Biografi af Per Sonne

Gå tilbage til personvisning

Stud. med. vetr., f. 10.4.1921 i Farsø, d.

9.8.1944 ved Lauringe Mose.

F.: Dyrlæge Axel Sonne, f. 16.1.1889 i Bl.vandshuk,

d. 1.8.1962 i Farsø, og hustru

Ingeborg f. Ovesen, 23.5.1890 i Odder, d.

30.8.1965 i Farsø.

 

Tilknyttet illegalt bladarbejde og Holger

Danske.

Præliminæreksamen fra Viborg Realskole

1938. Student fra Akademisk Kursus 1940.

Påbegyndte et studium ved Veterinær- og

Landbohøjskolen og stod foran afslutningen

af sine studier ved arrestationen i maj 1944.

Medlem af KU. 1942 medlem af Nationalt

Værn. Omtrent samtidig draget ind i det

illegale bladarbejde inden for Frit Danmark.

I marts 1943 fremstillede han bladet Dannevirke,

hvis ledende artikler blev skrevet af

hans skolekammerat Christian Ulrik Hansen

(se denne). Bladet Dannevirke gik senere op

i Nordisk Front, som stiftede Nyt Nordisk

Forlag, der under ledelse af Per Sonne

udsendte Steinbecks forbudte roman, Månen

er skjult, i duplikeret form. Efter en større

indsats inden for illegal forlagsvirksomhed

gik Per Sonne i efteråret 1943 over i „Træskofaget“,

dvs. sabotagen. Under internering

på Kornetskolen i Næstved havde hans

kammerat, Christian Ulrik Hansen dannet

en sabotagegruppe blandt kornetterne.

Denne havde foruden bladarbejdet i 1942

sammen med Erik Nyemann, Per Sonnes

nærmeste medarbejder, deltaget i faldskærmsorganisationens

modtagearbejde i Jylland.

Efter endt internering tilsluttedes

gruppen Holger Danske som gruppe 4 og

optog bl. a. Per Sonne og Erik Nyemann.

Gruppen modtog sabotageinstrukser fra

faldskærmsorganisationen og gennemførte

en række sabotager, således mod fabrikkerne

Alvin, Hero, Absalon og en fabrik i

Sejrøgade. I januar 1944 overgik Christian

Ulrik Hansen helt til modtage- og sabotagearbejde

i Jylland, og gruppen skiftede ledelse. Kort efter blev han arresteret, og gruppe

4 gjorde i Ålborg et forsøg på at befri

ham fra arresten. Af hensyn til sine medfanger

ønskede Christian Ulrik Hansen

imidlertid ikke at undvige og henrettedes

23.6.1944. 18.5.1944 blev to medlemmer af

gruppe 4 arresteret i København og den

følgende dag de tilbageblevne fire, heriblandt

Per Sonne. De indsattes i Vestre

Fængsel. Natten mellem 8. og 9. august

1944 samlede tyskerne en transport, beståene

af seks BOPA-folk og fem medlemmer

af gruppe 4. Transporten førtes mod Ringsted

og ved Lauringe Mose på landevejen

mellem Ringsted og Roskilde blev de alle

elleve myrdet, angiveligt „skudt under

flugtforsøg“ . Da mordene blev kendt, udløste

de en omfattende strejke i København

og i mange provinsbyer. Per Sonne var

blandt de dræbte.

 

KILDER:

Arkivstof:

UFF., 1.005.

Litteratur:

De illegale, s. 80 f., 101

Den illegale presse, s. 468-469, 560

De fem lange Aar, II, s. 809

Gjentofte Kommune under Besættelsen, s. 272

-273

Gruppe nr. 4 (foto)

De sidste Timer, s. 236-238 (foto)

46 Navne, s. 51-52 (foto)

Pro Patria, s. 13

Rottbøll, s. 74

Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-

45, s. 132

Fra Viborg Amt, 1965, s. 181

Danmarks Frihedskamp, s. 626

Jørgen H. Barfod: I kamp for friheden, 1940-

45. Det konservative Folkepartis historie i et

halvt århundrede, bd. HI, 1966, s. 223

Frit Danmarks Hvidbog, II, s. 478.

Tidsskrifter:

Danmarksposten, 1946, nr. 9-10

Dansk Politik, 6.4.1946

Frit Danmark, 1945, nr. 7, s. 12

Information, 13.8.1944, nr. 249

Gestapofangen, 1954, nr. 8

„1944“, 22.8.1944.

Avisstof:

Berlingske Tidende, 14.6.1945

Fyens Stiftstidende, 5.5.1945

Information, 9.7., 29.8.1945

Land og Folk, 9.7.1945

Politiken, 15.8.1944

Social-Demokraten, 6.7.1945

Nationaltidende, 22.6., 25.6., 16.7.1945

Ekstra Bladet, 9.7.1945

Ålborg Amtstidende, 28.5., 31.5.1945

Ålborg Stiftstidende, 5.5., 26.8.1945

Viborg Stiftstidende 26.5.1945

Viborg Stifts Folkeblad, 19.7.1945 (interview

med pastor Sandbæk).

Monumenter:

Mindeplade, Års Skole

Mindeplade, Landbohøjskolen

Mindesten, Osted ved Roskilde Landevej

Mindelund, Farsø søanlæg.

Andet:

Begravet i Ryvangen.

Se biografier over: Preben Hagelin, Christian

Ulrik Hansen, Erik Nyemann, Kaj Holger

Schiøth, Eduard Frederik Sommer.

Per Sonnes fader, et fremtrædende medlem

af Dansk Samling, ledede sammen med Robert

Stærmose og Rottbøll modtagelsen af tre faldskærmsfolk

i Farsø den 31.7.1942. Christian

Ulrik Hansen og Erik Nyemann assisterede.

 


Udviklet af ditmer a/s