Undergrundsarbejdet i Aalestrup Distrikt." (Peder Christensen, 1945) 24,31
Toldstrup
Administration
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Da det gik hårdt til på Randers-egnen" (Johannes Rasmussen, 1969), Pigtråd, 24, 1969 129
Toldstrup
Organisation - nedkastningschef i Jylland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hilsen til Franklin- beretning om modstandsbevægelsen på Fur" (Flemming Vive Larsen, 1986), Skiveegnens Jul 1986 8,9,12
Anton Toldstrup
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vor vej til 5. maj" (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar 10, 90, 92, 94, 96, 105, 106, 115, 133, 160, 201, 264, 282, 283, 294
Toldstrup

Litteratur
1) "Kurér til Aalborg 1944" (Vibeke Barfod, 1990) s. 35
Toldstrup, chef våbenmodtagelse i jylland
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ranum Seminarium under krigen" (Niels Kjær, 1945), Ranums Seminariums Elevforenings Aarsskrift 1945 16
Toldstrup
Organisation - Jyllandsledelsen
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Carlo Wognsen 1916 - 1979" (Ole Bergh, 1986), 28
Anton Jensen, nedkastningschef
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand i svøb. Et mini-arkiv." (Jørgen Hæstrup, 1978), Festskrift til Johan Hvidtfeldt 172
Jens Toldstrup, nedkastningschef
Organisation - Nedkastningschef for Jylland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Sabotagen mod slæbebåden 'Lille Bjørn' i Randers 13/4 1945" (Børge Simonsen, 1995), Historisk Årbog fra Randers Amt 1995 42.
Toldstrup, nedkastningschef
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den tyske besættelse - i historisk strejflys" (Jørgen Toubro, 1976), Mariager-bogen 1976 95
Anton Jensen, toldassistent
Organisation - Betegnet som den bedste nedkastningsleder i Europa
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Langballe. En biografi." (Mads Bregenov-Pedersen & Mads Jensen, 2010) 13-14
Jens Toldstrup, toldassistent
Organisation - Betegnet som den bedste nedkastningsleder i Europa
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Langballe. En biografi." (Mads Bregenov-Pedersen & Mads Jensen, 2010) 13-14
Toldstrup, nedkastningschef
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Thyborøn under besættelsen. Dagligliv og våbentransport." (Christian Winkel Olesen, 2013), Årbog. Lokalhistorisk arkiv for Lemvig Kom. 2013 47
Anton Jensen, regionsleder
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Their finest hour. Fragmenter fra frihedskampen." (Knud Christensen, 1995), Fra egnens fortid. 1995. 25-27, 33
Toldstrup, regionsleder
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Their finest hour. Fragmenter fra frihedskampen." (Knud Christensen, 1995), Fra egnens fortid. 1995. 25-27, 33
Toldstrup
Organisation
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Eig" (Aase Beck Eigenbroth, 1995) 10,11,15,16,20,26,27,28,29,30,31,32
Toldstrup
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Krigens By - Aalborg 1940 - 1945" (Hans Gregersen, 2009) 106, 162, 178-183, 186, 199, 200, 202, 203, 206, 238
Toldstrup
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Nogle træk af frihedskampens historie i Vendsyssel" (Christian Winther, 1945), Jul i Vendsyssel 1945 52
J Toldstrup
Administration
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En modstandsmand fra Sandbækgruppen fortæller" (Jens Chr. Finsen m.fl., 1992), Årsskrift. Møldrup Kommunes lokalhistoriske arkiv 98
Anton Jensen
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vælg din egen skæbne" (Erik Rørbæk Madsen, 1995) 152,179,181,195-197,206,213.214,223,229
Anton J. Toldstrup
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Allierede våbennedkastninger i Vendsyssel. September 1944 - april 1945." (Peter Tanggård Hansen, 1995), Vendsyssel årbog 1995 27
Toldstrup, nedkastningschef
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Tropsfører Knud og kompagnichef Jacob" (Lars Peter Sørensen, 1985) 11,12,17,19,22,24
Jens Toldstrup
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En dagdrivers bekendelser" (Ejvind Aagaard, 2007) s. 120
Toldstrup
Organisation - Startet modstandsbevægelsen i Skive
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Skive under besættelsen" (Henrik Fibæk Jensen, 2003), Skive kommunes historie, bd. 3. 1940-2003. 68,69,71,74,75
Anton Jensen
Organisation
Administration
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv." (*, 1996), 56,58,59
Toldstrup
Organisation
Administration
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv." (*, 1996), 56,58,59
Anton Toldstrup
Organisation - Nedkastningschef
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Våbenmodtagelse og sabotage" (Frank Weber, 1999), Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1999 129, 132
Anton J. Toldstrup
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hilsen til Helmer - Henning - Lucas - Erik - Lise. Våbennedkastninger på Røndeegnen." (Willy Ovesen, 1985), Folk og liv på Røndeegnen - dengang, 7 9
Toldstrup, nedkastningschef
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Da Randers gik i rødt og hvidt" (Henning Hall, 1994), Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1994 28
Jens Toldstrup
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Brovst som arbejderby" (Arne Sloth Kristoffersen, 2010) 325
Anton J. Toldstrup, toldassistent, regionsleder
Militærgruppe - Medlem af regionsledelsen (regionsleder) juni 1944 - februar 1945
