Bent Christensen

Født 06.02.1927
Død 28.03.1945
Mathelev, Malerlærling, Mariner
Region IV (Fyn), Region III (Sydjylland)

Adresser

Nyborg

Biografi

En biografi af Bent Christensen er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: De sidste timer/Stig Sumborg

Notater

Fra 10.03.1945, Arresteret ifbm. jerbanesabotage, henrettet i Ryvangen
Interneret d. 29. august 1943
Henrettet i Ryvang
10.03.1945 til 29.03.1945, Arresteret af tyskerne 10/3 1945.Henrettet i Ryparken 29/3 1945.
Fra 29.08.1945, Skudt i Ryvangen

Lokalitet

Slagelse
Nyborg

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Henrettet i Ryvangen
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Henrettet i Ryvangen ultimo marts 1945
Jernbanesabotage
Jernbanesabotage - Medlem af sabotagegruppe i Nyborg
Modtagegruppe
Sabotage

Litteraturhenvisninger

Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 316
De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter (Else Andersen (red.), 1945), s. 158
Et minde over en dansk frihedskæmper (Adam Lindgren, 2005), Personalhistorisk Tidsskrift, 2005, 260
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 81
Fyn i Krig - Modstandskampen 1940-45 (Andreas Skov, 2014), 251
Nyborg i 800 år, bd. 2. (Prben Hanh-Thomsen, 1971), 183-185.
Nyborg under besættelsen 1940-45 (K. J. Jensen, 1970), 103, 105, 106
Nyborg under besættelsen 1940-45 (K. J. Jensen, 1970), s. 105
Træk af historien om Hjemmeværnet på Sydfyn 1949-1999 (, 1999), 28

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Bent Christensen - 36F-16344

Udskriften er baseret på 10 registreringer

Bent Christensen, mathelev
Jernbanesabotage - Medlem af sabotagegruppe i Nyborg
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 81
Bent Christensen, malerlærling
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Nyborg under besættelsen 1940-45" (K. J. Jensen, 1970) s. 105
Bent Christensen, malerlærling, slagelse
Sabotage

Litteratur
1) "De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter" (Else Andersen (red.), 1945), s. 158
Bent Christensen, mariner
Modtagegruppe
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 316
Bent Christensen, malerlærling
Jernbanesabotage
Modtagegruppe
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Nyborg under besættelsen 1940-45" (K. J. Jensen, 1970) 103, 105, 106
Bent Christensen, mathelev, nyborg
Almen illegal aktivitet
Region IV (Fyn)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Bent Christensen., mathelev
Jernbanesabotage
Modtagegruppe
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Nyborg i 800 år, bd. 2." (Prben Hanh-Thomsen, 1971) 183-185.
Bent Christensen, mathelev
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Henrettet i Ryvangen
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Træk af historien om Hjemmeværnet på Sydfyn 1949-1999" (, 1999) 28
Bent Christensen
Almen illegal aktivitet
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Fyn i Krig - Modstandskampen 1940-45" (Andreas Skov, 2014) 251
Bent Christensen
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Henrettet i Ryvangen ultimo marts 1945

Litteratur
1) "Et minde over en dansk frihedskæmper" (Adam Lindgren, 2005), Personalhistorisk Tidsskrift, 2005 260

Udviklet af ditmer a/s