Biografi af Carl Johan Bruhn

Gå tilbage til personvisning

 

Læge, kaptajn i den engelske hær, f. 12.7.

1904 på Frederiksberg, d. 28.12.1941 ved

Tureby nær Bregentved på Sjælland.

F.: Direktør Ditlev Bruhn, f. 11.4.1868 og

hustru Ingeborg f. Salicath, 6.6.1869, d.

20.5.1951.

Gift 9.7.1932 med læge Anne Evelyn Connan,

f. 14.8.1900 i Skotland.

 

Udset til at lede opbygningen af en dansk

modstandsbevægelse med kontakt til England.

Student fra Frederiksberg Gymnasium

1923. 1923-24 købmandslære i Køge. Forstkandidat

efter forstlære på Bregentved og

Stenderup i 1928. Medlem af FDF 1915-

23, senere spejderfører i Køge.

1923-1939 ansat som forstkandidat ved

Westenholz’ plantager i Malaya. Savværksejer

1934. Bosatte sig samme år i London

og læste til læge, et studium, der afsluttedes

1941 sideløbende med 9 måneders hård

træning som faldskærmsmand. Commander

Hollingworth fra S.O.E. søgte en dansker,

der kunne fungere som organisator og bindeled

til en dansk modstandsbevægelse og

traf Carl Bruhn i Den danske Klub i London.

Bruhns interesse løb parallelt med

Hollingworth’s, og der udviklede sig et varmt

venskab imellem dem. Carl Bruhn fik betroet

den vigtige opgave, som S.O.E. stod

overfor at udføre, en opgave der yderligere

kompliceredes af den engelske efterretningstjenestes

ønske om at en eventuel

sabotageorganisation ikke måtte vanskelig-

gøre det betydningsfulde samarbejde med

den danske militære efterretningstjeneste.

Den 27. september 1941 kl. 9 om aftenen

startede Bruhn sammen med sin medarbejder,

Mogens Hammer, der skulle fungere

som telegrafist, i en Wellington bombemaskine

fra England og under fingering

af et bombeangreb mod Masnedø-dæmningen

landsattes de to faldskærmsfolk på en

af Bruhn udpeget plads i nærheden af

Bregentved, som han var fortrolig med fra

sin tid som forstmand. På dette tidspunkt

var faldskærmsteknikken imidlertid endnu

ikke perfektioneret og ringen i skærmen

kunne presse sig ud af karabinhagen. Medens

Mogens Hammer landede velbeholdent,

udløstes Carl Bruhns faldskærm ikke,

og han dræbtes i faldet. Fundet af Carl

Bruhns lig vakte megen opstandelse inden

for det tyske Abwehr, der hermed fik beviset

for, at man var i gang med at opbygge

en engelskdirigeret modstandsbevægelse

her i landet. Mogens Hammer, der

ikke var forsynet med tilstrækkelige instrukser

til at kunne overtage Bruhns plads og

opgave forsøgte på forskellig måde at improvisere

sig frem i det dengang meget lidt

modtagelige danske klima i forsøget på at

få opbygget en modstandsorganisation. Mogens

Hammer trådte i samarbejde med en

gruppe, der udgav det illegale blad „De

frie danske“ og udrettede situationen taget

i betragtning et dygtigt arbejde indtil

han i september 1942 via Sverige vendte

tilbage til England for kort tid efter atter at

blive sendt ned over Danmark i faldskærm.

(Da Mogens Hammer i foråret 1943 på ny

vendte tilbage til England gik han fra Special

Forces over i Royal Army Service

Corps. Han omkom ved et ulykkestilfælde

i Hamburg i 1946).

 

KILDER:

Arkivstof:

UFF., 127

Rigsarkivets samlinger af dokumentmateriale

vedrørende den tyske militære efterretningstjeneste

i Danmark.

Litteratur:

Besættelsestidens historie, side 118-119, 121

Danmark under besættelsen (Bjarnason), side 82

Den hvide Brigade, side 50-51

Kontakt med England, side 24, 53-54, 67,

100, 105-08, 111-14, 116, 126, 137-39, 142,

148, 172, 181, 200.

Hemmelig Alliance, I, side 77, 155

Besættelsens Hvem-Hvad-Hvor, side 392-93

Rottbøll, side 59.

Danmark under Besættelsen (Vilh. la Cour),

side 480, 715

De fem lange Aar, III, side 1499

Da Danmark kaldte, side 88

Danmarks Historie, XIV, side 134

Frit Danmarks Hvidbog, II, side 177, 350, 474

Jyske Samlinger, ny række, nr. 5 (1959-61),

side 367-69, 374-75, 379-80

Mindebogen

5 års kamp for friheden, bd. IV, side 26

T idsskrifter:

Danske Drenge, 1945, nr. 9 (foto)

Danmarksposten 1946, nr. 3-6, side 11

Pigtråd, 1955, nr. 8-9.

Avisstof:

Berlingske Tidende, 7.8.45

Jyllands-Posten, 30.8.45

Næstved Tidende, 31.8.45

Social-Demokraten, 30.8., 31.8.45 (foto)

Monumenter:

Mindesten på dødsstedet, Tureby ved Bregentved

gods

Mindetavle, Frederiksberg Gymnasium

Mindebog, Holmens kirke.

Andet:

Begravet, Solbjerg Kirkegård, 3-E-184.

 

Biografi fra: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45, 2. udgave, 2010, s. 65-66.


Udviklet af ditmer a/s