Poul Larsen

Dæknavn(e): "Kjær" , Kjær , Kjær
Født 28.08.1912
Død 10.03.1945
Politifuldmægtig, politifuldmægtig, Kriminalassistent, Politiassistent, Politiass., Politifuldmægtig, jurist
Region I (Nordjylland)
Byleder, Byleder (Randers og Aalborg), leder, Distriktschef

Adresser

Asylgade Fængsel, Frederikshavn
Danmarksgade 20, Frederikshavn
Kong Hansgades arrest, Aalborg
Randers, Randers
Frederikshavn
Randers
Ålborg
Aalborg
Aalborg

Biografi

En biografi af Poul Larsen er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: De sidste timer/Stig Sumborg

Notater

Fra 01.12.1944, Arresteret af tyskerne, henrettet 10. marts 1945
Til 01.12.1944, Taget af tysk patrulje under arbejde for modtagegruppe
Deltog efteråret 1942 i etableringen af illegale ruter fra Nordjylland til Sverige.
Var kortvarigt byleder i Randers; blev senere henrettet af tyskerne
Anholt i forbindelse med modtageaktion, blev henrettet 10. marts 1945.
Til 01.12.1944, anholdt ved slutdato, og henrettet i Ryvangen
01.12.1941 til 10.03.1945, Flyttede til Frederikshavn i 41, senere aktiv i modstansarb, arr 1/12 44, henrettet i Ryvangen 10/3 45
Til 03.11.1944, Arresteres og henrettes i Ryvangen.
Fra 10.1944, Arresteret 03.11.1944. Henrettet i Ryvangen.
Arresteret 1.12.44 i Lille Vildmose, henrettet i Ryvangen 10.3.45
Henrettet i Ryvangen
Fra 01.12.1944, Arresteret af Gestapo
Fra 01.1944, fra Frederikshavn
Byleder
Gik under jorden medio 1944. Anholdt ved Gudumholm 2. december 1944. Tortureret af Gestapo. Henrettet i Ryvangen.
Havde vøret politifuldmægtig i Frederikshavn og Aalborg

Lokalitet

Randers
Aalborg

Organisationstilknytning

Dansk Hjælpetjeneste
Hornslet gruppen

Modstandsaktivitet

Administration
Administration (flygtet)
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Illegalt arbejde i både Frederikshavn og Aalborg
Almen illegal aktivitet (flygtet) - Den Danske Brigade
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Andet - Netværks pleje med Toldstrup.
Andet - Våbeninstruktion.
Andet - Våbeninstruktør
Andet (fængslet) - Våbeninstruktør.
Efterretning
Efterretning - Forbindelsesled mellem politiet og Gestapo
Flugthjælp
Flugthjælp - fra Frederikshavn
Flugthjælp - Organiserede flugt fra Frederikshavn/Strandby til Sverige og våbenmodtagelse retur
Flugthjælp - Tilrettelæggelse af transport af flygtninge fra Sæby/Strandby til Sverige
Flugthjælp (flygtet) - Flygtet til Sverige med sidste båd august 1943, da ruten blev optrevlet
Flugthjælp (fængslet)
Illegal presse
Illegal presse - Bla bladet Friheden
Jernbanesabotage
Likvidering - Og byleder i Randers
Likvidering (hjælper)
Logivært - Gav husly til flygtningen
Logivært (fængslet)
Lokalkomite
Militærgruppe
Militærgruppe - Medlemaf modstandsledelsen (region 1) fra sommeren 1944
Modtagegruppe
Modtagegruppe - Deltog i våbennedkastninger
Modtagegruppe - Den anden leder af Jul-Rasmussens gruppe i Hadsten-Galten
Modtagegruppe - Organisator og kontaktperson.
Modtagegruppe (fængslet)
Modtagegruppe (fængslet) - Arresteret i Aalborg med materiale fra nedkastning i sin mappe. Tortureret og siden henrettet
Modtagegruppe (fængslet) - Leder af modtagergruppe. Arresteret 1. december 1944. Henrettet i Ryvangen
Organisation
Organisation - byledelse Ålborg fra maj 44
Organisation - byledelsen i Ålborg
Organisation - Byleder i Frederikshavn, dernæst Aalborg og derefter Randers.
Organisation - Byleder i Randers
Organisation - Byleder i Randers juli 44.
Organisation - Leder af modstandsbevægelsen i Randers
Organisation - Medlem af byledelsen i Ålborg
Organisation (fængslet)
Ruteaktivitet
Ruteaktivitet - Deltog i organiseringen af fygtningetransport mellem Sæby/Strandby til Sverige
Ruteaktivitet (fængslet) - Henrettet i Ryvangen
Sabotage
Sabotage - Leder af sabotagen i Randers aug-okt 44. Sabotage af Markedsgades Skole 9.10.44. Arresteret i 1.12.44 i Ålborg.
Sabotage (fængslet)