Modtagegruppe - Leder af modtagearbejdet i Jylland
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Besættelsestiden i Nordjylland" (Ole Neimann, 1992) s. 121
2) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 366
Arkivhenvisninger
1) Kystmuseet - Bangsbo Arkiv, Diverse, , På arkiv henligger dele af Toldstrups papirer under A1343
Toldstrup, regionsleder
Administration
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Det nordjyske modstandsarbejde under besættelsen" (Hans Munk Pedersen, 1999), FV Frihedkampens Veteraner, 159, 1999 32
Toldstrup
Organisation - Leder af modstandsbevægelsen i Jylland. Efterfulgte Chr. Ulrik Hansen
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvidsten-dagbog, I-II" (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1 5
Toldstrup, nedkastningschef
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Stoholm-gruppen" (Per Harritz, 2008), Skive-egnens Jul 42
Anton Jensen, toldassistent
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vi kendte betingelserne" (Vagn Jeldtoft Jensen, 1996) 90-93, 102, 105
Toldstrup
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vi kendte betingelserne" (Vagn Jeldtoft Jensen, 1996) s 90, 136, 158-59
Toldstrup, toldassistent
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vi kendte betingelserne" (Vagn Jeldtoft Jensen, 1996) 90-93, 102, 105
Jens Toldstrup, leder af modtagegrp jylland.
Organisation
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Toldstrups telegrafnøgle brugt af "Moses radiohold"" (Carl Fonager, 1986), Holstebro Museum. Årsskrift 1986. s. 75-77. s. 79. s. 81
Toldstrup
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Erindringer på grundlag af Kass beretningen" (E. O. Nørgaard, 1992), Egnssamlingen ... Pandrup Kommune, 1992 14
Toldstrup
Organisation - Leder af modstandsbevægelsen i Jylland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ulvetider" (Margrethe Møller Pedersen, 1980), Pigtraad_Gestapofangen, 1980:4 99
Anton Ingersøn Jensen, toldassistent
Administration
Organisation
Efterretning
Modtagegruppe
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Greve Knuth og modstandsbevægelsen på Østergaard" (Knud Erik Jakobsen, 2005), Skive-egnens Jul 2005 23
Toldstrup, toldassistent
Administration
Organisation
Efterretning
Modtagegruppe
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Greve Knuth og modstandsbevægelsen på Østergaard" (Knud Erik Jakobsen, 2005), Skive-egnens Jul 2005 23
Anton Toldstrup, nedkastningschef
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hin påskelørdag 1945" (Knud Erik Nielsen, 2001), Hardsyssels Årbog 2001 174
Anton Jensen
Organisation - Leder af modtagearbejdet i Jylland fra jan. 44 sammen med Flemming Juncker.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Stikkerlikvideringer og clearingmord i Nordjylland" (Erik Lottrup, 2000) 23,24
Jens Toldstrup, nedkastningschef
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Jens Toldstrup - en nekrolog og et historisk aktstykke" (Flemming Juncker, 1991), FV Frihedskampens Veteraner, 125, 1991 9,11,13,15,17,19
Anton Jensen, toldassistent,løjtnant og spejderfører., gruppeleder og nedkastningschef
Sabotage
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "125 år på Skiveegnen, byen, egnen og Salling Bank, 1876-2001" (Niels Mortensen , 2000) 182.
Jens Toldstrup
Administration
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Henning Røge" (Per Thomsen, 2002), Sundsholmeren, 76 16
Jens Toldstrup
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hilsen til "Hannibal"" (Hakon Wormslev, 2002), Sundsholmeren, 76 10
Toldstrup, toldassistent,løjtnant og spejderfører., gruppeleder og nedkastningschef
Sabotage
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "125 år på Skiveegnen, byen, egnen og Salling Bank, 1876-2001" (Niels Mortensen , 2000) 182.
Toldstrup
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Fra mit livs protokol" (Jens Wulff, 2003), 228, 239
Toldstrup
Organisation - Leder af modstandsbevægelsen i Jylland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandskampen - det bedste job jeg har haft" (Gertrud Pedersen, 2009), Modstandskvinder 79, 82, 89, 91, 93, 96, 97, 99-103, 106,107, 113, 114
Toldstrup
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Weil er das Fraulein kurtisiert hat" (Liss Richardt, 2009), Modstandskvinder 26
Fætter
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Weil er das Fraulein kurtisiert hat" (Liss Richardt, 2009), Modstandskvinder 26
Toldstrup, nedkastningschef
Andet - Nedkastningschef for hele Jylland.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det frygteligste er at miste friheden" (Annie Langberg, 2009), Modstandskvinder 233, 236, 237, 238, 240, 241, 243, 247, 248, 249, 250, 252, 258, 259, 260
Anton Toldstrup
Organisation - Nedkastningsleder Jylland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hilsen til Meta ..." (Ib Klausen, 1977), Nørre Djurs før og nu, 1, 1977 77,78
Toldstrup
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Etablering af en organiseret modstandsbevægelse i Randers" (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers 69
Toldstrup, jyllandsleder. modtagegrupper/sabotage
Organisation
Flugthjælp
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Præst/sabotør, flygtningearbejder" (Harald Sandbæk, 1983) s. 68. s. 104
Jens Toldstrup, jysk nedkastningschef
