Knud Nørlem Andersen

Dæknavn(e): Stoffer
Født 07.07.1914
Død 05.06.1945
Kommunelærer, Sekondløjtnant, lærer, Lærer, lærer, Lærer, løjtnant., Lærer. Sekondløjtnant, Lærer, reserveofficer
Region I (Nordjylland)
Byleder (Skive), Byleder, Gruppeleder, Byleder Skive, Byleder og formand, Leder

Adresser

Christiansgade, Skive
Jyllandsgade, Skive
Kong Hans Gades arrest, Ålborg
Nibe, Nibe
Frøslevlejren
Hadsund
Skive
Sønderborg

Biografi

En biografi af Knud Nørlem Andersen er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: LHA-Skive/Stig Sumborg

Notater

Var byleder i Skive til 9. januar 1945.
Knud Nørlem Andersen blev arresteret af Gestapo 9.1.45
flygtet fra Sønderborg Sygehus - arresteret Rold skov
04.1945 til 21.04.1945, indlagt Sønderborg Sygehus, flygtet 21 april v.h.a. Eig og Otto Lippert
22.04.1945 til 02.05.1945, arresteret 22 april 45
Fra 1944, Næstkommanderende i Toldstrups terrænsportsforening, Byleder i Skive sommeren 1944. Arresteret 8.1.1945, Frøslev. Svækket og død efter Basedow-operation.
Fra 14.03.1945, Indlagt på Sønderborg sygehus
1942 til 1945, Var med til at starte "Skive Terrænsportsforening" hvor han blev næstformand. 1/7-1944 blev han byleder og formand for "Skive Terrænsportsforening." 9/1-1945 arresteret og død efter befrielsen.
dræbt under besættelsen
Anholdt i boligen af Gestapo 9. januar 1945.
Arresteret 8. januar 1945. Mislykket flugtforsøg på Sønderborg Hospital 21. april 1945. Tilbage i Frøslevlejren 30. april 1945.
arrest efterår 44

Lokalitet

Skive

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - byleder Skive
Almen illegal aktivitet - Medstifter af Skive Terrænsportsforening - sammen med Toldstrup
Almen illegal aktivitet - Toldstrup's medarbejder.
Almen illegal aktivitet (flygtet)
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Anført som Frøslev-fange, ikke andet oplyst
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Død som følge af tortur kort efter 5. maj 1945
Illegal presse
Modtagegruppe
Modtagegruppe - "Skive Terrænsportsforening."
Modtagegruppe - Grimme Bakker og Gammelstrup Hede
Modtagegruppe - Leder af modtagearbejdet i Skive og senere byleder
Modtagegruppe (fængslet)
Modtagegruppe (fængslet) - Arresteret 9. januar 1945. Død som følge af tortur og sygdom efter befrielsen
Organisation (flygtet) - Flygtet fra Sønderborg sygehus
Organisation (fængslet)
Organisation (fængslet) - Genindlagt på Sønderborg sygrhus
Sabotage

Frøslevlejrens fangekartotek

Knud Nørlem Andersen var indsat i Frøslevlejren for sine modstandsaktiviteter.
Se den fulde registrering her i Frøslevlejrens fangekartotek.

