Biografi af Helge Carlo Harry Hermann

Gå tilbage til personvisning
Ekstraarbejder ved DSB, f. 5.6.1921 i Fre-
dericia, d. 19.4.1945 i Ryvangen.
F.: Fabriksarbejder Karl Ingvard Hermann,
f. 24.4.1897 og hustru Valborg Simonie f.
Jespersen, 1.12.1901.
 
Tilknyttet sabotagegruppe i Fredericia.
Sejlede som 17-årig på Sydamerika og
Afrika. Ved krigsudbruddet afmønstret i en-
gelsk havn. Vendte tilbage til Danmark og
aftjente sin værnepligt ved marinen, hvor
han gjorde tjeneste på et minørhold. Ansat
som stationsarbejder på Fredericia station.
Delingsfører i FDF. Medlem af bibelkreds.
Tilknyttet Dansk Samling. Tilsluttet en jern-
banesabotagegruppe, hvoraf de fleste med-
lemmer var ansat ved stationen i Fredericia.
Natten mellem den 2. og 3. marts 1945 blev
gruppen arresteret og ført til Domhuset i
Kolding. Den 12.4. overførtes den sammen
med medlemmerne af en jernbanesabotage-
gruppe fra Taulov, som gruppen fra Frede-
ricia havde haft forbindelse med, til Vestre
Fængsel. Efter at være blevet stillet for en
krigsret den 18.4.1945 og dømt til døden,
blev ni mand henrettet i Ryvangen den 19.4.
1945, heriblandt Helge Hermann.
 
KILDER:
Arkivstof:
UFF., 378.
Litteratur:
De sidste timer, s. 204—205 (foto)
De fem lange Aar, II, s. 950
Frit Danmarks Hvidbog, II, s. 476.
Tidsskrifter:
Jernbanetidende, 1945, nr. 15, 1946, nr. 1, nr.
3, nr. 10, nr. 11
Førerbladet, 1945, nr. 397, s. 89 (foto)
Friheden, 1945, nr. 17
F.V.-bladet, juni 1961
Information, 24.4.1945, nr. 464
Danske Drenge, juni 1945
Økonomi og Politik, 1945, nr. 19-20.
Avisstof:
Fredericia Dagblad, 5.5. (foto), 7.7., 10.7.1945
Børsen, 5.5.1945
Politiken, 25.4.1945.
Monumenter:
Mindeplade i DSB’s mindelund i Fredericia.
Andet:
Begravet, Sct. Michaelis Kirkegård, Fredericia,
G. 178/79-204/05.
Se biografier over Ferdinand Andersen, Ole
Christensen, Hans Eeg, Ivar Peder Lassen,
Hans Christian Just Petersen.

Udviklet af ditmer a/s