Ole Geisler

Dæknavn(e): Lange Aksel , Axel Nielsen , Aksel , Ingeniør Nielsen , Aksel Nielsen, Axel Nielsen, Aksel Nielsen, Lille Aksel , Axel Nielsen, Aksel Nielsen, Table Manners , Axel (i Århus) , Lange Axel , Axel Nielsen, Lange Axel , Aksel Nielsen , Aksel Nielsen, Lange Aksel , Lange axel , "Ingeniør Aksel Nielsen/Lange Nielsen" , Table Manners , Ingeniør Schmidt, Lange Aksel , Ingeniør Sschmidt , Axel , Table Manners, Leek, Lange, Aksel Nielsen , Axel. Ingeniør Axel Nielsen , "Lange Axel" , LEEK, LANGE , Arthur , Lange - Aksel , Axel Nielsen, Ingeniør Nielsen , Aksel Nielsen, lange Aksel
Født 20.03.1913
Død 04.10.1948
Kaptajn, Kaptajn (SOE), Ingeniør, Ingeniør, Politiass, Ingeniørstuderende, Sømand, Kaptajn (Hæren), Politimand, ingeniør, faldskærmsofficer, ingeniør, Kaptajn for Special Forces, Faldskærmsofficer, ingeniør, politimand, Faldskærmsofficer, ingeniør, Faldskærmschef
Region V (Sjælland), Region II (Midtjylland), Region III (Sydjylland), Region VI (København), Region I (Nordjylland)
Faldskærmschef, Kaptajn (SOE), Leder af Table organisationen i Jylland., S.O.E. nedkastningschef i Jylland, Kaptajn i SOE.Faldskærmschef, Kaptajn i SOE, Leder, Kaptajn, SOE chef, SOE-chef, Faldskærmsjæger, Leder af faldskærmsfolkene i Jylland, Nedkastningsleder, SOE souchef i Danmark, dansk SOE-leder, Leder af modstandsbev. i Jylland, Chef for faldskærmfolk i Jylland, Faldskærmsmand. Medl. Frihedsrådets M-udv. ogSabot, Jysk SOE-chef, SOE-leder (Jylland), Kaptajn, SOE, Forbindelsesofficer, Medlem af Frihedsrådets sabotageudv., Forbindelsesofficer, chef f. faldskærmsorg., Jyllandsleder, Faldskærms chef i Jylland, Næstkommanderende for faldskærmsfolkene i Danmark, Captain, Private

Adresser

Hotel Randers, Randers
Århus, siden København
England
Hele landet
Jylland
København
Randers
Valborup
Aalborg
Århus
Aarhus

Tilknytning til undergrundshæren

Region II (Midtjylland) , Regionsledelsen (Region 2)

Biografi

En biografi af Ole Geisler er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Hilsen til Helmer, Lucas og Abel, s. 41/Stig Sumborg

Lokalitet

Aarhus
Esbjerg
København

Organisationstilknytning

Frihedsrådet
Frihedsrådets Militærudvalg
Frihedsrådets Sabotageudvalg
Hvidstengruppen
M-udvalget
SOE

Modstandsaktivitet

Administration
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (flygtet)
Andet
Efterretning
Faldskærmsagent
Industrisabotage
Jernbanesabotage
Likvidering (situationsbetinget)
Lokalkomite
Militærgruppe
Modtagegruppe
Organisation
Sabotage

Registrering i database over søfolk & soldater i allieret tjeneste

Ole Geisler er registreret i databasen over søfolk & soldater i allieret tjeneste.
Se den fulde registrering her i databasen.

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Jens Carlo Jensen Nedkastningsmand. Side 5-6,9,11,13-16
Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Materiale fra Tove Winding--Lauesen

