Biografi af Erik Pedersen

Gå tilbage til personvisning
Møbelpolstrer, f. 5.7.1918 i Hellerup, d.
10.3.1945 i Ryvangen.
F.: Sadelmagermester Peder Hansen Pedersen,
f. 18.2.1895 i Vindelev, og hustru Ulla
Jørgine Amalie f. Jørgensen, 6.7.1894 i København.
 
Medlem af sabotagegruppe i Vejle, sabotageleder
i Kolding. Dæknavn „Per“.
Realeksamen fra Vejle Kommuneskole.
Bestod senere handelsskoleeksamen og udlærtes
som møbelpolstrer i faderens firma,
H. P. Pedersen & Søn. Erik Pedersen var
ivrig KFUM-spejder. Aftjente sin værnepligt
som konstabel i 9. artilleriafdeling.
I foråret 1944 dannedes i Vejle en sabotagegruppe,
bestående af blandt andre Erik
Pedersen og Holger Jensen. Som medlem af
denne gruppe deltog Erik Pedersen i ødelæggelsen
af et stort antal tyske biler, der
transporterede materiel til den tyske flyveplads
i Vandel. Gruppen deltog desuden i
en del jembanesabotage, samt sprængningen
af transformatortårnene ved Lerbæk og
Nr. Vilstrup. Den 4.9.1944 måtte Erik Pedersen
gå under jorden, idet han eftersøgtes
i forbindelse med en bygningssabotage i
Vejle. Da en af gruppens ledere samtidigt
arresteredes, måtte man opløse gruppen,
og Erik Pedersen og Holger Jensen sendtes
derefter til Kolding.
I november 1944 overtog Holger Jensen
i samarbejde med Erik Pedersen ledelsen af
det aktive sabotagearbejde i Kolding. De organiserede
i den følgende tid en række
modstandsgrupper. De første aktioner iværksattes
med det formål at hæmme leveringen
af fødemidler fra Kolding til Tyskland. Den
21. og 22. december 1944 sprængtes således
nogle store kølevogne, beregnet til kødtransport.
En af de sidste dage i december
sprængtes henkogningsanlægget på Kolding
Andelssvineslagteri, og den 1.1.1945 lykkedes
det at ødelægge kartoffeltørringsfabrikken
på Løkkegårdsvej i Kolding. Som et
sidste led i rækken af aktioner mod forsyninger
til tyskerne blev der i begyndelsen
af februar 1945 forøvet sabotage imod to
dampere, der lå i Kolding havn, og som ad
søvejen skulle føre levende kvæg sydpå.
Erik Pedersen roede sammen med en sømand
i en lille jolle hen langs ydersiden af
de to både. Sprængstoffet, der var fyldt i
bilslanger, anbragtes på rælingen, og knapt ti
minutter efter indtraf eksplosionerne. Den
ene af bådene, „Carl Clausen“, fik en alvorlig
læk i agterskibet, mens den anden,
„Clara Clausen“, sank i Kolding Havn.
Kun få dage efter denne aktion blev imidlertid
både Erik Pedersen og Holger Jensen
arresteret under en Gestapo-razzia i Kolding
den 13.2.1945. Erik Pedersen blev ført til
„Staldgården“ i Kolding, og den 6.3.1945
overført herfra til Vestre Fængsel. Den
10.3.1945 dømtes han til døden. Henrettelsen
fandt sted samme dag i Ryvangen.
 
KILDER:
Arkivstof:
ER., 13.084
UFF., 837
Rigsarkivet: O. J. Feddersens arkiv: Oplysninger
om modstandsbevægelsen i Vejle.
Litteratur:
Derfor måtte vi sejre, s. 257-58, 334-37
De sidste Timer, s. 111-114 (foto)
De fem lange Aar, II, s. 925
Frit Danmarks Hvidbog, II, s. 477
Kolding under Besættelsen, s. 15, 311, 314-
318
4. Maj Kollegiets Mindebog i København.
Tidsskrifter:
Elevforeningen for Kirketorvets Mellem- og
Realskole, 1945, nr. 4
Jul i Vejle, 1945, s. 25
Danskeren, 1945, nr. 2-3
Information, 15.3.1945, nr. 434
Økonomi og Politik, 1945, nr. 19-20.
Avisstof:
Børsen, 5.5.1945
Politiken, 16.3.1945
Vejle Amts Folkeblad, 11.6., 15.6., 18.6., 21.6.
1945
Vejle Socialdemokrat, 10.5., 25.5., 15.6.1945
Vejle Amts Avis, 4.6., 15.6., 18.6.1945.
Monumenter:
Mindeplade, Langelinje Skolen, Vejle
Mindesten ved foden af Slotsbakken ved Koldinghus
Staldgård
Mindesmærke, Skamlingsbanken
Mindeplade i Ryvangen.
Andet:
Begravet, Vejle Nordre Kirkegård, 4 kv. litra
D. 3-4.
 
Biografi fra: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45, 2. udgave, 2010, s. 346-47.

 


Udviklet af ditmer a/s