Vilhelm Thomas Rosendal Jensen

Født 05.09.1917
Død 10.04.1945
Gartner, gartner
Region IV (Fyn)

Adresser

Tværvej 12, Svendborg
Tværvej12, Svendborg
Svendborg

Biografi

En biografi af Vilhelm Thomas Rosendal Jensen er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Svendborg byhistoriske arkiv/Stig Sumborg

Notater

Fra 10.04.1945, Dræbt under arrestationsforsøg
Dræbt under razzia efter våben på hans bopæl.
Dræbt under tysk razzia.

Lokalitet

Svendborg

Organisationstilknytning

Dansk Samling

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Faldet i kamp
Almen illegal aktivitet - Våbenlager. Skudt under razzia mod våbenlageret
Logivært
Modtagegruppe
Organisation

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Mail fra Kristian Rosendal bilagt skitse til bogprojekt

Litteraturhenvisninger

Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 309
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 218
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 356, 487
Modstandsbevægelsen i Svendborg - en skitse (Henrik M. Jansen, 1994), Årbog for Svendborg og Omegns Museum 1994, 108, 109
Stadil. Sognet og menneskene. (Kristian Sand, 2013)
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 459
Svendborg maj 1945 (Henrik M. Jansen, 1985), 25, 51
Træk af historien om Hjemmeværnet på Sydfyn 1949-1999 (, 1999), 27
Var vi også med? Kirken under besættelsen 1940-45 (Ib Nordby, 1990), 154, 155

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Vilhelm Thomas Rosendal Jensen - 36F-18123

Udskriften er baseret på 10 registreringer

Vilhelm Thomas Rosendal Jensen, gartner, svendborg
Almen illegal aktivitet
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 218
Vilh. Rosendal Jensen
Modtagegruppe
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Var vi også med? Kirken under besættelsen 1940-45" (Ib Nordby, 1990) 154, 155
Wilhelm Rosendahl Jensen
Almen illegal aktivitet
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 309
Vilhelm Thomas Rosendal Jensen, gartner
Almen illegal aktivitet
Region IV (Fyn)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 459
Vilhelm Thomas Rosendal Jensen, gartner, svendborg
Organisation
Region IV (Fyn)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Wilhelm Thomas Rosendahl Jensen, gartner
Modtagegruppe
Almen illegal aktivitet - Våbenlager. Skudt under razzia mod våbenlageret
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Svendborg maj 1945" (Henrik M. Jansen, 1985) 25, 51
2) "Stadil. Sognet og menneskene." (Kristian Sand, 2013)
Vilhelm Thomas Rosendal Jensen, gartner
Almen illegal aktivitet - Faldet i kamp
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Træk af historien om Hjemmeværnet på Sydfyn 1949-1999" (, 1999) 27
Vilhelm Rosendahl Jensen, gartner
Modtagegruppe
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Svendborg - en skitse" (Henrik M. Jansen, 1994), Årbog for Svendborg og Omegns Museum 1994 108, 109
Vilhelm Thomas Rosendal Jensen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Mail fra Kristian Rosendal bilagt skitse til bogprojekt
Vilhelm Rosendal Jensen, gartner
Modtagegruppe
Logivært
Almen illegal aktivitet
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 356, 487

Udviklet af ditmer a/s