Litteraturhenvisninger

13 gode historier (Jørgen Toubro, 1999), 34
29. august. Glimt fra besættelsestiden m.v. (Helge Tønnesen, 1978), 4, 15
40 år efter (Reginald Spink, 1983), 101
Afdansningsballet (Erik Lindstrøm, 1983), 237
Aktive modstandsfolk - A/S Gruppen i Randers under besættelsen (Lukas, 1985), 14
Andy og Grethe (Peter Edelberg, 2007), Over stregen - Under besættelsen, 41, 48
Bernhard og Kjeld. To kommunister i modstandsbevægelsen. (Mona Jensen & Lulu Anne Hansen, 2006), Samarbejde og sabotage - seks mænd 1940-45, 219,220
Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), 280
Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), 288
Bogen om Leif (Poul Borschenius, 1946), 21
BOPA (bidrag til Fem Aar. Indtryk og Oplevelser) (Børge Thing, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2, 286
BOPA (bidrag til Frit Danmarks Hvidbog) (Børge Brandt, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2., s. 332
Borup-holdets bidrag til våbenmodtagelser 1943-1945 (Helmuth Barner, 1993), 13, 15, 17
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 113, 114, 116, 141-143, 453
De danske Faldskærmsfolk (Mogens Barfoed, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2., s.228 s.230
De ensomme ulve (Gunnar Dyrberg, 2009), 66-67
De illegale. To Holger Danske sabotører fortæller (Bob Hermann, 1985), 31-32
De sejlede ikke! (J. P. Jensen, 1976), Årsskrift for Frihedsmuseets Venner 1976, 11
Dem skylder vi vor frihed (S. N. Holck, 1946), 20 - 33
Den danske modstandsbevægelse (Jørgen Røjel, 1990), Krigshistorisk Tidsskrift, 26:2, 1990, 38
Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale) (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000), 14,15,21,28,80,81
Det vestlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2021), 93, 95, 104, 108, 109, 123
Dobbeltagenten: En stikkers historie (Jørgen Røjel, 2000), 11-16-35-53-70-71-72-80-90-110-111
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001), 18,273
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 103,163,172.
Elefanten - en biografi om Flemming Juncker (Svend Ove Gade, 2007), 63, 665, 67, 69, 73, 74, 76, 81, 157
En af de mange (Jørgen Hæstrup, 1991), 20-21-22-23-25-26-36-37-42
En episode fra besættelsestiden (Christian Algreen-Petersen, 1963), Gestapo-Fangen 1963 (17:1-2), 4
En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005), s. 182, 211, 216, 220f
En lægefamilie fra Hornslet (Tina Bjerregaard, Rikke Albjerg Schøning, 2020), Årbog: Randers/Djursland, 39,40,41,45,46,47
En læges dagbogsblade under besættelsestiden (Svend Baastrup Thomsen, 1946), Danske lægememoirer, 5, 37, 40
En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968), 22,30,31, Barfod brev 4,6,7, Muus brev
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 47,121
En våbennedkastning ved Ansager (Knud Andreasen, 2013), Fra Ribe Amt, 2013, 108, 113
Erik Husfeldt - Læge, Humanist og Modstandsmand (Jørgen Røjel, 1985), 89
Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet. (Dan Ch. Christensen, 2020), 12,113,221,223,224,225,232,233,259,264,286,290,292,294
Et halvt år i Gestapos kløer (Ole Blædel, 2021), 37 - 41
Etablering af en organiseret modstandsbevægelse i Randers (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers, 66,67
Faldskærmsfolk (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986), 38 (Billede), 39-42,47, 49, 50, 54, 56, 62, 71, 82, 86, 111, 128, 130, 132, 140, 142
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008)
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 56,57,72,60,74,120,122,125,128-130,158,206
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), s. 206
FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8. (Jean Seeberg, 2022), 143, 148-152, 162, 165, 166, 169, 330, 546, 547
Federspiel. En dansk europæer. (Ditlev Tamm, 2005), 112
For Danmarks frihed: danskere i de allierede luftvåben under 2. verdenskrig (Mikkel Plannthin, 2018), 170, 320
Fra solskin til tusmørke (Varinka Wichfeld Muus, 1994), 114
Fra Aarhus Kommunehospital til Neuengammes Rædsler (Bjørn Baastrup Thomsen, 1946), Danske Lægememoirer, 5, 53-4
Friendly Fire (Kirsten Olstrup Seeger, 2008), 30
Frihedens barske pris (Svend Enevoldsen, 2018), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2018, 23
Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer. (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1., 222
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 211-212.
Fyn i Krig - Modstandskampen 1940-45 (Andreas Skov, 2014), 51-2
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 117f
Gennem ild og vand. Robert Frømands erindringer. (Robert Christensen, 2003), 236-7
Gestapos fangelejre i Danmark (Henrik Skov Kristensen, 2021), 302-303
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 39
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 45
Glem ikke at lytte igen kl. 21! Sabotagen mod Storebæltsfærgerne i november 1943. (Lars Bjarke Christensen, 2009), Tog i tiden. Årsskrift for Danmarks Jernbanemuseum, 2009., 12
Glimt af skæbnens hjul (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2, 45
Gør hvad du ikke tør (Tage Fischer Holst, 1965), 13, 102
Gå til modstand ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961), 91
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 106, 142, 147-150, 160-169, 176, 244, 269-282, 289
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), 84, 115, 151, 152, 170, 182
Her skete det. Guide til besættelsestiden på Vestegnen. (Jørgen Nielsen, 2017), 95,96
Hilsen til Helmer - Henning - Lucas - Erik - Lise. Våbennedkastninger på Røndeegnen. (Willy Ovesen, 1985), Folk og liv på Røndeegnen - dengang, 7, 9, 10, 14, 15
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 82-83, 158, 239-240, 242, 245, 354, 362, 481
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 48-49, 62, 227-228, 395
Hornslet-gruppen (Kim Lykke Jensen, 2015), 115, 203, 238-241, 244-245, 247-248, 254, 258, 260, 278
Hornslet-gruppen (Kim Lykke Jensen, 2015), 15-22, 24, 26, 29, 33-34, 36-41, 43-44, 52-53, 57, 59-60, 64-65, 70-74, 76, 87, 91, 93, 100, 106,
Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008, 26, 34-35, 38, 40-44
Hvidsten-dagbog, I-II (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1, 169, 170
Hvidstengruppen - og min far Knud Christensen (Merete Nissen, 2016), Historisk Årbog fra Randers Amt, 2016, 27, 28
Hvidstengruppen (Axel Holm, 1945), s. 23 f, 27 ff, 38, 44, 47 f
Hvidsten-gruppen (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers, 25
Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den (Peter Laursen, 1984), s. 7, 14
Hvidsten-gruppen. (N. Uldall-Jessen, 1946), Fem Aar, Indtryk og Oplevelser, bd. II, 240-244
Hvis et folk vil leve. Et mindeskrift. (Ole Secher, 1992), 40
Hvis et folk vil leve. Et mindeskrift. (Ole Secher, 1992), 54
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 190, 197, 204, 238, 342, 366, 372, 391, 392, 394
Hvorfor gjorde I det? Del II (Jørgen Kieler, 2001), 13
I Danmarks Frihedsråd, bind 1 (Frode Jakobsen, 1975), 117,131,137,182
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 121
I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark (David Hejgaard, 1981), 87
I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark (David Hejgaard, 1981), 89, 95, 99, 102, 107, 111, 129, 140, 142
I sabotagearbejde (Jørgen Røjel, 1946), Den hvide brigade, 57,58,3,64,98
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 30, 59, 76, 87f, 94, 101, 105, 113, 117, 123, 164, 168, 171, 193
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 26, 27, 31, 39, 49, 51
Inside SOE (E. H. Cookridge, 1966), 572,574,579,580,582,585,596
Jeg har levet mit liv i lyset - Christian Ulrik Hansen 1921-1944 (Elith Olesen, 2001), 229
Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig (Aage Trommer, 1971), 69, 71, 73-76, 82, 86, 90, 269
Karen Voigt. Livet før, under og efter besættelsen. (Ulla Voigt & Lida Hulgaard, 2021), 38
Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog (, 1956), s. 9
Krigens By - Aalborg 1940 - 1945 (Hans Gregersen, 2009), 110
Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen. (Klaus Larsen, 2019), 17, 110-113, 230
Krigsår - Aarhus 1940-1945 (Hans Gregersen, 2012), 66-73, 81, 90, 210
Kvinder i modstandskampen (Kate Fleron, 1945), 141, 143
Kvinder i modstandskampen (Kate Fleron, 1945), s. 15
Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer (Jørgen Røjel, 1973), 57,65-66,69,71-73,75,80-82,84,91,93,173.
Langå - broernes by. Da Langåbroerne blev sprængt (Ove Rosenkvist, 2013), 111
Lie Low or Go Right Ahead? SOE, Flemming B. Muus og Augustoprøret 1943. (Knud J. V. Jespersen, 1997), Historie 1997:2., 218, 242
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2., 40, 42
Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2) (Knud J. V. Jespersen, 2000), 29,155ff,158,161,171,173,202,205,229,250,256,319,320,337,339ff,372
Med hjælp fra England - Det lange tilløb (Bind 1) (Knud J. V. Jespersen, 1998), 291-292, 294, 296, 302, 305
Men morsomt har det været (Flemming Juncker, 1988), 111, 112, 114
Midt-og Vestjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2022), 169-173, 198
Min egen kurs - erindringer 1912-1946 (Elias Bredsdorff, 1983), 200
Min egen kurs - erindringer 1912-1946 (Elias Bredsdorff, 1983), 200-1
Min tid (Vilhelm Leifer, 1987), 99
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 37, 95, 162-163, 166, 303, 385, 440, 454, 486
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), passim
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), cf.
Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45 (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45, 54
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 63, 78f, 86, 127ff, 132ff, 136f
Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970, 287,290
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 12,13,15,17,27,28,30,33,34
Modstandsgruppen Hvidsten (Jørgen Røjel, 1984), s.21
Modstandskampens børn (Andreas Fugl Thøgersen, 2013), 33
Monica Wichfeld - dømt til døden (Christine Sutherland, 1991), s. 127-128
Monica Wichfeld (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954), 157
Mænd i sorte kapper (Frants Jørgen Hvass, 1968), 188
Møn i billeder 1939-1945 (Allan Huglstad, 1995), 40, 73, 75, 76, 91
Natten der varede otte dage (Anders Bjørnvad, 1967), 37
Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945. (, 2002), 76, 86-88, 111, 116, 142, 143
Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 190,201,203-205,207.286,324,325,342,343,385
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 11,67,100,254,255,283,285
Occupied (Nathaniel Hong, 2012), 158
Odense bys historie - Krig og besættelse 1940-45 (Jørgen Hæstrup, 1979), 254
Om Hvidsten Gruppen (Svend Ole Nielsen, 2015), Nyt fra lokalhistorien, 2015, 11
Oprør. Da danskerne sagde nej til den tyske besættelsesmagt. (Andreas Skov, 2003), 124
Optrevlingen af Aarsgruppen februar 1944 (Thorkild Nielsen & Egon Jensen, 2013), Fra Himmerland og Kjær Herred, 2013, 113
Pressen om Holger Danske (, 1947), 29,47,58,59
På eget ansvar 1944-45 (Erling Foss, 1958), 59
På fløjen (Hans Mørup, 2000), 289
Riffelsyndikatet og Folkestrejkerne (Martin Evald Jensen, 1988), 14
Sabotage (bidrag til København 1888-1945) (Børge Thing, 1948), København 1888-1945, 536
Sabotage (Børge Brandt & Kaj Christiansen, 1945), 110
Sabotage (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3., 162, 163, 172, 174, 192
Sabotage (Erik Johannesen, 1995), 30, 32-33, 43, 88, 93, 173
Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling. (Egil Barfod, 1983), 25, 45, 48, 49, 61
Sabotøren. Min fars historie. (Morten Thing, 2011), 186, 256
Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen (Stig Jensen, 1970), 1110ff, 123
Skipperen - en bog om Ebbe Munck (, 1975), 236
SOE in Scandinavia (Charles Cruickshank, 1986), 144, 160, 164-165, 233
Sommeren '45. Fra overmod til mismod. (Per Stig Møller, 2019), 182-3,203,224,231,264
Stoholm-gruppen (Per Harritz, 2008), Skive-egnens Jul, 41
Storfyrstinden (Trine Engholm Michelsen, 2021), 295
Svend, Bjørn og Pie. Tre søskende i modstandskampen (Kim Lykke Jensen, 2021), 7,17,26,28-34,36-38,42,46-47,50.53,55,57,59,61-63,66,68-69,76-77,83-84, 86,93,96-97, 99-101,105,
Sød vin og galde (Poul Borchsenius, 1967), 121ff
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 61, 79, 193
The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5 (John Oram Thomas, 1975), 144,147,196,270-3,308
The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa. (Ronald Seth, 1956), 110
Thorsted-gruppen (R. Thorndahl, 1995), Årsskrift Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb, 80+81
Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid., 151
Vendsyssel under besættelsen (Pernille Pedersen, 2017), 105, 118, 125
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 18,20,21,23,24,25,26,28,33,38,39,45,54,78,79,81,85
Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 74,94-98
Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn. (Børge Møller, 2018), 30
Vælg din egen skæbne (Erik Rørbæk Madsen, 1995), 270
Våbennedkastningen i Sem hede marts 1943 (Bent Bjerre Bach, 2012), Historisk Årbog for Randers Amt, 2012, 102
Øjenvidnet: Sabotørens hverdag (Bob Ramsing, 1977), 27,28
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 82, 83, 92-96, 100, 102, 121, 133-135, 197, 200, 228
Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2020), 64, 69-79, 81-83, 91, 110, 111, 132-134, 169, 230, 231
Aarhus under besættelsen (G. Andrésen, 1946), s. 240
Aarhus under besættelsen (G. Andrésen, 1946), s. 263, 265, 270-1, 273-4
Årsskrift (, 1995), Ulfborg-Vemb, 80,81