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Hvad man dog kan komme ud for" (Willy B. Magnussen, 1995) 10
Anton Toldstrup
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Det illegale Vejle under den tyske besættelse 1940-45 (speciale)" (Poul Brønfeld, 1977) 30-31, 37, 39
Anton Ingersøn Jensen
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 32, 60, 68-79, 81, 83-91, 112, 129, 139, 158, 281, 390, 520, 543, 611
Toldstrup, modtagechef
Modtagegruppe - Modtagechef og organisator for våbenmodtagelsen. Toldstrup gav den stationære "Eureca" til faldskærmsagent Altenborg-Hansen, med ordre til at få gang i "Eurecatjenesten" i Jylland.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hjælpen fra England 1940-1945" (Carl Fonager, 1982), Holstebro Museum. Årsskrift 1982 71-72-73-76.
Anton J. Toldstrup
Organisation
Modtagegruppe - Modtagechef Jylland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det skete for 50 år siden" (Knud Erik Nielsen, 1995), Holstebro Museum. Årsskrift 1995 88,93,95
Toldstrup
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 32, 60, 68-79, 81, 83-91, 112, 129, 139, 158, 281, 390, 520, 543, 611
Toldstrup
Organisation - Nedkastningschef for Jylland
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Skanderborg" (Bent Lauritzen, 1987) 15
Anton Jensen, toldassistent
Organisation - Anføres som chef for modtagearbejdet i Jylland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsgruppes kamp i Thorsted" (Carl Fonager, 1981), Holstebro Museum. Årsskrift 1981. 71, 75, 82, 84
Toldstrup, toldassistent
Organisation - Anføres som chef for modtagearbejdet i Jylland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsgruppes kamp i Thorsted" (Carl Fonager, 1981), Holstebro Museum. Årsskrift 1981. 71, 75, 82, 84
Anton Jensen, toldassistent
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Min Århus-kavalkade. Erindringer fra et journalistvirke 1933-1982" (Georg Andrésen, 1982) 52
Toldstrup, toldassistent
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Min Århus-kavalkade. Erindringer fra et journalistvirke 1933-1982" (Georg Andrésen, 1982) 52
Jens Toldstrup, nedkastningschef for jylland
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Bare han får sin vilje" (Erik Jessen, 1997), 112+113, 118+119
Toldstrup
Organisation - Nedkastningschef i Jylland
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Hilsen til Borghild" (Svend Erik Christensen, 1990), 16, 21, 22, 27, 33, 35, 38, 41, 43, 44, 55, 59, 60, 68, 72-73, 76
Anton Toldstrup, toldassistent
Organisation - Leder af modstandsarbejdet i Jylland
Modtagegruppe - Leder af modtagearbejdet i Jylland 8.3.44
Sabotage - Leder af sabotagen i Jylland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 37,44,45,51,63,64,66,69,84,85,86
Anton Jensen, toldassistent, nedkastningschef for jylland
Modtagegruppe
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Thorsted-gruppen" (R. Thorndahl, 1995), Årsskrift Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb 82, 88, 89
Toldstrup
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Sabotør i Århus" (Vagn Olesen, 1987), FV. Frihedskampens Veteraner, 108-110, 1987 1/105
Toldstrup
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Mine oplevelser i Fredericia 1940-45" (Pierre Honoré, 2007), Fredericiabogen 2007 167
Toldstrup
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Gennem ild og vand. Robert Frømands erindringer." (Robert Christensen, 2003) 187, 203, 205, 211, 224, 226, 232
Toldstrup, nedkastningschef
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vejles første byleder" (Ebbe Løfting, 1985), Interviews omkring besættelsen, IV 10
Jens Toldstrup, toldkomtrollør
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Ung under besættelsen. I. Spredehagl." (Sigurd Enggård Poulsen, 2010) 39 - 179 m.fl
Jens Toldstrup
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Krigsår - Aarhus 1940-1945" (Hans Gregersen, 2012) 52, 74, 86, 185, 222
Anton Ingersøn Jensen, toldassistent
Modtagegruppe
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Korttegneren og pressefotografen" (Peter Nørskov, 2011) 99, 100, 105, 120, 125, 164, 166, 167
Anton Jensen, toldassistent
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Stadil. Sognet og menneskene." (Kristian Sand, 2013) 372
Toldstrup, toldassistent
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Stadil. Sognet og menneskene." (Kristian Sand, 2013) 372
Jens Toldstrup, toldassistent
Modtagegruppe
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Korttegneren og pressefotografen" (Peter Nørskov, 2011) 99, 100, 105, 120, 125, 164, 166, 167
Toldstrup, leder
Efterretning
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Den ukendte soldat" (Toldstrup, 1986), Holstebro Museum Årsskrift 1986 87 til og med 91
Toldstrup
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Et dejligt sammenhold i Århus under besættelsen" (Kirsten Auken, 1953), Jul i Århus 15
Toldstrup
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Auken. En familiefortælling." (Thomas Larsen, 1999) s. 31
Jens Toldstrup, nedkastningschef
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Give-egnen under besættelsen" (Give-Egnens museum, 1995) 12
Toldstrup
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 29
Toldstrup
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Der ligger en ø - Samsø" (John Roth Andersen, 1981) 570+577
Jens A. Toldstrup, toldassistent, nedkastningschef
Organisation

