Biografi af Hans Malte Hillebert Heister

Gå tilbage til personvisning
 
Heister, Hans (17.1.1902-24.6.1984), civilingeniør,
repræsentant for Dansk Samling i modstandsbevægelsens
Københavnsledelse.
 
Heister kom fra et landmandshjem. Han
uddannede sig som elektroingeniør, og var fra
aug. 1941 ansat ved Hærens Radioværksted.
Han indmeldte sig i Dansk Samling i jan. 1942
og hørte til de partiaktivister, som blev inddraget
i hjælpen til faldskærmsfolkene Rottbøll
og Johannesen, men efter deres død i efteråret
1942 mistede han forbindelsen til dette
arbejde. Han opstillede for Dansk Samling ved
folketingsvalget i marts 1943 og indvalgtes kort
efter i bestyrelsen for partiets Gentofte-afdeling,
hvor Egil Barfod var sekretær. Efter hærens
opløsning 29. august 1943 stod Heister
uden beskæftigelse og engagerede sig i trykning
af Frit Danmarks Nyhedstjeneste. I begyndelsen
af 1944 fik han af Barfod til opgave at organisere
grupper for Dansk Samling til undergrundshæren
under Region 6, afsnit 2, som i
begyndelsen omfattede Gentofte kommune og
siden udvidedes med Lyngby og Holte. I den
forbindelse deltog han i ugentlige møder med
Barfod og Dansk Samlings repræsentanter i de
seks øvrige afsnitsledelser. Heister arresteredes
ved den tyske aktion mod Dansk Samlings folketingskandidater
og tillidsfolk 15. juni 1944,
men løslodes efter knap tre måneder i Vestre
Fængsel. Ved arrestationen var han blevet erstattet
i afsnitsledelsen af sin stedfortræder, og
han involveredes i stedet for en tid i udsendelsen
af Dansk Samlings illegale dagblad Morgenbladet.
Men efter Egil Barfods arrestation 6.
december 1944 overtog han dennes plads som
Dansk Samlings repræsentant i Københavnsledelsen.
Han arresteredes imidlertid selv ved
en Gestapoaktion 6. februar 1945 mod Dansk
Samlings legale forlag, Samlerens Forlag. En
måned senere overførtes han fra Vestre Fængsel
til cellerne i Shellhusets tagetage. Han undslap
ved RAF’s bombardement af Shellhuset
21. marts og kom illegalt til Sverige, hvorfra
han vendte hjem tilknyttet Den Danske Brigade.
 
Heister overgik i efterkrigstiden til privat
ansættelse. Han bevarede sin tilknytning til
Dansk Samling frem til 1954. 
 
Frihedsfonden nr. 1.706, RA.
Hans Heister: Modstandsbevægelsen, i L.
Gotfredsen og J.H. Landt: Gjentofte Kommune
under besætteisen 1940-1945, 1947, s. 209-
232.

Biografi ved Henrik Lundbak fra Gads Leksikon Hvem var Hvem 1940-1945 (2005). Redaktion: Hans Kirchhoff, John T. Lauridsen, Aage Trommer. Gengivet med forfatterens og forlagets tilladelse.

 


Udviklet af ditmer a/s