Frihedsmuseets arkiv

: - 15B-15495
Arkivskaber: Ellen Vogelius, Breve fra Ellen og Henning Vogelius til Ole Geisler 1946-48. - 07B-25368-7
Arkivskaber: Ellen Vogelius, Breve fra Ole Geisler til Ellen og Henning Vogelius 1946-48. Enkelte har bidrag fra Mogens Barfoed. - 07B-25368-6
Arkivskaber: Ellen Vogelius, Falsk dansk pas for Ole Geisler udstedt på navnet Jens Andersen. Med foto. - 07B-25368-11
Arkivskaber: Ellen Vogelius, Mindeartikler i pressen i anledning af Ole Geislers død 1948. - 07B-25368-9
Arkivskaber: Ellen Vogelius, Papirer fra indsamlingen til oprettelse af et værelse for Ole Geisler på 4. Maj Kollegiet i København, afsluttet 1950. - 07B-25368-12
Arkivskaber: Ellen Vogelius, Program for Mindehøjtideligheden for Kaptajn Ole Geisler D.S.O. i Garnisons Kirke, København Lørdag den 13. November 1948. - 07B-25368-10
Arkivskaber: Ole Geisler - 43A-21661
Arkivskaber: Peter Edelberg, Peter Edelbergs forskningsarkiv vedr. SOE's arbejde i Danmark: Papomslag mærket: Ole Geisler. - 11A-24796-39