Litteratur
1) "Fra maskinpistol til symaskine" (Oluf Rikhof, 1964), Pigtraad, nr. 3, 1964 39, 41, 43, 45
Anton Jensen Toldstrup, nedkastningschef jylland
Organisation
Flugthjælp
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Ebeltoft - købstadsliv i 700 år" (Knud Chr. Jensen & Jakob Vedsted, 2001) 283
Toldstrup
Organisation - Nedkastningschef for Jylland
Flugthjælp
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den hvide brigade" (Aage Svenstroph, 1946) 38, 40, 41, 42, 47, 48
Anton Jensen, toldassistent
Organisation - Leder af det jyske modtagearbejde og regionsleder af Region I
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet" (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. 149-168
Toldstrup
Organisation
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den jydske Modstandsbevægelse" (Jørgen Drachmann, 1945), Da Danmark kaldte - Bogen om Modstandsbevægelsen skrevet af Aktivister 195, 196, 209, 211, 214, 218, 227, 232-234
Toldstrup
Organisation - Modtagerleder i Skive, senere leder af Region I
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab" (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien 74
Toldstrup, nedkastningschef jylland
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Efter bedste evne" (Vilhelm Andresen, 1985) s. 23
Toldstrup
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En by i krig. Stilling-Gram" (, 2011) 22,25
Toldstrup, nedkastningschef
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Frømandskorpset" (Sjak Svendstorp, 2000) 15
Anton (Jens) Jensen (Toldstrup)
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Overgaard" (, 1997) 193
Toldstrup, modtagechef
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Af kærlighed kommer kærlighed" (Kathrine Læsøe Engberg, 2009), Modstandskvinder 156
Anton Jensen, toldassistent, jyllandsledelsen
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42)" (Klaus Skot-Hansen, 1996), s.219
Jens Toldstrup, toldassistent, nedkastningschef for jylland
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 116, 140, 146, 147, 150, 152-156, 168, 169, 173, 177, 178, 183, 185, 201, 204, 249, 251
"Toldstrup", toldassistent, jyllandsledelsen
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Fra Børglum Kloster til Special Forces. Capt. Chr. Michael Rottbøll (1917-42)" (Klaus Skot-Hansen, 1996), s.219
Anton Ingersøn Jensen
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) Ialt 99 indførsler
Toldstrup
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) Ialt 99 indførsler
Anton Ingersøn Jensen, reserveofficer, tolder
Organisation - Leder af modtagelse af faldskærmsnedkastninger i Jylland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 307, 705
Jens Toldstrup, reserveofficer, tolder
Organisation - Leder af modtagelse af faldskærmsnedkastninger i Jylland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 307, 705
Anton J. Toldstrup, toldass.
Organisation - modtagechef Jylland - planlægning sabotage - oprette mil grupper
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 214
Anton J. Toldstrup
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 95,159,180,251
Toldstrup
Organisation - Modtagechef Jylland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 57
Toldstrup
Modtagegruppe
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 33-36
Toldstrup, sabotagechef, jylland
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "De ensomme ulve" (Gunnar Dyrberg, 2009) 104, 105
Toldstrup, jyllandsleder af modstandsbevægelsen
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Færge til friheden" (Poul S. Poulsen, 1978) s.13. s.49-50. s. 55
Toldstrup, nedkastningschef
Modtagegruppe
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Holger Danske" (Gunnar Dyrberg, 1946), Fem Aar. Indtryk og oplevelser. Bd. 2. 280
Jens Toldstrup
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen." (Klaus Larsen, 2019) 50
Toldstrup

