Anders Kristian Jørgensen

Født 22.07.1906
Død 18.09.1981
Region VI (København)

Adresser

Norgesgade 6 D, 4., København S

Tilknytning til undergrundshæren

Region VI (København), København: Afsnit 3 (Indre by-Østerbro) , P.6, P.6.B, 1. Deling
P.6.B


Billedkilde: Christian Holtet. Dobbeltmordet i Køge Bugt (2014), s. 267

Modstandsaktivitet

Militærgruppe

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Kopi af våbentilladelse
Rigsarkivet, 0990, Reviderede regnskaber: Kvitteringer for 5/5 - 13/5 1945 , Pk.138

Litteraturhenvisninger

Dobbeltmordet i Køge Bugt (Christian Holtet, 2014), s. 259-312

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Dea Trier Mørch, Styrkeliste for modstandskompagniet P6B, som ved befrielsen besatte Frimurerlogen. Maskinskrevet. - 07B-13638-1

Hjemmesidehenvisninger

www.dobbeltmordet.dk/Koege_bugt/Joergensen/

Udskriften er baseret på 3 registreringer

Anders Kristian Jørgensen
Militærgruppe
Region VI (København), København: Afsnit 3 (Indre by-Østerbro)
P.6, P.6.B, 1. Deling
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, Styrkeliste for P.6.B af 30 maj 1945
2) Rigsarkivet, 0990, Reviderede regnskaber: Kvitteringer for 5/5 - 13/5 1945 , Pk.138
3) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Kopi af våbentilladelse
Anders Kristian Jørgensen
Militærgruppe

P.6.B
Litteratur
1) "Dobbeltmordet i Køge Bugt" (Christian Holtet, 2014) s. 259-312
Anders Kristian Jørgensen

Litteratur
1) " Hjemmesidehenvisning" (Internet, 2010), www.dobbeltmordet.dk/Koege_bugt/Joergensen/

Udviklet af ditmer a/s