Eigil Bruno Wendell de Neergaard

Dæknavn(e): Erik Møller
Født 07.07.1913
Død 29.03.1945
Stationsleder, Falckleder, Falckmand, Falckstationsleder, Falckredder, Leder af Falckstation, Leder af Falck, Slagelse, Falck-stations leder, Stationsleder Falck, Falckstationmsleder i Slagelse, Falck-redder, Falck-mand, Falck stationsleder, Stationsleder Falck Slagelse, Falckchef
Region V (Sjælland), Region VI (København)
Byleder (Slagelse), Byleder, Amtsleder, byleder, modtageleder, Byleder i Slagelse, Amtsleder

Adresser

Absalongade 23, Slagelse
Falck, Slagelse
Falckstation, Slagelse
Frederiksberg
København
Skælskør
Slagelse

Biografi

En biografi af Eigil Bruno Wendell de Neergaard er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: De sidste timer/Stig Sumborg

Lokalitet

Slagelse
Frederiksberg

Organisationstilknytning

De frie Danske
Holger Danske
Nationalt Værn
SOE
Studenternes Efterretningstjeneste

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Andet
Flugthjælp
Flugthjælp (fængslet)
Illegal presse
Jernbanesabotage
Likvidering
Militærgruppe
Modtagegruppe
Modtagegruppe (fængslet)
Organisation
Organisation (fængslet)
Ruteaktivitet
Sabotage

Litteraturhenvisninger

(, 1945), Frederiksborg Amts Avis, 1
Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945 ((red.) Leo Buschardt, Albert Fabritius & Helge Tønnesen, 1954), Suplement side 6
Da bomben sprang på Frederiksberg mellem hænderne på frihedskæmperne (Erik Heimann Olsen, 2007), FV. Frihedskampens Veteraner, 188, 2007., 26
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 416, 418
De ensomme ulve (Gunnar Dyrberg, 2009), 167, 169-171
De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 242
De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter (Else Andersen (red.), 1945), s. 170
Det 20. Aarhundredes Gønger (Erik Gribsø, 1945), Dan Danmark kaldte. Bogen om Modstandsbevægelsen. Skrevet af Aktivister., 180
En kamp for frihed (Arne Sejr, 1995), s. 20, 64, 90, 199, 293
Erindringer fra besættelsestiden 1944-45 (K. E. Christensen, 1981), Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt, 68, 32,33,34,39,40,41,42
Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet. (Dan Ch. Christensen, 2020), 241,294,308,309
Et minde over en dansk frihedskæmper (Adam Lindgren, 2005), Personalhistorisk Tidsskrift, 2005, 260
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 306
Fredericia 1940-1945. Besættelse og hverdag. (Anders Engelbrecht, 2020), s.220
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 36-38,85,87-88,120,155,166,177,179-180,182-183,186-187,242,246,267,362-364,366,369-370,372,376,472
Hverdagsliv og modstandskamp. Træk af Roskildes historie under besættelsen 1940-1945. (Hans-Christian Eisen, 1985), 25
Hvis et folk vil leve. Et mindeskrift. (Ole Secher, 1992), 22
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 374
I krigens kølvand (Sven Arvid Birkeland, 2009), 50
Illegal udrykning, modstandskampen i Slagelse under den tyske besættelse (Ole Hansen & Jan F. Hansen, 1995), 15, 16, 24, 27, 33-36, 40, 45, 47-49, 62, 71, 74, 77-80, 82, 88, 90, 92, 107-112, 114, 117, 118, 130
Køge under besættelsen 1940-1945 (Henning Bjørn Larsen, 1995), 40
Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 447
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 176, 246,-247, 287, 344-346, 353, 408, 424, 428, 477
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), 469,470
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 424, 475
Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45 (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45, 40
Modstandskampen i Odsherred 1943 til 1945 (Henning Lindhardt, 2012), 90,93,94
Natten der varede otte dage (Anders Bjørnvad, 1967), 66-67-81
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 117-120,123,296,297
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 57,289,290
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 369
Pressen om Holger Danske (, 1947), 2,34,43
Slagelse bys historie. Fra Købstad Til Storkommune - Tiden Fra 1914-2013 (Carsten Egø Nielsen, 2013), s. 266, 269
Særmelding til Kjellerup, Thorning, Ans og Demstrup (Lars Pilegaard, 1988), 133-186
Sådan begyndte det - Fra illegalt nyhedsbureau til uafhængig avis (Børge Outze, 1970), 49
The Sandwich Incident (Peter Edelberg, 2005), Køge Studier. Årsskrift for Køge Arkiverne, Side 10
Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 15-16

