Biografi af Hans Jørgen Andersen

Gå tilbage til personvisning

 

Malerlærling, f. 3.10.1924 i København, d.

25.3.1945 i Brandenburg-Görpen.

F.: Viceskoleinspektør Niels Peter Andersen,

f. 30.12.1895, og hustru Ingrid, f. Petersen

29.7.1899.

 

Medlem af sabotagegruppe i Odense.

Realeksamen fra Dalum Centralskole

1940. Medlem af KFUM’s spejderbevægelse.

Hans Jørgen Andersen var tilsluttet en

modstandsgruppe i Odense, der den 23.3.

1943 øvede sabotage mod gymnastikbygningen

ved den danske kaserne i Odense.

Bygningen anvendtes af den tyske værnemagt

som garage. Gruppens forbindelse

med aktionen blev imidlertid røbet, hvorefter 

deltagerne gik under jorden. Hans Jørgen

Andersen rejste til Kalundborg for derfra

at søge til Sverige, men blev sporet af

det danske politi, der arresterede ham den

18. juni 1943. 16. september 1943 overført

til Vestre Fængsels danske afdeling og den

12. januar 1944 til Vestre Fængsels tyske

afdeling. Her blev han den 13. januar 1944

idømt fire års tysk tugthus og overført til

Brandenburg-Görpen, hvor han døde som

følge af tuberkulose. Hans urne blev senere

ført her til landet og bisat på Dalum Kirkegård.

 

KILDER:

Arkivstof:

D.f.U., 32,265/45

UFF., 37

Litteratur:

Helvede har mange navne, side 290

Træk fra Odense, side 181.

Tidsskrifter:

KFUM, Klosterbakken, Odense 1945, nr. 10.

Monumenter:

Mindesmærke, Frøbjerg Bavnehøj.

Andet:

Begravet, Dalum Kirkegård, litra K. nr.

38/39.

 

Biografi fra: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45, 2. udgave, 2010, s. 32.


Udviklet af ditmer a/s