Erik Briand Clausen

Født 24.01.1901
Død 29.03.1945
Gårdejer, landbrugskandidat, Proprietær, landmand
Region V (Sjælland)

Adresser

Vernersminde, Hvalsø
Hvalsø
Valborup
Vernersminde

Biografi

En biografi af Erik Briand Clausen er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: De sidste timer/Stig Sumborg

Notater

Fra 08.03.1945, Arresteret og efterfølgende henrettet i Ryvangen

Lokalitet

Slagelse
Hvalsø

Organisationstilknytning

Borup-holdet

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Henrettet i Ryvangen ultimo marts 1945
Modtagegruppe
Modtagegruppe - Brian Clausens svoger, Vitus Berg, fortæller, at Brian Clausen er henrettet for deltagelse i våbennedkastninger
Modtagegruppe - En af pionererne i det midtsjællandske modtagearbejde. Under jorden efter oprulning efterår 44. Deltog i våbenmodtagelse 6/3 45 ved Valborup Skovridergård og arresteret 2 dg. efter. Henrettet 29/3 45.
Modtagegruppe - Tilknyttet modtagegruppe i Slagelse

Litteraturhenvisninger

Arresteret af Gestapo (Iven Reventlow, 2002), 57
Borup-holdets bidrag til våbenmodtagelser 1943-1945 (Helmuth Barner, 1993), 10, 12, 15, 45, 46
Brev til mine efterkommere (Niels Aage Skov, 2000)
Brev til mine efterkommere (Niels Aage Skov, 2000), 182
De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter (Else Andersen (red.), 1945), s. 177
Erik Briand-Clausen (K. P. Lauridsen, 1945), Nøsgaards-Bogen, s. 80-83
Erik Briand-Clausen i det illegale arbejde (Gert Blædel, 1945), Næsgaardbogen, s. 83-84
Et halvt år i Gestapos kløer (Ole Blædel, 2021), 153
Et halvt år i Gestapos kløer (Ole Blædel, 2021), 44
Et minde over en dansk frihedskæmper (Adam Lindgren, 2005), Personalhistorisk Tidsskrift, 2005, 260
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 95
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 275
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), 151
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 338
Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45 (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45, 59,80

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Erik Briand Clausen - 36F-16384

Udskriften er baseret på 14 registreringer

Erik Briand Clausen, gårdejer, slagelse
Modtagegruppe - Tilknyttet modtagegruppe i Slagelse
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 95
Brian Clausen
Modtagegruppe - Brian Clausens svoger, Vitus Berg, fortæller, at Brian Clausen er henrettet for deltagelse i våbennedkastninger

Litteratur
1) "Arresteret af Gestapo" (Iven Reventlow, 2002) 57
Erik Briand Clausen
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45" (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45 59,80
Erik Briand Clausen, gårdejer
Modtagegruppe - En af pionererne i det midtsjællandske modtagearbejde. Under jorden efter oprulning efterår 44. Deltog i våbenmodtagelse 6/3 45 ved Valborup Skovridergård og arresteret 2 dg. efter. Henrettet 29/3 45.
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 338
Brian Clausen
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Brev til mine efterkommere" (Niels Aage Skov, 2000) 182
2) "Brev til mine efterkommere" (Niels Aage Skov, 2000)
Erik Briand Clausen, gårdejer, hvalsø
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter" (Else Andersen (red.), 1945), s. 177
Erik Briand Clausen, landbrugskandidat, hvalsø
Region V (Sjælland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Erik Briand-Clausen
Modtagegruppe
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Erik Briand-Clausen i det illegale arbejde" (Gert Blædel, 1945), Næsgaardbogen s. 83-84
Erik Briand-Clausen, gårdejer

Litteratur
1) "Erik Briand-Clausen" (K. P. Lauridsen, 1945), Nøsgaards-Bogen s. 80-83
Briand Clausen, proprietær
Modtagegruppe
Region V (Sjælland)
Borup-holdet
Litteratur
1) "Borup-holdets bidrag til våbenmodtagelser 1943-1945" (Helmuth Barner, 1993) 10, 12, 15, 45, 46
Briand Clausen, proprietær
Modtagegruppe
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) 151
Briand-Clausen, proprietær
Modtagegruppe
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 275
Erik Briand Clausen, landmand
Modtagegruppe
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Et halvt år i Gestapos kløer" (Ole Blædel, 2021) 44
2) "Et halvt år i Gestapos kløer" (Ole Blædel, 2021) 153
Erik Briand Clausen, gårdejer
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Henrettet i Ryvangen ultimo marts 1945

Litteratur
1) "Et minde over en dansk frihedskæmper" (Adam Lindgren, 2005), Personalhistorisk Tidsskrift, 2005 260

Udviklet af ditmer a/s