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Aksel Nørgaard modstandsarbejdet i Kaas og Pandrup. Side 2-4

Litteraturhenvisninger

46 navne. Et Mindeskrift om dem, hvis Navne er knyttet til 4. Maj Kollegiet i Aalborg. (Niels A. Eigenbroth, 1959), 21, 22
Aktive modstandsfolk - A/S Gruppen i Randers under besættelsen (Lukas, 1985), s. 50
Aktive modstandsfolk - A/S Gruppen i Randers under besættelsen (Lukas, 1985), s. 50 ff
Besættelsestiden i Nordjylland (Ole Neimann, 1992), s. 125
Bogen om Leif (Poul Borschenius, 1946), 39
Dagligdag og modstandskamp (Søren Bugge Vegger, 1995), Historisk AArbog fra Randers Amt 1995, 24, 25, 26, 27, 28
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 104,109
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 119
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 266, 274
De illegale sverigesruter 1943-45 - Studier i den maritime modstands historie (Henrik Dethlefsen, 1993), s. 106, 108
De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter (Else Andersen (red.), 1945), s. 110
Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale) (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000), 47
Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale) (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000), 49,53,55,58
Det nordjyske modstandsarbejde under besættelsen (Hans Munk Pedersen, 1999), FV Frihedkampens Veteraner, 159, 1999, 34
Det vestlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2021), 278, 302, 304, 310
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 257
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 257 - 258
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 257
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 72,156,180,193-194
FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8. (Jean Seeberg, 2022), 147, 224, 280, 355, 357, 358, 363, 367, 669
Flugtruten fra Sæby til Sverige (Hans Gregersen, 1999), 24-38-89-98
Frederikshavn under besættelsen (Verner Jensen, 1985), s. 27, 29, 32, 35, 39, 51-52, 58, 63, 70, 74-75, 77, 98, 122
Færge til friheden (Poul S. Poulsen, 1978), s.12. s.22. s.28-29. s.31
Hadsten under besættelsen (Anders Huulgaard, 1982), 51
Havet - en vej til frihed ... Nordjyske fiskere i frihedskampen 1940-45. (Alan Hjorth Rasmussen, 1985), 23
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), 141
Hornslet-gruppen (Kim Lykke Jensen, 2015), 167
Hvad man dog kan komme ud for (Willy B. Magnussen, 1995), 14-15
Krigens By - Aalborg 1940 - 1945 (Hans Gregersen, 2009), 161, 231-235
Leg med lynet (Arne Espegaard, 1984), 51(gruppebillede)
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 108
Min Vendsysseltid 1937 - 1946 (Børge Nielsen, 1996), s, 21. s. 57. s. 59. s. 62 - 63. s. 69
Min Vendsysseltid 1937 - 1946 (Børge Nielsen, 1996), s. 21. s. 57. s. 59. s. 62-63. s. 69
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 62-63, 240-241, 293-294, 371, 375-376, 405, 422, 433
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), 268,269,300,417
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 88-89, 214-215, 277, 401
Modstandsbevægelsen i og omkring Frederikshavn 1940-45 (Hans Munk Pedersen, 1989), Rapport fra militærhistorisk konference i Fr.havn, 25
Nogle træk af frihedskampens historie i Vendsyssel (Christian Winther, 1945), Jul i Vendsyssel 1945, 48
Osvalds krig (Knud Jakobsen, 2014), Sjæk'len 2014, 99
Reservepolitibetjent i modstandskampen (Erik Boest, 1995), Politihistorisk Selskab. Årsskrift 1995
Stikkerlikvideringer og clearingmord i Nordjylland (Erik Lottrup, 2000), 25,26,37
Toldstrup - en biografi om en modstandshelt (Sven Ove Gade, 2011), 66-69
Uden kamp ingen sejr (Toldstrup, 1947), 91-189-241
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 12, 32, 39, 110, 259, 512, 527, 547
Vor vej til 5. maj (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar , 252
Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn. (Børge Møller, 2018), 58
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 89
Aalborg Katedralskole 1945-46 (, 1946), 21-23
Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2020), 126, 212, 299, 346, 352, 547, 558, 691-699
Ålefiskeren i Skagen, Nordjyllands første sabotør (*, 1963), Den Danske Brigadeforening (Danforce), 1963:5, 9