Litteraturhenvisninger

125 år på Skiveegnen, byen, egnen og Salling Bank, 1876-2001 (Niels Mortensen , 2000), 182-183.
46 navne. Et Mindeskrift om dem, hvis Navne er knyttet til 4. Maj Kollegiet i Aalborg. (Niels A. Eigenbroth, 1959), 65, 66
Aldrig mere en 9. april! Erindringer om modstandsbevægelsen i Skive. (Ib Dragheim, 2000), Skivebogen, 2000, 145 - 149
Anton Rask - landsbylæge, modstandsmand og diplomat (Merete Just, 2013), 27-55,56-72
Carlo Wognsen 1916 - 1979 (Ole Bergh, 1986), 28
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 200
Det vestlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2021), 135, 136, 192, 194, 286, 497
Eig (Aase Beck Eigenbroth, 1995), 10
Erindringer fra Aalborg Kathedralskole under besættelsen (Hother Stegmann, ), 26,31
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 37-38
Gestapos fangelejre i Danmark (Henrik Skov Kristensen, 2021), 577-579
Hilsen til Margit, Elisabeth... Modstandsbevægelsens arbejde i Skiveområdet. (Jensen, Astrup og Madsen, 1984), 29,40,41
Krigsår - besættelsesår (Niels A. Eigenbroth, 1985), Hadsund fra ladested til industriby, 165
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 360-361, 525
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 93
Natten der varede otte dage (Anders Bjørnvad, 1967), 81
Ny Tid og Baunen (Henrik Fibæk Jensen, 1985), Skivebogen 1985, 54,59
Pressen om Holger Danske (, 1947), 73
Skive under besættelsen (Henrik Fibæk Jensen, 2003), Skive kommunes historie, bd. 3. 1940-2003., 69,70,71
Thorsted-gruppen (R. Thorndahl, 1995), Årsskrift Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb, 88+89
Toldstrup - en biografi om en modstandshelt (Sven Ove Gade, 2011), 29
Uden kamp ingen sejr (Toldstrup, 1947), 59
Ung i Skive under Anden Verdenskrig (Niels Åge Klausen, 2011), Skiveegnens Jul 20111, s. 46 - 48
Vi kendte betingelserne (Vagn Jeldtoft Jensen, 1996), 90, 105, 125
Vor vej til 5. maj (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar , 236-237
Våbenlageret på Spøttrup (*, 1985), Besættelsestiden i Spøttrup kommune, s. 32
Årsskrift (, 1995), Ulfborg-Vemb, 89

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Knud Nørlem Andersen - 36F-16180

Udskriften er baseret på 38 registreringer

Knud Nørlem Andersen, kommunelærer, byleder (skive), skive
Modtagegruppe - Leder af modtagearbejdet i Skive og senere byleder
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 37-38
Nørlem Andersen, sekondløjtnant, lærer, byleder
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 200
Knud Nørlem Andersen, lærer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 59
Stoffer, lærer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 59
Knud Nørlum Andersen, lærer
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frøslevlejren, Fangekartotek, ,
Knud Nørlem Andersen
Region I (Nordjylland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Knud Nørlem Andersen, lærer
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Krigsår - besættelsesår" (Niels A. Eigenbroth, 1985), Hadsund fra ladested til industriby 165
Knud Nørlem-Andersen, lærer
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Anført som Frøslev-fange, ikke andet oplyst

Litteratur
1) "Vor vej til 5. maj" (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar 236-237
Knud Nørlem Andersen, lærer, byleder
Modtagegruppe (Fængslet)
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hilsen til Margit, Elisabeth... Modstandsbevægelsens arbejde i Skiveområdet." (Jensen, Astrup og Madsen, 1984) 29,40,41
Knud Nørlem Andersen, lærer
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Død som følge af tortur kort efter 5. maj 1945
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Carlo Wognsen 1916 - 1979" (Ole Bergh, 1986), 28
Nørlem
Almen illegal aktivitet (Flygtet)