Hjemmesidehenvisninger

www.as-gruppen.dk

Udskriften er baseret på 228 registreringer

Ole Geisler
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 47,121
Ole Geisler
Andet

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 39
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Sabotage
Modtagegruppe
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 30, 59, 76, 87f, 94, 101, 105, 113, 117, 123, 164, 168, 171, 193
Ole Geisler, aarhus
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 263, 265, 270-1, 273-4
Ole Geisler, aarhus
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 240
Ole Geisler
Andet

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 45
Ole Geisler, kaptajn, esbjerg
Faldskærmsagent
Region III (Sydjylland)
SOE
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 63, 78f, 86, 127ff, 132ff, 136f
Ole Geisler
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Odense bys historie - Krig og besættelse 1940-45" (Jørgen Hæstrup, 1979) 254
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet

SOE
Litteratur
1) "Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen" (Stig Jensen, 1970) 1110ff, 123
Ole Geisler, kaptajn, københavn
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 117f
Lange Aksel
Militærgruppe

SOE
Litteratur
1) "Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen" (Stig Jensen, 1970) 1110ff, 123
2) "Møn i billeder 1939-1945" (Allan Huglstad, 1995) 40, 73, 75, 76, 91
Ole Geisler
Administration
Faldskærmsagent
Region II (Midtjylland)
Regionsledelsen (Region 2)
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Kate Fleron, 1945) 141, 143
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45" (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45 54
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Elefanten - en biografi om Flemming Juncker" (Svend Ove Gade, 2007) 63, 665, 67, 69, 73, 74, 76, 81, 157
Ole Geisler
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Jeg har levet mit liv i lyset - Christian Ulrik Hansen 1921-1944" (Elith Olesen, 2001) 229
Axel Nielsen
Militærgruppe

Litteratur
1) "Jeg har levet mit liv i lyset - Christian Ulrik Hansen 1921-1944" (Elith Olesen, 2001) 229
Ole Christian Tvede Geisler
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) s. 206
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "En af de mange" (Jørgen Hæstrup, 1991) 20-21-22-23-25-26-36-37-42
Aksel
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "En af de mange" (Jørgen Hæstrup, 1991) 20-21-22-23-25-26-36-37-42
Ingeniør Nielsen
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "En af de mange" (Jørgen Hæstrup, 1991) 20-21-22-23-25-26-36-37-42
Ole Geisler, kaptajn (soe)
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) s. 182, 211, 216, 220f
Ole Geisler
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "På eget ansvar 1944-45" (Erling Foss, 1958) 59
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Gør hvad du ikke tør" (Tage Fischer Holst, 1965) 13, 102
Lange Aksel
Militærgruppe

Litteratur
1) "Gør hvad du ikke tør" (Tage Fischer Holst, 1965) 13, 102
Ole Geisler, ingeniør, faldskærmschef
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Bogen om Leif" (Poul Borschenius, 1946) 21
2) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) 280
Aksel Nielsen, faldskærmschef
Militærgruppe

SOE
Litteratur
1) "Bogen om Leif" (Poul Borschenius, 1946) 21
2) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) 280
Ole Geisler, kaptajn (soe), kaptajn (soe)
Faldskærmsagent
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 82-83, 158, 239-240, 242, 245, 354, 362, 481
Ole Geisler
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) 18,273
Ole Geisler, leder af table organisationen i jylland.
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 57,65-66,69,71-73,75,80-82,84,91,93,173.
Ole Geisler
Organisation

Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 121
Ole Geisler, ingeniør, s.o.e. nedkastningschef i jylland
Faldskærmsagent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsgruppen Hvidsten" (Jørgen Røjel, 1984), s.21
Axel Nielsen
Faldskærmsagent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsgruppen Hvidsten" (Jørgen Røjel, 1984), s.21
Lange Aksel, leder af table organisationen i jylland.
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 57,65-66,69,71-73,75,80-82,84,91,93,173.
Ole Geisler
Organisation

Litteratur
1) "Aktive modstandsfolk - A/S Gruppen i Randers under besættelsen" (Lukas, 1985) 14
2) " Hjemmesidehenvisning" (Internet, 2010), www.as-gruppen.dk
Ole Geisler, ingeniør, kaptajn i soe.faldskærmschef
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
SOE, M-udvalget
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 103,163,172.
Ole Geisler, ingeniør, kaptajn i soe
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "På fløjen" (Hans Mørup, 2000) 289
2) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) 288
Ole Geisler, ingeniør
Efterretning
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 18,20,21,23,24,25,26,28,33,38,39,45,54,78,79,81,85
Aksel Nielsen, ingeniør
Efterretning
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 18,20,21,23,24,25,26,28,33,38,39,45,54,78,79,81,85
Ole Geisler
Administration

Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Kate Fleron, 1945) s. 15
Ole Geisler
Faldskærmsagent

SOE, Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 61, 79, 193
Lille Aksel
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45" (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45 54
Axel Nielsen
Faldskærmsagent

SOE, Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 61, 79, 193
Ole Geisler
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Min tid" (Vilhelm Leifer, 1987), 99
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Sabotage
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Gå til modstand" ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961) 91
Aksel
Faldskærmsagent
Sabotage
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Gå til modstand" ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961) 91
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Materiale fra Tove Winding--Lauesen
Ole Geisler
Modtagegruppe
Sabotage
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Sød vin og galde" (Poul Borchsenius, 1967) 121ff
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet
Faldskærmsagent
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 113, 114, 116, 141-143, 453
Ole Geisler
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 211-212.
Ole Geisler, leder
Faldskærmsagent
Militærgruppe