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Poul Larsen - 36F-18328
Arkivskaber: Poul Larsen - 07B-21570

Hjemmesidehenvisninger

www.as-gruppen.dk/asg/index.php?Indledning

Udskriften er baseret på 60 registreringer

Poul Larsen, politifuldmægtig
Militærgruppe - Medlemaf modstandsledelsen (region 1) fra sommeren 1944
Ruteaktivitet - Deltog i organiseringen af fygtningetransport mellem Sæby/Strandby til Sverige
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Besættelsestiden i Nordjylland" (Ole Neimann, 1992) s. 125
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 257
3) "Frederikshavn under besættelsen" (Verner Jensen, 1985) s. 27, 29, 32, 35, 39, 51-52, 58, 63, 70, 74-75, 77, 98, 122
Poul Larsen, politifuldmægtig
Ruteaktivitet
Region I (Nordjylland)
Dansk Hjælpetjeneste
Litteratur
1) "De illegale sverigesruter 1943-45 - Studier i den maritime modstands historie" (Henrik Dethlefsen, 1993) s. 106, 108
Poul Larsen, politifuldmægtig, byleder
Flugthjælp - Tilrettelæggelse af transport af flygtninge fra Sæby/Strandby til Sverige
Logivært - Gav husly til flygtningen
Modtagegruppe - Deltog i våbennedkastninger
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Aalborg Katedralskole 1945-46" (, 1946) 21-23
Poul Larsen, politifuldmægtig, byleder (randers og aalborg)
Sabotage
Modtagegruppe
Ruteaktivitet
Likvidering (Hjælper)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Bogen om Leif" (Poul Borschenius, 1946) 39
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 257 - 258
"Kjær", byleder (randers og aalborg)
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Bogen om Leif" (Poul Borschenius, 1946) 39
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 257 - 258
Poul Larsen, politifuldmægtig, byleder, randers
Flugthjælp
Lokalkomite
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter" (Else Andersen (red.), 1945), s. 110
Poul Larsen, politifuldmægtig
Likvidering - Og byleder i Randers
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 108
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 257
Kjær, politifuldmægtig
Likvidering - Og byleder i Randers
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 108
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 257
Poul Larsen, politifuldmægtig
Ruteaktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 104,109
Poul Larsen, politifuldmægtig, byleder
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 119
Poul Larsen, politifuldmægtig, leder
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 266, 274
Poul Larsen, politifuldmægtig, distriktschef
Ruteaktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 91-189-241
Poul Larsen, politifuldmægtig, byleder
Flugthjælp - fra Frederikshavn
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Aksel Nørgaard modstandsarbejdet i Kaas og Pandrup. Side 2-4,
Poul Larsen, politifuldmægtig
Organisation - byledelsen i Ålborg
Modtagegruppe
Ruteaktivitet
Illegal presse
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 72,156,180,193-194
Poul Larsen
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Reservepolitibetjent i modstandskampen" (Erik Boest, 1995), Politihistorisk Selskab. Årsskrift 1995
Poul Larsen, byleder, randers
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Aktive modstandsfolk - A/S Gruppen i Randers under besættelsen" (Lukas, 1985) s. 50 ff
2) " Hjemmesidehenvisning" (Internet, 2010), www.as-gruppen.dk/asg/index.php?Indledning
Kjær