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Anton Jensen
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 92-93
Toldstrup
Modtagegruppe
Sabotage
Organisation

Litteratur
1) "The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa." (Ronald Seth, 1956) 117, 118, 129
Toldstrup
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 92-93
A. Jensen, toldassistent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen" (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3 1522-3
Toldstrup, toldassistent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen" (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3 1522-3
Anton Jensen, toldassistent, regionsleder i region 1
Organisation - Leder af den jyske modstandsbevægelse sideordnet med Vagn Bennike, siden koncentreret om modtagergrupperne i Jylland
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 87, 94, 95, 97, 100, 101, 108, 111-119,121,122, 125-128, 130, 136
Toldstrup, toldassistent, regionsleder i region 1
Organisation - Leder af den jyske modstandsbevægelse sideordnet med Vagn Bennike, siden koncentreret om modtagergrupperne i Jylland
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 87, 94, 95, 97, 100, 101, 108, 111-119,121,122, 125-128, 130, 136
Anton I Toldstrup
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe - Ledede nedkastningsarbejdet ved Skive fra 1943. Jysk modtagechef fra 1944.
Organisation
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Kontakt med England" (Jørgen Hæstrup, 1954) 20-21, 29, 124, 200, 262, 271
Anton Toldstrup, toldassistent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Anton Toldstrup
Modtagegruppe - Nedkastningschef
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Min egen kurs - erindringer 1912-1946" (Elias Bredsdorff, 1983) 204-5, 262
Anton Jensen, toldassistent, løjtnant
Andet - Terrænsport
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 90, 105, 442
Tolderen, toldassistent, løjtnant
Andet - Terrænsport
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 90, 105, 442
Anton Toldstrup
Organisation - Leder af nedkastningstjenesten i Jylland
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Fox, Tiger og Lion - om de allierede standardleverancer til modstandsbevægelsen" (Peter Birkelund & Henrik Dethlefsen, 1985), Nationalmuseets Arbejdsmark 1985 94,95,101
Toldstrup
Organisation - Leder af nedkastningstjenesten i Jylland