Litteratur
1) "Erindringer fra Aalborg Kathedralskole under besættelsen" (Hother Stegmann, ), 26,31
Knud Nørlem Andersen, lærer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Anton Rask - landsbylæge, modstandsmand og diplomat" (Merete Just, 2013), 27-55,56-72
Knud Nørlem-Andersen, lærer
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Eig" (Aase Beck Eigenbroth, 1995) 10
Knud Nørlem-Andersen, lærer
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Eig" (Aase Beck Eigenbroth, 1995) 10
Stoffer, lærer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Anton Rask - landsbylæge, modstandsmand og diplomat" (Merete Just, 2013), 27-55,56-72
Knud Nørlem Andersen, lærer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Aldrig mere en 9. april! Erindringer om modstandsbevægelsen i Skive." (Ib Dragheim, 2000), Skivebogen, 2000 145 - 149
Knud Nørlem Andersen, lærer
Modtagegruppe - Grimme Bakker og Gammelstrup Hede
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Skive under besættelsen" (Henrik Fibæk Jensen, 2003), Skive kommunes historie, bd. 3. 1940-2003. 69,70,71
Knud Nørlem Andersen, lærer, gruppeleder
Modtagegruppe (Fængslet) - Arresteret 9. januar 1945. Død som følge af tortur og sygdom efter befrielsen
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "46 navne. Et Mindeskrift om dem, hvis Navne er knyttet til 4. Maj Kollegiet i Aalborg." (Niels A. Eigenbroth, 1959) 65, 66
Knud Nørlem Andersen
Almen illegal aktivitet
Illegal presse
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ny Tid og Baunen" (Henrik Fibæk Jensen, 1985), Skivebogen 1985 54,59
Knud Nørlem Andersen, lærer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vi kendte betingelserne" (Vagn Jeldtoft Jensen, 1996) 90, 105, 125
Knud Nørlem Andersen, lærer
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Våbenlageret på Spøttrup" (*, 1985), Besættelsestiden i Spøttrup kommune s. 32
Knud Nørlem Andersen, lærer, byleder skive
Organisation (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ung i Skive under Anden Verdenskrig" (Niels Åge Klausen, 2011), Skiveegnens Jul 20111 s. 46 - 48
Knud Nørlem Andersen, lærer, byleder skive
Organisation (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ung i Skive under Anden Verdenskrig" (Niels Åge Klausen, 2011), Skiveegnens Jul 20111 s. 46 - 48
Knud Nørlem Andersen, lærer
Organisation (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ung i Skive under Anden Verdenskrig" (Niels Åge Klausen, 2011), Skiveegnens Jul 20111 s. 46 - 48
Knud Nørlem Andersen, lærer, byleder skive
Organisation (Flygtet) - Flygtet fra Sønderborg sygehus
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ung i Skive under Anden Verdenskrig" (Niels Åge Klausen, 2011), Skiveegnens Jul 20111 s. 46 - 48
Knud Nørlem Andersen, lærer, byleder skive
Organisation (Fængslet) - Genindlagt på Sønderborg sygrhus
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ung i Skive under Anden Verdenskrig" (Niels Åge Klausen, 2011), Skiveegnens Jul 20111 s. 46 - 48
Knud Nørlem Andersen, lærer, løjtnant., byleder og formand
Modtagegruppe - "Skive Terrænsportsforening."
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "125 år på Skiveegnen, byen, egnen og Salling Bank, 1876-2001" (Niels Mortensen , 2000) 182-183.
Nørlem Andersen, byleder
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Thorsted-gruppen" (R. Thorndahl, 1995), Årsskrift Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb 88+89
Knud Nørlem Andersen, lærer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 73
Knud Nørlem Andersen
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 93
Nørlem Andersen, leder
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Natten der varede otte dage" (Anders Bjørnvad, 1967) 81
Knud Nørlem Andersen, lærer
Almen illegal aktivitet - Toldstrup's medarbejder.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 360-361, 525
Knud Nørlem Andersen, lærer. sekondløjtnant, byleder
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Modtagegruppe (Fængslet)

Litteratur
1) "Gestapos fangelejre i Danmark" (Henrik Skov Kristensen, 2021) 577-579
Knud Nørlem Andersen, lærer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det vestlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2021) 135, 136, 192, 194, 286, 497
Knud Nørlem Andersen, lærer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det vestlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2021) 135, 136, 192, 194, 286, 497
Stoffer, lærer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det vestlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2021) 135, 136, 192, 194, 286, 497
Knud Nørlem Andersen, lærer, reserveofficer
Almen illegal aktivitet - Medstifter af Skive Terrænsportsforening - sammen med Toldstrup
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Toldstrup - en biografi om en modstandshelt" (Sven Ove Gade, 2011) 29
Nørlem Andersen
Almen illegal aktivitet - byleder Skive
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Årsskrift" (, 1995), Ulfborg-Vemb 89

Udviklet af ditmer a/s