Biografi af Emmanuel Højer Hauchilt Kock Alveen

Gå tilbage til personvisning
 
Snedker, f. 6.4.1897 i Flade ved Frederikshavn,
d. 2.10.1943 i Esbjerg.
F.: Jane Kock Alveen, f. 26.5.1872.
Gift med Carla Eleonora Christensen, f.
3.4.1894 i Nyborg. (B.: P. 14.6.1924, P.
29.6.1929).
 
Tilknyttet illegalt bladarbejde i Kolding.
Emanuel Alveen var uddannet som snedker
og havde blandt andet haft beskæftigelse på
Sæby Skibsværft. Han var medlem af Danmarks
kommunistiske Parti indtil dettes
tvangsopløsning i 1941, men fortsatte også
herefter sit arbejde for partiet. I to perioder,
fra november 1940 til maj 1941 og fra august
til oktober 1941, tog Alveen til Tyskland,
hvor han fandt arbejde, dels i Hamborg
dels på Fehmarn. Formålet med disse
rejser synes at have været at opnå en orientering
om de tyske forhold. Forfatteren
Thomas Olesen Løkken, skriver således herom:
„Hvis der skal siges noget om Alveens
bevæggrunde for disse rejser til Tyskland,
så tro r jeg at kunne sige, at han gjorde disse
rejser som studierejser for indefra at aflure
fjenden, altså nazivældet, sine hemmeligheder,
sine svagheder, sine metoder, hvorefter
det kunne tumle og tyrannisere folkemasserne.
Blandt andet på baggrund af disse
erfaringer førte Alveen i tiden herefter en
kraftig agitation mod tyskerne.
Allerede tidligt i 1943 blev han tilsluttet
en illegal kommunistisk gruppe i Kolding.
Gruppen udgav i april og maj 1943 to numre
af et illegalt blad „Folkets Røst“ . Bladet
måtte imidlertid i maj måned standse på
grund af tekniske vanskeligheder. I juni måned
1943 blev det illegale bladarbejde genoptaget,
og der blev nu udgivet et større
blad ved navn „Budstikken for Kolding og
Omegn“ .
Som følge af en stikkerangivelse blev Alveens
lejlighed den 2.10.1943 kl. 5 om morgenen
omringet af nogle folk fra det tyske
feltpoliti i Kolding. Alveen var oppe og delvist
påklædt, da feltpolitiet ankom, og han
satte sig ikke til modværge. Han bad om at
måtte vaske sig i et tilstødende værelse, og
herfra forsøgte han at undvige, idet han
sprang ud gennem vinduet. En udenfor vinduet
anbragt tysk vagtpost affyrede sin maskinpistol
imod Alveen, der døde på stedet.
 
KILDER:
Arkivstof:
ER., 16.238
D.f.U., 30.028/43
UFF., 12.
Litteratur:
Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-
1945, side 49
Frit Danmarks Hvidbog, II, side 478
Kolding under Besættelsen, side 10 og 300.
Monumenter:
Mindeplade i Sæby kirke
Mindeplade, Dr. Tværgade 3, København
Mindesmærke på Skamlingsbanken.
Andet:
Begravet, Sæby købstads Kirkegård, K-34.

Biografi fra: Faldne i Danmarks frihedskamp (2. udgave), 2010, s. 22 f.

 


Udviklet af ditmer a/s