Poul Kristensen

Født 20.01.1897
Død 29.03.1945
Savværksarbejder, Savværksejer, savværksforpagter
Region V (Sjælland)

Biografi

En biografi af Poul Kristensen er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Notater

Fra 11.11.1944, Anholdt af tyskerne og deporteret til Neuengamme, hvor han døde

Lokalitet

Hvalsø
Roskilde

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Tilknyttet modstandsgruppe i Hvalsø
Modtagegruppe

Litteraturhenvisninger

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 247
Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45 (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45, 59,85

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Poul Kristiansen - 36F-18266

Udskriften er baseret på 3 registreringer

Poul Kristensen, savværksarbejder, hvalsø
Almen illegal aktivitet - Tilknyttet modstandsgruppe i Hvalsø
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 247
Poul Kristiansen, savværksejer, roskilde
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45" (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45 59,85
Poul Kristiansen, savværksforpagter, hvalsø
Modtagegruppe
Region V (Sjælland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Udviklet af ditmer a/s