Biografi af Svend Georg Borup Jensen

Gå tilbage til personvisning
Politibetjent, f. 19.12.1909 på Frederiksberg,
d. 17.3.1945 i Ryvangen.
F.: Repræsentant Janus Georg Jensen, f.
12.3.1875 i Helgenæs, d. 9.9.1953 i Køben-
havn, og hustru Else Marie Kathrine Jensen,
f. 29.11.1884 i Odby.
Gift 25.6.1931 med Mira Jensen Saffranava,
f. 15.2.1902 i Rusland. (B.: D. 9.11.1932).
 
Tilknyttet Holger Danske.
Skolegang på Vigerslev Allés Skole. Kom
som 19-årig ud at sejle på oversøiske ruter.
En overgang professionel bokser i Australi-
en. Senere sergent i Shanghais politikorps.
I 1937 ansat ved det danske politi. Fra 1940
gjorde han tjeneste ved St. Kongensgades
politistation. Var en kendt bryder inden for
politiets idrætsforening. Ved politiets interne-
ring den 19.9.1944 gik Svend Georg Borup
Jensen under jorden og tilsluttedes Holger
Danskes 1. kompagni, 2. afdeling, 3.
gruppe. Gruppen deltog i en række fabriks-
sabotager og likvidationer. I februar 1945
overtog Georg Stougaard ledelsen af 2. afde-
ling, og Hans Brahe Salling var udset til at
lede gruppe nr. 3. Gruppen havde på dette
tidspunkt våbendepot i kommissionsforret-
ningen ved siden af Stougaards arbejds-
plads i Skindergade nr. 44. Den 24.2.1945 blev
Hans Brahe Salling arresteret sammen med
Svend Borup Jensen. Borup Jensen blev dog
løsladt samme nat, idet de to lod, som om de
ikke kendte hinanden. Efter frigivelsen advare-
de Borup Jensen straks resten af gruppens
medlemmer. Man aftalte nye mødesteder
og nye mødetider. Georg Stougaard, havde
et ærinde at udrette i urmagerforretningen
om mandagen den 26.2.1945, hvilket
førte til hans arrestation. Tyskerne havde lagt
en fælde i forretningen, og da Georg Stougaard
udeblev fra møderne den 26.2.1945,
forsøgte de øvrige 7 medlemmer hver for
sig at undersøge, hvad der var sket. En efter
en gik de i løbet af dagen i fælden, således
også Svend Georg Borup Jensen.
Den 17.3.1945 henrettedes han i Ryvangen
tillige med sine gruppekammerater,
hvoraf kun én benådedes med 10 års tugthus.
 
KILDER:
Arkivstof:
ER., 172
CK„ 8767
D.f.U., 30.172/45
UFF., 491
Rigsarkivet: Jens Lillelunds arkiv: Diverse sabo-
tagerapporter (Holger Danskes 1. kompagni, 2.
afdeling, 3. gruppe).
Litteratur:
De sidste Timer, s. 150-151 (foto)
Politiets Mindeblad, s. 30 (foto)
De fem lange Aar, II, s. 925
Det kæmpende Danmark, s. 5
Frit Danmarks Hvidbog, II, s. 476.
Tidsskrifter:
Danskeren, 9.4.1945, særnummer, s. 19
Friheden, 1945, nr. 3, s. 3
Danmarksposten, 1945, nr. 2-3
Tidsskrift for Politivæsen, 1945, nr. 18, s. 297
Økonomi og Politik, 1945, nr. 19-20.
Avisstof:
Børsen, 5.5.1945
Information, 29.8.1945
Lolland-Falsters Folketidende, 14.6.1945
Politiken, 25.3.1945.
Monumenter:
Mindeplade, Vigerslev Allés Skole
Mindeplade, St. Kongensgade Politistation
Mindeplade, Politigården, København.
Andet:
Begravet i Ryvangen.
Se biografier over: Jørn Andersen, Kaj Leo
Kristensen, Einar Ole Mosolff, Kaj P. C. Ohlsen,
Hans Brahe Salling og Georg Vilhelm Jørgen
Stougaard.

Udviklet af ditmer a/s