Biografi af Poul Edvin Kjær Sørensen

Gå tilbage til personvisning

Ingeniør, f. 6.6.1916 i Århus, d. 28.8.1943 i
København.
F.: Formand Peder Oluf Sørensen, f. 1886 i
Thisted, d. 1957 i Århus, og hustru Thora
Kristine f. Bløde, 7.3.1894 i Thorsted, d.
1932 i Århus.

Tilknyttet modstandsbevægelsen i Ålborg.
Uddannet som tømrer i Nørresundby.
Bygmesterskole i Ålborg. Videreuddannede
sig på Husbygningsteknikum og tog i 1938
afgangseksamen som bygningsingeniør. Aftjente
sin værnepligt 1939-40. Ansættelse i
entreprenørfirma. Medlem af Danmarks
kommunistiske Parti. Det firma, hvori han
var ansat, udførte en del store arbejder for
besættelsesmagten, og han udnyttede nu
sin stilling til i al hemmelighed at foretage en
omhyggelig kortlægning af tyskernes flyvepladsområde
ved Ålborg. Materialet blev
senere via Sverige sendt til det allierede hovedkvarter
i London. Da modstandsarbejdet
indledtes, involveredes han hurtigt i det illegale
bladarbejde. I marts 1943 fik faldskærmsmanden
Paul Jensen til opgave af
faldskærmsorganisationen at opbygge en
modstandsorganisation i Nordjylland. Han
fik efterhånden opbygget en gruppe på ni
mand, hvoriblandt Poul Edvin Kjær Sørensen.
Med denne gruppe som kerne opbyggedes
en ålborgensisk modstandsorganisation
med forbindelse til de større byer i oplandet.
De egentlige sabotagehandlinger påbegyndtes
i maj 1943 og rettedes imod Rørdal
Cementfabrik. Sabotagen og uddannelsen
af sabotører tog herefter stærk fart. Modstandsorganisationen
forsynedes med våben
og sprængstoffer fra nedkastningsområdet
omkring Hvidsten. Paul Jensen ønskede
imidlertid direkte nedkastninger i Ålborgområdet,
og i juni og juli foretoges sådanne
ved Madum Sø i Rold Skov. Ved en tredje
nedkastning natten til den 18.8.1943 havde
maskinen vanskeligheder med at få landsat
sin last, således a t kostbar tid gik tabt. Tyskerne
blev alarmeret, og en motoriseret tysk
patrulje påtraf gruppen under bortkørslen.
Der udviklede sig en kraftig ildkamp, hvorunder
det lykkedes de otte af gruppens 10
mand at forsvinde, mens én af gruppen,
Niels Erik Vangsted, dræbtes og Poul Edvin
Kjær Sørensien toges til fange. Han stilledes
for en tysk krigsret og dømtes til døden. Henrettet den 28.8.1943 i København,
den første henrettelse under besættelsen.

KILDER:
Arkivstof:
UFF., 1.050
Rigsarkivet: Jens Lillelunds arkiv: Korrespondance
mellem Jens Lillelund og Christmas
Møller.
Litteratur:
Danmarks besættelse, s. 54
De sidste Timer, s. 8-9 (foto)
46 Navne, s. 57-58 (foto)
Syv År, s. 225-226
29. august, s. 239
Danmark under Jorden, s. 45-46
Sabotage, s. 175-176
Kontakt med England, s. 250, 255
Hemmelig Alliance, I, s. 236
Besættelsestidens historie, s. 176
I tyske Lænker, s. 112
To Byer, s. 13
Erik Arboe-Rasmussen: Den første
Frit Danmarks Hvidbog, II, s. 478
Besættelsestidens illegale blade og bøger, 1940-
45, s. 72
Mange er kaldede, s. 28, 30-32 ff
Danmarks Frihedskamp, s. 144
Aarhus under Besættelsen, s. 203, 241-242, 328
De fem lange Aar, II, s. 508-511
Frit Danmarks Hvidbog, I, s. 37, 38, 40
Vor Vej til 5. Maj, s. 187, 216, 297 (foto), 301
Den illegale presse, s. 293-295, 301, 304, 308
Danmarks Historie XIV, s. 204.
Tidsskrifter:
F.V.-bladet, juni 1961/1962, nr. 9, august 1968
Dansk Presstjånst, 8.9.1943
Danskeren, 1.12.1943, nr. 2
Teknikeren, juli 1945
Fri Presse, september 1943.
Avisstof:
Børsen, 5.5.1945
Demokraten, 7.5., 31.5.1945
Jyllands-Posten, 8.6., 20.7.1945
Politiken, 8.9.1943
Randers Dagblad, 14.6.1945
Aalborg Amtstidende, 31.5., 23.6.1945
Aarhuus Stiftstidende, 25.8.1945 (foto)
Aalborg Stiftstidende, 18.8.1945.
Monumenter:
Mindeplade, Finsensgade Skole, Århus
Mindeplade, Ny Munkegade Skole, Århus
Mindeplade og billede på Ålborg 4. Maj Kollegium
Mindeplade, Dr. Tværgade 3, København.
Andet:
Begravet, Nørresundby Kirkegård, 2-C-88/90.


Udviklet af ditmer a/s