Biografi af Peder Valdemar Tøger Ahnfeldt-Mollerup

Gå tilbage til personvisning
 
Kaptajn, f. 26.7.1907 i Århus, d. 21.3.1945
i Shellhuset.
F.: Apoteker Christian Ahnfeldt-Mollerup,
f. 3.6.1874, d. 16.12.1954 og hustru Karen
Margrethe f. Larsen 1881, d. 1961.
Gift 5.5.1932 med Ruth Kabell f. 29.11.
1910. (B.: D. 11.1.1938).
 
Tilknyttet afsnit 02 (Slotsholmsdetachementet),
medlem af „Den lille generalstab“ .
Ahnfeldt-Mollerup voksede op i et nationalt
fast forankret miljø. Efter studentereksamen
1925 fra Birkerød Statsskole startede
han på det juridiske studium, men afbrød
det snart for at vie sit liv til en officersgeming.
I 1931 blev han premierløjtnant
og gjorde herefter tjeneste ved 9. regiment
i Viborg. Fra 1933 lærer ved kornetskolen
på Kronborg. 1936-38 generalstabsuddannelse
og derefter ansættelse ved generalkommandoen.
Kaptajn 1942.
I sin studentertid havde han været medlem
af Akademisk Skyttekorps. Efter opfordring
fra generalløjtnant E. With grundlagde
han 1938 Akademisk Skyttekorps terrænsportsafdeling,
som han ledede indtil
1943, hvor han måtte „gå under jorden“.
Inden han forlod afdelingen forberedte han
den til deltagelse i illegalt arbejde, og den
kom til at udgøre kernen i de styrker, hvormed
Akademisk Skytteforening deltog i
modstandsbevægelsen. Fra efteråret 1943
hørte han til den kreds af officerer omkring
general E. Gørtz, „Den lille generalstab“,
som forestod den illegale organisering
af militære modstandsstyrker og senere,
efter aftalerne med Frihedsrådet, disses koordinering
med øvrige dele af modstandsbevægelsen.
Fra februar 1944 var han medlem
af M-udvalget, og da K-udvalget afløste
dette i juli 1944, indtrådte han dér som
forbindelsesofficer til grupperne vest for
Storebælt.
Han blev arresteret 27. februar 1945 i
forbindelse med den tyske oprulning af den
københavnske modstandsledelse og indsattes
i Shellhuset, hvor han omkom under
bombardementet den 21. marts 1945.
 
KILDER:
Arkiv stof:
ER., 356
D.f.U., 30.131/45
UFF., 7
Rigsarkivet: Arkivalier vedrørende 02, (Slotsli
olmsdetachementet og Amalienborgstyrken).
Litteratur:
De faldt for Fædrelandet, side 104-106 (foto)
Hemmelig Alliance, bind I, side 29, 152, 157,
182, bind II, side 84, 85, 93, 101 og 213
Shellhuset, side 41, 51-52, 70
I tyske Lænker, side 323
Danmark under Besættelsen, (Vilh. la Cour)
bind II, side 726, 728, 731, 732 og 739
Danmarks Frihedskamp, side 538, 539
Aarhus under Besættelsen, side 328
Frit Danmarks Hvidbog, II, side 478
Danmarks Hær, I, 1934-35, side 380
Håndbog for Hæren, 1943, s. 74, 1946
5 års kamp for friheden, VI, side 66.
T idsskrifter:
„Birkebladet“, Birkerød Kostskoles Samfund,
1945 nr. 4
„Pigtråd“, nr. 3, 1951
„Pigtråd“, nr. 4, 1955
Medlemsblad for Akademisk Skytteforening
1945, nr. 1
Danmarksposten, 1945, 2-3, side 4, 1946,
3-6, side 16
Friheden, 1945, nr. 14, side 4
Information, nr. 446, 3.4.1945
Garderbladet, 1946, nr. 1
Økonomi og Politik, 1945, (19-20).
Avisstof:
Berlingske Tidende, 16.5.1945
Social-Demokraten, 11.6.1945
Morgenbladst, 11.6.1945
Nationaltidende, 8.5.1945
Aarhuus Stiftstidende, 10.5., 11.6.1945
Flensborg avis, 19.6.1945
Holbæk amts Venstreblad, 7.5.1945
Politiken, 4.4.1945
Monumenter:
Mindeplade og mindesten i skytteforeningslejren,
Høje Sandbjerg
Mindeplade, Sergentskolen, Kronborg
Mindeplade, Birkerød Statskole
Mindeplade, Shellhuset
Mindeplade, Officersskolen, Frederiksberg Slot
Mindeplade, Hærkommandoen, Kastellet
Mindeplade i Ryvangen.

Biografi fra: Faldne i Danmarks frihedskamp (2. udgave), 2010, s. 20 f.

 


Udviklet af ditmer a/s