Frihedsmuseets arkiv

: , Beretning af Ellen Therese de Neergaard vedrørende hendes mand Eigil Bruno de Neergaard. - 07B-21852-1
Arkivskaber: Bent Oluf Jakobsen, "Nedstyrtningen af USAAF nr. 446 i Venslev by den 9. April 1944." - 10F-14339-1
Arkivskaber: Eigil Bruno de Neergaard - 36F-18626
Arkivskaber: Vibeke Kromann, Felttestamente, som har tilhørt Eigil Bruno de Neergaard. Med hilsen til hustruen på forbladet, dateret marts 1945. - 07B-25359-1
Giver: Karlsson, Rapport fra maskinmester på politigården vedr. forh. fra 19/9 44 til 31/3 45. - 05G-19623-1

Udskriften er baseret på 43 registreringer

Eigil Bruno Wendell de Neergaard, stationsleder, byleder (slagelse), slagelse
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Nationalt Værn
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 306
Erik Møller, byleder (slagelse), slagelse
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Nationalt Værn
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 306
Bruno de Neergaard, falckleder, byleder
Modtagegruppe
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Særmelding til Kjellerup, Thorning, Ans og Demstrup" (Lars Pilegaard, 1988) 133-186
Bruno de Neergaard, falckmand
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45" (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45 40
Eigil Bruno Wendell de Neergaard, falckstationsleder, amtsleder, byleder, modtageleder
Illegal presse
Sabotage
Flugthjælp
Organisation
Ruteaktivitet
Region V (Sjælland)
Nationalt Værn, SOE
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 36-38,85,87-88,120,155,166,177,179-180,182-183,186-187,242,246,267,362-364,366,369-370,372,376,472
Eigil Bruno Wendell Neergaard, falckredder
Illegal presse
Region V (Sjælland)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "En kamp for frihed" (Arne Sejr, 1995), s. 20, 64, 90, 199, 293
Eigil Bruno Wendell de Neeergaard, falckstationsleder, frederiksberg
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter" (Else Andersen (red.), 1945), s. 170
Bruno de Neergaard
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 242
Bruno de Neergård, leder af falckstation
Illegal presse
Region V (Sjælland)
Holger Danske
Litteratur
1) "Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945" ((red.) Leo Buschardt, Albert Fabritius & Helge Tønnesen, 1954) Suplement side 6
Bruno de Neergaard, leder af falckstation
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 416, 418
Bruno de Neergaard, falckredder
Ruteaktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 15-16
Bruno de Neergaard
Flugthjælp
Region V (Sjælland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Bruno de Neergaard, leder af falck, slagelse
Flugthjælp
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Modstandskampen i Odsherred 1943 til 1945" (Henning Lindhardt, 2012), 90,93,94
Eigil Bruno de Wendell Neergaard, falck-stations leder, byleder i slagelse
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "The Sandwich Incident" (Peter Edelberg, 2005), Køge Studier. Årsskrift for Køge Arkiverne Side 10
Eigil Bruno de Neergaard, stationsleder, byleder, slagelse
Militærgruppe
Region V (Sjælland)
Nationalt Værn
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Bruno de Neergaard, stationsleder falck
Illegal presse
Sabotage
Flugthjælp
Militærgruppe
Region V (Sjælland)
Nationalt Værn
Litteratur
1) "Illegal udrykning, modstandskampen i Slagelse under den tyske besættelse" (Ole Hansen & Jan F. Hansen, 1995), 15, 16, 24, 27, 33-36, 40, 45, 47-49, 62, 71, 74, 77-80, 82, 88, 90, 92, 107-112, 114, 117, 118, 130
Bruno de Neergaard, stationsleder falck
Jernbanesabotage
Likvidering
Modtagegruppe
Sabotage
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Erindringer fra besættelsestiden 1944-45" (K. E. Christensen, 1981), Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt, 68 32,33,34,39,40,41,42
Bruno de Neergaard
Flugthjælp
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Hverdagsliv og modstandskamp. Træk af Roskildes historie under besættelsen 1940-1945." (Hans-Christian Eisen, 1985) 25
Bruno de Neergaard, stationsleder falck
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Køge under besættelsen 1940-1945" (Henning Bjørn Larsen, 1995), 40
Eigil Bruno Wendell de Neergaard