Litteratur
1) "Aktive modstandsfolk - A/S Gruppen i Randers under besættelsen" (Lukas, 1985) s. 50
Poul Larsen, politifuldmægtig, aalborg
Organisation
Sabotage
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Poul Larsen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Kjær, politifuldmægtig, distriktschef
Ruteaktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 91-189-241
Poul Larsen, politifuldmægtig, byleder
Jernbanesabotage
Administration
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Dagligdag og modstandskamp" (Søren Bugge Vegger, 1995), Historisk AArbog fra Randers Amt 1995 24, 25, 26, 27, 28
Poul Larsen, politifuldmægtig, byleder
Administration (Flygtet)
Jernbanesabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Dagligdag og modstandskamp" (Søren Bugge Vegger, 1995), Historisk AArbog fra Randers Amt 1995 24, 25, 26, 27, 28
Poul Larsen, kriminalassistent
Modtagegruppe - Organisator og kontaktperson.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Havet - en vej til frihed ... Nordjyske fiskere i frihedskampen 1940-45." (Alan Hjorth Rasmussen, 1985) 23
Poul Larsen, politifuldmægtig
Organisation - Byleder i Randers juli 44.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale)" (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000) 47
Poul Larsen, politifuldmægtig
Sabotage - Leder af sabotagen i Randers aug-okt 44. Sabotage af Markedsgades Skole 9.10.44. Arresteret i 1.12.44 i Ålborg.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale)" (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000) 49,53,55,58
Poul Larsen, politifuldmægtig
Ruteaktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vor vej til 5. maj" (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar 252
Poul Larsen, politifuldmægtig
Modtagegruppe - Den anden leder af Jul-Rasmussens gruppe i Hadsten-Galten
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hadsten under besættelsen" (Anders Huulgaard, 1982), 51
Kjær, politifuldmægtig
Sabotage - Leder af sabotagen i Randers aug-okt 44. Sabotage af Markedsgades Skole 9.10.44. Arresteret i 1.12.44 i Ålborg.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale)" (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000) 49,53,55,58
Poul Larsen
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Min Vendsysseltid 1937 - 1946" (Børge Nielsen, 1996), s. 21. s. 57. s. 59. s. 62-63. s. 69
Poul Larsen
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Min Vendsysseltid 1937 - 1946" (Børge Nielsen, 1996), s, 21. s. 57. s. 59. s. 62 - 63. s. 69
Poul Larsen, politifuldmægtig
Ruteaktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Krigens By - Aalborg 1940 - 1945" (Hans Gregersen, 2009) 161, 231-235
Poul Larsen, politifuldmægtig
Ruteaktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Nogle træk af frihedskampens historie i Vendsyssel" (Christian Winther, 1945), Jul i Vendsyssel 1945 48
Poul Larsen, politifuldmægtig
Flugthjælp - Organiserede flugt fra Frederikshavn/Strandby til Sverige og våbenmodtagelse retur
Efterretning - Forbindelsesled mellem politiet og Gestapo
Modtagegruppe (Fængslet) - Leder af modtagergruppe. Arresteret 1. december 1944. Henrettet i Ryvangen
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "46 navne. Et Mindeskrift om dem, hvis Navne er knyttet til 4. Maj Kollegiet i Aalborg." (Niels A. Eigenbroth, 1959) 21, 22
Poul Larsen, politifuldmægtig
Ruteaktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Flugtruten fra Sæby til Sverige" (Hans Gregersen, 1999) 24-38-89-98
Poul Larsen, politiassistent
Flugthjælp
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ålefiskeren i Skagen, Nordjyllands første sabotør" (*, 1963), Den Danske Brigadeforening (Danforce), 1963:5 9
Poul Larsen, politifuldmægtig
Ruteaktivitet
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det nordjyske modstandsarbejde under besættelsen" (Hans Munk Pedersen, 1999), FV Frihedkampens Veteraner, 159, 1999 34
Poul Larsen, politifuldmægtig
Organisation - Medlem af byledelsen i Ålborg
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Stikkerlikvideringer og clearingmord i Nordjylland" (Erik Lottrup, 2000) 25,26,37
Poul Larsen, politifuldmægtig
