Biografi af Poul Herman Johannes Johannesen

Gå tilbage til personvisning
Hovmester, f. 25.10.1910 i Smørum, d.
5.9.1942 Vinkelagervej i Vanløse.
F.: Grosserer Johannes Johannesen f. 1884 i
Egernsund og hustru Marzanna f. Krasnevsky,
1885 i Rusland, d. 1967 i København.
Gift 6.11.1934 med Edith Eline Margrethe
Lamprecht, f. 7.1.1903. (B.: D. 16.1.1940).
 
Tilknyttet S.O:E.
Fra sit 18. år gik Poul Herman Johannes
Johannesen til søs og sejlede i oversøisk fart
i mange år, sidst med S/S Lillian, J. Lauritzens
Rederi. Den 9. april 1940 lå hans skib i
havn i Rouen sammen med andre skibe, heri-
blandt både norske og hollandske. Den foragt
de blev udsat for fra andre søfartsnationers
side brændte sig dybt ind i sindet. Skibet
nåede sikkert til England og sejlede her i
kystfart under stadige bombeangreb. I marts
måned 1941 gik han over i de engelske
militærstyrker og rekrutteredes herfra til
Special Forces, hvor han uddannedes som
faldskærmsmand og telegrafist. Den første,
som i England blev udset til leder og organisa-
tor af den danske modstand, var doktor
Bruhn (se denne), der i slutningen af decem-
ber 1941 blev sendt ned over Danmark ved
Haslev sammen med en radiotelegrafist,
Mogens Hammer. Dr. Bruhn forulykkede,
da hans faldskærm ikke foldede sig ud. Her-
efter besluttedes det at sende et nyt hold
faldskærmsfolk ned, bestående af Christian
Rottbøll (se denne) og to telegrafister, Max
Mikkelsen og Poul Johannesen. (Denne nye
landsætning, der gik under kodenavnet
„Tabletop“ voldte mange vanskeligheder og
er nærmere beskrevet i en artikel af Jørgen
Hæstrup, „Tabletop“). Natten mellem den
16. og 17. april landsattes de tre faldskærms-
folk i skovene ved Jyderup. Hurtigt efter
sin ankomst fik Poul Johannesen oprettet
en regelmæssig radioforbindelse med Lon-
don, hovedsagelig af efterretningsnatur. Fun-
det af dr. Bruhns lig havde adviseret tyskerne
om, at en engelsk dirigeret modstandsbevæg-
else var under opbygning i Danmark.
I løbet af sommeren 1942 udbyggede de der-
es pejletjeneste. Herved øgedes risikoen for
faldskærmsfolkene ganske betydeligt. Kun
få sendesteder lod sig fremskaffe, og vagtsy-
stemet omkring sendingerne lod sig ikke
tilfredsstillende udbygge. I juli meddelte de
tyske militærmyndigheder det danske politi,
at de havde konstateret, at der blev sendt
radiomeddelelser i kode til England fra forskel-
lige steder i København. Politiet foretog
i den anledning en mængde udrykninger,
men ingen af dem gav noget resultat. I be-
gyndelsen af august 1942 foranledigede Arne
Sørensen, at en lejlighed på Vinkelagervej
i Vanløse blev stillet til rådighed for
faldskærmsfolkene. Her boede i en 3 -4
ugers tid en instruktør, ligesom Rottbøll af
og til indfandt sig. Fra den samme lejlighed
blev der sendt meddelelser til England
af Johannesen. Den 4. september fik politiet
besked fra de tyske myndigheder, at
de havde indkredset en radiosender, som
befandt sig i en huskarré på Vinkelagervej i
Vanløse. En omfattende aktion blev igangsat
af det danske politi, omfattende mere
end 150 mand. Da politiet stormede lejlighe-
den, kom det til en skudveksling, hvorunder
en dansk betjent dræbtes. For at undgå
arrestation tømte Johannesen sin giftampul
og døde på vejen til Politigården.
 
KILDER:
Arkivstof:
ER., 267
D.f.U., 30.006/42
CK. 9.069
UFF., 504 (anklageskrift, jfr. n.f.).
Rigsarkivet: Peter Jacobsens beretning, Max
Mikkelsens beretning, Per Jepsens beretning.
Anklageskrift af 4.1.1943 fra Københavns Byrets
afdeling 10 A.
Egil Barfods beretning, UFF., 504.
Litteratur:
Kontakt med England, s. 137-140, 164-182,
230
Hemmelig Alliance, I, s. 76
Besættelsestidens historie, s. 136
Rottbøll, s. 55-59, 92-97
Den hvide Brigade, s. 51
Mindebogen
Politikens Danmarkshistorie, XIV, s. 134
Mange er kaldede, s. 147
Danmarks Frihedskamp, s. 531, 569-570, 628,
637-639
Frit Danmarks Hvidbog, II, s. 474
4. Maj Kollegiets Mindebog i København.
5 års kamp for friheden, IV, s. 39
Tidsskrifter:
Jyske Samlinger, ny række, nr. 5, 1959-61,
Jørgen Hæstrup: „Tabletop“
Pigtråd, 1955, nr. 8-9
Danmarksposten, 1946, nr. 3-6, s. 12
Gestapofangen, 1955, nr. 1
De frie Danske, 1943, nr. 4.
Monumenter:
Mindeplade, Vinkelagervej 2, Vanløse.
Andet:
Begravet, Brønshøj Kirkegård, linje H.-13-5.

Udviklet af ditmer a/s