Biografi af Georg Goritz Mørch Christiansen

Gå tilbage til personvisning

 

Stud. oecon., f. 14.9.1921 i Vejle, d. 2.12.

1943 på Skøring Hede i omegnen af Århus.

F.: Redaktør Christian Marinus Rudolf

Christiansen, f. 10.12.1893 i Thyrstrup, d.

20.4.1944 i København og hustru, stenograf

Karen Sofie Mørch f. Hansen, 26.11.1898 i

Odense.

 

Leder af sabotagegrupper i Århus.

Georg Christiansen blev i 1940 matematisk-

naturvidenskabelig student fra Århus

Katedralskole og begyndte derefter at studere

Økonomi på Århus Universitet. Ved siden

af sine studier var han ansat på „De

danske Mejeriers Fælleskontor“ i Århus. Af

politisk overbevisning var Georg Christiansen

kommunist.

Hans kommunistiske sympatier førte ham

i oktober 1942 ind i en kommunistisk studiekreds,

og han kom derfra over i fremstilling

og distribuering af „Frit Danmark“. I

maj 1943 blev han opfordret til at træde ind

i den aktive modstand. Det lykkedes ham i

løbet af kort tid at få organiseret flere sabotagegrupper.

Disse grupper forøvede under

hans ledelse både industri- og jembanesabotage.

Særligt kan fremhæves sprængningen

den 15.8.1943 af den østjyske længdebane.

Denne jernbanestrækning havde fået stor

strategisk betydning for tyskerne, efter at

den tyske transit gennem Sverige til Norge

var ophørt. Modstandsbevægelsen havde fået

efterretning om, at to divisioner skulle

overføres fra Norge til Tyskland. Det lykkedes

at standse trafikken på banen i to dage.

En karakteristik af hans lederegenskaber,

set med modpartens øjne, er givet i præmisserne

til hans domfældelse: „Er war nach

allen ein Gruppenführer einer gut organisierten

illegalen Vereinigung“ .

I september 1943 kom Gestapo på sporet

af ham og de sabotagegrupper, han ledede.

Den 16.9.1943 blev han arresteret af Gestapo

og den 24.11.1943 dømt til døden ved

den tyske krigsret i Århus. Den 2.12.1943

blev dødsdommen eksekveret ved skydning.

Liget blev nedgravet i Husby Klit ved Varde,

hvor det efter krigen blev fundet og bisat

på Århus Vestre Kirkegård den 24.5.

1945.

Rettelse: Nedgravet i Husbjerg Klit ved Varde.

(Supplerende beretning, UFF., 189)

Tilføjelse: Mindesten på Kallesmærsk Hede,

ca. 800 m vest for Husbjerg i Oksby klitplantage.

(Supplerende beretning, UFF., 189)

 

KILDER:

Arkivstof:

ER., A 13 og 96/a 91/1455

UFF., 189

Frihedsmuseets arkiv nr. 9/66

Kgl. Biblioteks samling af illegale tryk, papirer

vedr. Otto A. K. M. Christiansen.

Litteratur:

Danmark under Jorden, s. 47-48

De fem lange Aar, II, s. 648, III, s. 1183

De sidste breve, s. 33-34

De sidste Timer, s. 15 (foto)

Den illegale presse, s. 369 og 557

Hemmelig Alliance, I, s. 238

Aarhus Universitets Matrikel 1942-43

Aarhus under Besættelsen, s. 268

Fem Aar, II, s. 384-92.

Tidsskrifter:

Ungdommens Røst, dec. 1945, s. 5, (foto)

F.V.-bladet, juni 1961, nr. 8

Dansk Presstjånst, 1.12, 10.12.1943.

Avisstof:

Demokraten, 22.5., 24.6. (interview med Børge

Olesen), 29.8.1945

Jyllands-Posten, 22.5.1945

Randers Amtsavis, 22.5.1945

Randers Dagblad, 22.5., 26.5.1945

Social-Demokraten, 22.5.1945

Vestkysten, 22.5.1945

Aarhuus Stiftstidende, 19.5., 22.5., 24.5., 10.6.

1945.

Monumenter:

Mindeplade, Finsensgades Skole, Århus

Mindeplade, Aarhus Katedralskole

Mindeplade, Aarhus Universitet

Mindesten 400 m vest for Husby, Karl Mærsk

Hede

Mindeplade, Dr. Tværgade 3, København.

Andet:

Begravet, Aarhus Vestre Kirkegård, K-II-21/22.

Se biografi over: Carl Frederik Bardino og Alf

Tolboe Jensen.

Supplerende kilder: Røjel, Jørgen: Kæft, trit

og retning. En sabotørs erindringer. København:

Samleren, 1973, pp. 80-103.

Se biografi over: Andersen, Anders W., Christiansen,

Otto A.K.M., Johannesen, Sven

Chr., Kroer, Oluf A.

 

Biografi fra: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45, 2. udgave, 2010, s. 90-91.


Udviklet af ditmer a/s