SOE
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 74,94-98
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Litteratur
1) "Øjenvidnet: Sabotørens hverdag" (Bob Ramsing, 1977) 27,28
Ole Geisler, kaptajn
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Men morsomt har det været" (Flemming Juncker, 1988) 111, 112, 114
Ole Christian Tvede Geisler, ingeniør, politiass, soe chef
Organisation
Jernbanesabotage
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 56,57,72,60,74,120,122,125,128-130,158,206
2) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008)
Aksel Nielsen, Table Manners, ingeniør, politiass, soe chef
Organisation
Jernbanesabotage
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 56,57,72,60,74,120,122,125,128-130,158,206
2) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008)
Axel (i Århus), leder
Faldskærmsagent
Militærgruppe

SOE
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 74,94-98
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Jens Carlo Jensen Nedkastningsmand. Side 5-6,9,11,13-16
Lange Aksel
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Litteratur
1) "Øjenvidnet: Sabotørens hverdag" (Bob Ramsing, 1977) 27,28
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvidstengruppen" (Axel Holm, 1945) s. 23 f, 27 ff, 38, 44, 47 f
Axel Nielsen
Faldskærmsagent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvidstengruppen" (Axel Holm, 1945) s. 23 f, 27 ff, 38, 44, 47 f
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den" (Peter Laursen, 1984) s. 7, 14
Ole Geisler

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, 14913
Ole Geisler

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Borup-holdets bidrag til våbenmodtagelser 1943-1945" (Helmuth Barner, 1993) 13, 15, 17
Lange Axel
Faldskærmsagent
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Borup-holdets bidrag til våbenmodtagelser 1943-1945" (Helmuth Barner, 1993) 13, 15, 17
Ole Geisler

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Ole Geisler
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Bernhard og Kjeld. To kommunister i modstandsbevægelsen." (Mona Jensen & Lulu Anne Hansen, 2006), Samarbejde og sabotage - seks mænd 1940-45 219,220
Ole Geisler, kaptajn, soe-chef
Organisation
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig" (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970 287,290
Ole Geisler
Modtagegruppe
Jernbanesabotage
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale)" (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000) 14,15,21,28,80,81
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Krigens By - Aalborg 1940 - 1945" (Hans Gregersen, 2009) 110
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Vælg din egen skæbne" (Erik Rørbæk Madsen, 1995) 270
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hilsen til Helmer - Henning - Lucas - Erik - Lise. Våbennedkastninger på Røndeegnen." (Willy Ovesen, 1985), Folk og liv på Røndeegnen - dengang, 7 9, 10, 14, 15
Ole Geisler, faldskærmsjæger
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Hvidsten-dagbog, I-II" (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1 169, 170
Ole Geisler, faldskærmsjæger
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvidsten-dagbog, I-II" (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1 169, 170
Ole Geisler, leder af faldskærmsfolkene i jylland
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Stoholm-gruppen" (Per Harritz, 2008), Skive-egnens Jul 41
Ole Geisler
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Glimt af skæbnens hjul" (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2 45
Axel Nielsen, faldskærmsjæger
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Hvidsten-dagbog, I-II" (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1 169, 170
Axel Nielsen, ingeniør
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen." (N. Uldall-Jessen, 1946), Fem Aar, Indtryk og Oplevelser, bd. II 240-244
Ole Geisler
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen" (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers 25
Axel Nielsen
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen" (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers 25
Axel Nielsen, Lange Axel
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hilsen til Helmer - Henning - Lucas - Erik - Lise. Våbennedkastninger på Røndeegnen." (Willy Ovesen, 1985), Folk og liv på Røndeegnen - dengang, 7 9, 10, 14, 15
Ole Geisler
Organisation
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer" (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008 26, 34-35, 38, 40-44
Axel Nielsen
Organisation
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer" (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008 26, 34-35, 38, 40-44
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Vendsyssel under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2017) 105, 118, 125
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Etablering af en organiseret modstandsbevægelse i Randers" (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers 66,67
Ole Geisler

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Ole Geisler, kaptajn
Faldskærmsagent
Jernbanesabotage
Organisation
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 12,13,15,17,27,28,30,33,34
Ole Geisler, nedkastningsleder
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Thorsted-gruppen" (R. Thorndahl, 1995), Årsskrift Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb 80+81
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark" (David Hejgaard, 1981) 87
Ole Geisler
Sabotage
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark" (David Hejgaard, 1981) 89, 95, 99, 102, 107, 111, 129, 140, 142
Aksel Nielsen
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark" (David Hejgaard, 1981) 87
Lange Aksel
Sabotage
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark" (David Hejgaard, 1981) 89, 95, 99, 102, 107, 111, 129, 140, 142
Ole Geisler
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Gennem ild og vand. Robert Frømands erindringer." (Robert Christensen, 2003) 236-7
Ole Geisler, ingeniørstuderende
Almen illegal aktivitet

SOE
Litteratur
1) "Krigsår - Aarhus 1940-1945" (Hans Gregersen, 2012) 66-73, 81, 90, 210
Ole Geisler, kaptajn, soe souchef i danmark
Faldskærmsagent
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "En læges dagbogsblade under besættelsestiden" (Svend Baastrup Thomsen, 1946), Danske lægememoirer, 5 37, 40
Axel Nielsen, kaptajn, soe souchef i danmark
Faldskærmsagent
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "En læges dagbogsblade under besættelsestiden" (Svend Baastrup Thomsen, 1946), Danske lægememoirer, 5 37, 40
Aksel Nielsen, Lange Aksel, ingeniørstuderende
Almen illegal aktivitet