Dansk Samling
Litteratur
1) "Dansk Samlings modstandsorganisation" (Arne Sørensen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. 217
Toldstrup
Organisation
Sabotage
Modtagegruppe
Radiosending
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3. 141, 142, 163, 170, 172, 174, 176
Jensen, toldassistent, jyllandschef
Modtagegruppe
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 43,57,185
Anton Toldstrup
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim ml. (85 - 216)
Anton Toldstrup, modtageleder, regionsleder
Modtagegruppe
Organisation
Andet - Forberedte Eureca-opstillinger.
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim ml. p. (85 - 216)
Corn, Jens, modtageleder, regionsleder
Modtagegruppe
Organisation
Andet - Forberedte Eureca-opstillinger.
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) Passim ml. p. (85 - 216)
Toldstrup, toldassistent, jyllandschef
Modtagegruppe
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 43,57,185
Anton Toldstrup
Organisation - Nedkastningschef. Netværk af modstandsfolk. Kommunikation vedr. våbentransport mm over Nordsøen.
Flugthjælp
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Osvalds krig" (Knud Jakobsen, 2014), Sjæk'len 2014 99, 100, 104
Toldstrup, leder
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Natten der varede otte dage" (Anders Bjørnvad, 1967) 42-44-45-46-47-48-49-50-52-52-72-73-77-80-81-82-83-85-86-87-90-143-154-161-167-168-170-172-174
Toldstrup
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "På sporet af en anonym modstandsmand" (Anders Hauge, 2020), Historisk Årbog for Randers Amt 22
Anton Toldstrup
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Inside SOE" (E. H. Cookridge, 1966) 596
Toldstrup, nedkastningschef i jylland
Organisation - Nedkastningschef i Jylland
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Søværnets radiopersonels virke under besættelsen" (Knud Søgaard, 1986), FV. Frihedskampens Veteraner, 104:1986 47-49
Toldstrup, nedkastningschef i jylland
Organisation
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 139
Anton Toldstrup
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "That Denmark Might Live" (Irwing Werstein, 1967) 46,47,52,54,94,95,97,98,100,101,102,104,105,106
Anton Ingersøn Jensen, toldassistent
Modtagegruppe
Sabotage
Jernbanesabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 25, 78, 93, 112, 175, 182-183, 246, 250, 255, 282-288
Toldstrup, toldassistent
Modtagegruppe
Sabotage
Jernbanesabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 25, 78, 93, 112, 175, 182-183, 246, 250, 255, 282-288
Toldstrup
Organisation

Litteratur
1) "Stikker-likvidation" (Harald Sandbæk, 1945), Den danske Kirke under Besættelsen 217-219
Anton Toldstrup, toldassistent, modtagechef nordjylland
Modtagegruppe
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 251,256ff,258ff,266,359,362ff,400,417,424,450
Anton Toldstrup, modtageleder (jylland)
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg" (Rüdiger Eckert, 1969) 208, 222
Anton Toldstrup
Organisation - Leder af modtagegrupperne i Jylland

SOE
Litteratur
1) "Den danske modstandsbevægelse" (Jørgen Røjel, 1990), Krigshistorisk Tidsskrift, 26:2, 1990 38, 39
Anton Jensen
Efterretning
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 14, 69-72, 167, 169, 173, 204, 246
Toldstrup
Efterretning
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 14, 69-72, 167, 169, 173, 204, 246
Anton Jensen, nedkastnings chef nord & midtjylland
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Moses. Den hemmelige telegrafist." (Benny Nielsen, 2016) 20-21-26-37-38-39-40-50
Toldstrup, nedkastnings chef nord & midtjylland
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Moses. Den hemmelige telegrafist." (Benny Nielsen, 2016) 20-21-26-37-38-39-40-50
Anton Jensen, toldassistent, leder modtagelse jylland
Organisation
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Dobbeltagenten: En stikkers historie" (Jørgen Røjel, 2000) 87-107-108-116-117-118-121-122-123-124-125-126-127-144-146-156-157
Toldstrup, toldassistent, leder modtagelse jylland
Organisation
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Dobbeltagenten: En stikkers historie" (Jørgen Røjel, 2000) 87-107-108-116-117-118-121-122-123-124-125-126-127-144-146-156-157
Anton Toldstrup, toldassistent
Organisation - Jysk modstandsleder og modtagechef. Leder af Region I.
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Regionsledelsen (Region 1), Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig" (Aage Trommer, 1971) 12, 13, 79, 80, 89, 90, 102, 115, 121, 123, 124, 142, 165, 166
Anton J. Toldstrup, toldassistent, regionsleder jylland
Organisation
Sabotage
Jernbanesabotage
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 52,60,169,273-6,280
Jens Toldstrup, tolder
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Om to krige" (Frode Jakobsen, 1989) 51
Anton Toldstrup
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann." (Morten Møller, 2012) 172
Anton Ingersøn Toldstrup
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 154, 155,
Kjeldsen
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 154, 155,
Toldstrup, nedkastningschef
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Kommunist under besættelsen" (Børge Houmann, 1990) 189
Anton Toldstrup, tolder
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "De illegale" (Erik Johannesen, 1983) 75
Anton J. Toldstrup
Organisation - Nedkastningschef
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 39-371, 634-711
Anton Jensen
Organisation