Flugthjælp (Flygtet) - Flygtet til Sverige med sidste båd august 1943, da ruten blev optrevlet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i og omkring Frederikshavn 1940-45" (Hans Munk Pedersen, 1989), Rapport fra militærhistorisk konference i Fr.havn 25
Poul Larsen, politiass.
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvad man dog kan komme ud for" (Willy B. Magnussen, 1995) 14-15
Poul Larsen, politifuldmægtig
Ruteaktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 12, 32, 39, 110, 259, 512, 527, 547
Poul Larsen, politifuldmægtig
Jernbanesabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 58
Poul Larsen, politifuldmægtig
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 89
Poul Larsen, politifuldmægtig
Modtagegruppe
Organisation - Leder af modstandsbevægelsen i Randers
Region I (Nordjylland)
Hornslet gruppen
Litteratur
1) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 167
Poul Larsen, politifuldmægtig
Organisation (Fængslet)
Logivært (Fængslet)
Ruteaktivitet (Fængslet) - Henrettet i Ryvangen
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Færge til friheden" (Poul S. Poulsen, 1978) s.12. s.22. s.28-29. s.31
Poul Larsen, politifuldmægtig, jurist
Almen illegal aktivitet
Illegal presse - Bla bladet Friheden
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 88-89, 214-215, 277, 401
Poul Larsen
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) 141
Poul Larsen, kriminalassistent
Andet - Netværks pleje med Toldstrup.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Osvalds krig" (Knud Jakobsen, 2014), Sjæk'len 2014 99
Poul Larsen, politifuldmægtig
Modtagegruppe
Organisation - byledelse Ålborg fra maj 44
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) 268,269,300,417
Kjær, politifuldmægtig
Modtagegruppe
Organisation - byledelse Ålborg fra maj 44
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) 268,269,300,417
Poul Larsen, politifuldmægtig
Modtagegruppe
Ruteaktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 126, 212, 299, 346, 352, 547, 558, 691-699
Poul Larsen, politifuldmægtig
Organisation - Byleder i Frederikshavn, dernæst Aalborg og derefter Randers.
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 62-63, 240-241, 293-294, 371, 375-376, 405, 422, 433
Kjær, politifuldmægtig
Organisation - Byleder i Frederikshavn, dernæst Aalborg og derefter Randers.
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 62-63, 240-241, 293-294, 371, 375-376, 405, 422, 433
Poul Larsen
Almen illegal aktivitet (Flygtet) - Den Danske Brigade
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Leg med lynet" (Arne Espegaard, 1984) 51(gruppebillede)
Poul Larsen, politifuldmægtig, byleder
Sabotage
Modtagegruppe
Flugthjælp
Andet - Våbeninstruktør
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) 147, 224, 280, 355, 357, 358, 363, 367, 669
Kjær, politifuldmægtig, byleder
Sabotage
Modtagegruppe
Flugthjælp
Andet - Våbeninstruktør
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) 147, 224, 280, 355, 357, 358, 363, 367, 669
Poul Larsen, politifuldmægtig, byleder
Sabotage
Modtagegruppe
Flugthjælp
Andet - Våbeninstruktion.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) 147, 224, 280, 355, 357, 358, 363, 367, 669
Poul Larsen, politifuldmægtig , byleder
Sabotage (Fængslet)
Modtagegruppe (Fængslet)
Flugthjælp (Fængslet)
Andet (Fængslet) - Våbeninstruktør.

Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) 147, 224, 280, 355, 357, 358, 363, 367, 669
Kjær, politifuldmægtig, byleder
Sabotage
Modtagegruppe
Flugthjælp
Andet - Våbeninstruktion.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) 147, 224, 280, 355, 357, 358, 363, 367, 669
Poul Larsen, politifuldmægtig
Efterretning
Ruteaktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det vestlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2021) 278, 302, 304, 310
Poul Larsen, politifuldmægtig, byleder
Almen illegal aktivitet - Illegalt arbejde i både Frederikshavn og Aalborg
Organisation - Byleder i Randers
Modtagegruppe (Fængslet) - Arresteret i Aalborg med materiale fra nedkastning i sin mappe. Tortureret og siden henrettet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Toldstrup - en biografi om en modstandshelt" (Sven Ove Gade, 2011) 66-69

Udviklet af ditmer a/s