SOE
Litteratur
1) "Krigsår - Aarhus 1940-1945" (Hans Gregersen, 2012) 66-73, 81, 90, 210
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 30
Geisler
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Mænd i sorte kapper" (Frants Jørgen Hvass, 1968) 188
Ove Geisler
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet" (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. 151
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Andy og Grethe" (Peter Edelberg, 2007), Over stregen - Under besættelsen 41, 48
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "13 gode historier" (Jørgen Toubro, 1999) 34
Ole Geisler
Sabotage
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "29. august. Glimt fra besættelsestiden m.v." (Helge Tønnesen, 1978) 4, 15
Lange axel
Sabotage
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "29. august. Glimt fra besættelsestiden m.v." (Helge Tønnesen, 1978) 4, 15
Ole Geisler, dansk soe-leder
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Glem ikke at lytte igen kl. 21! Sabotagen mod Storebæltsfærgerne i november 1943." (Lars Bjarke Christensen, 2009), Tog i tiden. Årsskrift for Danmarks Jernbanemuseum, 2009. 12
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Monica Wichfeld" (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954) 157
Ole Geisler, leder af modstandsbev. i jylland
Organisation
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Monica Wichfeld - dømt til døden" (Christine Sutherland, 1991) s. 127-128
Ole Geisler, kaptajn
Faldskærmsagent
Organisation
Modtagegruppe
Jernbanesabotage
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 82, 83, 92-96, 100, 102, 121, 133-135, 197, 200, 228
Ole Geisler
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling" (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968) 22,30,31, Barfod brev 4,6,7, Muus brev
Lange Aksel
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling" (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968) 22,30,31, Barfod brev 4,6,7, Muus brev
Ole Geisler, chef for faldskærmfolk i jylland
Faldskærmsagent
Organisation
Modtagegruppe
Sabotage
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 15-22, 24, 26, 29, 33-34, 36-41, 43-44, 52-53, 57, 59-60, 64-65, 70-74, 76, 87, 91, 93, 100, 106,
2) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 115, 203, 238-241, 244-245, 247-248, 254, 258, 260, 278
Aksel Nielsen, Lange Aksel, chef for faldskærmfolk i jylland
Faldskærmsagent
Organisation
Modtagegruppe
Sabotage
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 15-22, 24, 26, 29, 33-34, 36-41, 43-44, 52-53, 57, 59-60, 64-65, 70-74, 76, 87, 91, 93, 100, 106,
2) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 115, 203, 238-241, 244-245, 247-248, 254, 258, 260, 278
Ingeniør Nielsen, kaptajn
Faldskærmsagent
Organisation
Modtagegruppe
Jernbanesabotage
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 82, 83, 92-96, 100, 102, 121, 133-135, 197, 200, 228
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "En episode fra besættelsestiden" (Christian Algreen-Petersen, 1963), Gestapo-Fangen 1963 (17:1-2) 4
Lange Aksel
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "En episode fra besættelsestiden" (Christian Algreen-Petersen, 1963), Gestapo-Fangen 1963 (17:1-2) 4
Ole Geisler
Lokalkomite
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Sabotageudvalg
Litteratur
1) "Riffelsyndikatet og Folkestrejkerne" (Martin Evald Jensen, 1988) 14
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Afdansningsballet" (Erik Lindstrøm, 1983) 237
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet

SOE
Litteratur
1) "Friendly Fire" (Kirsten Olstrup Seeger, 2008) 30
Ole Geisler, faldskærmsmand. medl. frihedsrådets m-udv. ogsabot
Faldskærmsagent
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog" (, 1956) s. 9
Ole Geisler, faldskærmsmand. medl. frihedsrådets m-udv. ogsabot
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Militærudvalg, Frihedsrådets Sabotageudvalg
Litteratur
1) "Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog" (, 1956) s. 9
Ole Christian Tvede Geisler, jysk soe-chef
Faldskærmsagent
Organisation
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 190, 197, 204, 238, 342, 366, 372, 391, 392, 394
Geisler, soe-leder (jylland)
Andet
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 13
Aksel Nielsen, jysk soe-chef
Faldskærmsagent
Organisation
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 190, 197, 204, 238, 342, 366, 372, 391, 392, 394
Ole Geisler
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Brandt & Kaj Christiansen, 1945) 110
Ove Geisler
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 186, 256
Ole Christian Tvede Geisler
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 190,201,203-205,207.286,324,325,342,343,385
Ole Christian Tvede Geisler
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 11,67,100,254,255,283,285
"Ingeniør Aksel Nielsen/Lange Nielsen", faldskærmsmand. medl. frihedsrådets m-udv. ogsabot
Faldskærmsagent
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog" (, 1956) s. 9
Table Manners
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 190,201,203-205,207.286,324,325,342,343,385
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945." (, 2002) 76, 86-88, 111, 116, 142, 143
Ingeniør Schmidt, Lange Aksel
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Noget om frihedskampen på Amager 1940-1945." (, 2002) 76, 86-88, 111, 116, 142, 143
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling." (Egil Barfod, 1983) 25, 45, 48, 49, 61
Lange Aksel
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling." (Egil Barfod, 1983) 25, 45, 48, 49, 61
Ole Geisler
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 48-49, 62, 227-228, 395
Ole Geisler
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 26, 27, 31, 39, 49, 51
Ole Geisler
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 29,47,58,59
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvis et folk vil leve. Et mindeskrift." (Ole Secher, 1992) 40
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvis et folk vil leve. Et mindeskrift." (Ole Secher, 1992) 54
Lange Axel
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 48-49, 62, 227-228, 395
Ingeniør Sschmidt
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 26, 27, 31, 39, 49, 51
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "De ensomme ulve" (Gunnar Dyrberg, 2009) 66-67
Axel
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvis et folk vil leve. Et mindeskrift." (Ole Secher, 1992) 54
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Sabotage
Modtagegruppe
Organisation
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen." (Klaus Larsen, 2019) 17, 110-113, 230
Ole Christian Tvede Geisler, sømand, kaptajn, soe
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "BOPA (bidrag til Fem Aar. Indtryk og Oplevelser)" (Børge Thing, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2 286
Lange Aksel, sømand, kaptajn, soe
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "BOPA (bidrag til Fem Aar. Indtryk og Oplevelser)" (Børge Thing, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2 286
Ole Geisler, forbindelsesofficer
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sabotage (bidrag til København 1888-1945)" (Børge Thing, 1948), København 1888-1945 536
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "De illegale. To Holger Danske sabotører fortæller" (Bob Hermann, 1985), 31-32
Ole Geisler, kaptajn (hæren), medlem af frihedsrådets sabotageudv.
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "BOPA (bidrag til Frit Danmarks Hvidbog)" (Børge Brandt, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2. s. 332
Lange Aksel
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "De illegale. To Holger Danske sabotører fortæller" (Bob Hermann, 1985), 31-32
Ole Geisler, kaptajn
Faldskærmsagent
Modtagegruppe
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet." (Dan Ch. Christensen, 2020) 12,113,221,223,224,225,232,233,259,264,286,290,292,294
Ole Geisler