Litteratur
1) "Jakten på Jane Horney" (, 1986), Stellan Olsson & Jan Moen 186
TOLDSTRUP
Organisation

Litteratur
1) "Jakten på Jane Horney" (, 1986), Stellan Olsson & Jan Moen 186
Jens Toldstrup
Organisation - Leder af våbenmodtagelse i Jylland og modstandsbevægelsen i Region I.
Sabotage
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) cf.
Anton Toldstrup, nedkastningschef
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe" (Henning N Larsen, 2012), 303
Jens Toldstrup, jyllandsleder
Modtagegruppe
Organisation

Litteratur
1) "Sommeren '45. Fra overmod til mismod." (Per Stig Møller, 2019) 80-1,102-3,111,115,147,171, m.fl.
Anton J. Toldstrup, toldassistent, løjtnant af reserven
Organisation - Region I ledelse
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmark besat - krig og hverdag 1940-45" (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 531-2, 634
A.J. Toldstrup, regionsleder
Modtagegruppe - Jysk modtagechef.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Han faldt for fædrelandet - Shellhuset den 21. marts 1945" (C. C. Ahnfeldt-Mollerup, 2009), Søllerødbogen, 2009 144
Anton Jensen, tolder, modtagelsesleder
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den utæmmede kanariefugl" (David Lampe, 1957) s. 12, 33.ff.. 143-148, 158f. og 162
Toldstrup, tolder, modtagelsesleder
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den utæmmede kanariefugl" (David Lampe, 1957) s. 12, 33.ff.. 143-148, 158f. og 162
Anton Toldstrup
Organisation - Leder for Region I.
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "SOE in Scandinavia" (Charles Cruickshank, 1986) 227-228
Anton Jensen
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Leg med lynet" (Arne Espegaard, 1984) 42, 62-3, 110, 121
Toldstrup
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Leg med lynet" (Arne Espegaard, 1984) 42, 62-3, 110, 121
Toldstrup
Organisation - Nedkastningschef i Jylland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Svend, Bjørn og Pie. Tre søskende i modstandskampen" (Kim Lykke Jensen, 2021) 214
Jens Toldstrup, toldassistent, modtagelsesleder
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Besat igen? Frihedskampens sidste vidner taler ud." (Rolf Slot-Henriksen, 2008) 34,35,77,78,79,80,81,84,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,104,105,106,165,
Jens Toldstrup
Organisation - Nedkastningschef i Jylland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Sønderjylland besat" (Søren Flott, 2015) 191, 259
Jens
Organisation - Nedkastningschef i Jylland
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Sønderjylland besat" (Søren Flott, 2015) 191, 259
Jens Toldstrup
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Kvindernes modstandskamp" (Anne Dorthe Holm, 2012) 120
Jens Toldstrup, modtagechef
Organisation

Litteratur
1) "Sabotage på Assensbanen" (Hans Lauridsen, 2017), Vestfynsk hjemstavn, 2017 58
Anton Toldstrup, nedkastningschef jylland
Organisation

Litteratur
1) "Hvem var Ejby Nielsen?" (Villy Dall, 2017), Historisk årbog for Thy og Vester Hanherred, 2017 94+98
Jens Toldstrup, tolder
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Toldstrup" (Søren Krarup, 2011), Tidehverv, 6:2011 113
Anton Ingersøn Jensen, toldassistent, nedkastningschef, jylland
Modtagegruppe
Andet - Opbyggede sabotage- og militærgrupper.
Region II (Midtjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) Passim
Anton Ingersøn Jensen, toldassistent, nedkastningschef, jylland
Modtagegruppe
Organisation
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) Passim
Jens Toldstrup, Støvring, toldassistent, nedkastningschef, jylland
Modtagegruppe
Andet - Opbyggede sabotage- og militærgrupper.
Region II (Midtjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) Passim
Toldstrup
Organisation

