Biografi af Albert Fritz Nielsen

Gå tilbage til personvisning
Ny redaktion:
Arbejdsmand, f. 1.1.1920 i Århus, d. 22.12.1944
i Neuengamme. F.: Bryggeriarbejder Sigvald
Manfred Nielsen, f 14.6.1901 i Silkeborg, d.
9.1.1968 i Århus, og hustru Dagmar Eleonora
Cecilie f. Mikkelsen, 2.7.1896 i Århus, d. 11.4.
1968 smst. Gift 11.5.1940 med Frida Nielsen, f.
22.10.1921 i Skive (B.: P. 31.7.1940, D. 28.7.
1943).
 
Tilknyttet illegalt bladarbejde og modtagegruppe
i Århus.
Arbejdede ved sin død for et entreprenørfirma
på Karup Flyveplads. Som medlem af
Danmarks kommunistiske Parti deltog Albert
Fritz Nielsen under besættelsen i partiets illegale
bladarbejde i Århus. Han var tilknyttet
fordelingen af „Aarhus Ekko“ og „Land og
Folk“, der blev udgivet af den kommunistiske
bladgruppe. 1943 medlem af nedkastningsgruppe,
der tillige gennemførte flere sabotager.
Arresteret 21.6.1944 i forbindelse med
oprulningen af bladgruppen, der blev angivet
af stikkersken Grethe Bartram, som i længere
tid selv havde taget del i bladarbejdet. Deporteredes
20.10.1944 til Neuengamme, hvorfra
han kom på udkommando til Versen bei Meppen.
Herfra sendtes Albert Fritz Nielsen med
en sygetransport til Neuengamme, hvor han
døde, angiveligt af lungebetændelse.
 
KILDER:
Arkivstof:
ER., 15.283
D.f.U., 30.313/44
UFF., 718 & 739
Litteratur:
Helvede har mange navne, s. 205, 379
Avisstof:
Skive Folkeblad, 5.5., 9.5.1945
Aalborg Amts Tidende 31.5.1945
Monumenter:
Mindemur, Vestre Kirkegård, Århus
Mindeplade, Dr. Tværgade 3, København
Mindeplade i Ryvangen
Andet:
Se biografi over Arne Henry Kristian Jensen
 
Biografi fra: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45, 2. udgave, 2010, s. 467.

Udviklet af ditmer a/s