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
2) Frihedsmuseet, DokReg,
3) Frihedsmuseet, DokReg, , 25368-8
4) Frihedsmuseet, DokReg, ,
5) Frihedsmuseet, DokReg, ,
6) Frihedsmuseet, DokReg, ,
7) Frihedsmuseet, DokReg,
Ole Geisler
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa." (Ronald Seth, 1956) 110
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Organisation
Modtagegruppe
Sabotage
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) cf.
Table Manners
Faldskærmsagent
Organisation
Modtagegruppe
Sabotage
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) cf.
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Erik Husfeldt - Læge, Humanist og Modstandsmand" (Jørgen Røjel, 1985) 89
Ole Christian Tvede Geisler, politimand, ingeniør, faldskærmsofficer
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
SOE, M-udvalget
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 38 (Billede), 39-42,47, 49, 50, 54, 56, 62, 71, 82, 86, 111, 128, 130, 132, 140, 142
Ole Geisler
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "I sabotagearbejde" (Jørgen Røjel, 1946), Den hvide brigade 57,58,3,64,98
Aksel
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "I sabotagearbejde" (Jørgen Røjel, 1946), Den hvide brigade 57,58,3,64,98
Table Manners, Leek, Lange, Aksel Nielsen, politimand, ingeniør, faldskærmsofficer
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
SOE, M-udvalget
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 38 (Billede), 39-42,47, 49, 50, 54, 56, 62, 71, 82, 86, 111, 128, 130, 132, 140, 142
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Frihedsrådet
Litteratur
1) "Min egen kurs - erindringer 1912-1946" (Elias Bredsdorff, 1983) 200-1
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Min egen kurs - erindringer 1912-1946" (Elias Bredsdorff, 1983) 200
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passim
Ole Geisler, ingeniør
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Dem skylder vi vor frihed" (S. N. Holck, 1946) 20 - 33
Lange Axel, ingeniør
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Dem skylder vi vor frihed" (S. N. Holck, 1946) 20 - 33
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 30, 32-33, 43, 88, 93, 173
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Her skete det. Guide til besættelsestiden på Vestegnen." (Jørgen Nielsen, 2017) 95,96
Ole Geisler, kaptajn for special forces
Organisation
Sabotage
Efterretning
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3. 162, 163, 172, 174, 192
Ole Geisler, forbindelsesofficer, chef f. faldskærmsorg.
Modtagegruppe
Sabotage
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) 84, 115, 151, 152, 170, 182
Ole Geisler, forbindelsesofficer, chef f. faldskærmsorg.
Modtagegruppe
Sabotage
Faldskærmsagent
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) 84, 115, 151, 152, 170, 182
Axel. Ingeniør Axel Nielsen, kaptajn for special forces
Organisation
Sabotage
Efterretning
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3. 162, 163, 172, 174, 192
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Natten der varede otte dage" (Anders Bjørnvad, 1967) 37
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet
Efterretning
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Inside SOE" (E. H. Cookridge, 1966) 572,574,579,580,582,585,596
Ole Geisler, kaptajn
Faldskærmsagent
Industrisabotage
Region VI (København)
Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer." (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1. 222
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 114
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 106, 142, 147-150, 160-169, 176, 244, 269-282, 289
Ole Geisler, faldskærmsofficer
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Skipperen - en bog om Ebbe Munck" (, 1975) 236
Ole Geisler, kaptajn
Jernbanesabotage

Litteratur
1) "Lie Low or Go Right Ahead? SOE, Flemming B. Muus og Augustoprøret 1943." (Knud J. V. Jespersen, 1997), Historie 1997:2. 218, 242
Ole Geisler
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Fyn i Krig - Modstandskampen 1940-45" (Andreas Skov, 2014) 51-2
Ole Geisler
Organisation
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "De sejlede ikke!" (J. P. Jensen, 1976), Årsskrift for Frihedsmuseets Venner 1976 11
Lange Aksel
Organisation
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "De sejlede ikke!" (J. P. Jensen, 1976), Årsskrift for Frihedsmuseets Venner 1976 11
Ole Geisler, kaptajn
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Det lange tilløb (Bind 1)" (Knud J. V. Jespersen, 1998) 291-292, 294, 296, 302, 305
Ole Geisler, jyllandsleder
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "De danske Faldskærmsfolk" (Mogens Barfoed, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. s.228 s.230
"Lange Axel", jyllandsleder
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "De danske Faldskærmsfolk" (Mogens Barfoed, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. s.228 s.230
Ole Geisler, ingeniør, politimand
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 29,155ff,158,161,171,173,202,205,229,250,256,319,320,337,339ff,372
LEEK, LANGE, ingeniør, politimand
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
SOE, Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 29,155ff,158,161,171,173,202,205,229,250,256,319,320,337,339ff,372
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 40, 42
Arthur
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 40, 42
Ole Geisler, faldskærmsofficer
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Federspiel. En dansk europæer." (Ditlev Tamm, 2005) 112
Ole Geisler
Organisation

Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 1" (Frode Jakobsen, 1975) 117,131,137,182
Ole Geisler, faldskærmsofficer
Organisation
Jernbanesabotage
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Den danske modstandsbevægelse" (Jørgen Røjel, 1990), Krigshistorisk Tidsskrift, 26:2, 1990 38
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Oprør. Da danskerne sagde nej til den tyske besættelsesmagt." (Andreas Skov, 2003) 124
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Organisation

SOE, Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 144,147,196,270-3,308
Ole Geisler, faldskærms chef i jylland
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Dobbeltagenten: En stikkers historie" (Jørgen Røjel, 2000) 11-16-35-53-70-71-72-80-90-110-111
Lange - Aksel, faldskærms chef i jylland
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Dobbeltagenten: En stikkers historie" (Jørgen Røjel, 2000) 11-16-35-53-70-71-72-80-90-110-111
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Organisation
Jernbanesabotage