Litteratur
1) "Hvidstengruppen - og min far Knud Christensen" (Merete Nissen, 2016), Historisk Årbog fra Randers Amt, 2016 31
Toldstrup
Efterretning - Advarede modstandbesvægelsen i Hvidbjerg-Lyngs Kommune mod Gestapo razzia
Organisation - Nedkastningschef
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Træk af frihedskampens historie i Hvidbjerg-Lyngs Kommune " (Harald Gade, 2015), Egnshistorisk Forening, Thyholm og Jegindø, 2015 10
Anton Ingersøn Toldstrup
Organisation

Litteratur
1) "Det vestlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2021) 3 - 642
Anton Toldstrup, tolder
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "B&O under besættelsen 1940-45" (Helle Nissen Gregersen, 2013) 82
Anton Ingersøn Jensen, toldassistent, løjtnant af reserven, modtagechef i jylland
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Arresteret 29. august 1943 og løsladt kort tid senere
Modtagegruppe - Oprettet og leder af modtagegruppe i Skive
Organisation - Modtagechef for Jylland , leder af region I, næstkommanderende for Vagn Bennike i Jyllandsledelsen. Konflikten med Bennike berørt i bogen
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Trods alt! Holstebro gennem besættelsen 1940-1945" (Michael Christensen, 2021), Bind 2 17, 21,69, 74 (Billede),84,91,95-97, 100, 106, 107-108 (Billeder) 109-118, 120-121, 126-127
Toldstrup,Fætter, Corn, Støvring, toldassistent, løjtnant af reserven, modtagechef i jylland
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Arresteret 29. august 1943 og løsladt kort tid senere
Modtagegruppe - Oprettet og leder af modtagegruppe i Skive
Organisation - Modtagechef for Jylland , leder af region I, næstkommanderende for Vagn Bennike i Jyllandsledelsen. Konflikten med Bennike berørt i bogen
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Trods alt! Holstebro gennem besættelsen 1940-1945" (Michael Christensen, 2021), Bind 2 17, 21,69, 74 (Billede),84,91,95-97, 100, 106, 107-108 (Billeder) 109-118, 120-121, 126-127
Toldstrup, nedkastningschef
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Om modstandsbevægelsen på VInderupegnen" (Kristian Elmholdt, 2015), Årbog for Vinderup-egnen, 2015 11
Anton Ingersøn Toldstrup, nedkastningschef
Organisation

Litteratur
1) "Midt-og Vestjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2022) Passim
Jensen, toldbetjent
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Vogterne i Helvedes forgård" (Henrik Werner Hansen, 2020) 86
Jens Toldstrup
Organisation - Nedkastningschef

Litteratur
1) "De voksne gjorde jo ikke noget - bag om Churchill klubben" (Uffe Westerberg, 2023) 195
Anton Ingersøn Jensen, toldassistent, løjtnant af reserven, nedkastningschef
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Arresteret 30. august 1943 - som gidsel. Løsladt efter 7 uger
Modtagegruppe - Kom ind i modtagegruppe via Chr. Ulrik Hansen. Afløste Chr. U. Hansen som Junckers hjælper 8/3 1944 og siden Junckers afløser som nedkastningschef
Jernbanesabotage
Logivært - Bl.a. logi til Børge Eriksen fra Dansk Samling
Organisation - Regionsleder og Nedkastningschef. April-juni 1944: 72 containere, 8 tons materiel. Støt voksende til 2.043 containere, 214 tons materiel i januar-marts 1945
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling, SOE
Litteratur
1) "Toldstrup - en biografi om en modstandshelt" (Sven Ove Gade, 2011) 7-9,11-22,24,27-31,34-59,61-116,118-136, 185, 187-193,195-199
Anton Ingersøn Jensen, tolder, i modstandsbevægelsens hovedledelse
Sabotage
Modtagegruppe - Nedkastningsleder i Jylland.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Våbennedkastninger ved Ikast i besættelsestiden" (Ove Nørholm, 2021), Hardsyssel Årbog 50, 52, 59
Toldstrup, tolder, i modstandsbevægelsens hovedledelse
Sabotage
Modtagegruppe - Nedkastningsleder i Jylland.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Våbennedkastninger ved Ikast i besættelsestiden" (Ove Nørholm, 2021), Hardsyssel Årbog 50, 52, 59
Anton Jensen, toldassistent
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Årsskrift" (, 1995), Ulfborg-Vemb 82,83,88,89
Toldstrup, toldassistent
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Årsskrift" (, 1995), Ulfborg-Vemb 82,83,88,89

Udviklet af ditmer a/s