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Bruno de Neergaard

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Bruno de Neergaard
Almen illegal aktivitet
Flugthjælp
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Slagelse bys historie. Fra Købstad Til Storkommune - Tiden Fra 1914-2013" (Carsten Egø Nielsen, 2013) s. 266, 269
Bruno de Neergaard
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Sådan begyndte det - Fra illegalt nyhedsbureau til uafhængig avis" (Børge Outze, 1970) 49
2) "" (, 1945), Frederiksborg Amts Avis 1
Bruno de Neergaard, falckredder
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 374
Bruno de Neergaard
Andet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 369
Bruno de Neergaard, falckstationmsleder i slagelse
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Da bomben sprang på Frederiksberg mellem hænderne på frihedskæmperne" (Erik Heimann Olsen, 2007), FV. Frihedskampens Veteraner, 188, 2007. 26
Eigil Bruno Wendell de Neergaard, stationsleder falck
Sabotage
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Nationalt Værn, De frie Danske
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 117-120,123,296,297
Eigil Bruno Wendell de Neergaard
Sabotage
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 57,289,290
Eigil Bruno Wendell de Neergaard
Militærgruppe
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 2,34,43
Bruno de Neergaard
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvis et folk vil leve. Et mindeskrift." (Ole Secher, 1992) 22
Bruno de Neergaard, falckmand
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "De ensomme ulve" (Gunnar Dyrberg, 2009) 167, 169-171
Bruno de Neergaard, falck-redder, amtsleder
Modtagegruppe
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet." (Dan Ch. Christensen, 2020) 241,294,308,309
Eigil Bruno de Neergaard

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Bruno Wendell de Neergaard, stationsleder falck
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 424, 475
Bruno Wendell de Neergaard, falck-mand
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 447
Bruno de Neergaard, stationsleder
Modtagegruppe
Organisation
Organisation (Fængslet)
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Det 20. Aarhundredes Gønger" (Erik Gribsø, 1945), Dan Danmark kaldte. Bogen om Modstandsbevægelsen. Skrevet af Aktivister. 180
Bruno de Neergaard, falck stationsleder
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Natten der varede otte dage" (Anders Bjørnvad, 1967) 66-67-81
Bruno Wendell de Neergaard, stationsleder
Militærgruppe
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) 469,470
Eigil Bruno Wedel de Neergaard, stationsleder falck slagelse
Flugthjælp
Modtagegruppe
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Fredericia 1940-1945. Besættelse og hverdag." (Anders Engelbrecht, 2020) s.220
Eigil Bruno Wedel de Neergaard, stationsleder falck slagelse
Flugthjælp (Fængslet)
Modtagegruppe (Fængslet)

Litteratur
1) "Fredericia 1940-1945. Besættelse og hverdag." (Anders Engelbrecht, 2020) s.220
Bruno Wendell de Neergaard, falckchef
Modtagegruppe
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 176, 246,-247, 287, 344-346, 353, 408, 424, 428, 477
Bruno de Neergaard
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "I krigens kølvand" (Sven Arvid Birkeland, 2009) 50
Eigil Bruno de Neergaard, stationsleder
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Et minde over en dansk frihedskæmper" (Adam Lindgren, 2005), Personalhistorisk Tidsskrift, 2005 260

Udviklet af ditmer a/s