SOE
Litteratur
1) "Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig" (Aage Trommer, 1971) 69, 71, 73-76, 82, 86, 90, 269
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Sabotage
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 64, 69-79, 81-83, 91, 110, 111, 132-134, 169, 230, 231
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Modtagegruppe
Organisation
Region I (Nordjylland)
Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 37, 95, 162-163, 166, 303, 385, 440, 454, 486
Ole Geisler
Sabotage

Litteratur
1) "Sommeren '45. Fra overmod til mismod." (Per Stig Møller, 2019) 182-3,203,224,231,264
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Karen Voigt. Livet før, under og efter besættelsen." (Ulla Voigt & Lida Hulgaard, 2021) 38
Aksel Nielsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Karen Voigt. Livet før, under og efter besættelsen." (Ulla Voigt & Lida Hulgaard, 2021) 38
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Organisation

Litteratur
1) "SOE in Scandinavia" (Charles Cruickshank, 1986) 144, 160, 164-165, 233
Table Manners
Faldskærmsagent
Organisation

Litteratur
1) "SOE in Scandinavia" (Charles Cruickshank, 1986) 144, 160, 164-165, 233
Ole Geisler
Modtagegruppe
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Et halvt år i Gestapos kløer" (Ole Blædel, 2021) 37 - 41
Lange Aksel
Modtagegruppe
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Et halvt år i Gestapos kløer" (Ole Blædel, 2021) 37 - 41
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet (Flygtet)

SOE
Litteratur
1) "Storfyrstinden" (Trine Engholm Michelsen, 2021) 295
Ole Geisler
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Gestapos fangelejre i Danmark" (Henrik Skov Kristensen, 2021) 302-303
Axel
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Gestapos fangelejre i Danmark" (Henrik Skov Kristensen, 2021) 302-303
Ole Geisler, faldskærmsofficer, ingeniør, næstkommanderende for faldskærmsfolkene i danmark
Faldskærmsagent
Modtagegruppe
Organisation
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Svend, Bjørn og Pie. Tre søskende i modstandskampen" (Kim Lykke Jensen, 2021) 7,17,26,28-34,36-38,42,46-47,50.53,55,57,59,61-63,66,68-69,76-77,83-84, 86,93,96-97, 99-101,105,
Aksel Nielsen, faldskærmsofficer, ingeniør, næstkommanderende for faldskærmsfolkene i danmark
Faldskærmsagent
Modtagegruppe
Organisation
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Svend, Bjørn og Pie. Tre søskende i modstandskampen" (Kim Lykke Jensen, 2021) 7,17,26,28-34,36-38,42,46-47,50.53,55,57,59,61-63,66,68-69,76-77,83-84, 86,93,96-97, 99-101,105,
Ole Geisler, captain
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Fra Aarhus Kommunehospital til Neuengammes Rædsler" (Bjørn Baastrup Thomsen, 1946), Danske Lægememoirer, 5 53-4
Axel, captain
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Fra Aarhus Kommunehospital til Neuengammes Rædsler" (Bjørn Baastrup Thomsen, 1946), Danske Lægememoirer, 5 53-4
Ole Geisler, faldskærmschef
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Litteratur
1) "Frihedens barske pris" (Svend Enevoldsen, 2018), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2018 23
Ole Geisler, jyllandsleder
Faldskærmsagent
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Occupied" (Nathaniel Hong, 2012) 158
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Om Hvidsten Gruppen" (Svend Ole Nielsen, 2015), Nyt fra lokalhistorien, 2015 11
Ole Geisler
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Våbennedkastningen i Sem hede marts 1943" (Bent Bjerre Bach, 2012), Historisk Årbog for Randers Amt, 2012 102
Ole Geisler
Likvidering (Situationsbetinget)

Litteratur
1) "Optrevlingen af Aarsgruppen februar 1944" (Thorkild Nielsen & Egon Jensen, 2013), Fra Himmerland og Kjær Herred, 2013 113
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "En våbennedkastning ved Ansager" (Knud Andreasen, 2013), Fra Ribe Amt, 2013 108, 113
Ole Geisler, captain
Faldskærmsagent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
SOE, Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) 143, 148-152, 162, 165, 166, 169, 330, 546, 547
Axel Nielsen, Ingeniør Nielsen, captain
Faldskærmsagent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
SOE, Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) 143, 148-152, 162, 165, 166, 169, 330, 546, 547
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidstengruppen - og min far Knud Christensen" (Merete Nissen, 2016), Historisk Årbog fra Randers Amt, 2016 27, 28
Ole Geisler
Sabotage

SOE
Litteratur
1) "Det vestlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2021) 93, 95, 104, 108, 109, 123
Axel Nielsen
Sabotage

SOE
Litteratur
1) "Det vestlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2021) 93, 95, 104, 108, 109, 123
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Langå - broernes by. Da Langåbroerne blev sprængt" (Ove Rosenkvist, 2013) 111
Ole Christian Tvede Geisler, private
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "For Danmarks frihed: danskere i de allierede luftvåben under 2. verdenskrig" (Mikkel Plannthin, 2018) 170, 320
Ole Geisler
Organisation

SOE
Litteratur
1) "Midt-og Vestjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2022) 169-173, 198
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Modstandskampens børn" (Andreas Fugl Thøgersen, 2013) 33
Lange Aksel
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Modstandskampens børn" (Andreas Fugl Thøgersen, 2013) 33
Ole Geisler
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "40 år efter" (Reginald Spink, 1983) 101
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "En lægefamilie fra Hornslet" (Tina Bjerregaard, Rikke Albjerg Schøning, 2020), Årbog: Randers/Djursland 39,40,41,45,46,47
Aksel Nielsen, lange Aksel
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "En lægefamilie fra Hornslet" (Tina Bjerregaard, Rikke Albjerg Schøning, 2020), Årbog: Randers/Djursland 39,40,41,45,46,47
Ole Geisler
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Årsskrift" (, 1995), Ulfborg-Vemb 80,81

Udviklet af ditmer a/s